Del siden
 
       
 

Tidligere projekter

Hos Erhvervsakademi Dania er forskning, udvikling og innovation en integreret del af videngrundlaget. Vores afsluttede projekter ligger ikke bare i en skuffe, men bidrager ofte stadigvæk væsentligt til uddannelsernes kvalitet.

Her på siden har vi samlet de afsluttede projekter, der stadig aktivt inddrages i vores videngrundlag. Den viden har samfundet naturligvis også adgang til på lige fod med viden i aktuelle projekter.

De fleste af projekterne er uddybet på den fælles hjemmeside eaviden.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte en af de medarbejdere, der står ved det enkelte projekt, hvis du er nysgerrig efter at vide mere.

Pengeinstitutternes privatkunderådgivning i et bæredygtigt perspektiv

Udvikling af et digitalt værktøj til privatkunderådgiverne ift. implementeringen af de strategiske og taktiske mål inden for bæredygtighed.

Projektet udspringer fra et øget fokus på grøn omstilling, som kan være svært at tænke ind i den finansielle sektor.

Spørgsmål, som søges besvaret i projektet:

 • Hvordan kan pengeinstitutterne via et digitalt værktøj understøtte den grønne omstilling i samfundet og hjælpe deres privatkunder med at sætte fokus på at leve et bæredygtigt liv?
  • Hvad skal dette digitale værktøj indeholde?
  • Hvor meget indhold skal være kundevendt/rådgivervendt?
  • Mener rådgiverne, at en bæredygtig digital platform vil supplere positivt til deres hverdag med kunderådgivning?

 • Hvordan kan Erhvervsakademi Dania hjælpe kommende bankrådgivere med at tænke bæredygtighed ind i hverdagen, så de fremadrettet kan hjælpe bankerne?

Spørgsmål 1 besvares via en undersøgelse af bankernes holdning til at blande privat bankforretning og bæredygtighed sammen. Dette vil ske via spg. skema, interviews af rådgivere, filialdirektører samt kunder. Dertil udarbejdes en prototype af en app baseret på rådgivernes besvarelse, hvorefter prototypen vil præsenteres for de interviewede og evalueres.

Spørgsmål 2 besvares ud fra erfaringer og udarbejdelse af bæredygtighedsuger samt nyt fag inden for bæredygtighed

Læs mere om projektet her:

https://www.eaviden.dk/project/pengeinstitutternes-privatkunderaadgivning-i-et-baeredygtigt-perspektiv/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Silkeborg
Adjunkt
Silkeborg

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. vurdering af fundusfotos

Hvordan er danske optometristers opfattelse af egne kompetencer i forhold til arbejdet med fundusundersøgelse – og ses der et behov for yderligere uddannelse?

Optometristers kompetencer ift. fundusfotos

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. fundusfotos er dette forskningsprojektets formål ift. vurdering af fundusfotos. Et stadigt større sundhedsmæssigt fokus i den danske optikerbranche stiller krav til optometristernes arbejde med fundusfotografering.

Gennem spørgeskemaundersøgelse, en statistisk analyse af resultaterne, samt semistrukturerede interview afdækkes tilgangen blandt optometristerne til fundusundersøgelse.  Det undersøges ligeledes om danske optometrister har en følelse af at være klædt fagligt på til at forestå fundusfotografering. Der undersøges  en evt. effekt på optometristernes tilgang til fundusfotografering, efter en omlægning af undervisningen og eksaminationen i faget Okulær patologi og farmakologi på Optometristuddannelsen.

Øget fokus på optometristers kompetencer

Den danske optikerbranche har de seneste år haft øget fokus på et sundhedsmæssigt aspekt i forhold til synet. Optometristens rolle har tidligere primært bestået i at diagnosticere og afhjælpe synsproblemer. I dag foretager mange optometrister ligeledes sundhedsundersøgelser af øjet, som kræver de rette kompetencer. Dels omkring øjets anatomiske opbygning, samt viden om patologiske tilstandes manifestation i øjet.

Branchen har løbende implementeret en stor andel af instrumenter, og har ligeledes markedsført tiltagene ret offensivt. Det har skabt et øget fokus på området og medført et stadigt stigende antal sundhedsundersøgelser. Disse undersøgelser udføres under patientens regelmæssige besøg hos optikeren. Når der gennemføres flere undersøgelser, medfører det også, at et stigende antal patienter henvises til øjenlægen. Det har skabt et øget fokus på de kompetencer, optometristerne besidder, i forhold til at foretage og analysere bl.a. fundusfotos.

Forskningsprojektets formål er at undersøge optometristernes følelse af tilstrækkelige faglige kompetencer. Om de der arbejder i praksis føler, de er fagligt kompetente til at foretage undersøgelser af øjets nethinde. Ligesom formålet med forskningsprojektet er at afdække, om der på området opleves et behov for efter/-videreuddannelse.

Har danske optometrister de fornødne kompetencer

Gennem undersøgelse af optometristers kompetencer samt en kvalificering af viden ift. fundusundersøgelser, er det målet at kortlægge, om danske optometrister vurderer, at de har de fornødne kompetencer i forhold til at foretage undersøgelserne. Samt et indblik i hvordan branchen varetager uddannelse og efteruddannelse i forbindelse med implementering af ny teknologi og undersøgelser i forretningskonceptet. Endeligt søger undersøgelsen at afdække om revisionen af Optikerhøjskolens undervisning i fundusundersøgelser, har haft en effekt i forhold til optometristernes selvvurderede kompetencer.

Undersøgelsens resultater videreformidles til interne og eksterne interessenter – herunder optikbranchen, gennem Videnscenter for optometrist nyhedsbrev samt et oplæg for uddannelsens uddannelsesudvalg. Der påtænkes ligeledes en opfølgende artikel i fagbladet Optikeren.

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. fundusundersøgelser

Projektet synliggør en viden omkring, optometristernes arbejde med fundusfotos- samt undersøgelser foregår, og om der er et behov for efteruddannelse på området. Denne viden kan anvendes til at ’tage pulsen’ på optometristerne og andre brancheaktører, der ønsker viden omkring arbejdet med fundusundersøgelser. Uddannelserne kan ligeledes anvende den viden til at evaluere behovet for efteruddannelse indenfor området.

Undersøgelse af optometristers kompetencer og projektets effekt

Projektets langsigtede effekt er at skabe fokus på udfordringerne med at foretage sundhedsundersøgelser af øjet, at kunne bane vej for efteruddannelse af optometrister, hvilket kan være med til at løfte kvaliteten af sundhedsundersøgelserne og påvirke henvisningerne videre til øjenlæge, som belyses i Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person.

