VVS-installation

Vil du have styr på VVS-autorisationen?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i VVS-installation

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Går du efter at arbejde som projektleder på VVS-området eller er drømmen at blive selvstændig VVS-installatør? Med uddannelsen som VVS-installatør kan du tage den lovpligtige autorisation, og dermed er vejen banet for de fede installatør-job.

Du bliver rustet til forskellige job i installatør- og rådgivende ingeniørvirksomheder, og du ender ofte med et stort ansvar. Din titel kan fx blive projektleder eller overmontør.

Uddannelsen er særlig egnet til dig:

 • der i forvejen har en relevant erhvervsuddannelse.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i VVS-installation består af en række obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Bemærk, at du skal tage uddannelsens moduler i rækkefølge. Dvs. Først i de obligatoriske fra toppen og ned, dernæst de valgfrie  inden det rundes af med den afsluttende opgave.

VIGTIGT:

Ønsker du den fulde autorisation, skal du vælge der valgfrie modul ”Gasfejlfinding og Gas B”.

 • Obligatoriske moduler

  Obligatorisk

  • Grundlæggende VVS-teknisk begreber (10 ECTS-point)

  • Sanitet (10 ECTS-point)

  • Varmeinstallation bolig (5 ECTS-point)

  • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS-point)

  • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS-point)

  • Gas A (5 ECTS-point)

 • Valgfrie moduler

  Vælg 10 point

  • Gasfejlfinding og Gas B (10 ECTS-point)

  • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS-point)

  • Salg og kundeforståelse (10 ECTS-point)

  • Forretningsudvikling (10 ECTS-point)

 • Afsluttende projekt

  Finalen

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Grundlæggende VVS-tekniske begreber

Akademiuddannelse i VVS-installation
Randers SØ
Dagundervisning:
08:30-16:00
Start:
18.01.2018

>
Slut:
15.03.2018
Tilmeld

7000 kr

Mødedatoer:

18.01 + 19.01 + 25.01 + 01.02 + 08.02 + 22.02 + 23.02 + 08.03 + 09.03

Eksamen:

Mundtlig 15.03

Tilmeldingsfrist:

11.01.2018

 

Prisen er inkl. forplejning - bøger skal købes ved siden af

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på akademiuddannelsen i VVS-installation eller enkelte moduler kræves en af følgende:

  • Ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende
   uddannelser som relevante:
   • Smedeuddannelsen (med specialer)
   • VVS-uddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

  Derudover kræves mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget.

  Erhvervsakademi Dania kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

  Erhvervsakademi Dania optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

  Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.

   

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis.

Hjalp denne side dig?