Del siden
 
       
 

Code of conduct

Studerende på Erhvervsakademi Dania

Formålet med Erhvervsakademi Danias Code of Conduct er at beskrive de grundlæggende værdier og det etiske kodeks for studerende på Dania generelt, både i interne og eksterne relationer. Det forventes, at studerende respekterer og efterlever værdierne og de etiske retningslinjer i denne Code of Conduct.
Erhvervsakademi Danias primære formål er at tilbyde professionsrettede videregående uddannelser af høj kvalitet samt sikre rammerne for et åbent og rummeligt studiemiljø, hvor der er plads til forskellige meninger og idéer. Vi skal behandle hinanden med respekt og ligeværdighed uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering mv.

Læring og trivsel på Dania

Det er vigtigt, at studerende på Erhvervsakademi Dania bidrager til et åbent og motiverende studieog arbejdsmiljø, som gavner både den gode læring, trivsel, samvær og sociale relationer. Studerende har et medansvar for, at Dania som institution lykkes hermed, ligesom Dania på sin side er forpligtet til at sikre, at rammerne er på plads. Dette igennem tilbagevendende studie- og arbejdsmiljøundersøgelser samt samtaler og dialog med og mellem studerende og ansatte.
Trivsel og gode relationer fordrer, at studerende udøver gensidig omsorg og ansvarlighed i alle sociale og faglige relationer – i det personlige møde, i gruppesammenhæng og i det kollektive rum. I alle forhold er det vigtigt med imødekommenhed og en venlig adfærd mellem studerende og ansatte på Erhvervsakademi Dania.

Eksterne relationer

Det er vigtigt, at studerende på Erhvervsakademi Dania er åbne over for omverdenen i et dynamisk og professionelt samarbejde. Det forventes, at studerende, som repræsenterer Dania i eksterne relationer, bidrager til og er med til at bevare en positiv profilering af erhvervsakademiet over for omverdenen.

Håndtering af krænkelser

Læs vores Retningslinjer til forebyggelse af overtrædelser af Code of Conduct samt håndtering af krænkelser for information om håndtering af krænkelser på Erhvervsakademi Dania her.

Hjalp denne side dig?