Del siden
 
       

Forskning: Digitalisering i smv’er - potentialer og begrænsninger

Digitalisering af virksomheders forretningsprocesser er afgørende for deres udvikling og konkurrenceevne. Men hvordan går det med digitaliseringen i de små og mellemstore (smv’ere) danske virksomheder?
Artiklen fortsætter under billedet
2024-05-06
Erhvervsakademi Dania
/nyheder-og-presse/nyheder/forskning-digitalisering-i-smv-er-potentialer-og-begraensninger/

Det er et af de spørgsmål som Lotte Solberg Kronbæk fra Dataanalyse/Økonomi og IT-uddannelsen og Anders Bugge Haugaard fra Administrationsøkonom-uddannelsen søger at finde svar på i et nyt forskningsprojekt. Og de er godt på vej - de har lige præsenteret foreløbige findings fra projektet på Danske Erhvervsakademiers forskningsfestival og til Forskningens Døgn.

Vi skal først og fremmest lytte og prøve at forstå
Smv’ere er mindre digitaliserede end store virksomheder. Til gengæld er danske smv’ere mere digitalise-rede end smv’ere i andre europæiske lande. Men hvilke barrierer og muligheder for digital transformation oplever lederne i de danske smv’ere?

Digital succes afhænger af ledelsesmæssige kompetencer og prioritering af ressourcer, og det er de barrierer, vores forskning har fokus på. Vi giver et indblik i, hvilke motiver der driver virksomhedernes digitale omstilling – eller mangel på samme.

Anders Bugge Haugaard og Lotte Solberg Kronbæk

” Mange smv’ere er først og fremmest optaget af drift, og i langt mindre grad afsat ressourcer til digitalisering, som et strategisk indsatsområde. Derfor vil vi med vores projekt finde ud af hvordan ejere/ledere af smv’erne forstår begrebet digitalisering - projektet stiller skarpt på, at digital transformation ikke alene er et spørgsmål om teknologi. Digital succes afhænger af ledelsesmæssige kompetencer og prioritering af ressourcer, og det er de barrierer, vores forskning har fokus på. Vi giver et indblik i, hvilke motiver der driver virksomhedernes digitale omstilling – eller mangel på samme.  Det gør vi med udgangspunkt i kvalitative interviews med ejere/ledere fra forskellige brancher der opererer på B2B markedet”, forklarer Anders og Lotte og siger videre:

”Vi har været meget bevidst om, at vi først og fremmest skal lytte og prøve at forstå de digitale præmisser virksomhederne arbejder med. Vi skal ikke have dem til at passe ind i et skema eller komme med en forudindtaget mening. Til gengæld er vi meget nysgerrige på hvilke motiver, der begrænser den potentielle digitale rejse i virksomhederne”.

Digital modenhed
I arbejdet med at perspektivere hvordan smv’erne forstår digitalisering, bruger Anders og Lotte begrebet ’digital modenhed’:

”Det har været et fokus i vores forskningsarbejde at afdække, hvor langt virksomhederne er på den digitale rejse. Bruger de fx digitalisering til at understøtte eksisterende praksis og automatisering? Eller er de så langt, at de bruger digitalisering til at tilbyde kunderne personaliserede/proaktive services?”, spørger Anders og Lotte i deres projekt.

Svarene skal være med til at identificere nuancerne/karakteren af digitaliseringen og give et billede af, hvor der potentielt er udviklingsmuligheder:

”Vi vil identificere virksomhedernes erfaringer, barrierer fx i forhold til kompetencer, ressourcer, prioriteringer eller strategier. Og vi gør det med stor respekt for deltagernes perspektiver - uden en holdning til hvad der er rigtigt eller forkert”, pointerer Anders og Lotte.

Konkrete anbefalinger, guides og et godt vidensgrundlag
Det er planen at forskningsprojektet bliver afsluttet i forsommeren 2024 med en afrapportering i form af et workingpaper, der beskriver metoderne:

Vi vil identificere virksomhedernes erfaringer, barrierer fx i forhold til kompetencer, ressourcer, prioriteringer eller strategier. Og vi gør det med stor respekt for deltagernes perspektiver - uden en holdning til hvad der er rigtigt eller forkert

Anders Bugge Haugaard og Lotte Solberg Kronbæk

”Vi afslutter projektet med at sammenfatte findings og konkrete anbefalinger til smv’erne og en guide til vejledning for konsulenter i de lokale erhvervsfremmesystemer. Samtidig, og det er vigtigt at understrege, er vores forskningsprojekt også med til at styrke vidensgrundlaget for undervisningen på blandt andet Økonomi og IT- og administrationsøkonom-uddannelserne”, slutter Anders og Lotte.

De vil begge to fortsætte med at præsentere deres resultater både overfor virksomheder, alumnenetværk og i lokale uddannelsesfora, så smv’erne får de bedste forudsætninger for at lykkes på deres digitale rejse.

Projektet er støttet af Frascati-midler.

Hjalp denne side dig?