 

Læs mere om projektet her https://www.eaviden.dk/project/undersoegelse-af-optometristers-kompetencer-ift-vurdering-af-fundusfotos/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor & Praktikkoordinator
Randers

Business models Post-Corona in the hospitality sector

The Corona pandemic has struck a significant blow to the global economy. Currently, there are few enterprises that have not been heavily affected by the pandemic, and it poses a significant challenge to the current business model paradigm held throughout several industries. This holds especially true for the hospitality sector, where hotels, airline companies and other operators have seen a dramatic plunge in the number of customers and revenue. 

The question that remains is how this pandemic has affected, and will continue to effect, the way the hospitality companies operate their business; the latter is what we wish to explore, and to that end develop learning and educational materials in a cooperation between the three institutions in this project.

The three organizations involved are:

 1. Dania Academy. One of Denmark's higher education institutions with 26 different educational directions
 2. HOTEL SCHOOL Hotel Management College (Vocational - initial and continuing in Latvia). Experienced in VET and adult education of various levels for local and international students
 3. "Meet in Reykjavik". The official Convention Bureau for Reykjavik City and surroundings.

Purpose of the project

The overall purpose of the project is to develop teaching and learning materials in the hospitality sector (with a focus on hospitality management and business) considering Covid-19’s impact on business models in the Nordic/Baltic countries.

The project idea is to investigate the impact caused by the Corona pandemic on the current hospitality market, and how this will shape the markets in years to come. Our basic assumption is that the disruptive nature of the pandemic will challenge current business models and in that process the underlying business model paradigm that has prevailed for several decades in the hospitality sector. We expect sustainability and an increased focus on aligning future business models with sustainable goals is to be expected. Thus, a focus on future business models post-Corona will also focus on how hospitality companies can work more sustainably in the future.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers

Rover til Indlandsisen

Produktudvikling af Rover til måling af tykkelse på indlandsisen - med håbet om bedre varslingssystemer til kystlande i fremtiden.

 

Den globale opvarmning har været et stort samtaleemne i miljødebatten. I takt med, at populationen vokser, stiger fødevareproduktionen, hvilket giver en belastning på miljøet. Bevægeligheden mellem verdens lande er øget markant, hvilket også giver et aftryk på miljøet. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) oplyste i 2001, at global opvarmning i slutningen af dette århundrede vil mindst være 40 % højere end gennemsnitsstigning.

I forbindelse med det har der de sidste par år været fokus på at bygge et autonomt køretøj til at monitorere indlandsisen, som er dette projekts fokus.

I flere år har forskere arbejdet på at monitorere indlandsisen, så de kan holde øje med vandstigningen. Den første semi-autonome polar-rover, Nomad, blev bygget ved Carnegie Mellon Universitet. Den var ikke udviklet til monitorering af indlandsisen, men kørte på Sydpolen for at studere meteoritter og kratere. Dog var den ikke designet til at traversere på is og sne.
Senere blev SnoMote udviklet ved Georgia Tech for at foretage observationer af overflader på gletsjere og blød sne med kuperet terræn. SnoMote team havde også succes med feature-genkendelse og prøveudtagning af snedækkede terræner.
Viden fra tidligere rover-udviklere er blevet studeret grundigt for at bygge den helt optimale rover til indlandsisen. Roveren skal monitorere indlandsisen og sende data til forskningscenteret, hvilket bliver bearbejdet og informationerne kan bruges til at overvåge indlandsisen.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/rover-til-indlandsisen/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Randers

Hvordan kan danske SMV’er implementere ESG?

Et studie af danske virksomheders beretninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

 

ESG er den nyeste måde, hvorpå særligt børsnoterede selskaber formidler deres arbejde med bæredygtighed i deres årsrapporter – hvordan kan SMV’er anvende dette som best practice i deres eget arbejde med kommunikation af bæredygtighed?

ESG – miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Indeværende projekt søger at finde svare på følgende forskningsspørgsmål:

Hovedspørgsmål:

 • Fokuserer store aktieselskaber i industrisektoren og sektoren for dagligvarer og cyklisk forbrug på bestemte dele af ESG i afrapportering af bæredygtighed?

Underspørgsmål:

 • Hvilke ESG-nøgletal har de to sektorer mest fokus på?
 • Hvad er best practice?

Resultatet skal hjælpe os med at afgrænse, hvad der bør prioriteres højest, hvis SMV’er fra industrisektoren eller dagligvaresektoren og cyklisk forbrug vil arbejde med ESG. Nærmere specifikt skal Hiflux, som er vores samarbejdsvirksomhed, bruge vores fund som inspirationsmateriale til deres arbejde med ESG

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/hvordan-kan-danske-smver-implementere-esg/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Horsens
Adjunkt
Horsens

Superhost Motivation in Airbnb/VisitAarhus’ Host Community

Airbnb er hastigt voksende og er i gang med at forandre turismen og destinationen – med stor potentiel konsekvens for mange lokale aktører. Da deleøkonomi er ny størrelse med en historik på kun omkring 10 år, mangler der ny viden og forskning om emnet på et internationalt og nationalt plan – og endnu mere er det tilfældet på det regionale og lokale plan. Ligesom Airbnb kan udgøre en stor trussel for den enkelte turismeaktør, kan det i høj grad også udgøre en mulighed. Airbnb-gæster forbruger hele 891 kr./dag i byen på mad, drikke og lokale oplevelser, hvilket svarer til 42% af deres rejsebudget.

 

Projektet har en stærk forankring i vores serviceøkonom- samt BA IHM uddannelse, da projektets emner, deleøkonomi og turisme, og praksisfeltet i VisitAarhus og Airbnb netop handler om service, hospitality og oplevelser.

Deleøkonomi, der optræder som et underfelt til feltet hospitality management, vækster ved hjælp af digitale netværk. Det digitale er et særlig vigtigt område både for videnuniverset, for de nævnte uddannelser og for Erhvervsakademi Dania som helhed. Viden genereret i projektet vil desuden have relevans for Erhvervsakademi Danias aftagere.

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/superhost-motivation-in-airbnb-visitaarhus-host-community/

Lektor
Randers

Opkvalificering af medarbejdere i oplevelsesindustrien gennem hybride læringsrum

Dania Erhverv har fået bevilliget midler til et projekt, der skal tilbyde hybride undervisningsforløb til ansatte i oplevelsesindustrien.

