Del siden
 
       
 

Uddannelses­kvalitet

Med Uddannelseszoom kan du hente informationer om vores uddannelsesudbud og sammenligne dem med andre uddannelser på tværs af forskellige parametre.

På Uddannelseszoom kan du blandt andet finde følgende:

Data om arbejdsmarkedet:

  • Løn og arbejdsløshed m.v
  • Uddannelsens anvendelighed i jobbet
  • Arbejdsform og -tid
  • Ansættelse
  • Mere info

Data om uddannelsen:

  • Uddannelse, undervisning og undervisere
  • Trivsel
  • Studiemiljø
  • Mere info

Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om uddannelseszoom.

 

Se også Danias samlede resultater fra spørgeskemaet Uddannelseszoom og Læringsbarometer gennemført i efteråret 2021 for henholdsvis studerende og dimittender. Se endvidere tillægsrapport om mobning, diskrimination og chikane.

Læs mere om spørgeskemaet.

 

Hvis du er interesseret i data omkring vores studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, kan du finde dette i ministeriets database her.

 

Hjalp denne side dig?