Del siden
 
       
 

Danias tilgang til bæredygtighed

Med denne tilgang ønsker Erhvervsakademi Dania at understøtte regeringens 2023-målsætning i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling og dermed imødekomme de samfundsudfordringer, som vi står overfor både i Danmark og resten af verdenen. Klimaændringerne bevæger sig hastigt i den forkerte retning, og reagerer vi ikke og finder fælles løsninger, vil generationerne efter os stå med uoverstigelige udfordringer.

Bæredygtighed og grøn omstilling

I Dania forstår vi det at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling som en bevægelse og gradvis omstilling, hvor vi i vores arbejde og måde at tilgå problemstillinger på bevidst træffer valg, fokuserer og prioriterer i forhold til bæredygtighed inden for vores kerneopgave og ressourcemæssige ramme.


Vi ønsker at være realistiske og ærlige i vores tilgang, således at vores tiltag har faglig substans og opleves transparente af alle interessenter.

Ny viden, dataindsamling, samarbejde samt kompetenceudvikling skal understøtte, at vi med udgangspunkt i allerede eksisterende lokale aktiviteter kan sætte retning og rammer for nye initiativer i fællesskabet, driften og uddannelserne. 

Vi skal derfor lykkes sammen – studerende, medarbejdere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere.  

I Dania forstår vi arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling bredt som konkrete initiativer, hvor vi inspireret af FN´s verdensmål prioriterer:

• at Dania studerende på eget fagområde tilegner sig handlingskompetencer inden for bæredygtighed

• at Dania studerende og medarbejdere indgår i eksterne samarbejder, som understøtter bæredygtig udvikling

• at Dania som institution træffer bæredygtige og innovative beslutninger, som under givne ressourcemæssige hensyn understøtter den grønne omstilling og klimaindsatsen

Vi er alle ansvarlige. Ikke kun for, hvad vi gør, også for, hvad vi undlader at gøre…

Connie Hedegaard, EU’s tidligere klimakommissær

Hjalp denne side dig?