Kommunikation og formidling

Vil du levere de skarpeste og bedste budskaber?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Vil du kunne kommunikere og formidle på et professionelt niveau, så er deltidsuddannelsen i kommunikation og formidling noget for dig.

På uddannelsen er der fokus på at du lærer at kommunikere det rigtige på en effektiv måde. Der er både fokus på intern og ekstern kommunikation, og du lærer både at planlægge en strategisk kommunikationsindsats samt at udføre den.

Der er mange forskellige platforme og medier at kommunikere på, i og med – og hvilken der er bedst i hvilke situationer, til hvilke budskaber og til hvilken målgruppe bliver du også ført trygt gennem i løbet af uddannelsen.

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der kommunikerer meget i dit nuværende job
 • der gerne vil styre din karriere i den retning.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i kommunikation og formidling består af en række obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Du kan vælge at give uddannelsen retningen "fundraising".

Du kan læse fagene i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

 • Obligatoriske moduler

  Obligatorisk

  • Kommunikation i praksis (10 ECTS-point)
  • Strategisk kommunikation (10 ECTS-point)

   

 • Valgfrie moduler

  Vælg 30 point

  • Online kommunikation (10 ECTS-point)
  • Global kommunikation (5 ECTS-point)
  • Sociale medier (10 ECTS-point)
  • Præsentationsteknik (5 ECTS-point)
  • Fundraising i praksis (10 ECTS-point)
  • Strategisk fundraising (10 ECTS-point)
  • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS-point)
  • Skriftlig kommunikation (5 ECTS-point)

   

  Heraf kan 10 ECTS-point være fra en anden akademiuddannelse.

 • Retningsspecifikke moduler

  Fundraising

  Hvis du ønsker det, kan du give din uddannelse en specialisering og retning inden for fundraising. Det vil kræve, at du vælger følgende valgfrie moduler:

  • Fundraising i praksis (10 ECTS-point)
  • Strategisk fundraising (10 ECTS-point)
 • Afsluttende projekt

  Finalen

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Skanderborg
Dagundervisning:
08:30-15:30
Start:
06.02.2018

>
Slut:
15.03.2018
Tilmeld

19995 kr

Mødedatoer:

06.02 + 20.02 + 27.02 + 06.03 + 13.03

Eksamen:

Mundtlig 15.03

Tilmeldingsfrist:

30.01.2018

I samarbejde med KUBU

Prisen er inkl. forplejning og online undervisningsmaterialer - bøger skal købes ved siden af

Kontakt Anne Møller Hansen med praktiske spørgsmål

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Randers SØ
Dagundervisning:
08.30 - 15:45
Start:
26.02.2018

>
Slut:
23.04.2018
Tilmeld

5650 kr

Mødedatoer:

26.02 + 02.03 + 08.03 + 13.03 + 22.03 + 05.04 + 09.04

Eksamen:

Mundtlig 23.04.18

Tilmeldingsfrist:

23.02.2018

 

Der er inkluderet forplejning i prisen

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Strategisk Kommunikation

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Randers SØ
Dagundervisning:
17:45 - 21.05
Start:
28.02.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

Onsdag aften fra uge 9 - 24

Eksamen:

Mundtlig uge 26 el. 27

Tilmeldingsfrist:

27.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Afsluttende eksamensprojekt i kommunikation og for

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Udbydes i flere byer
Dagundervisning:
Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers
Start:
05.03.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

6600 kr

Mødedatoer:

Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers. Herefter individuel vejledning lokalt. Noter i bemærkninger hvilken by du ønsker vejledning i.

Tilmeldingsfrist:

19.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Kommunikation i praksis

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Silkeborg
Dagundervisning:
08.30-15.30
Start:
05.03.2018

>
Slut:
02.05.2018
Tilmeld

9950 kr

Mødedatoer:

05.03 + 06.03 + 19.03 + 20.03 + 09.04 + 10.04 + 24.04

Eksamen:

Mundtlig 02.05.2018

Tilmeldingsfrist:

19.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis.

Hjalp denne side dig?