Del siden
 
       
 

For skoler og gymnasier

Samarbejd med os

Et tæt samarbejde mellem skoler, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner kan give eleverne et unikt indblik i, hvad det vil sige at studere på en videregående uddannelsesinstitution som Erhvervsakademi Dania og give dem inspiration og motivation til at forfølge deres uddannelsesmål.

Samarbejdet er vigtigt for at sikre, at eleverne får den bedst mulige uddannelsesoplevelse og har de nødvendige færdigheder og kompetencer til at lykkes i deres fremtidige karrierer.

Dania tilbyder brobygningsarrangementer for alle, der går på en ungdomsuddannelse - både på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. 

Kontakt

Brobygningskoordinator
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?