Del siden
 
       
 

Forskning og udvikling

På Erhvervsakademi Dania er vores forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter (FUI) med til at sikre, at vores undervisning bygger på den nyeste og mest relevante viden inden for vores fagområder.

Systematisk nysgerrighed. Det er centrum for Danias indsatser inden for FUI. Vi skaber ny viden og bringer det i anvendelse for de dele af erhvervslivet, vi allerede leverer kvalificeret arbejdskraft til gennem vores uddannelser.

Dania Viden og læring samler og koordinerer videnproduktionen og sørger for, at de faglige miljøer på Dania i samspil med relevante virksomheder og andre videninstitutioner lokalt og internationalt får lejlighed til at skabe ny og relevant viden.

Erhvervsakademi Danias arbejde med forskning, udvikling og innovation centrerer sig om tre typer af projekter:

 

  • Gennemførsel af anvendelsesorienterede forskningsprojekter med henblik på at udvikle og omsætte ny viden i erhverv og uddannelser
  • Gennemførsel af internationalt funderede udviklings- og innovationsprojekter i regi af Erasmus+, Interreg-programmerne, Nordplus m.fl.
  • Gennemførsel af tværgående institutionelle udviklings- og innovationsprojekter med henblik på at øge viden inden for konkrete indsatsområder som f.eks. pædagogiske udviklingsprojekter

 

Her finder du Erhvervsakademi Danias serviceattest

Skal du med i et forskningsprojekt?

Vi er altid interesserede i spændende samarbejder, som kan styrke erhvervslivet og vores uddannelser. I perioden 2023 – 2025 er vi specielt strategisk optagede af samarbejder inden for:

  • Bæredygtighed
  • Entreprenørskab
  • Digitalisering i erhverv og uddannelse

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at deltage i eller drage nytte af vores forsknings- og udviklingsarbejde.

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?