Del siden
 
       
 

Markedsførings­økonom

Vil du være verdensmester i markedsføring og kommunikation?

Vil du være Social Media Manager, kommunikationsmedarbejder eller marketingkonsulent? Uddannelsen som markedsføringsøkonom giver dig en bred viden om markedsføring og kommunikation og åbner døren til en pulserende verden og karriere for dig.

Som uddannet markedsføringsøkonom kan du få forskellige job inden for markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Din titel kan blive alt fra SoMe-specialist, salgs- og markedsføringsmedarbejder, kommunikationskonsulent til markedsføringsansvarlig.

Video

Fakta

Titel

Markedsføringsøkonom

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Januar/februar (kun Randers) og august/september

Uddannelsesby

Randers og Viborg

Undervisningssprog

Dansk. Uddannelsen findes også på engelsk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Markedsføringsøkonomuddannelsen byder på en blanding af teori og praktik. De første 3 semestre læser du på erhvervsakademiet. Her vil du møde både klasseundervisning og gruppebaseret projektarbejde - begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Du kommer blandt andet på virksomhedsbesøg, og du bliver også stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du som markedsføringsøkonom i praktik, hvor det du har lært i skolen af teoretiske kundskaber skal afprøves. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

Uddannelsens kerneområder

 • International markedsføring

  ”International markedsføring” er det største tema på markedsføringsuddannelsen, og her lærer du forskellige teorier og modeller inden for markedsføring at kende. Du lærer også at bruge teorierne og modellerne i praksis, så du kan analysere en given virksomheds situation, behov og markedsføringspotentiale.

 • Økonomi

  Her lærer du om de økonomiske forhold, som har betydning i forhold til markedsføring. Fx lærer du at udregne, hvornår et givent markedsføringstiltag er break-even – altså lige akkurat har tjent sig selv hjem.

  Du lærer også generelt om virksomhedens økonomi i form af regnskabsforhold og budgetter.

 • Salg og markedskommunikation

  Professionelt salg og kommunikation bygger på teorier og modeller, og dem vil du lære at kende og bruge i denne del af uddannelsen.

  Du vil blandt andet lære om kulturforskelle og deres betydning, lære at lave og udføre kommunikations- og salgsstrategier og lære at bruge både analoge og digitale kanaler, som du kan bruge i dit fremtidige markedsføringsøkonom-job.

 • Erhvervsret

  ”Erhvervsret” er et mindre men alligevel ret vigtigt tema, da det handler om reglerne for godt købmandskab og hvad man må og ikke må inden for markedsføring.

 • Organisation og Supply Chain Management

  På denne del af markedsføringsøkonomuddannelsen lærer du, hvordan virksomheder er organiserede. Og så får du nogle værdifulde projektlederegenskaber med i bagagen, så du kan koordinere og lede projekter i et fremtidigt markedsføringsøkonom-job.

Retninger

På 3. semester skal du vælge en retning inden for markedsføring, som du ønsker at specialisere dig i.

Den retning du vælger fylder i alt 20 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som markedsføringsuddannelsen giver – det der svarer til ca. tre måneders studie.

Læs mere om de forskellige retninger, du kan læse som markedsføringsøkonom ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Viborg, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

 • Business Management (15 ECTS)

  Specialiserer du dig i ”Business Management” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  På den måde får du kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, som gerne vil være leder.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Reklame & Online Marketing (15 ECTS)

  Hvis du er den kreative type, som gerne vil være med til at udvikle reklamer og andre markedsføringskampagner, er retningen ”reklame og Online Marketing” lige dig.

  Fx lærer du om grafisk design og om sociale medier. Herudover lærer du blandt andet om at time reklamer til den rigtige målgruppe, på det rigtige tidspunkt på den rigtige platform.

  Retningen kan du læse i Randers.

 • Sustainability Marketing (5 ECTS)

  Ønsker du at arbejde med bæredygtig forretningsforståelse? – så kan du vælge faget Sustainability Marketing. Her fokuserer vi på forretningsdrevet samfundsansvar og giver dig viden og værktøjer til at tage CSR (coorporate social responsibility) og bæredygtighed fra snak til handling. Du kommer til at arbejde med begreberne CSR, cirkulær økonomi, bæredygtighed og Sustainability Marketing både teoretisk og i praksis.

  Valgfaget kan du læse i Randers i tillæg til en af de to retninger nævnt ovenfor.

   

   

 • Executive (20 ECTS)

  Specialiserer du dig i ”executive” går du i dybden med driftsøkonomi, statistik, ledelse og specifikke juridiske emner.

  Du får kompetencer til at styrke kvaliteten af de strategiske beslutninger i en virksomhed.

