Optometrist

Vil du hjælpe andre til at se klart og tydeligt?

Drømmer du om at hjælpe unge og gamle med at finde den rigtige brille, så de både kan se klart med den, og så den klæder ham eller hende? Som optometrist, ofte kaldet optiker, kommer du sandsynligvis til at arbejde i en optikforretning, hvor din fornemste opgave bliver at hjælpe folk med deres syn.

Du kommer til at lave avancerede sundhedsfaglige synsprøver, udrede og opmåle synsproblemer, rådgive om briller og kontaktlinser og hjælpe med øvelser, så patienten kan træne sine øjne.

Som optometrist kan du også få job hos en privatpraktiserende øjenlæge eller på offentlige sundshedscentre mm.

 

Fakta

Titel

Professionsbachelor i optometri

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ETCS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 + 12 måneders lønnet praktik

Studiestart

August

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til optometrist kombinerer teori og praktik. Der er i alt 2 års undervisning på Erhvervsakademi Dania og 1½ års praktik i en virksomhed, som er fordelt på to praktikophold af henholdsvis 6 og 12 måneder.

1., 2., 4. og dele af 5. og 7. semester foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx vil du skulle deltage i praktiske øvelser i vores veludstyrede øjenklinik.

På 3. og 6. samt dele af 5. og 7. semester er du i praktik, hvor du både arbejder hos og modtager undervisning af dit praktiksted.

Uddannelsens kerneområder

 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik

  Her får du en grundig viden omkring brilleglas og stel og lærer at rådgive patienter ud fra den enkeltes behov og ønsker.

  En stor del af denne undervisning foregår, mens du er i praktik, og du vil fx lære at opmåle brilleglas, sætte brilleglas i et stel og tilrette en brille, så det passer til patienten. 

 • Grundlæggende videnskab

  Her lærer du fx, hvordan du finder den rigtige litteratur eller metode til at analysere en given problemstilling. Det er i høj grad et område, som vil hjælpe dig til at blive en dygtigere studerende.

 • Humanvidenskab

  Her lærer du om kroppen, kemi og biologi. Fx lærer du om øjets makroanatomi og om hygiejne og basal sygdomslære.

 • Lovgivning og handel

  I en optikforretning er du først og fremmest sundshedsfaglig optometrist, men du er også sælger, da dine patienter samtidig er kunder, der køber fx briller eller kontaktlinser. Derfor lærer du, mens du er i praktik, hvordan du takler begge roller professionelt til gensidig glæde og tilfredshed.  

  Du skal vide, hvordan reglerne på området for handel er, og du skal kunne vejlede dine patienter til det optimale køb, så de føler, at de har fået god service og den vare, som de har brug for og vil blive glad for. 

 • Okulær patologi og farmakologi

  Her bliver du introduceret til øjet i bred forstand. Du lærer om øjets sygdomme, lægemidlers indvirkning og bivirkninger på øjet og synet, og du lærer at undersøge øjet og synet.

 • Optik

  ”Optik” er noget af det første, som møder dig på studiet, og det handler om lys, og hvordan lys afbøjer og reflekterer gennem fx linser.

 • Optometri

  ”Optometri” er et stort område, som spreder sig over hele studiet på både erhvervsakademiet og i praktikken. Du får en bred og grundig teoretisk og praktisk viden om at undersøge en patients øjne og analysere de resultater, du finder. Du lærer også, hvordan du kan fortælle din patient om prognosen, hvad enten den er let eller svær. Du får en viden om, hvornår du skal sende patienten videre til yderligere undersøgelse - fx hos en øjenlæge.

  Du vil også opnå en stor viden om kontaktlinser. Både når det kommer til materialet, funktionen, bivirkninger, og hvordan du finder den rette kontaktlinse til din patient.

 • Visuel videnskab

  Her skaber du en grundig viden om øjet og dets omgivelsers form og opbygning – det som på latinsk hedder anatomi. Som sundhedsvidenskabelig optometrist får du behov for at kunne de korrekte latinske betegnelser, og dem vil du lære stille og roligt i ”visuel videnskab”, som ligger i starten af studiet.

Retninger

På 7. semester skal du vælge et valgfag, som du vil specialisere dig i. Valgfaget vægter 5 ECTS-point ud af de i alt 210 ECTS-point, som uddannelsen giver.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som optometrist-studerende i praktik i 18 måneder i en optikforretning fordelt over to praktikperioder på først 6 og siden 12 måneder.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som optometrist kan du komme i praktik i forskellige private optikvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Der kan være tale om store kæder eller selvstændige forretninger.

Praktikperioden er lønnet med overenskomstforhandlet løn. Pr. 1. marts 2016 gælder disse satser: Første praktikperiode: 10.892,94 kroner pr. måned. Anden praktikperiode: 13.836,85 kroner pr. måned.

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine 18 måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder.

Desuden arrangerer vi ”praktikdating”, hvor vi indbyder optikforretninger og kæder til at besøge campus for at fortælle om praktikmulighederne hos dem.

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som optometrist bliver du specialiseret i øjne og syn, og du har særligt gode muligheder for at komme til at arbejde i optikerforretninger.

 
 

Du kan fx. blive

 • optiker
 • svagtsynsoptiker

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx, at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for, at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere, som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

Læs et semester i udlandet

Alle studerende har mulighed for at læse et semester i udlandet. Fx via ERASMUS eller hos en af Dania partnere uden for Europa. 

Praktik i udlandet

Uanset hvilken uddannelse du læser på, kan du vælge at tage din praktik i udlandet. 

Vietnam Summer School

I august måned arrrangerer vi sammen med vores partner i Ho Chi Minh City i Vietnam en Summer School, hvor alle studerende på Dania kan ansøge om deltagelse på.

Malaga Winter School

I uge 7 + 8 arrangerer vi Winter School i Malaga i Spanien. Alle Dania-studerende kan sende en ansøgning.

Læs hos Centre of Digital Media i Vancouver, Canada

De datamatikerstuderende i Grenaa på Dania GAMES har en særlig mulighed for at deltage i dette højt-profilerede forløb i Canada. Der er et stærkt begrænset antal pladser.

Studieture til udlandet

Alle campusser arrangerer studieture til udlandet.

Læs videre i udlandet

Som færdiguddannet fra Dania kan du læse videre på din uddannelse i udlandet hos nogle af vores samarbejdspartnere. 

Internationalization @home

I Dania har vi mange internationale samarbejder, som sikrer at der kommer internationel inspiration ind i dit studieliv hos os. 

Læs i Florida og arbejd i Disney World

Som serviceøkonom-studerende har du mulighed for at læse dit 3. semester i Florida og samtidig arbejde i Disney World. Arbejdet gør det ud for din praktik. 

 

Læs mere om de internationale muligheder

 

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen som studerende, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
  • Anden adgang med 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Desuden enten kemi C, naturfag C eller bioteknologi A samt enten psykologi C eller samfundsfag C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til optometrist er en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som optometrist kan du evt. læse videre på kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som optometrist udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig
 • Studieture
 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med et bachelorprojekt, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. 

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information
 • Efteruddannelse og kurser

  Vi tilbyder forskellige kurser og efteruddannelse til optometrister og andre i optiker-branchen.

  Du finder vores udbud og tilmelder dig her

Undervisere

 
Studieleder
Randers
 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers
 
Lektor
Randers
 
Konsulent
Randers
 
Studievejleder
Randers

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?