Del siden
 
       
 

Kvalitets­systemet

Dania har et omfattende og grundigt gennemararbejdet kvalitetssystem, som er forankret i hele organisationen.

Kvalitetssystemet bidrager til at styrke vores arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans.

Sådan sikrer vi kvaliteten

 

På Erhvervsakademi Dania fastlægger vi kvalitetssikringsarbejdet ud fra følgende fem kriterier:

 

Kvalitetssikringspolitik og -strategi

Vi har politikker, strategier, procedurer og processer, der omfatter alle uddannelser og udbud og som dækker uddannelsernes videngrundlag, faglige niveau og indhold samt relevans.

Kvalitetsledelse og organisering

Vi har forankret vores kvalitetsarbejde på ledelsesniveau og har en klar organisering og ansvarsfordeling i kvalitetssikringsarbejdet. Vi har et kvalitetssystem der baserer sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om fx beskæftigelse. Vi har en god ledelsesinformation og en god kvalitetskultur.

Uddannelsernes videngrundlag

Vi har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.

Uddannelsernes niveau og indhold

Vi har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål.

Uddannelsernes relevans

Vi har en praksis, der sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejdsmarked.

 

Er du interesseret kan du læse hele vores kvalitetssystem som pdf.

Hjalp denne side dig?