Del siden
 
       
 

Sådan arbejder Danias studerende med bæredygtighed

Dania studerende og bæredygtighed

Uddannelse spiller en afgørende central rolle som drivkraft og motor for forandring i arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er på uddannelsesinstitutionerne, at verdensmålene virkelig møder fremtiden. Derfor har Dania, som en uddannelsesinstitution med samfundsansvar, påtaget sig opgaven med at undervise alle studerende i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og deres betydning for de studerendes kommende fagområder.

Sustainability Marketing og FN’s 17 verdensmål

Der er inden for de sidste år kommet fart på udviklingen indenfor Sustainability Marketing. Det er isæt vedr. bæredygtige produkter, produktionsmetoder, brugen af bæredygtige råvarer og genbrug af materialer. Men hvordan går det med den videre implementering af FN’s 17 Verdensmål i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan påvirkes markedsføringsindsatsen?

De studerende står stærkere på grund af Margrethe og Kims forskning

Bæredygtighed er ifølge World Economic Forum det område med næstflest jobs i verden. Kun overgået af jobs inden for kunstig intelligens. Alene derfor giver det mening, at forsøge at klæde vores studerende på til at kunne varetage jobs inden for bæredygtighed. Og her er ESG-rapportering en oplagt mulighed, da nuværende og kommende lovkrav nødvendiggør, at virksomheder begynder at lave såkaldte klimaregnskaber.

Bæredygtighedsugen er en nem måde at integrere bæredygtighed i undervisningen

Pelle Ivan Olsen, Adjunkt på campus Silkeborg, har været primus motor på det, som han har døbt bæredygtighedsugen, 3 gange på campus Silkeborg. 

Alle 1. semester-studerende på campus Silkeborg bliver skemalagt til en bæredygtighedsuge, hvor de skal samarbejde om en case fra en virksomhed. De seneste par gange, har det være Jyske Bank, som er kommet med en bred opgave, som alle studerende på campusset kan se muligheder i. 

Green Innovation Week

Det kan være en udfordring at koble teori til praksis på det grønne arbejdsmarked, der lige nu er i en rivende udvikling. Derfor bygger vi bro mellem studerende og virksomheder via Green Challenges for både at udvikle studerendes grønne kompetencer under uddannelsen samt at skabe værdi for virksomhederne.

Under Green Innovation Week i Skive har studerende mulighed for at deltage i workshops, der tager udgangspunkt i virksomheders Green Challenges.

Sommerskole Sustainability Marketing

Målet med sommerskolen er at bibringe de studerende en forståelse af, hvorfor og hvordan virksomheder kan arbejde i retning af en mere bæredygtig forretningsforståelse. Sommerskolen har desuden fokus på erhvervsdrevet social ansvarlighed og på at give de studerende den fornødne indsigt og de fornødne redskaber til at omsætte CSR/bæredygtighed fra tanke til handling. Sommerskolen udbydes på engelsk og tilbydes Danias egne studerende samt studerende fra internationale partneruniversiteter

Campus Viborg som 2030 skole

Erhvervsakademi Dania er sammen med VIA University College blevet 2030-skole certificeret.

2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.

 

Fremtidens Grønne Værksteder

Erhvervsakademi Dania Viborg og Tradium i Randers har indgået et projektsamarbejde om: Fremtidens Grønne værksteder.

Projektets formål er at udvikle forløb og undervisningsmateriale inden for uddannelserne Træfagets Byggeuddannelse og Personvognsmekaniker med fokus på grønt iværksætteri, grøn forretningsforståelse og innovation.

Projektet løber over en periode på 1½ år.

Hjalp denne side dig?