Del siden
 
       
 

Realkompetence­vurdering

Når du vil i gang med en akademi- eller diplomuddannelse.

Hvis du gerne vil i gang med en akademi- eller diplomuddannelse, men er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene eller allerede har kompetencer inden for et eller flere fag, har du muligheden for at få foretaget en realkompetencevurdering.

Du kan dokumentere dine kompetencer eller få dem kortlagt med en realkompetencevurdering, som giver dig et bevis på det, du kan. I en realkompetencevurdering tæller alle dine kompetencer med fra din erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelse.

Video

På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om du kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af akademi- eller diplomuddannelsen.

Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis som følge af en realkompetencevurdering, er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Procedure for realkompetencevurdering

Er du interesseret i en realkompetencevurdering, skal du kontakte os. Vi vil på et møde eller pr. telefon drøfte, hvorvidt et realkompetencevurderingsforløb er det rigtige for dig, eller om du i stedet skal overveje andre muligheder. Vi hjælper dig således med at blive klogere på dine muligheder.

Udarbejdelse og vurdering af din ansøgning

Hvis et realkompetenceforløb er rigtigt for dig, skal du indledningsvis udarbejde en ansøgning. Din vejleder hos os hjælper dig med, hvordan ansøgningen skal bygges op, og hvad den skal indeholde.

Du skal bl.a. udfylde et dybdegående CV, der beskriver dine uddannelser, erhvervserfaring og øvrige relevante kompetencer. Du kan bruge denne CV skabelon, hvis du ikke allerede har et CV. Hvis du har et CV, skal det som minimum indeholde information fra den viste skabelon.

Din ansøgning vurderes af din vejleder, der har faglig viden om de ansøgte fagområder samt af den uddannelsesansvarlige.

Når din ansøgning er vurderet, gennemfører vi en uddybende samtale og evt. afprøvning, såfremt dette er nødvendigt. Samtalen tager udgangspunkt i dit indsendte materiale og dokumentation, og under samtalen vil din vejleder afdække din viden, kompetencer og færdigheder inden for fagområdet samt uddannelsesniveauet. Du vil muligvis også skulle løse en praktisk case. Hvis det er tilfældet, vil du naturligvis blive informeret om dette.

Din vejleder og uddannelsesansvarlige vurderer den samlede ansøgning.

Er afgørelsen positiv, får du svar pr. mail samt tilbud om efterfølgende vejledning for at kunne tilrettelægge en eventuel uddannelsesplan. Er afgørelsen negativ, tilbyder vi en samtale, så vi kan begrunde afgørelsen og evt. tilrettelægge en uddannelsesplan.

Godkendelse af adgang til uddannelse og udstedelse af bevis

Vi godkender adgang til den uddannelse, du ønsker at starte på, hvis realkompetencevurderingen gør det muligt. Vi udsteder kompetencebevis til dig ved en positiv evaluering, såfremt du kan afkorte dele eller hele uddannelsen.

Pris

En realkompetencevurdering er gratis for dig.

Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen af din realkompetencevurdering, kan du indgive en klage

Har du spørgsmål i forbindelse med realkompetencevurdering, må du meget gerne tage fat i mig

Chefkonsulent
Dania Erhverv

Her kan du finde mange formelle informationer

 • Hvad er realkompetence-vurdering?

  En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til få adgang til en uddannelse, få godskrevet et modul (fag) på en uddannelse eller en hel uddannelse. Du finder information om, hvordan du søger RKV længere nede på siden.

 • Hvad er merit

  Merit betyder at få godskrevet noget fra én uddannelse til en anden. Det kan både være fra danske og udenlandske uddannelser. Søger du merit skal du dokumentere at følgende nogenlunde svarer til hinanden:

  • ECTS point
  • Læringsmål
  • Uddannelsesniveau

  Der må maksimalt gå 6 år fra du starter første modul til du afslutter afgangsprojektet, fordi uddannelsen stadig skal være aktuel.

