Del siden
 
       
 

Praktik

Hos Erhvervsakademi Dania skal de studerende i praktik. Praktikdelen er et vigtigt element i samtlige af vores erhvervsrettede uddannelser.

Praktik

Hos Erhvervsakademi Dania skal de studerende i praktik. Formålet med praktikken er at give praktikanten mulighed for at anvende teoretisk viden i praksis og opbygge færdigheder og erfaring, som kan være nyttige i fremtidige karrierer.

Praktikken kan være ulønnet eller lønnet afhængig af uddannelse, ligesom praktikperioderne varierer – fra tre måneder til halvandet års samlet praktik. De fleste studerende har dog tre måneders ulønnet praktik med S.U.

Opgaver og ansvar kan variere afhængigt af formålet med praktikken. De studerende og virksomheder aftaler indholdet, der skal leve op til læringsmålene ift. uddannelsen.

Undervejs i praktikken bliver de studerende understøttet af tilknyttede praktikvejledere, der sikrer at både den studerende og virksomheden får en god og udbytterig praktik. 

Praktikvejlederne er alle undervisere på de respektive uddannelser.

Aktiviteter

Dania Karriere har en række aktiviteter, der understøtter de studerendes karriereudvikling fra de træder ind ad døren til de dimitterer.

 • Karrieredag med company dating

  Mød en virksomhed og find din praktikplads. Campusserne arrangerer karrieredage med praktiksøgende studerende og inviterede virksomheder, hvor de kan møde hinanden og få uformelle snakke om praktiksamarbejde. Karrieredag bliver afholdt som en mini-messe, hvor studerende kommer rundt med CV og ansøgning og finder ud af, om deres kompetencer og ønsker kan matche op til virksomhederne. Campusserne hos Erhvervsakademi Dania arrangerer karrieredag på forskellige vis: Nogle har oplægsholdere med virksomhedspræsentationer med efterfølgende snakke, mens andre holder karrieredag som en slags speed-dating event.

 • Employability Day

  Mange uddannelser afholder Employability Day, hvor den studerende får nogle solide redskaber til jobsøgningen. Det skarpe CV, den målrettede ansøgning, LinkedIn, inspirationsoplæg fra virksomheder og tidligere studerende samt introduktion til jobsøgningsplatformen Candeno er blot en del af den vifte at tilbud, de studerende kan møde.

 • Workshops

  Gennem studietiden arrangerer vi en række workshops, der skal hjælpe studerende med at optimere praktik- og jobsøgningen. Vi tilbyder blandt andet workshops i: Forbered din jobsamtale med konkrete værktøjer, oversæt din erhvervserfaring til kompetencer, CV, ansøgning, netværk og LinkedIn samt meget andet karriererelevant. Workshops bliver afholdt både fysisk og online.

 • Professionel præsentation

  Det er vigtigt med at godt portrætbillede til dit ansøgningsmateriale og på LinkedIn. Derfor har Erhvervsakademi Dania tilbud om professionelt, gratis foto til CV og LinkedIn af vores eksterne samarbejdspartnere, HK eller Business Denmark.

   

 • Karrierevejledning

  Karrierevejledning af professionel karriererådgiver - inhouse eller online. Her har studerende mulighed for at få hjælpe til det professionelle ansøgningsmateriale og gode råd til jobsamtalen gennem både fælles og individuel vejledning. Karrierevejledning kan bookes efter behov hos Lene Odgaard, praktik- og karrierekonsulent. Læs mere her: https://www.linkedin.com/in/lene-odgaard/

 • Sparring

  Hver studerende har en praktikvejleder tilknyttet under praktiktiden, som er med til at understøtte det gode praktikophold for den enkelte gennem sparring. Praktikvejlederne tager temperaturen på praktikopholdet før, under og efter og sørger for, at den studerende og virksomheden får en udbytterig praktik med fokus på læringsmålene.

Samt mange andre karriererelaterede indsatser, der bliver skræddersyet til de studerendes behov og ønsker.

 

Netværk

Netværk er et af dine vigtigste redskaber til din jobsøgning. Ballisagers Rekrutteringsanalyse 2021 viser at et af de mest brugte rekrutteringskanaler for virksomhederne er LinkedIn og med over 2 millioner danskere på LinkedIn og 800 millioner brugere på verdensplan er platformen ikke til at komme udenom. Det er derfor vigtigt at have en LinkedIn-profil:

 • Netværk øger din markedsværdi
 • Vigtigt research- og jobsøgningsværktøj
 • Adgang til praktik- og jobmuligheder
 • Mest brugte rekrutteringsværkstøj
 • Viden og nyheder fra virksomheder/personer

Men netværk er andet end LinkedIn. Alle i din omgangskreds er faktisk dit netværk. Har du mon tænkt over hvor dine familiemedlemmer, kollegaer eller venner arbejder nu eller har arbejdet? Studiejobbet, sportsklubber, medstuderende, undervisere etc.  er alle en del af dit netværk. Formålet med at opbygge et professionelt netværk er at skabe muligheder for din karriereudvikling, opnå information og viden, finde nye jobmuligheder og fremme virksomhedsudvikling. Det professionelle netværk kan hjælpe med at give adgang til jobannoncer, anbefalinger og introduktioner til potentielle arbejdsgivere eller kunder.

For at opbygge et professionelt netværk er det vigtigt at være aktiv og engageret i ens branche eller felt. Dette kan omfatte at deltage i faglige organisationer og netværksarrangementer, deltage i sociale medier og opretholde kontakt med tidligere kolleger og mentorer.

Et solidt professionelt netværk kan give studerende en mulighed for at skabe succes i karrieren og være en værdifuld hjælp, når de står over for nye udfordringer og muligheder.

Alumne

Efter endt uddannelse har de studerende mulighed for at tilknytte sig vores Alumnenetværk, hvor vi har forskellige tilbud, som dimittenderne kan benytte sig af.

Kontakt

Se hvordan du kan samarbejde med Dania som virksomhed, praktiksted, uddannelsesinstitution, skole eller region.

Praktik- og karrierekonsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?