Del siden
 
       
 

Viden i anvendelse

Som erhvervsakademi er det naturligt for os, at det vi tager udgangspunkt i praksis, så vi får bragt viden i anvendelse.

Det helt centrale udgangspunkt for udviklings- og forskningsprojekter på Erhvervsakademi Dania er praksis og det anvendelsesorienterede.

Projekterne tager således altid udgangspunkt i konkrete udfordringer i erhverv og brancher, og retter sig mod løsningen af aktuelle udfordringer i de erhverv som vore uddannelser uddanner til.

Projekter som styrker videngrundlaget

Via forskning- og udviklingsprojekter er målet at styrke videnkredsløbet mellem uddannelserne, udvikling & forskning og virksomhederne, for derigennem at sikre Erhvervsakademi Danias uddannelser en stærk videnbase.

Vore udviklings- og forskningsprojekter opererer således inden for forskellige videnområder, som er konstitueret via vort udbud af uddannelser, og organiseret inden for en række videnuniverser.

 • Videnunivers for administration og offentlig forvaltning
 • Videnunivers for autoteknologi
 • Videnunivers for datalogi
 • Videnunivers for automation, energi og installation
 • Videnunivers for finans og økonomi
 • Videnunivers for handel
 • Videnunivers for it-teknologi
 • Videnunivers for logistik
 • Videnunivers for markedsføring
 • Videnunivers for multimedia
 • Videnunivers for optometri
 • Videnunivers for produktion
 • Videnunivers for turisme og oplevelser

Erhvervsakademiernes vision for F&U

Den overordnede vision for Forsknings- og udviklingsarbejdet på de ni danske erhvervsakademier er formuleret i nedenstående overordnede vision:

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger

På erhvervsakademierne arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelserne, virksomheder og samfundet. Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både studerende og virksomheder. Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis.

Vores forskning bliver brugt i undervisningen

Resultaterne af arbejdet med anvendt forskning og udvikling og innovation omsættes i undervisningen, så vi medvirker til at højne kvaliteten af uddannelserne. Det betyder, at vi giver de studerende en uddannelse, der baserer sig på den nyeste viden og kendskab til udviklings- og innovationsprocesser.

Vi har forretningsforståelse. Derfor kan vores viden omsættes

Ligeledes skal forsknings-, udviklings- og innovationsprojekterne skabe resultater, som kan anvendes i de konkrete virksomheder, vi samarbejder med. I en bredere kontekst skal resultaterne skabe nye løsninger og dermed vækst og innovation. Vores forretningsforståelse og kendskab til særligt små og mellemstore virksomheder gør, at vi kan omsætte viden til virksomhederne og fungere som videntranslatører

Visionen er yderligere uddybet i folderen Viden i anvendelse.

10 principper for FoU – visionen i praksis

Centralt i udmøntningen af den overordnede vision står de 10 overordnede principper for FoU, som Erhvervsakademiernes forskningspolitiske udvalg har identificeret som som kvalificerende for forskningsprojekter på erhvervsakademierne.

 • Principperne virker som fælles guidelines for FoU-arbejdet på det enkelte akademi.
 • Projekterne skal være inden for Frascati rammen
 • Projekter skal skabe ny viden, ny værdi eller omsætte eksisterende viden i ny kontekst
 • Projekterne skal fælge anerkendt forskningsmetode
 • Projekterne skal understøtte strategiske indsatsområder
 • Projekterne skal understøtte videngrundlaget i uddannelserne
 • Projekternes output skal kunne formidles og nyttiggøres
 • Projekter bør udføres i samarbejde med nationale eller internationale videninstitutioner
 • Projekter bør involvere institutionens videnmedarbejdere
 • Projekter bør involvere studerende
 • Projekter bør involvere en eller flere virksomheder

Hjalp denne side dig?