Del siden
 
       
 

Uddannelsesudvalg

Erhvervsakademi Dania har nedsat en række uddannelsesudvalg, der rådgiver ledelsen om uddannelserne.

Uddannelsesudvalgene har følgende opgaver:

  • Uddannelsens profil og indhold
  • Samarbejde mellem uddannelsen og erhvervslivet
  • Uddannelsens relevans i forhold til udviklingen i erhvervslivet
  • Uddannelsens studieordning
  • Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsen
  • Andre forhold af betydning for uddannelsen

Uddannelsesudvalgene arbejder efter en forretningsorden.

Danias uddannelsesudvalg for:

Hjalp denne side dig?