Del siden
 
       
 

Lise Bøgild-Jakobsen

Chef for vejledning og internationalisering

Det er værdibaseret ledelse, der giver mening

Erhvervsakademi Dania har en værdibaseret ledelse. Det betyder, at der er plads til, at man som leder kan træffe beslutninger lokalt. Den øverste ledelse, rektoratet, har tillid og tiltro til, at man som leder træffer de rigtige beslutninger.

"Her er ledelse under ansvar, og akademiets rektor er ikke bange for selv at vise vejen ved at gå forrest," fortæller Lise Bøgild-Jakobsen.

Miljøet er dynamisk og entreprenant - og tonen uformel og rar - der er ikke langt fra den gode idé til handling, og som leder oplever man desuden stor opbakning fra rektoratet.

 

Her er ledelse under ansvar, og akademiets rektor er ikke bange for selv at vise vejen ved at gå forrest

Lise Bøgild-Jakobsen, international chef

Lise har været Danias internationale chef siden 1. maj 2015. Før det var hun først international afdelingsleder på TEKO og siden centerleder for Forskning og Udvikling ved VIA University College. Den største forskel fra hendes tidligere arbejdsplads og Dania, er, at Dania er mindre, hvilket ifølge Lise, betyder at beslutningsprocesserne ikke er så komplicerede. Organisationensstrukturen og -kulturen er ”flad”, og der er ”open-door-politics”.

Ifølge Lise er det desuden en gave at være i en organisation, der er i vækst, og hvor der sker meget.

 

”Jeg er heldig, at jeg laver præcis det, jeg godt kan lide, nemlig at arbejde med international uddannelse. Det gør mig rigtig glad, når de forskellige initiativer, vi søsætter, kommer vores studerende til gode,” forklarer hun.

Forskellige dage og gode medarbejdere

Lise er leder i en fællesfunktion, og det betyder, at der skal samarbejdes bredt og på tværs i organisationen, idet mange andre chefer i Dania sidder decentralt på et af de syv campusser.

 

”Jeg kan virkelig godt lide samarbejdet og dialogen, og det gør mig glad, når jeg kan være med til at supportere udviklingen internationalt lokalt hos mine kolleager, hvilket igen kommer vores studerende til gode ift. både internationale kompetencer og et globalt udsyn,” siger Lise.

I hendes hverdag er arbejdsdagene meget forskellige. Nogle dage står på drift og planlægning sammen med medarbejdere. Andre dage er hun selv ude og snakke med studerende. Og andre dage igen går med netværksmøder med andre internationale chefer, møder i ministeriet eller eksempelvis besøg hos internationale partnere eller deltagelse i konferencer og messer i udlandet.

 

Som leder mødes jeg med de andre i ledergruppen cirka hver måned, hvor vi vender aktuelle emner og i grupper diskuterer relevante emner. Det er et godt forum og en god måde at ses på, når vi er så geografisk spredt, som vi er

Lise Bøgild-Jakobsen

Den Internationale afdeling er et meget lille team, så der arbejdes meget selvstændigt. Afdelingen består af 2½ medarbejdere samt undervisere, som lånes ind til forskellige udviklingsopgaver.  Ens for alle i afdelingen er, at alle er meget selvstændige og er i stand til træffe beslutninger fra sag til sag.

”Jeg bliver selv ledet værdibaseret, og det ønsker jeg at give videre. Det er en gave at have et så selvkørende og dygtigt team, da det frigiver tid til udvikling af nye strategiske tiltag som eksempelvis Summer- og Winter Schools i udlandet,” fortæller hun.

Teamspirit

Der er en rigtig god holdånd på Dania.

”Vi står sammen, og vi vil hinanden det godt, ligesom at vi er gode til at bakke op om fælles initiativer. Jeg oplever en stor åbenhed over for input udefra og generel åbenhed om at gøre tingene bedre. Som leder mødes jeg med de andre i ledergruppen cirka hver måned, hvor vi vender aktuelle emner og i grupper diskuterer relevante emner. Det er et godt forum og en god måde at ses på, når vi er så geografisk spredt, som vi er,” slutter den internationale chef.

Hjalp denne side dig?