Del siden
 
       
 

Kvote 1 og kvote 2

Ansøgere til videregående uddannelser inddeles i to bunker kaldet kvoter. I den ene kvote er det kun eksamensbeviset og gennemsnitskarakteren fra din adgangsgivende eksamen, der har betydning. Dette er kvote 1.

I den anden kvote tæller meget andet også med. Denne kvote hedder kvote 2.

Fristen for at søge i kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Hvis du ønsker at søge under kvote 2, skal du søge senest 15. marts kl. 12.00.

Ansøgninger gennem kvotesystemet foregår altid digitalt på nemstudie.dk.

Vi behandler løbende alle ansøgninger, så kontakt os endelig.

Op og ned på kvote 2

Hvis du søger på baggrund af en af nedennævnte, skal du søge i kvote 2:

 • du har en erhvervsuddannelse
 • du søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen.

Hvis du har en gymnasial eksamen og også ønsker at blive vurderet på andet end dit eksamensgennemsnit, kan du søge i kvote 2.

Hvis du søger inden fristen for kvote 2, men i din ansøgning kun angiver og dokumenterer, at du har en gymnasial eksamen, bliver din ansøgning kun vurderet i kvote 1.

Vurderingen af ansøgere i kvote 2 foregår ud fra følgende kriterier:

 • Skriftlig motiveret ansøgning vedlagt den digitale ansøgning som bilag
 • Karakterer/gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen  (Brug evt. omregning fra 13 skala til 7 skala)
 • Fagniveauer i fag som er indeholdt i den adgangsgivende eksamen. Afhængig af uddannelse kan det fx dreje sig om følgende fag: dansk, engelsk, matematik, virksomhedsøkonomi, biologi, kemi, erhvervsøkonomi og/eller fysik. 
 • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
 • Erhvervserfaring - min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en EUD-uddannelse)
 • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
 • Frivilligt ulønnet arbejde af op til 1 års varighed

Du skal udfylde din digitale ansøgning med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget i vurderingen. Al dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter skal uploades og sendes som bilag i den digitale ansøgning på www.nemstudie.dk.

Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i bedømmelsen af din ansøgning. Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial eksamen fra 2004 eller nyere, vil du kunne tilføje den i din digitale ansøgning via opslag i eksamensdatabasen (funktionalitet på www.nemstudie.dk).

Til grund for vurderingen i kvote 2 kan der højest lægges vægt på 12 måneders aktivitet. Hvis du indsender dokumentation for mere end 12 måneder, udvælger vi de 12 måneders aktivitet, som bedst muligt opfylder de fleste af vores kvote 2-kriterier.

Søg digitalt og senest 15. marts

Husk, at den digitale ansøgning med information om alle dine kvote 2 aktiviteter skal være sendt og uploadet senest den 15. marts kl. 12.00. Eventuelle bilag for igangværende kvote 2-aktiviteter kan efterfølgende uploades på www.nemstudie.dk, og dette skal ske senest den 5. juli kl. 12.00. Derimod er fristen for manglende bilag den 15. april, hvor vi senest skal modtage dokumentationen.

Hvis du har spørgsmål til betingelserne for at søge i kvote 2, er du velkommen til at kontakte det campus, hvor uddannelsen foregår.

 

Bemærk

Søger du om optagelse med dispensation fra karakterkrav skal din ansøgning ligeledes ankomme i kvote 2. 

Fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2

Fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2 bliver fastsat i april og offentliggjort omkring 1. maj. 

 

Bemærk: For alle uddannelser gælder desuden, at du også efter ansøgningsfristerne kan søge om optagelse, hvis der er ledige studiepladser. Dog kan du ikke søge og blive optaget på en ledig studieplads, hvis du har en kandidatuddannelse i forvejen. Kontakt os for at høre nærmere. 

 

I 2021 er fordelingen

100% kvote 2

 • El-installatør

75% kvote 2 + 25% kvote 1

 • Handelsøkonom online
 • IT teknolog
 • IT Technology

65% kvote 2 + 35% kvote 1

 • Produktionsteknolog
 • Marketing Management

50% kvote 2 + 50% kvote 1

 • Administrationsøkonom
 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Automotive Technology
 • Energiteknolog
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Optometrist

 35% kvote 2 + 65% kvote 1

 • Finansøkonom
 • Finansøkonom online
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Serviceøkonom online
 • Service, hospitality & Tourism

 20% kvote 2 + 80% kvote 1

 • Datamatiker

 

Top-up-uddannelser har særlige vilkår for optagelse. Her søges om optagelse direkte hos Erhvervsakademi Dania og ikke gennem nemstudie.dk og kvote-systemet. 

Hjalp denne side dig?