 

Projektet skal:

 • Opkvalificere medarbejdere i oplevelsesindustrien på akademiniveau
 • Udbyde relevante akademifag med afsæt i hybride synkrone læringsrum
 • Opkvalificere underviseres brug af digitale værktøjer og løsninger med fokus på det hybride synkrone læringsrum

Dania viden og Læring varetager leveringen af workshops og webinarer til opkvalificering af underviseren til det hybride læringsrum. Dette indebærer tre heldags workshops, der omhandler:

 • Teknisk opsætning af hybride arbejdsrum
 • Undervisningsdesign og planlægning
 • Teknologiunderstøttet didaktik

De to webinarer koncentrerer sig om formidling af de erfaringer, man allerede har gjort sig i forbindelse med hybrid undervisning.

Projektet skal udmunde i en konference, hvor interessenter inden for efter- og videreuddannelsesområdet kan blive klogere på erfaringerne fra praksis, hvad forskningslitteraturen siger om hybrid undervisning og resultaterne fra Danias egen forskning. Konferencen vil endvidere præsentere en drejebog, der kan give inspiration til, hvordan andre institutioner kan gennemføre og implementere et lignende projekt. Endelig offentliggøres resultaterne i form af en artikel i tidsskriftet Læring og Medier.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Netværk, projekter og faglighed – en studietur til Businet konferencen (2022)

Vi vil besøge Businet konferencen med repræsentanter fra alle relevante uddannelser for at opbygge kapacitet og netværk til at lave internationale projekter

Den internationale Businetkonference (9. – 12. november) samler delegerede fra 137 forskellige uddannelsesinstitutioner på Danias niveau i 37 lande til en årlig konference med formålet at skabe muligheder for projekter og udveksle faglig indsigt. Vi vil besøge den med repræsentanter fra alle relevante uddannelser for at opbygge kapacitet og netværk til at lave internationale projekter.

Projektet har tre spor:

 • Planlæggende
  • Vi vil planlægge i detaljer, hvordan vi får mest muligt ud af besøget til konferencen, herunder individuelt tilrettelagte mål med turen for hver delegeret. De delegerede deltager i individuelle planlægningsmøder inden.
  • Vi udvikler en model, Dania Viden og Læring kan bruge til senere aktiviteter med rejser med adjunkter/lektorer for at spille vores roller mest effektivt
  • Vi følger op med en skriftlig evaluering i form af et notat, der anbefaler fremadrettet praksis
 • Udførende
  • Delegerede fra de relevante videngrundlag i Dania deltager i konferencen under vejledning fra MILO og ABO
  • Der skal knyttes mindst én forbindelse fra hver delegeret til en delegeret fra en anden uddannelsesinstitution
  • Togrejsen til og fra benyttes til yderligere forberedelse og nedtakt
 • Formidlende
  • Hver delegeret deltager i en podcast produceret under rejsen, der opsummerer deres læring og netværksopbygning. Podcasten sendes hjem til videngrundlaget og deles blandt campuscheferne
  • Hver delegeret producerer desuden en præsentation til næstkommende relevante vidensalon eller campusmøde
  • Dania Viden og Læring præsenterer resultatet i en samlet podcast, der lægges på intranettet, i et notat med evaluering og opsummering til brug i ledergruppen og afdelingen, samt i et oplæg til medarbejderkonferencen (efter endt projekt)

 

Læs mere om projektet her:

www.eaviden.dk/project/netvaerk-projekter-og-faglighed-en-studietur-til-businet-konferencen-2022/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania

Virtual reality og præsentationsteknik

Ved at udstyre 100 studerende og eksterne samarbejdspartnere med HMD vil vi følge udvikling af præsentationsteknik - også udvikling uafhængigt af underviser.

Projektet bygger på en litteraturgennemgang A review of research done on how to train presentation skills using Head Mounted Displays. (Fremadrettet HMD). Find artiklen under videnprodukter. Konklusionen er entydigt, at der er brug for mere forskning til at kunne konkludere, hvorvidt det er muligt at bruge VR (HMD) til effektivt at træne præsentationsteknik. Tidligere forskning indikerer, at det er muligt at opnå visse træningsfordele ved at bruge VR (HMD), men den nuværende forskning er eksplorativ.

I projektet ønskes det at besvare spørgsmålet, kan VR (HMD) bruges til effektivt at træne præsentationsteknik? Herunder vil vi undersøge, hvilke delelementer man kan træne ved hjælp af HMD. Præsentationsteknik er allerede blevet analyseret ved Dr. Stan Van Ginkel og Schneider et al, og dette forskningsprojekt bygger på deres fund inden for præsentationsteknik.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/virtual-reality-og-praesentationsteknik/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Adjunkt
Silkeborg

Making sense of Big Data – transforming data into tangible strategy

The purpose of this project is to formulate a model, which will enable companies to transform the massive amount of information that is to be gained from various Big Data sources, into a tangible strategy. The output of this project will focus on generating solutions to companies from the hospitality sector, on how to apply knowledge from Big Data sources into their business model.

 

There are various approaches to creating a model that deals with the usage of information from Big Data. One might argue that since Big Data is primarily a technical topic, one ought to pursue a framework that puts focus on a technical model that centers on how to “crunch” the data more efficiently, or how to make algorithms that more accurately helps to calculate outcomes. Our focus however, will be on developing a strategic model that companies can use when working with Big Data as part of their business model.

Even though the focus area in this review is the hospitality sector, we are also trying to put a broader view on the concept of Big Data. This will yield a holistic understanding of current research within the area, and hopefully help us in our further research. Likewise, the model that we intend to develop would also be useful for a wide range of companies from without the hospitality sector.

 

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/making-sense-of-big-data-transforming-data-into-tangible-strategy/

Lektor
Randers
Studiekoordinator
Randers

Forretningsudvikling i iværksætter og virksomhedspraktik

Projektets mål er at udvikle og gennemføre online forløb og netværksaktiviteter for alle Dania studerende i praktik. De udviklede forløb skal sikre at de studerende får en række praktiske erfaringer med værdiskabelse og forretningsudvikling i praksis – men projektet sætter sideløbende med disse erfaringer fokus på den personlige udvikling, de studerende gennemgår ved at initiere og gennemføre et værdiskabende projekt.

Forløbet sigter primært mod studerende i iværksætterpraktik, men henvender sig også til studerende i virksomhedspraktik (i de tilfælde, hvor den studerende arbejder intraprenørielt som en del af praktikforløbet).

