Del siden
 
       

Cathrine og Mette giver Biosfæren liv med ny hjemmeside

32-årge Cathrine Brouer fra Auning og 27-årige Mette Kruse fra Randers er markedsføringsøkonom-studerende på Dania i Randers. De har brugt deres praktik til at udvikle en ny hjemmeside til Biosfæren.
Artiklen fortsætter under billedet
2024-04-15
Erhvervsakademi Dania
/nyheder-og-presse/nyheder/cathrine-og-mette-giver-biosfaeren-liv-med-ny-hjemmeside/

Biosfæren vil være et nationalt samlingssted for bevaring og fremme af biodiversitet og genetiske ressourcer placeret i Randers. Det er Biosfærens mål at være katalysator for en fælles bevaringsindsats, hvor forskningsbaseret viden og genetisk materiale omsættes til reel og målbar handling.

Udfordringen for Biosfæren er, at projektet er drevet af frivillig arbejdskraft kombineret med meget høje ambitioner. Faktisk skal der bruges 100 millioner kroner til at realisere projektet. Men alting starter et sted, og entusiasmen matcher ambitionerne.

Skabte deres egen praktikplads
Kontakten mellem Biosfæren og Cathrine og Mette blev i først omgang etableret, fordi Biosfæren henvendte sig til Dania for at få de markedsføringsøkonom-studerendes hjælp til blandt andet at lave et logo:

”Vores samarbejde startede egentlig et helt andet sted end med en hjemmeside. Det startede med et logo. Men vi fandt ud af, at de ikke have nogen kommunikationskanaler, og det skal et så spændende projekt selvfølgelig have. Helt konkret manglede de et 'visitkort', og det kan være en udfordring, når de skal søge fondsmidler”, forklarer Cathrine Brouer og Mette Kruse og siger videre:

Vores samarbejde startede egentlig et helt andet sted end med en hjemmeside. Det startede med et logo. Men vi fandt ud af, at de ikke have nogen kommunikationskanaler, og det skal et så spændende projekt selvfølgelig have.

Cathrine Brouer og Mette Kruse, markedsføringsøkonomstuderende og praktikanter hos Biosfæren

”Derfor spurgte vi ind til, om de ikke manglede et par praktikanter på projektet. Det synes de var en spændende mulighed. Så det endte med, at Helle Bjerg Hellesøe, som er erhvervskonsulent hos Randers Kommune, blev vores praktikvejleder, og så var det egentlig bare om at komme i gang".

Artiklen fortsætter under billedet Det er nogle ældre industribygninger i Randers, som skal bygges om for at huse Biosfæren

Der skal krudt på kommunikationen
Biosfæren havde købt et domænenavn, biosfaeren.dk, og det var egentlig det eneste udgangspunkt, Cathrine og Mette havde at gå ud fra. Men de var opmærksomme på, at der skal krudt under kommunikationen, hvis projektet skal lykkes:

”Vi startede fuldstændig fra scratch i arbejdet med hjemmesiden. Men heldigvis har vi haft fag som ’promotion’ og ’online marketing’ på vores uddannelse, så vi vidste – i store træk – godt, hvad vi ville. Og vi var meget bevidste om, at der skulle til at ske noget med Biosfærens kommunikation”, understreger Cathrine Brouer og Mette Kruse.

Biosfæren havde formuleret et prospect, som Cathrine og Mette brugte som udgangspunkt i forbindelse med opbygningen af hjemmesiden med undersider og temaer:

”Vi var fra start blevet briefet på, at Biosfæren er et projekt baseret på frivillig arbejdskraft, og at vi ikke kunne forvente, at tingene gik helt så hurtigt, som vi måske gerne ville. Men det har været helt okay, for alle i foreningen har været enormt hjælpsomme og gjort, hvad de kunne”, pointerer Cathrine Brouer og Mette Kruse.

Artiklen fortsætter under billedet Sådan kommer der til at se ud, når industribygningerne er renoveret og Biosfæren er rykket ind.

Hjemmesiden går i luften den 3. april
Når biosfaeren.dk bliver lanceret onsdag den 3. april, markerer det også afslutningen på Cathrine og Mettes praktikperiode. Men de fortsætter med at være tilknyttet Biosfæren som frivillige i foreningen, hvor de vil have ansvaret for Biosfærens markedsføring. De har også valgt, at de vil skrive den afsluttende opgave på deres uddannelse sammen med projektet.

Biosfæren har en ambition om at byde velkommen i helt nyrenoverede bygninger i efteråret 2026. Men som det gælder med alle store projekter, bliver det måske lidt udskudt. Heldigvis har Cathrine og Mettes flotte arbejde betydet, at der kommer fokus på kommunikationen om projektet - det er både med til at øge kendskabsgraden, og er samtidig en forudsætning for at projektet lykkes.

Du kan læse meget mere om Biosfæren på biosfaeren.dk

Fakta

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en kortere videregående uddannelse på to år med tre måneders SU-berettiget praktik.

Markedsføringsøkonomuddannelsen byder på en blanding af teori og praktik. De første tre semestre læser du på erhvervsakademiet. Her vil du møde både klasseundervisning og gruppebaseret projektarbejde - begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Du kommer blandt andet på virksomhedsbesøg, og du bliver også stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du som markedsføringsøkonom i praktik, hvor det du har lært af teoretiske kundskaber skal afprøves. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

Hjalp denne side dig?