Del siden
 
       

 

 

Ansøgning via www.optagelse.dk

Du skal søge med NemId

Ved feltet med fritekst ”søg uddannelse” skal du skrive optagelsesområdenummeret, som du kan se nedenfor for uddannelserne i Hobro:

 

74210               Finansøkonom

 

74675               Handelsøkonom – specialet Internationalt Indkøb

 

87110               Logistikøkonom

 

Adgangsgivende gymnasialt eksamensbevis er i eksamensdatabasen og vedhæftes automatisk, såfremt du har færdiggjort din eksamen i 2004 eller senere. Har du EUD eller andet skal beviset uploades og vedhæftes som de øvrige bilag

  • Motiveret ansøgning og CV uploades og vedhæftes ansøgningen på optagelse.dk - husk "flueben" , når du har vedhæftet bilag

  

Studieforberedende samtale

Du indkaldes til studieforberedende gruppesamtale uanset om du søger på kvote 1 eller kvote 2. Indkaldelse til samtale får du pr. mail.

Samtalerne afholdes inden studiestart. Vi begynder i april.

 

Deadline for ansøgning kvote 2 er den 15. marts 2020 kl. 12

Kontakt venligst Susanne Munkholm på tlf. 72 29 14 44 eller mu@eadania.dk, såfremt det bliver nødvendigt at søge efter fristen.

  

Deadline for ansøgning kvote 1 er den 5. juli 2020 kl. 12

  • men søg meget gerne tidligere - også selv om du først færdiggør adgangsgivende eksamen juni 2019, da den studieforberedende samtale er en del af optagelsen

 

 Endelig besked om optagelse

  • sendes til din e-boks ultimo juli 2020.