Del siden
 
       
 

De Studerendes Fællesråd (SFR)

Hvem og hvad er SFR? - Et tværgående råd i Dania

Studerendes Fællesråd (SFR) er et tværgående råd, som behandler spørgsmål på tværs af Danias forskellige afdelinger.

Rådet består af formanden for hvert af De Studerendes Råd (DSR) samt Direktionen.

På SFR-møderne behandles emner, der har generel betydning for dig som studerende, herunder arbejdet med evaluering af undervisningen og undervisningsmiljøet i Dania, økonomi og arbejdet i Danias bestyrelse.

To formandsrepræsentanter fra SFR repræsenterer de studerende ind i Danias bestyrelse og er dermed din stemme der.

 årshjul for SFR kan du se hvilke emner, der behandles.

Kontakt SFR

Formand: Christian Juhl Thuesen, Campus Hobro. Mail: chri626k@student.eadania.dk

Næstformand: Páll Sigurbjörnsson Larsen, Campus Skive. Mail: 54730@student.eadania.dk

Hjalp denne side dig?