Del siden
 
       
 

Optiker

Vil du hjælpe andre til at se klart og tydeligt? Som optiker, eller optometrist som det hedder på fagsprog, får du mulighed for at arbejde med sundhed, mode, naturvidenskab, salg og mennesker på én og samme tid.

Drømmer du om at hjælpe unge og gamle med at finde den rigtige brille, så de både kan se klart med den, og så den klæder ham eller hende? Som optometrist, ofte kaldet optiker, kommer du sandsynligvis til at arbejde i en optikforretning, hvor din fornemste opgave bliver at hjælpe folk med deres syn.

Du kommer til at lave avancerede sundhedsfaglige synsundersøgelser, udrede og opmåle synsproblemer, rådgive om briller og kontaktlinser og hjælpe med øvelser, så patienten kan træne sine øjne.

Som optometrist kan du også få job hos en privatpraktiserende øjenlæge eller på offentlige sundshedscentre mm. Uddannelsen er nemlig grundlaget for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at bruge titlen optometrist og praktisere.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i optometri

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ETCS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 + 12 måneders lønnet praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Optikeruddannelsen kombinerer teori og praktik. Der er i alt 2 års undervisning på Erhvervsakademi Dania og 1½ års praktik i en virksomhed, som er fordelt på to praktikophold af henholdsvis 6 og 12 måneder.

Den teoretiske del af optometristuddannelsen foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx vil du skulle deltage i praktiske øvelser i vores veludstyrede øjenklinik, hvor du vil komme tæt på den virkelighed, der venter dig. Du har undervisning i Randers i gennemsnit tre dage om ugen.

I løbet af din optikeruddannelse skal du i praktik to gange. Begge gange vil du arbejde i en virksomhed og sideløbende modtage undervisning af dit praktiksted. Det giver dig automatisk mulighed for at afprøve en masse teori i praksis. Hos Dania tror vi nemlig på, at du lærer bedst, når du får lov til at blande teori med virkelighed.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik

  Her får du en grundig viden omkring brilleglas og stel og lærer at rådgive patienter ud fra den enkeltes behov og ønsker samtidig med, at kvaliteten sikres. 

  En stor del af denne undervisning foregår, mens du er i praktik, og du vil fx lære at opmåle brilleglas, sætte brilleglas i et stel og tilrette en brille, så det passer til patienten. 

 • Grundlæggende videnskab

  Her lærer du fx, hvordan du finder den rigtige litteratur eller metode til at analysere en given problemstilling. Det er i høj grad et område, som vil hjælpe dig til at blive en dygtigere studerende.

 • Humanvidenskab

  Her lærer du om kemi, biologi og kroppen samt dets betydning for øjet. Fx lærer du om hygiejne i klinikken og basal sygdomslære.

 • Lovgivning og handel

  I en optikforretning er du først og fremmest sundshedsfaglig optometrist, men du er også sælger, da dine patienter samtidig er kunder, der køber fx briller eller kontaktlinser. Derfor lærer du, mens du er i praktik, hvordan du takler begge roller professionelt.  

  Du skal vide, hvordan reglerne på området er samt kunne vejlede dine patienter, så de føler, at de har fået en god service og den løsning, som de har brug for.

 • Okulær patologi og farmakologi

  Du lærer om øjets sygdomme, lægemidlers indvirkning og bivirkninger på øjet og synet, og du lærer at undersøge øjet.

 • Optik

  Optik er noget af det første, som møder dig på studiet, og det handler om lys, og hvordan lys afbøjes gennem og reflekteres på fx linser.

  Du kommer til at bruge matematik på en praktisk måde, når du fx. skal udregne krumningen på linsen. 

 • Optometri

  Optometri er et stort område, som spreder sig over hele studiet på både erhvervsakademiet og i praktikken. Du får en bred og grundig teoretisk og praktisk viden om at undersøge en patients syn og øjne for derefter at analysere på de resultater, du finder. Du lærer også, hvordan du kan fortælle din patient om udfaldet samt en viden om, hvornår du skal sende patienten videre til en yderligere undersøgelse - fx hos en øjenlæge.

  Derudover vil du også opnå en stor viden om kontaktlinser på optikeruddannelsen. Du kommer fx til at lære om materialet, funktionen, bivirkninger, kontaktlinsevæske og hvordan du finder den rette kontaktlinse til din patient.

 • Visuel videnskab

  Her skaber du en grundig viden om øjet og dets omgivelsers form og opbygning – det som på latin hedder anatomi. Som optometrist får du behov for at kunne de korrekte latinske betegnelser, og dem vil du lære stille og roligt i visuel videnskab, som ligger i starten af studiet.