  Moduloverførsler (dvs. moduler fra uddannelser under samme bekendtgørelse) er underlagt 6 år reglen. Merit kan du søge på baggrund af moduler/fag, der er mere end 6 år gamle, hvis indholdet stadig er aktuelt.   

 • Hvad er adgang-, uddannelses- og kompetencebevis

  Adgangsbevis

  Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved hjælp af en realkompetencevurdering (RKV). I RKV-processen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til adgangskravene.

  Kompetencebevis

  Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul.

  Uddannelsesbevis

  Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

 • Hvad er adgangskravene til akademi- og diplom-uddannelse

  Adgangskrav til en akademiuddannelse

  For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

  Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Praktik under din erhvervsuddannelse tæller med som erhvervserfaring.

  Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget via en realkompetencevurdering

  Adgangskrav til en diplomuddannelse

  For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en relevant uddannelse, der som minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget via en realkompetencevurdering

 • Kvalifikationsrammen og relevante uddannelsers placering heri

  Kvalifikationsrammen er et redskab, der giver et overblik over niveauet på uddannelserne i Danmark. Den viser på hvilket niveau offentligt godkendte uddannelser er indplaceret i forhold til hinanden.

  Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Du kan se de forskellige niveauer af uddannelser i det danske uddannelsessystem her:

  https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview

   

  Erhvervsuddannelse

  En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv som fx tømrer, kok, social- og sundhedsassistent eller kontorassistent. Erhvervsuddannelser er placeret på niveau 4 i kvalifikationsrammen. Enkelte uddannelser er på niveau 3 eller 5.

  Gymnasial uddannelse

  Med gymnasial uddannelse menes enten Højere Handelseksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX), Alment gymnasium (STX) eller Højere forberedelseseksamen (HF). Alle de gymnasiale uddannelser er placeret på niveau 4 i kvalifikationsrammen.

  Videregående uddannelse

  En videregående uddannelse er en heltids- eller deltidsuddannelse, som bygger oven på en gymnasial eller erhvervsuddannelse. De videregående uddannelser er indplaceret på forskellige niveauer i kvalifikationsrammen.

  • Erhvervsakademi- og akademiuddannelser: niveau 5
  • Bachelor-, Professionsbachelor- og diplomuddannelser: niveau 6.

  Kandidat- og masteruddannelser: niveau 7 

   

  Niveau 4

  Niveau 4 svarer til langt de fleste erhvervsuddannelser og de forskellige gymnasiale uddannelser.

  Søger du adgangsbevis til en akademiuddannelse, skal du vise, at du har viden og erfaringer der svarer til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse plus min. 2 års relevant erhvervserfaring.

  Akademiuddannelse - niveau 5

  Søger du realkompetencevurdering af et eller flere moduler (fag) eller en hel akademiuddannelse, skal du vise at du har viden, færdigheder og kompetencer for modulet eller for hele uddannelsen.

  Kig i studieordningen for uddannelsen.

  Diplomuddannelse - niveau 6

  Søger du realkompetencevurdering af et eller flere moduler (fag) eller en hel diplomuddannelse, skal du vise at du har viden, færdigheder og kompetencer for modulet eller for hele uddannelsen. Kig i studieordningen for uddannelsen.

 • Hvad er ECTS-point?

  ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

   

  ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

   

  Læs mere om ECTS point på: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/ects

 • Uddannelsesretninger

  Er du usikker på hvilke akademi- og diplomuddannelser der findes, så kig ind på www.ug.dk under Voksen- og efteruddannelser.

  Uddannelserne er grupperet i forskellige fagområder. Nogle akademi- og diplomuddannelser har forskellige retninger.

  Når en uddannelse har flere retninger, betyder det, at nogle moduler (fag) er fælles på uddannelsen og nogle moduler (fag) er særlige for den enkelte retning.

Hjalp denne side dig?