Del siden
 
       
 

Kvalitets­systemet

Dania har et velfungerende og gennemarbejdet kvalitetssystem, som er forankret i hele organisationen.

Kvalitetssystemet bidrager til at styrke Danias arbejde med at udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans med involvering af studerende, medarbejdere og eksterne interessenter.

Sådan sikrer vi kvaliteten

På erhvervsakademi Dania sikrer vi kvaliteten ved at arbejde systematisk med kvalitetssikring og udvikling på alle vores uddannelser. Kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i en kvalitetspolitik udtrykt i delpolitikker med formulerede kvalitetsmål og standarder, som uddannelserne skal leve op til.

Kvalitetspolitikken sikrer

  • Et systematisk og involverende kvalitetssikringsarbejde, der løbende understøtter udviklingen af uddannelsesudbuddenes kvalitet og relevans, herunder en tilpasning til samfundsudviklingen og arbejdsmarkedets behov.
  • Et videngrundlag på uddannelserne, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.
  • Et uddannelsesniveau med et fagligt indhold, en pædagogisk kvalitet og en tilrettelæggelse og udprøvning, der understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte.

Derudover har vi flere delpolitikker på både fuldtids- og efter- og videreuddannelsesområdet. 

Delpolitikkerne på fuldtidsuddannelserne afspejler de studerendes forløb fra ansøgning over uddannelse til job.

På efter- og videreuddannelserne er delpolitikkerne tilpasset at de studerende kun er her på deltid, ofte kun tager et eller flere fag og ofte er i beskæftigelse uden for studiet.

Hjalp denne side dig?