Del siden
 
       
 

DSR Dania – det tværgående råd

Hvem og hvad er DSR Dania?

De Studerendes Råd Dania (DSR Dania) er et tværgående råd, som behandler spørgsmål på tværs af Danias forskellige afdelinger.
Rådet består af forpersonskabet for hvert af De Studerendes Råd (DSR-lokalt) samt Direktionen. På DSR-Dania møderne behandles emner, der har generel betydning for dig som studerende, herunder arbejdet med evaluering af undervisningen og undervisningsmiljøet i Dania, økonomi og arbejdet i Danias bestyrelse. Forpersonskabet for DSR-Dania repræsenterer de studerende ind i Danias bestyrelse. Ligesom to DSR-Dania medlemmer repræsenterer studerende på Dania ind i DESO (Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisationer).

Desuden eksisterer også et tværgående DSR-online, hvor onlinestuderende repræsenterer deres lokale uddannelse i det tværgående DSR Dania-online.

Er du interesseret i at høre mere om dit lokale DSR eller det tværgående DSR Dania - både som studerende med fysisk tilstedeværelse eller som onlinestuderende– så tag fat i din lokale DSR-repræsentant, studievejleder eller campus-/uddannelseschef.

Hjalp denne side dig?