I begge tilfælde er formålet med forløbet er todelt. På den ene side er målet at øge den skabte værdi i de involverede virksomheder. På den anden side, at de deltagende studerende får en række praktiske erfaringer med forretningsudvikling og værdiskabelse i praksis og derigennem udvikler deres kompetencer til at initiere og gennemføre entreprenørielle projekter, enten i egen start up – eller som medarbejder i en eksisterende virksomhed

Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab, og centrale dele i udviklingen af forløbene bygger på Fondens taksonomi for entreprenørskab. De konkrete forløb udvikles delvist i samarbejde med Campus Varberg og Chalmers i Sverige.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Game Hub Scandinavia 2.0

En fortsættelse af de prisvindende projekter Scandinavian Game Developers og Game Hub Scandinavia. Sammen med partnere i Sverige og Danmark – herunder Universitetet i Skövde, Animation Workshop i Viborg og Aalborg Universitet – har projektet udbygget viden om og opbygget kapacitet inden for inkubationsmiljøers rolle i at understøtte opstartsvirksomhedernes muligheder for succes. Det er sket i forhold til en række aktuelle dagsordener, som diversitet, regional tilknytning, globale markeder og med intens forskning i produktionsprocesser i spilindustrien. Projektet er fundet af EU's Interreg program for Kattegat-Skagerrak regionen og af Region Midtjylland.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Senior Business Developer
Grenaa
Managing Director
Grenaa

Baltic Game Industry

Projektet, der var finansieret under EU's Interreg-pulje i Baltic Sea regionen, udviklede en række best practices og handleplaner for, hvordan man etablerer og opbygger bæredygtige miljøer for virksomheder med udgangspunkt i spiludvikling. Dette gav sig udslag i en række strategier og manualer for, hvordan man arbejder med forskellige stakeholdere, opbygger inkubationsmiljøers kapacitet og omsætter spilviden til andre produktdomæner. Samtidig etablerede projektpartnerne en håndfuld nye inkubationsmiljøer i regionen og udviklede en VR-application, der arbejdede med misbrugsbehandling. Dania Grenå deltog som erfaren partner inden for alle tre områder og leverede viden og kompetencer, der sikrede projektets succes.

 

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Managing Director
Grenaa

Digitaliseringsboost

Erhvervshusenes store digitale satsning, Digitaliseringsboost, finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, satte fra 2017 – 2022 vidensinstitutioner sammen med små og mellemstore virksomheder for at kickstarte og kvalificere innovation i virksomhedernes digitale eller digitalt funderede produkter. Dania Grenå var med i fem delprojekter, hvor de assisterede ansøgervirksomhederne med ekspertviden inden for forbedring og videreudvikling af deres eksisterende digitale produkter.

De fem delprojekter talte:

1) "Javascript Game Engine" sammen med virksomheden PlayOn, hvor Dania leverede ekspertviden i form af grafisk facilitering og udvikling til videreudviklingen af PlayOns Javascript-baserede game engine.

 

2) "Digital Årsrapport" sammen med virksomheden "Digital Revisor". På baggrund af en maskinlæringsalgoritme tilbyder Digital Revisor at autogenere årsrapporter for små og mellemstore virksomheder. Danias rolle i projektet var at analysere og udvikle en gamificeringstilpasning af brugeroplevelsen med henblik på en øget conversion rate.

 

3) "Digitalt Remote Årshjul" sammen med virksomheden "Plandisc" og Ahoot, hvor Dania genererede og afprøvede en designmetodik for gamification som servicedesign for webservices. 

 

4) "Complianty" sammen med virksomheden Bemiit. Bemiit tilbyder SaaS-baseret brand compliancy til særligt fysiske og digitale tryksager. Som led i at afsøge markedet for nye produkt outputs til den eksisterende service udviklede medarbejdere og studerende fra Dania brand compliant serious game-baserede prototyper

 

5) "Trace Assesment as a Service" sammen med virksomheden Sharpen360, der udvikler avanceret quality assesment software til blandt andet bilindustrien. Produktets kompleksitet har været en begrænsende faktor for markedsføringen, hvorfor Dania har bistået med udvikling af en grafisk facilitering af produktet med henblik på salg til nye markedsandele.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Campuschef
Grenaa

Scandinavian Growth Creators

Ved hjælp af Scandinavian Growth Creators (SGC) udvikler de studerende deres entreprenørielle og innovative kompetencer sammen med mikrovirksomheder.

SGC-projektet bidrager til etablering af mere langsigtede innovationssamarbejder mellem studerende og mikrovirksomheder. De studerende udvikler deres kompetencer ved at arbejde på en innovativ og entreprenøriel måde, mens mikrovirksomheder øger deres innovationskapacitet gennem de studerendes kompetencer og adgang til vidensinstitutioner.

De studerende samarbejder med mikrovirksomheder over en længere periode for at skabe innovation og vækst i virksomhederne, og de udvikler deres faciliterings- og innovationskompetencers ved at deltage i Scandinavian Facilitators, et faciliteringsforløb for studerende.

Ved afslutningen af forretningsudviklingsforløbet præsenteres for og især - modtager sparring fra - et panel af personer med forretningskritiske kompetencer i et arrangement koncept, inspireret af Løvens Hule.

I projektets forløb har partnerskabskredsen udviklet en værktøjskasse, som undervisere og forretningsudviklere kan bruge, når de laver samarbejder mellem virksomheder og studerende inden for forretningsudvikling. Du finder værktøjskassen her www.sgc-toolbox.com

Scandinavian Growth Creators arbejder tværregionalt og forventer, at 1.050 studerende og 225 virksomheder vil deltage i aktiviteterne, og der skabes 42 nye job.

Ved afslutningen af forretningsudviklingsforløbet præsenteres for og især - modtager sparring fra - et panel af personer med forretningskritiske kompetencer i et arrangement koncept, inspireret af Løvens Hule.

I projektets forløb har partnerskabskredsen udviklet en værktøjskasse, som undervisere og forretningsudviklere kan bruge, når de laver samarbejder mellem virksomheder og studerende inden for forretningsudvikling.
Du finder værktøjskassen her www.sgc-toolbox.com

Scandinavian Growth Creators arbejder tværregionalt og forventer, at 1.050 studerende og 225 virksomheder vil deltage i aktiviteterne, og der skabes 42 nye job.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Forandring af den midtjyske bankrådgivers adfærd og holdninger i forbindelse med brugen af online møder som følge af COVID-19

Online møder har været mulige i over 10 år, men i bankerne er det begrænset, hvor meget det er blevet brugt. Men så ramte COVID-19, og hvad skete der så?

 

COVID-19 ændrede pludselig hverdagen for rådgiverne i de midtjyske banker. De kunne fra denne ene dag til den næste ikke mødes fysisk med deres kunder. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan COVID-19 har forandret den midtjyske bankrådgivers adfærd i forbindelse med brugen af online møder.

Der findes masser af viden og forskning om problemstillinger ved og præferencer om brugen af online møder, men der findes ingen viden og forskning om, hvordan begivenheder som COVID-19 påvirker disse faktorer i den finansielle sektor.  

Vi vil blandt andet indhente empiri om, hvad der har afholdt rådgiverne fra at bruge online møder tidligere, hvad de tænker om mulighederne nu, og hvordan de forventer at bruge online møder fremover. 

