Del siden
 
       
 

Forskning og udvikling

F&U hos Dania er medvirkende til, at vores undervisning er tidssvarende og bygger på den nyeste viden.

Erhvervsakademi Danias Udviklings- og forskningsafdeling danner den overordnede ramme for udviklings- og forskningsarbejdet.

F&U skal som sådan understøtte de faglige miljøers arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter for at sikre et tidssvarende videngrundlag for udbud af uddannelser.

Opgaven er lovgivningsmæssigt nedfældet i ”Lov om Erhvervsakademier m.fl.” fra 2013. Her fremgår det at erhvervsakademierne er forpligtede til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervsakademi Danias arbejde med Forskning- og udviklingsaktiviteter centrerer sig omkring:

  • Gennemførsel af anvendelsesorienterede projekter i samarbejde med erhverv med henblik på at udvikle og omsætte ny viden
  • Gennemførsel af udviklingsprojekter i regi af internationale samarbejdsaftaler under Erasmus, InterReg m.fl.
  • Gennemførsel af tværgående institutionelle udviklingsprojekter med henblik på at øge viden indenfor konkrete indsatsområder
  • Udvalgte Erhvervs-PhD forløb 

Skal du med i et forskningsprojekt?

Vi er altid interesserede i spændende samarbejder, som kan styrke erhvervslivet og vores uddannelser, så de fortsat sikrer, at vores dimittender har kompetencer og kvalifikationer, som er eftertragtede. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at deltage i vores forsknings- og udviklingsarbejde.

Viden- og Udviklingschef
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Lektor
Erhvervsakademi Dania
Pædagogisk konsulent
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?