Del siden
 
       
 
 

Forandringsledelse

Fakta

Akademiuddannelse

Ledelse

Omfang

10 ECTS-point

Eksamen

Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase og med intern censur

Flere informationer

Se studieordningen

Hvem er det for, og hvad får du ud af det

Den gode forandring skabes gennem god kommunikation. Du lærer om forandringskommunikation som værktøj og om grundlæggende forandringspsykologi.

Så kan du imødekomme de ledelsesmæssige krav og forventninger som dine medarbejdere og øvrige interessenter har til dig i en forandringsproces.

Du lærer at vurdere forandringssituationen, så du kan anvende de mest relevante redskaber inden for ledelse og kommunikation. Du bliver i stand til at sikre en glidende overgang og gøre forandringer naturlige i din organisation.

 

Når du har gennemført modulet, kan du

 • Forstå alle faser: Planlæg, analyser, kommuniker, identificer, involver og implementer
 • Forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger i en forandringsproces
 • Forstå grundlæggende forandringspsykologi
 • Anvende kommunikation som forandringsværktøj
 • Vurdere ledelsesformers relevans i konkrete forandringssituationer
 • Formidle forandringsprocesser til alle interessenter i din organisation
 • Definere udviklingsområder for forandringsledelse og din egen praksis

Pris og tilmelding

Der er desværre ikke nogle aktuelle hold i dette fag

Men vi kan give dig besked, når der kommer nye hold

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?