Vi har en forventning om, at COVID-19 har ændret brugen og holdningerne til online møder i den midtjyske banker permanent.  

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/forandring-af-den-midtjyske-bankraadgivers-adfaerd-og-holdninger-i-forbindelse-med-brugen-af-online-moeder-som-foelge-af-covid-19/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom
Silkeborg
Lektor
Hobro

National klinisk retningslinje (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Projektet vil give borgere i landet de behandlingstilbud, som de retmæssigt har krav på, således de atter kan blive aktive samfundsdeltagere

 

Afsættet for aktuelle projekt er, at der ikke findes en samlet national koordineret indsats over for borgere, der får langvarige følgevirkninger af hjernerystelse. Der er store regionale variationer i hvilket tilbud, disse borgere får, hvilket bl.a. skyldes at der ikke er klare retningslinjer.

Viden fra praksis, synscentraler og kommunikationscentre inddrages i projektets indledende fase.

Dernæst foretages systematisk litteratursøgning for at identificere samtlige fagfællebedømte randomiserede interventionsstudier. Disse vurderes ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer ved etablering af nationale kliniske retningslinjer efter GRADE-systemet. Samtlige deltagere i arbejdsgruppen har forinden været på Sundhedsstyrelsen GRADE-kursus.

Den systematiske videnindsamling følger Sundhedsstyrelsen og Cochrane-centrets retningslinjer:

Identifikation af guidelines for hjernerystelse – Globalt

Identifikation af oversigtsartikler, metaanalyser og egentlige Cochrane-reviews

Identifikation af originalstudier med grad 1 & 2 fra Sundhedsstyrelsen evidenshierarki

Pkt. a) og b) kvalitetsvurderes med henblik på, at disse studier kan bidrage til den systematiske søgning efter pkt. c)

Artikler under pkt c) søges og kvalitetsvurderes. Al litteratursøgning udføres af Sundhedsstyrelsens søgespecialister.

Vurdering af littetur foregår via COVIDENCE – anonymiseret og med krav om konsensus for litteratur medtages i analyser.

Metaanalyser og anbefalinger udarbejdes på baggrund af den identificerede litteratur

Aktuelle projekt sammenfatter al publiceret viden inden for området, der lever op til de strengeste videnskabelige krav (Sundhedsstyrelsens evidensniveau A) og kondenserer denne viden til kliniske retningslinjer. Der findes en række behandlingstilbud til borgere med senfølger af hjernerystelse – og forskningsspørgsmålene er alle udformet, således hvert behandlingstilbud vurderes som et tillæg til anden behandling, fx ’Bør psykologisk behandling i tillæg til anden behandling til personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse’.

Herved får den enkelte sagsbehandling/kliniker præcis viden, om den konkrete behandling forventes at gavne borgeren.

Outcome vil være nationale kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling af patienter med senfølger af hjernerystelse dels i form af et af Sundhedsstyrelsen bestemt format for nationale kliniske retningslinjer, dels en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/national-klinisk-retningslinje-nkr-for-non-farmakologisk-behandling-af-laengerevarende-symptomer-efter-hjernerystelse/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers

Cy3er Secur1ty: Financial sector future employees’ attitudes

Previous studies show that cyber security is a costly threat to society. At the human aspect, the high probability of societal threat to cyber-attacks lies within two somewhat embarrassingly simple and seemingly uncomplicated areas. These are; accessing malware emails and creating, and holding for a period of time, insecure passwords.

This study focuses on password creation and use. The research highlights future and present financial sector employees’ indifference to online security, examining the reason behind their non-secure behaviour towards online password creation and use.

Lektor & Studiekoordinator for Finansøkonom online
Silkeborg

Evaluering af effekt på samsynsfunktionens specifikke mekanismer ved behandling af konvergensinsufficiens

Konvergensinsufficiens er en godartet samsynslidelse, der giver symptomer såsom dobbeltsyn, hovedpine, sløret syn, øjentræthed og nedsat koncentration ved læsning og andet nærarbejde. Forekomsten blandt skolebørn er 3-5%, og ubehandlet forventes hverken forværring eller remission i voksenlivet.

Video

I dag anvendes behandling af konvergensinsufficiens primært til skolebørn, fordi lidelsen giver symptomer ved skolearbejde, og der vil kunne opstå problemer med læsning og indlæring. Læseproblemer kan forhindre børn i at udnytte deres potentiale til fulde, og have uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for samfundet. Ydermere er behandlingseffekten større hos børn end hos voksne.

Vores tidligere studier af skolebørns synsudvikling har vist, at samsynsfunktionens forskellige mekanismer (akkommodation og konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden. Dette giver mulighed for at behandle disse mekanismer hver for sig for at sammenligne effekten af målrettet behandling direkte mod den anomale mekanisme med behandling af begge mekanismer samtidigt. Følgelig er der i forlængelse af de to første studier nu formuleret et prospektivt interventionsstudie rettet mod behandling af skolebørn med konvergensinsufficiens, hvor de uafhængige mekanismer vil blive behandlet hver for sig.

I forskningsprojektet vil alle børn modtage 12 ugers behandling svarende til standardbehandling, blot med den forskel at akkommodation og konvergens behandles sekventielt frem for simultant, således at effekten af behandlingens delelementer kan evalueres enkeltvis. Dermed er der ikke en tidsmæssig gevinst for deltagerne i forskningsprojektet, men såfremt vores hypotese bekræftes, vil fremtidige behandlingsforløb potentielt kunne halveres.

Læs mere om projektet her:
https://www.eaviden.dk/project/evaluering-af-effekt-paa-samsynsfunktionens-specifikke-mekanismer-ved-behandling-af-konvergensinsufficiens/

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

Projektet skal følge udviklingen af symbioseparken Greenlab i Skive og Esval Miljøpark i Norge gennem 3 år. En kombination af vidensopsamling, erfaringsopsamling og faciliteret samarbejde skal bidrage til en sammenfatning af projektet i en skandinavisk model for industrielle symbioseparker.

 

Projektets formål er

1) At udvikle og teste mulighederne for at lagre overskudsenergi fra fornybare energikilder

2) At udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis

3) At øge antallet af grænseoverskridende samarbejder inden for energiintegration og lagring

 

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/cirkulaere-industrielle-symbioseparker-skandinavien-ciska/

https://energibyenskive.dk/projekter/ciska/

Sustainability Marketing – Østjyske SMV'ers arbejde med de 17 verdensmål

Der er inden for de sidste år kommet fart på udviklingen af bæredygtige produkter og produktions metoder, brugen af bæredygtige råvarer og genbrug af materialer – men hvordan går det med den videre implementering af de 17 Verdensmål i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan påvirkes markedsføringsindsatsen?

