Del siden
 
       
 

Få nye input til din markedsføring

Vi vil gerne indgå i et samarbejde med dig og din virksomhed, hvor du får dit eget gratis reklamebureau til at hjælpe din virksomhed.

Hvert semester (marts og oktober) har vi på Erhvervsakademi Dania markedsføringsøkonomstuderende, der har valgt et særligt promotion-valgfag. Her skal de studerende samarbejde med en virksomhed og komme med konkrete løsningsforslag, der vil kunne bruges til at imødekomme en bred vifte af markedsføringsudfordringer.

Derfor vil vi gerne lave et samarbejde med dig, så du får gratis hjælp til din virksomhed.

Har du spørgsmål eller mod på at indgå i et samarbejde, så kontakt Sofie eller Camilla via info nederst på siden. Her er også eksempler på studerendes arbejde.

Det kunne lige så godt være lavet af et marketingbureau, og så havde det let kostet 100.000 kroner.

Inge LauJesper V. Rasmussen fra rådgivningsfirmaet JVR Consult

Artiklen fortsætter under billedet Fire markedsføringsøkonom-studerende står på en række med armene om hinanden og smiler til hinanden og til kameraet. ”Vi har lavet en komplet hjemmeside med en ny visuel identitet, nyt logo og SEO-optimerede tekster. Den gik i luften i går” siger Emil Aaby, netop som eksamen er veloverstået, hvor censor belønner gruppen med fire 12-taller.

Hvad får jeg ud af samarbejdet?

Samarbejdet går ud på, at de studerende bidrager med løsningsforslag til forskellige markedsføringsudfordringer. Det omfatter:

  • Forslag til virksomhedens visuelle udtryk (logo, farver, fonte, fotos og måske også slogan)
  • Forslag til kampagne, der skaber opmærksomhed om din virksomhed (branding), en bestemt ydelse (produkt/service) eller til en bestemt målgruppe
  • Forslag til kampagne medier – både online og offline

Læs også: Markedsførings-økonomer hjælper lokale virksomheder

De studerende vil danne deres eget reklamebureau og vil arbejde med dig som kunde så virkelighedsnært og professionelt som muligt. Din virksomhed vil altså få en mulighed for at ryste markedsføringsposen og få set på din markedsføring med nye øjne uden at trække penge op af lommen. Om du er etableret eller nystartet er ikke vigtigt.

Resultater

Sidste semester fik Møbelpolstrer & Kalechesmeden helt ny visuel identitet baseret på en ganske omfattende research på en bestemt målgruppe, og Læsetrolden i Randers fik skabt visuel identitet på basis af brand platform udformet af de studerende og igangsat en kendskabskampagne blandt forældre til børn med læsevanskeligheder.

Hvad kræver samarbejdet af mig?

Samarbejdet kræver naturligvis forståelse for dig og din virksomhed. Derfor bør minimum tre møder finde sted i løbet af samarbejdet:
• Opstartsmøde
• Midtvejsmøde
• Endelig præsentation af løsningsforslag

På opstartsmødet vil de studerende spørge ind til din virksomhed for at lære den og dens ydelser at kende. I vil også tale om målgrupper og hvad formålet med markedsføringen skal være. Du får mulighed for at udfolde den udfordring, du ønsker de studerende skal arbejde med. Du kan godt nævne flere udfordringer, da 2-3 grupper vil arbejde med netop din virksomhed.

Læs også: Eksamensprojekt blev til virkelighed

Eksempler på studerendes arbejde: 

På midtvejsmødet vil din virksomhed blive præsenteret de for tanker og idéer, der er på tegnebrættet – for at sikre, at det er den rigtige retning de studerende bevæger sig i. Den endelige præsentation er selve eksamen, hvor det er vigtigt at du, eller en repræsentant for din virksomhed, er til stede. Her vil der også være underviser til stede.

Estimeret tidsforbrug: 10 timer

Vi ville have, at projektet skulle gå live i virkeligheden. Det har været vores motivation, og vi har brugt mindst 500 timer på det

SIMONE TIPSMARK, markedsføringsøkonom-studerende

Hvordan foregår samarbejdet?

Det er et samarbejde mellem din virksomhed og de studerende. Derfor aftaler I i fællesskab, hvordan samarbejdet skal forløbe over de to måneder. De studerende vil få såkaldte ”bureaudag”, hvor der ikke er planlagt undervisning. Her kan der aftales møder, og de studerende kan arbejde dedikeret med den opgave, de er blevet stillet. Undervisere er kun involveret i vejledning og indledningsvis kontakt mellem virksomhed og studerende – og som nævnt til stede ved eksamen.

Hvad kan de studerende?

De studerende vil i løbet af promotion valgfag og dermed i løbet af samarbejde med din virksomhed få undervisning i:
• Adobeværktøjer
• Skriveværksted
• Sociale medier til kommercielt brug
• Content marketing
• Medieplanlægning
• Wordpress
• Sustainability Marketing
• Videoproduktion
• SEO og Google værktøjer

VIGTIGE DATOER i 2020

Uge 44 (26.okt): Opstartsmøde afholdes i Randers. Oplæg til samtlige studerende. Ca. 30 minutter.
Uge 47: Midtvejsmøde afholdes. Mødet planlægges af de studerende. Kan være online eller offline.
Uge 50 (11.dec): Endelig præsentation (klokkeslæt kommer senere).

Tøv ikke med at kontakte underviserne Camilla og Sofie via mail eller telefon:

Adjunkt
Randers
Lektor
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?