Del siden
 
       
 
 

Optometrist

Vil du hjælpe andre til at se klart og tydeligt?

Drømmer du om at hjælpe unge og gamle med at finde den rigtige brille, så de både kan se klart med den, og så den klæder ham eller hende? Som optometrist, ofte kaldet optiker, kommer du sandsynligvis til at arbejde i en optikforretning, hvor din fornemste opgave bliver at hjælpe folk med deres syn.

Du kommer til at lave avancerede sundhedsfaglige synsundersøgelser, udrede og opmåle synsproblemer, rådgive om briller og kontaktlinser og hjælpe med øvelser, så patienten kan træne sine øjne.

Som optometrist kan du også få job hos en privatpraktiserende øjenlæge eller på offentlige sundshedscentre mm.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i optometri

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ETCS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 + 12 måneders lønnet praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til optometrist kombinerer teori og praktik. Der er i alt 2 års undervisning på Erhvervsakademi Dania og 1½ års praktik i en virksomhed, som er fordelt på to praktikophold af henholdsvis 6 og 12 måneder.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx vil du skulle deltage i praktiske øvelser i vores veludstyrede øjenklinik.

To gange i løbet af uddannelsen er du i praktik, hvor du både arbejder hos og modtager undervisning af dit praktiksted.

Uddannelsens kerneområder

 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik

  Her får du en grundig viden omkring brilleglas og stel og lærer at rådgive patienter ud fra den enkeltes behov og ønsker samtidig med, at kvaliteten sikres. 

  En stor del af denne undervisning foregår, mens du er i praktik, og du vil fx lære at opmåle brilleglas, sætte brilleglas i et stel og tilrette en brille, så det passer til patienten. 

 • Grundlæggende videnskab

  Her lærer du fx, hvordan du finder den rigtige litteratur eller metode til at analysere en given problemstilling. Det er i høj grad et område, som vil hjælpe dig til at blive en dygtigere studerende.

 • Humanvidenskab

  Her lærer du om kemi, biologi og kroppen samt dets betydning for øjet. Fx lærer du om hygiejne i klinikken og basal sygdomslære.

 • Lovgivning og handel

  I en optikforretning er du først og fremmest sundshedsfaglig optometrist, men du er også sælger, da dine patienter samtidig er kunder, der køber fx briller eller kontaktlinser. Derfor lærer du, mens du er i praktik, hvordan du takler begge roller professionelt.  

  Du skal vide, hvordan reglerne på området er, og du skal kunne vejlede dine patienter, så de føler, at de har fået god service og den løsning, som de har brug for og vil blive glad for. 

 • Okulær patologi og farmakologi

  Du lærer om øjets sygdomme, lægemidlers indvirkning og bivirkninger på øjet og synet, og du lærer at undersøge øjet.

 • Optik

  Optik er noget af det første, som møder dig på studiet, og det handler om lys, og hvordan lys afbøjes gennem og reflekteres på fx linser.

  Du kommer til at bruge matematik på en praktisk måde, når du fx. skal udregne krumningen på linsen. 

 • Optometri

  Optometri er et stort område, som spreder sig over hele studiet på både erhvervsakademiet og i praktikken. Du får en bred og grundig teoretisk og praktisk viden om at undersøge en patients syn og øjne og analysere de resultater, du finder. Du lærer også, hvordan du kan fortælle din patient om udfaldet. Du får en viden om, hvornår du skal sende patienten videre til yderligere undersøgelse - fx hos en øjenlæge.

  Du vil også opnå en stor viden om kontaktlinser. Fx. kommer du til at lære om materialet, funktionen, bivirkninger, kontaktlinsevæske og hvordan du finder den rette kontaktlinse til din patient.

 • Visuel videnskab

  Her skaber du en grundig viden om øjet og dets omgivelsers form og opbygning – det som på latin hedder anatomi. Som optometrist får du behov for at kunne de korrekte latinske betegnelser, og dem vil du lære stille og roligt i visuel videnskab, som ligger i starten af studiet.

  Du kommer til at arbejde med synsfejl i kombination med optik, så du lærer at finde den bedste løsning. 