Projektet indsamler viden, skaber kontakt mellem studerende, DANIA og de lokale virksomheder og deler viden omkring markedsføring af diverse bæredygtige tiltag virksomhederne har implementeret.

 

Sustainability Marketing er et forskningsprojekt med det overordnede formål at opbygge kompetencer og viden omkring lokale SMV’ers arbejde med de 17 verdensmål. Projektet baseres på en række kvalitative interviews med lokale virksomheder, som danner baggrund for en samling af ’best practise’.

Den indsamlede viden samt analysen heraf vil dels indgå i undervisningen og samtidig være en del af materialet til workshops og seminarer der afholdes i projektets sidste fase. Målgruppen for de kommende Workshops og Seminarer er lokale virksomheder (SMV’er), som inviteres til at mødes på DANIA og med udgangspunkt i egne problemstillinger få sparring på deres udfordringer i samarbejde med de studerende og evt. andre virksomheder.

Vi har på den baggrund formuleret nedenstående forskningsspørgsmål:

Arbejder østjyske SMV’er med 1 eller flere af de 17 Verdensmål med henblik på at skabe konkurrencefordele – og hvordan?

Derudover ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret:

 • Hvordan er kendskabet til FNs 17 verdensmål blandt lokale SMV’er
 • Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. proaktiv eller reaktiv tilgang
 • Hvordan anvender virksomhederne konkret de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. Vækst, Risikostyring, Kapital afkast og Organisations udvikling.
 • Hvordan forventer virksomhederne at anvender de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. Vækst, Risikostyring, Kapital afkast og Organisations udvikling.
 • Hvilke konkrete eksempler på ’best practise’ i forhold til værdiskabelse i arbejdet med de 17 verdensmål findes der i Østjylland.

 

Læs mere her: https://www.eaviden.dk/project/sustainability-marketing-oestjyske-smvers-arbejde-med-fns-17-verdensmaal/

Lektor
Randers

Spilbaseret iværksætterundervisning

I projektet Spilbaseret iværksætterundervisning arbejder vi gennem en spilbaseret didaktisk ramme at udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer og mindset.

Projektets mål er at udvikle de udvikle de studerendes evner og handlekraft til at skabe værdi i den professionelle eller samfundsmæssige kontekst de befinder sig i gennem en spildidaktisk og handlingsorienteret tilgang til læring. Projektets forståelse af værdiskabelse er bredere end økonomisk værdi, men rækker ud til skabelse af andre typer som social, kulturel og bidrag til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Gennem dette arbejder sigtes ikke blot mod at studerende etablerer egne virksomheder og cvr.numre, men også at øge de studerende generelle evne til værdiskabelse indenfor en given organisatorisk kontekst, således at projektet også sekundært søger at øge de studerende employability overfor en evt. fremtidig arbejdsgiver.

Projektet er funderet på en handlingsorienteret tilgang, og bygges målrettet op om om en spildidaktisk ramme via en række opgaver og udfordringer, som de studerende skal løse undervejs i projektet. Aktiviteter der løbende evalueres i en række milestone evalueringer med fokus på både de studerendes entreprenørielle udvikling, samt deres værdiskabende forretningsideer.

Projektet finansieres af EU-midler fra Regional- og Socialfonden samt egen deltagernes egenfinansiering.

For mere information om projektet eller ved spørgsmål, kontakt:

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Fremtidens medarbejdere i den kunderelaterede del af autobranchen

Hvordan skal autobranchen sikre en god servicekvalitet og et ordentligt kundemøde i fremtiden? Hvilke kompetencer bør fremtidens medarbejdere besidde?

Mange kilder indikerer, at autobranchen i øjeblikket befinder sig i en distortionperiode. Diesel er på vej ud, hybrid er godt på vej ind, ligeledes er brint. Selvkørende biler er på vej på markedet og IT-teknologi overtager mere og mere af bilens drift og kørsel. Industrialisering 4.0 peger i retning af begrebet ”rene hænder” gennem automatisering af mekaniske operationer.

 

Branchen er pt. i et vadested, og det er meget svært at danne sig overblik over, hvilke kompetencer, der er nødvendige for de ansatte i branchen i fremtiden.

Dette er netop, hvad indeværende forskningsprojekt vil fokusere på, da vi, som uddanner fremtidens mellemledere i autobranchen, har en forpligtigelse til ikke at uddanne nutidens men derimod fremtidens medarbejdere til denne sektor.

Formålet med projektet er at målrette autoteknologuddannelsen mod fremtidens behov samt gennem offentliggørelse af resultaterne at gøre uddannelsen mere kendt og relevant for autobranchen.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/fremtidens-medarbejdere-kunderelaterede-del-autobranchen/

Fælles innovationsmiljø baseret på FN's verdensmål

Frascatiprojektet baserer sig på globale, nationale og lokale perspektiver. Et globalt perspektiv på Megatrends og FN`s Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere – også betegnet Quadro Helix.

 

På baggrund af undersøgelserne skitseres der i Frascatiprojektet nogle muligheder og anbefalinger i forhold til at udvikle et fælles lokalt innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål. Ud fra undersøgelserne er der produceret fem videnprodukter, som det anbefales at læse i følgende rækkefølge:

 

1 Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

2 Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer

3 Aktiviteter i frascatiprojektet og hvad der kom ud af det

4 Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

5 Metoder til inddragelse af tværgående aktører

 

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/faelles-innovationsmiljoe-i-skive-paa-tvaers-af-kommune-erhverv-uddannelse-og-samfund/

Indeklimatest på klimastyret bygning ved Humber, School of Applied Technology, Canada

Humber har bygget en klimastyret dome, hvori der er bygget en testbygning, hvorpå det er muligt at teste bygningens klimaskærm, tekniske installationer og indeklima i forhold til klima. Faciliteterne bruges i høj grad i undervisningen af studerende samt i udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder. Bygningen giver mulighed for direkte at afprøve senarier under forskellige klimaforhold og lave direkte målinger på indeklima og energiforbrug.

 

Lignende testbygning findes ikke i Danmark og ved at få en indsigt i, hvorledes test på bygningen gennemføres, hvorledes testresultater omsættes til praksis kan dette formidles videre til studerende og konsulenter inden for energirådgivning og energioptimering af bygninger i Danmark.

På uddannelsen ”Sustainable Energy and Building Technology” ved Humber udgør praktiske øvelser 50% af undervisningen. Indsigten i praktiske øvelser ved Humber kan danne praksis for registrering og vurdering af en bygnings ydeevne under danske forhold ved dels at undervise studerende ved Erhvervsakademi Dania, dels ved at udbrede metoder til brancheorganisationer og erhvervskurser.

