Del siden
 
       
 

Merit

Der kan i enkelte tilfælde på baggrund af en faglig vurdering gives merit på en akademiuddannelse for beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse.

Ved en meritvurdering bedømmes der udelukkende på formelle uddannelsespapirer.

Der kan aldrig gives merit for det afsluttende eksamensprojekt på en akademiuddannelse.

Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen af din merit, kan du indgive en klage

Hjalp denne side dig?