Del siden
 
       
 

Viden i anvendelse

Som erhvervsakademi er det naturligt for os, at vi tager udgangspunkt i praksis, så vi får skabt viden, som er med til at udvikle de brancher, vi uddanner til, og som ligeledes er med til at løfte videngrundlaget på vores uddannelser.

Det helt centrale udgangspunkt for forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter på Erhvervsakademi Dania er praksis og det anvendelsesorienterede.

Vores projekter tager ofte udgangspunkt i konkrete udfordringer i erhverv og brancher, og retter sig mod løsninger af aktuelle udfordringer i de erhverv og brancher, som vores uddannelser uddanner til. I andre tilfælde har projekterne udgangspunkt i pædagogiske og/eller didaktiske problemstillinger.

Projekter som styrker videngrundlaget

På Erhvervsakademi Dania arbejder vi målrettet med at styrke videnkredsløbet mellem vores studerende, vores forskere/undervisere samt vores aftagerbrancher og -virksomheder.

Vores forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter opererer inden for forskellige videnområder, som er konstitueret via vort udbud af uddannelser. Vi bedriver FUI-aktiviteter inden for følgende fagligheder:

 • Administration
 • Datalogi
 • Energi og installation
 • Produktionsteknologi og automation
 • Finans
 • Handel
 • IT og dataanalyse
 • Ledelse
 • Logistik
 • Multimediedesign
 • Markedsføring
 • Optometri
 • Turisme og oplevelser

Erhvervsakademiernes vision for F&U

Som erhvervsakademi samarbejder vi med resten af erhvervsakademisektoren om at fremme og dyrke den praksisnære forskning, udvikling og innovation. Den viden vi producere skal anvendes og skabe resultater for de brancher vi samarbejder med. Vi tilslutter os således den strategi, Danske Erhvervsakademier har udfoldet under overskriften ”Viden i anvendelse”.

For at sikre kvaliteten af specielt vores forskning, varetager Dania Viden og læring interne kvalitetskontroller, der tager udgangspunkt i OECDs rammesætning og definition af forskningsaktiviteter. Det sikrer, at de bevillinger, vi får til at bedrive forskning, bruges på aktiviteter, der er internationalt anerkendt som værende forskning. Udgangspunktet er den beskrivelse af Frascati-arbejdet, der er udarbejdet af Danske Erhvervsakademier under overskriften ”Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne

Hjalp denne side dig?