Viden og erfaringerne fra Humber skal medvirke til at Erhvervsakademi Dania i samarbejde med virksomheder, studerende og fonde kan udvikle forsøgsfaciliteter som gør det muligt at lave fysiske målinger på en klimastyret bygning samt udvikle praktiske metoder til bygningsregistrering.

Formålet med projektet er at anvende canadiske forskning og udvikling af testmetoder på bygninger i dansk kontekst for at øge forståelsen af energieffektiviseringers påvirkning af indeklimaet i bygninger.

Målet er desuden at skabe grundlag for etablering af forsøgsrammer ved Erhvervsakademi Dania som muliggør udvikling af testmetoder på klimastyret bygning gennem etablering af partnerskaber og inddragelse af studerende i processen.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/indeklimatest-paa-klimastyret-bygning-ved-humber-school-of-applied-technology-canada/

Deling af produktionsfaciliteter i SMV i Business Region Aarhus

I Business Region Aarhus indgår 12 kommuner, der ønsker at samarbejde i regionen for at servicere erhvervslivet bedst muligt.

 

Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af regionens styrkepositioner. Dette forskningsprojekt vil derfor afdække mulighederne inden for deling af produktionsfaciliteter med henblik på at efterleve ovenstående mission.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/deling-af-produktionsfaciliteter-i-smv-i-business-region-aarhus/

Lektor
Randers

Erhvervs Ph.D om unges mobilitet

Erhvervs-Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania, Skive Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Universitet.

Projektet omhandler unge og yngre voksnes tilhørsforhold til det sted, de kommer fra, og ved hjælp af interviewmateriale med unge, studerende og tilbageflyttere til Skive eller Mariagerfjord kommune undersøger projektet bl.a. behovet for human kapital i perifært beliggende områder, samt hvordan yngre voksne opfatter og oplever livet på disse kanter. Desuden bidrager projektet med konkrete forslag til, samt kvalificerer debatten om yderområdernes fremtid ift. bosætning og stedskvalitet.

 

Læs yderligere om projektet på Aalborg Universitets forskerportal samt på EAviden.dk.

 

Publikationer

Vækst i nordjyske produktionsvirksomheder

Nogle af Erhvervsakademi Danias aftagervirksomheder er små og mellemstore virksomheder (SMV) i det nordjyske.

Vi har nogle formodninger om, at der er udfordringer med at vækste fra lille håndværks- og industrivirksomhed til mellemstor virksomhed, men har ikke konkret viden om, hvorvidt vores formodninger er korrekte.

 

Det kan være en udfordring for eksempelvis en håndværksvirksomhed at vækste ud over en vis størrelse, da det giver udfordringer med at få elementer af eller hele værdikæden til at fungere.

Med en øget viden kan vi dels støtte virksomhederne i målgruppen i at opnå en kontrolleret vækst, så de kan komme godt ind i næste fase, samt skabe øget viden til at understøtte virksomhederne med relevante værktøjer.

Projektet har til formål på baggrund af en analyse at identificere særligt udfordrende områder i værdikæden med henblik på at komme med bud på værktøjer, der kan støtte virksomhederne i deres fremtidige vækst.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/vaekst-i-nordjyske-produktionsvirksomheder/

Henvisningsguide til optikere (Frascatiprojekt)

Åben henvisningsguiden

Projektets formål er for det første at øge kvaliteten af henvisninger til gavn for patienter mht. færre forkerte henvisninger, som enten gør patienten unødigt ængstelig, eller at der ikke sker henvisning, hvor den skulle være sket. For sundhedsvæsenet spares der ressourcer, hvis der behandles i tide og kun de rigtige sendes videre.

 

Formålet med projektet er for det andet at udarbejde en henvisningsguide (hæfte/bog) til undervisningsbrug, altså udvikles der nyt undervisningsmateriale til brug på Optikerhøjskolen. Guiden kan også benyttes i forbindelse med efteruddannelse af landets optometrister.

Baggrund for projektet

Danske optikerkæder har i de seneste år investeret i mere og mere teknologisk avanceret udstyr – bl.a. til udmåling af intraokulært tryk samt fundusfotografering. Udstyret bruges til at vurdere øjets/synets ”sundhedstilstand” og at anvende dette nyanskaffede udstyr kræver uddannelse, øvelse og rutine for bedre at kunne afgøre, om en afsløret tilstand kræver henvisning til øjenlæge eller ej.

Disse nye tiltag (salg af ”sundhedstjek”) fra danske optikerkæders side, har rejst en verserende debat om optometristers henvisningspraksis. Formand for Danske Øjenlægers Organisation, Jens Andresen, skriver bl.a. den 27. april 2016 i Ugeskrift for læger: ”Optikerbranchen er ved at sætte relationen til øjenlæger over styr på grund af stigende antal grundløse henvisninger”. Se dette debatindlæg for nærmere uddybning:  http://ugeskriftet.dk/debat/fundusfotografering-hos-optikeren-giver-unoedige-henvisninger

Dette projekt tager udgangspunkt i et konkret konstateret behov i branchen/professionen: der er brug for tydeligere retningslinjer for, hvad og hvornår der bør henvises til øjenlæge (eller anden sundhedsfaglig person). Det gælder ikke kun i forbindelse med brug af ovenstående nye instrumenter/maskiner, men i det hele taget.

Formålet med projektet kan læses ovenfor (at øge kvaliteten af henvisninger) og er i høj grad aktuelt - på Dansk Optometri og Kontaklinse Konference den 29-30. oktober 2016 er der da også stort fokus på netop interprofessionel kommunikation og hvad en god henvisning bør indeholde.

Der findes pt. ikke officielle faglige retningslinjer / guidelines vedr. henvisning til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person samlet i ét værk (hæfte/bog), hvilket netop er det, projektet ønsker at udarbejde – dermed opfattes projektet som havende stor nyheds- og nytteværdi. Disse guidelines skal kunne anvendes som opslagsværk ude i landets optikerforretninger og er dermed nyttige i optometristernes kliniske beslutningstagen.

https://www.eaviden.dk/project/bedre-henvisningspraksis-fra-optometrist-til-ojenlaege/

Analyse af internationale aktiviteter for virksomheder i Viborg kommune

Viden om lokale virksomheders (SMV) internationale aktiviteter bygger på nuværende tidspunkt på dels anekdoter og dels på officielle statistikker, som virksomhederne i forundersøgelsen selv betegner som ”meget mangelfulde”. Der eksisterer således en diskrepans mellem den registrerede officielle information og virksomhedernes egen opfattelse.

