Markedsførings­økonom

Vil du være verdensmester i markedsføring og kommunikation

Vil du være Social Media Manager, kommunikationsmedarbejder eller marketingkonsulent? Uddannelsen som markedsføringsøkonom giver dig en bred viden om markedsføring og kommunikation, og åbner døren til en pulserende verden og karriere for dig.

Som uddannet kan du få forskellige job inden for markedsføring, salg og kommunikation i mange forskellige brancher. Din titel kan blive alt fra SoMe specialist, salgs- og markedsføringsmedarbejder over kommunikationskonsulent til markedsføringsansvarlig.

 

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar (kun Randers) og august/september

Uddannelsesby

Randers og Viborg

Undervisningssprog

Dansk. Uddannelsen findes også på engelsk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til markedsføringsøkonom kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • International markedsføring

  ”International markedsføring” er det største tema på uddannelsen, og her lærer du forskellige teorier og modeller om markedsføring at kende. Du lærer også at bruge teorierne og modellerne i praksis, så du kan analysere en given virksomheds situation, behov og markedsføringspotentiale.

 • Økonomi

  Her lærer du om de økonomiske forhold, som har betydning i forhold til markedsføring. Fx lærer du at udregne, hvornår et givent markedsføringstiltag er break-even – altså lige akkurat har tjent sig selv hjem.

  Du lærer også generelt om virksomhedens økonomi i form af fx regnskabsforhold og budgetter.

 • Salg og markedskommunikation

  Professionel salg og kommunikation bygger på teorier og modeller, og dem vil du lære at kende og bruge her.

  Du vil fx lære om kulturforskelle og deres betydning, lære at lave og udføre kommunikations- og salgsstrategier og lære at bruge både analoge og digitale kanaler.

 • Erhvervsret

  ”Erhvervsret” er et mindre men alligevel ret vigtigt tema, da det handler om reglerne for godt købmandsskab og hvad man må markedsføringsmæssigt.

 • Organisation og Supply Chain Management

  Her lærer du om hvordan virksomheder er organiserede, og så får du nogle værdifulde projektlederegenskaber med i bagagen, så du kan koordinere og lede projekter.

Retninger

På 3. semester skal du vælge en retning at specialisere dig i. Retningen fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et halvt semester eller ca. tre måneders studier.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Viborg, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

 • Business Management

  Specialiserer du dig i ”Business Management” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  På den måde får du kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, som gerne vil være leder.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Reklame & Online Marketing

  Hvis du er den kreative type, som gerne vil være med til at udvikle reklamer og andre markedsføringskampagner, er retningen ”reklame og Online Marketing” lige dig.

  Fx lærer du om grafisk design og om sociale medier. Herudover lærer du blandt andet om at time reklamer til den rigtige målgruppe, på det rigtige tidspunkt på den rigtige platform.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Salg & Salgsledelse

  Specialiserer du dig i ”salg og salgsledelse” vil du lære alt omkring et salg at kende – både i rollen som sælger og som salgsleder.

  Du vil fx lære om det rådgivende salg hele vejen fra at finde frem til kundens behov og til at salget er afsluttet. Samtidig vil du også lære at deltage i strategisk og taktisk salgsudvikling.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Executive

  Specialiserer du dig i ”executive” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  Du får kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, som drømmer om en karriere som leder.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Development

  Specialiseringen i ”development” er til dig, der lever globalt. Du lærer at udvikle idéer og at udfordre det vante i virksomheder.

  Du lærer om iværksætteri og om at fundraise og finde andre finansieringsformer, og du skal ikke være overrasket, hvis du i høj grad har en ”iværksætter-hjerne” når du har gennemført retningen.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Promotion

  Specialiseringen er til den kreative type, som gerne vil være med til at udvikle reklamer og andre markedsføringskampagner.

  Du lærer fx om grafisk design og om sociale medier, og desuden lærer du at time reklamer til den rigtige målgruppe, på det rigtige tidspunkt på den rigtige platform.

  Retningen kan du læse i Viborg.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som markedsføringsøkonom i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i mange forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

 • Marketingkoordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Kommunikationsansvarlig
 • Marketing Manager
 • Markedsføringsansvarlig

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

   

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Bemærk, at søger du optagelse via kvote 1 med en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Studiesekretær
Viborg
 
Studieleder
Viborg
 
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som markedsføringsøkonom kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du få merit, så du kan læse en finansbachelor på kun 2 år.

  Der findes også muligheden for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som markedsføringsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere i Randers

 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studiekoordinator
Randers
 
Lektor
Randers
 
Underviser
Randers
 
Lektor
Randers

Undervisere i Viborg

 
Adjunkt
Viborg
 
Lektor
Viborg
 
International koordinator
Viborg
 
Studiekoordinator
Viborg
 
Studieleder
Viborg
 
Lektor
Viborg
 
Lektor
Viborg
 
Lektor
Viborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?