Retninger

På 7. semester skal du vælge et valgfag, som du vil specialisere dig i. Valgfaget vægter 5 ECTS-point ud af de i alt 210 ECTS-point, som uddannelsen giver.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som optometrist-studerende i praktik i 18 måneder i en optikforretning fordelt over to praktikperioder på først 6 og siden 12 måneder.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som optometrist kan du komme i praktik i private optikvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Der kan være tale om store kæder eller selvstændige forretninger.

Praktikperioden er lønnet med overenskomstforhandlet løn. Pr. 1. marts 2017 gælder disse satser: Første praktikperiode: 10.107,59 kroner pr. måned. Anden praktikperiode: 14.649,98 kroner pr. måned.

Da praktikken er lønnet og foregår i en privat virksomhed skal du søge en praktikstilling og ansættes i virksomheden. Du skal selv tage initiativ til at søge praktikplads - men med praktikvejleders hjælp.

Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler skal godkendes af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine 18 måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet. 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op.

Desuden arrangerer vi ”praktikdating”, hvor vi indbyder optikforretninger og kæder til at besøge campus for at fortælle om praktikmulighederne hos dem.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som optometrist bliver du specialiseret i øjne og syn, og du har særligt gode muligheder for at komme til at arbejde i optikerforretninger.

 
 

Du kan fx blive

 • Svagsynsoptiker
 • Kontaktlinsespecialist
 • Butikschef
 • Franchisetager
 • Selvstændig 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  Desuden skal du have bestået fagene engelsk B, matematik C, biologi C og enten kemi C eller bioteknologi A.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
  • Anden adgang med 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Desuden enten kemi C, naturfag C eller bioteknologi A samt enten psykologi C eller samfundsfag C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen.

  Vurderingen af ansøgere i kvote 2 til optometristuddannelsen sker ud fra følgende kriterier

  • En skriftlig motiveret ansøgning vedlagt den digitale ansøgning som bilag.
  • fagniveauer og karakterer i fagene Dansk, Engelsk, Matematik, Biologi og Kemi. Biologi og Kemi kan erstattes af Bioteknologi
  • et eventuelt karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen
  • anden studierelevant uddannelse og fagrelevante kurser
  • relevant erhvervserfaring
  • andre studierelevante aktiviteter, fx højskoleophold eller frivilligt ulønnet arbejde

  Den motiverede ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer

  • dine kvalifikationer og forholder dig til, hvordan de passer med kravene om især matematik, engelsk og biologi
  • hvad tror du, bliver dine største udfordringer på uddannelsen? (Uddannelsen er på dansk, samtaler og journalføring skal være på dansk. En stor del af litteraturen er på engelsk.)
  • din motivation for at søge uddannelsen. Fx hvad ved du om uddannelsen og er du geografisk mobil i forhold til praktik?

  Som opfølgning på din ansøgning kan du evt. blive tilbudt en afklarende samtale.

  Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvotefordelingen er i 2019 50/50.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Optikerhøjskolen på Dania i Randers er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. 

Der er typisk godt 100 studerende og 8 undervisere på afdelingen, så vi lærer hurtigt hinanden at kende.

Inden du begynder på 1. semester indkalder vi dig og dine fremtidige holdkammerater til en forberedende samtale hvor i kan møde underviserne og hinanden.

De første uger af studiet er særligt tilrettelagt for at du kan komme godt i gang.

Som ny studerende bliver du sat i studiegruppe med andre studerende, så i kan bruge hinanden i de første måneder.

 

 

Undervisningen foregår både som du kender det med holdundervisning og arbejde i grupper, men vi bruger også forelæsninger og en hel del af tiden bruges i øvelseslaboratorier. Vi har laboratorium til kemi og biologi, værksted til briller og klinikker til synsundersøgelser.

 

Optometrist-uddannelsen har sin egen studievejleder som kan hjælpe dig på vej.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til optometrist er en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som optometrist kan du bl.a. læse videre på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som optometrist udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Det er ret nemt og forholdsvist billigt at bo i Randers. Og så er der kun en halv time i bus til Aarhus.

   

  Se eventuelt Campus-Randers-siden for mere information. 

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med et bachelorprojekt, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer
 • Efteruddannelse og kurser

  Vi tilbyder forskellige kurser og efteruddannelse til optometrister og andre i optiker-branchen.

  Du finder vores udbud og tilmelder dig her

Undervisere

 
Uddannelseschef
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Studievejleder
Randers

Forskning og undersøgelser

Hjalp denne side dig?