Del siden
 
       
 

Forskning, udvikling og Innovation

På Erhvervsakademi Dania er videnarbejdet centreret omkring anvendelses- og løsningsorienterede forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter via samarbejder med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Vi fokuserer på udvikling, formidling og nyttiggørelse af professionel og faglig viden inden for Danias fagområder, hvor de centrale interessenter for videnarbejdet er studerende på den ene side og det regionale erhvervsliv på den anden.

Det er vores ambition, at Dania i det omgivende samfund og erhvervslivet opfattes som en kvalitetsorienteret videnpartner, der leverer relevant praksis-og løsningsorienteret viden; dels gennem vores dimittender, dels gennem vores konkrete udviklingssamarbejder med erhvervslivet og sidst men ikke mindst via vores efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.

Det er vigtigt for os, at vores uddannelser altid bygger på den nyeste og mest relevante viden. Vores videnproduktion foregår primært i de faglige miljøer omkring uddannelserne (videnuniverser), og er forankret centralt i afdelingen Dania Viden og læring.