Del siden
 
       
 

Studenterdemokrati

Studenterdemokrati er en vigtig del af Danias organisation, derfor har Dania både et Studerendes Råd (lokalt) og Studerendes Fællesråd (tværgående), hvor man som studerende kan gøre sin indflydelse gældende under studiet

TILSKUD TIL DE STUDERENDES RÅD

Videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeles årligt et tilskud på finansloven, der er øremærket institutionernes studenterorganisationer.

Dania modtog i 2022: 22.423 kr.

Midlerne fordeles på baggrund af antal studerende på Danias campusser til de lokale studerendes råd (DSR) efter drøftelse i Danias tværgående fællesråd (SFR).

Hjalp denne side dig?