Nærværende projekt går bag om de officielle statistikker, og belyser de internationale aktiviteter nærmere for derigennem at skabe et bedre datagrundlag og samtidig skabe grobund for målrettede aktiviteter.

Som afledt effekt vil der kunne identificeres potentielle lokale brancheklynger og potentielt opstilles hypoteser om virksomhedernes præferencer for internationaliseringsmetodik.

Ovenstående betyder, at den internationale erhvervsfremmeservice, som Viborg Kommune og Viborg Erhvervsråd yder, kan målrettes yderligere.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/analyse-af-internationale-aktiviteter-for-virksomheder-i-viborg-kommune/

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Videnkredsløb i praktikforløb

Vi vil undersøge, hvordan man kan understøtte videnkredsløbet mellem Multimediedesigneruddannelsen og relevante virksomheder for multimediedesignere, herunder se på hvordan praktikforløbet på 4. semester kan tilrettelægges, således der løbende cirkulerer viden mellem studerende, virksomhed og koordinator.

Projektet udmøntes i et koncept eller en model til at arbejde med videnkredsløbet inden for rammerne for praktikforløbet. Modellen skal medvirke til at sikre stadig tilførsel af relevant viden for virksomhederne, de studerende samt uddannelsen

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/videnkredsloeb-i-praktikforloeb/

Lektor
Skive
Lektor
Viborg

Innoguide 2.0

The overall rationale of this Erasmus+ project is two-fold. First of all it wants to further promote the online platform and, by organising train-the-trainer workshops, teach the materials that were designed in the first Innoguide project. This ensures a continued dissemination and apprehension of the Innoguide transversal skills in intercultural awareness, sustainability and experiential guiding. The second rationale is to improve the service quality of guide organisations and stimulate their entrepreneurial mind-set by developing, based on service design principles, a self-scan and supporting instruments.

A self-scan makes guide organisations reflect on how they run their organisation and confronts them with their areas of improvement. The project provides in different supporting instruments these organisations can use to address these points of improvement.

Læs mere her

https://www.eaviden.dk/project/innoguide-2-0/

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Motivation og udvikling af frivillige hos Muskelsvindfonden

Selvom der findes bred viden omkring det, som omtales ”socioøkonomisk frivillighed”, der i høj grad omhandler, hvordan vores velfærdssamfund i stigende grad anvender frivillige som arbejdskraft, er der forsket og skrevet forsvindende lidt omkring det, man betegner som ”professionel frivillighed”. Sidstnævnte er betegnelsen for den slags frivillighed, som i høj grad udnyttes af koncerter, festivaller m.m. Projektets mål er derfor at behandle et område, som i høj grad er negligeret inden for forskningen, og ligeledes analysere de fremtidige trends, som findes inden for området.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/motivation-udvikling-frivillige-muskelsvindfonden/

Lektor
Randers

What motivates the Airbnb host and guests

Deleøkonomien har ramt hospitality branchen med spillere som Uber og AirBnB. En stor del af branchen opfatter til stadighed deleøkonomien som en trussel for deres forretning. Denne undersøgelse har til hensigt at afdække mulighederne for branchens aktører ift. deleøkonomien.

 

Projektet undersøger nye måder at anvende deleøkonomiens nye muligheder på for hospitality branchen, så deleøkonomien ikke blot anskues i et trussel-perspektiv men som en mulighed for ved hjælp af samskabelse at skabe værdi for kunderne og fleksibilitet og bedre serviceoplevelser for branchen. Gennem et kort men fokuseret literature review kan det vises, at der er et stort gap mellem branchens viden og nyeste forskning i deleøkonomi for hospitality branchen.

Ved at undersøge nye perspektiver på deleøkonomien kan hospitality branchen få øjnene op for de store vækst- og udviklingsmuligheder, som deleøkonomien udgør.

https://www.eaviden.dk/project/what-motivates-the-airbnb-host-and-guest/

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Servicekvalitet - et digitalt læringsforløb for serviceøkonomer

Scenen for undervisning er ændret. I dag uddanner vi studerende til jobs og teknologier, som ikke eksisterer endnu. Vi uddanner studerende til at kunne løse problemer, som vi endnu ikke kender. Disse forhold kalder på eksperimenter og projekter, der øger vores viden om, hvordan vi sikrer relevans og kvalitet i vores uddannelser - i relation til det erhvervslivet efterspørger og kommer til at efterspørge. De danske erhvervsakademier vil eksperimentere og udforske et nyt undervisningsparadigme for derigennem at omfavne nye pædagogiske metoder, der kan være med til at højne kvaliteten og relevansen i vores undervisning. Målet er en fælles digitalisering på tværs af erhvervsakademierne, der kan sikre relevans, kvalitet og større effektivitet.

 

Dette projekt vil med udgangspunkt i design based research udvikle et online læringsforløb for landets serviceøkonomstuderende. Undervisningsforløbet skal kunne afvikles på flere forskellige måder afhængig af den enkelte institutions samt underviseres præferencer, det skal kunne afvikles internt på et erhvervsakademi, men også på tværs af organisationer. Undervisningsforløbet skal være skalerbart og der vil blive opsamlet anvisninger til online læringsforløb generelt.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/servicekvalitet-et-digitalt-laeringsforloeb-for-serviceoekonomer/

Lektor
Erhvervsakademi Dania

Vild med vand - udvikling af danske lystbådehavne

De danske lystbådehavne er udfordrede af, at brugere og foreningsmedlemmer på havnene generelt bliver stadig ældre, hvilket i kombination med faldende tilgang af sejlsportsinteresserede og medlemmer udgør en konkret udfordring for lystbådehavnenes overlevelse.

 

Projektet Vild med Vand er etableret af danske lystbådehavne med henblik på at åbne klubber og havne op for danskere med en maritim drøm i maven.
Projektet vil med Det Gode Værtskab, god stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet, og skabe oplevelser, også for de, som ikke ejer f.eks en båd, en kajak, sejlertøj eller redningsvest.

I Indeværende forskningsprojekt er Ebeltoft Skudehavn og Marselisborg havn blevet valgt som undersøgelseshavne, da de begge har en god størrelse, kompleks sammensætning samt orientering mod turisme.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et aktørperspektiv gennem deltagelse i den enkelte lystbådehavnens Vild-med-Vand projekt.

Formålet med projektet er at skabe en procesramme, som den enkelte lystebådehavns aktører kan bruge i udviklingen af lystbådehavnen i forbindelse med deltagelsen i Vild-med-Vand projektet og fremadrettet.

Læs mere her:

https://www.eaviden.dk/project/vild-med-vand-udvikling-af-danske-lystbaadehavne/

Uddannelseschef
Randers

Kontakt os meget gerne

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?