  Retningen er blandt andet til dig, som drømmer om en karriere som leder.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Development (20 ECTS)

  Specialiseringen i ”development” er til dig, der lever globalt. Du lærer at udvikle idéer og at udfordre det vante i virksomheder.

  Du lærer om iværksætteri og om at fundraise og finde andre finansieringsformer, og du skal ikke være overrasket, hvis du i høj grad har en ”iværksætter-hjerne” når du har gennemført retningen.

  Retningen kan du læse i Viborg.

 • Promotion (20 ECTS)

  Specialiseringen er til den kreative type, som gerne vil være med til at udvikle reklamer og andre markedsføringskampagner.

  Du lærer fx om grafisk design og om sociale medier, og desuden lærer du at time reklamer til den rigtige målgruppe, på det rigtige tidspunkt på den rigtige platform.

  Retningen kan du læse i Viborg.

Praktik

Markedsføringsøkonom praktik – hvorfor?

I løbet af din uddannelse skal du i praktik som markedsføringsøkonom i tre måneder. Praktikforløbet giver dig en stærk jobprofil, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber.

I praktikforløbet vil du få et billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som markedsføringsøkonom kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da alle har behov for markedsføring. Din titel som praktikant kan være alt fra markedsføringskonsulent, kommunikationsmedarbejder og Social Media Manager.

 

Hvordan finder du en praktikplads som markedsføringsøkonom?

Du og din tildelte praktikvejleder finder sammen en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

Vi har også en praktikportal, hvor du kan finde hjælp til praktiksøgningen. På praktikportalen kan du lægge dit CV op, og virksomheder kan slå deres praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som markedføringsøkonom lægger du første solide trin til en pulserende og kreativ karriere inden for markedsførings- og kommunikationsverdenen.

 
 

Du kan fx blive

 • Marketingkoordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Kommunikationsansvarlig
 • Marketing Manager
 • Markedsføringsansvarlig

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

   

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Randers:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

  Viborg:

  Kvote 1: 65 %
  Kvote 2: 35 %

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som markedsføringsøkonom med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Dania modtager du primært undervisning på mindre hold – en undervisning der bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang. Det betyder også, at du altid har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

 

Vi ønsker at gøre springet fra elev til studerende så naturligt som muligt – så du kan fokusere på at lære og dygtiggøre dig.

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde lærer, der går op i både din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Uddannelseschef
Randers
Studiesekretær
Randers
Studiekoordinator
Viborg
Koordinerende studievejleder
Erhvervsakademi Dania

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som markedsføringsøkonom har du mange muligheder
  for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan blandt andet læse videre på en professionsbachelor i international handel og markedsføring, dataanalyse, e-handel, international hospitality management, sportsmanagement, digital konceptudvikling eller innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som markedsføringsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Randers

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Randers

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Randers

Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Adjunkt
Randers
Studiekoordinator
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers

Undervisere i Viborg

Campuschef
Viborg
Adjunkt
Viborg
Lektor
Viborg
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Studiekoordinator
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Du kan også overveje at læse

Konfetti-drømme går i opfyldelse i praktik

04.10.2021

Siden Karoline Holmboe så virksomheden Party In A Box i Løvens Hule på DR, har hun drømt om at arbejde der. Nu lever hun drømmen ud som praktikant

Studerende hjælper Wallpipe med at erobre Tyskland

10.09.2021

Den bæredygtige virksomhed Wallpipe, med serviceøkonom fra Dania Lisbeth Grove Mikkelsen i spidsen, har fået hjælp af studerende til at analysere, hvordan virksomheden skulle komme ind på det Tyske marked med sine lamper af genbrugsrør.

Se video

Makkerskab i særklasse vinder pris som bedste praktikophold

04.05.2021

Frihed under ansvar, udvikling og en helt særlig kemi sikrer Tobias Skudstrup og Protection Group Danmark prisen som det bedste praktikophold ved Erhvervsakademi Dania

Fra LinkedIn til toppen af Himalaya

26.10.2020

Markedsføringsøkonom Suvethini Kandasamy tog sin praktik i Indien hos Earthjust Ecosystems Foundation. Her fortæller hun om oplevelsen, og om du også skal tage i praktik i udlandet

Eksamensprojekt blev til virkelighed

29.06.2020

Allerede inden fire studerende fra markedsføringsøkonom-uddannelsen havde været til eksamen, var deres design taget i brug af case-virksomheden

Kasper vækker gammel ur-teknik til live på iværksættereventyr

05.05.2020

Passion for ure og et vildt iværksættergen har fået Kasper Reisner fra Randers i gang med at lave håndlavede, emaljerede ure. Nu har han fået 50.000 kr. i mikrolegat til at lave prototyper

Hjalp denne side dig?