Del siden
 
       
 

Studenterdemokrati

Studenterdemokrati er en vigtig del af Danias organisation, derfor har Dania både studerendes råd lokalt (DSR-lokalt) og et studerendes råd på overordnet Dania niveau (DSR-tværgående). I begge råd kan man som Dania studerende gøre sin indflydelse gældende under studiet.

TILSKUD TIL DE STUDERENDES RÅD

Videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeles årligt et tilskud på finansloven, der er øremærket institutionernes studenterorganisationer.

Dania modtog i 2022: 22.423 kr.

Midlerne fordeles på baggrund af antal studerende på Danias campusser til de lokale studerendes råd efter drøftelse i Danias tværgående DSR.

Hjalp denne side dig?