  Du kommer til at arbejde med synsfejl i kombination med optik, så du lærer at finde den bedste løsning som optometrist.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 7. semester skal du vælge et valgfag, som du vil specialisere dig i. Valgfaget vægter 5 ECTS-point ud af de i alt 210 ECTS-point, som uddannelsen giver.

De forskellige valgfag kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb. Der er her tale om et supplement af temaer, der i forvejen indgår i optometristuddannelsen. Dette kan bruges til at specialisere dig mere i nogle af de emner, som interesserer dig allermest.

Du har mulighed for at gennemføre valgfaget som et individuelt og tilrettelagt forløb, eller du kan være tilkoblet et hold. Derudover behøver valgfaget ikke at finde sted indenfor landet grænser – du har også mulighed for at tage til udlandet, såfremt du får en godkendelse af din uddannelsesinstitution.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden og din evne til at omsætte den i praksis, skal du på optikeruddannelsen i praktik i 18 måneder – fordelt over to forløb på hhv. 6 og 12 måneder. I disse to perioder kommer du til at befinde dig i en optikforretning.

Video

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Derudover vil den også give dig joberfaring, som du kan bruge, når du senere hen skal ud og søge dig et optikerjob.

Som optometrist kan du komme i praktik i private optikvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Der kan både være tale om store kæder og selvstændige forretninger.

Praktikperioden er lønnet med overenskomstforhandlet løn. Pr. 1. marts 2022, hvor følgende satser gælder:

 • Første praktikperiode: 10.967,14 kroner pr. måned.
 • Anden praktikperiode: 16.719,36 kroner pr. måned.

Da praktikken er lønnet og foregår i en privat virksomhed, skal du som studerende optometrist søge en praktikstilling og ansættes i virksomheden. Du skal selv tage initiativ til at søge din praktikplads, men du får selvfølgelig hjælp af din praktikvejleder.

Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler skal godkendes af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine 18 måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet. 

Video

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed på optikeruddannelsen, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV. Derudover er det også stedet, hvor andre virksomheder kan slå attraktive praktikstillinger op.

Vi arrangerer også ”praktikdating”, hvor vi inviterer optikforretninger og kæder til at besøge vores campus for at fortælle dig om praktikmulighederne hos dem. På denne måde får du lettere ved at vælge det helt rigtige sted for dig at komme i praktik som optometrist-studerende.

Mød os

Du kan nu booke en rundvisning på vores optometri-afdeling på Campus Randers.

Så kom forbi og oplev miljøet på optometristuddannelsen og find ud af, om det er noget for dig. 

Du er velkommen til at møde op alene eller tage ledsagere med - så viser vi jer rundt i vores klasselokaler, laboratorie, klinikker og det fælles miljø på campus. 

Udfyld formularen herunder med dine kontaktoplysninger, hvor mange I er og eventuelt et bud på en dato og tidspunkt - så kontakter vi dig for nærmere aftale om rundvisningen. 

Vi glæder os til at se dig og vise dig rundt på vores optometrist-uddannelse. 

Angiv dit telefonnummer, hvis du ønsker vi skal kontakte dig pr. telefon frem for mail
Angiv hvor mange I gerne vil komme.
Angiv evt. et bud på, hvornår du kunne tænkte dig at besøge os. Så vil vi undersøge muligheden for det specifikke tidspunkt. Alternativt kontakter vi dig med muligheder.
studerende laver øjenundersøgelse

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som optometrist bliver du specialiseret i øjne og syn, hvilket giver dig særligt gode muligheder for at få et optikerjob hos en privatpraktiserende øjenlæge eller på offentlige sundhedscentre. Derudover kan du også bruge din optikeruddannelse til at opnå stillinger som chefoptiker i en butik, optometriansvarlig på et sygehus, selvstændig erhvervsdrivende og meget mere. Du kan altså bruge din optikeruddannelse til mange forskellige ting.

 
 

Du kan fx blive

 • Svagsynsoptiker
 • Kontaktlinsespecialist
 • Butikschef
 • Franchisetager
 • Selvstændig 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  Desuden skal du have bestået fagene engelsk B, matematik C samt biologi C eller bioteknologi A.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
  • Anden adgang med 5 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Desuden enten psykologi C eller samfundsfag C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Vurderingen af ansøgere i kvote 2 til optometristuddannelsen sker ud fra følgende kriterier

  • En skriftlig motiveret ansøgning vedlagt den digitale ansøgning som bilag.
  • fagniveauer og karakterer i fagene Dansk, Engelsk, Matematik og Biologi. Biologi kan erstattes af Bioteknologi
  • et eventuelt karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen
  • anden studierelevant uddannelse og fagrelevante kurser
  • relevant erhvervserfaring
  • andre studierelevante aktiviteter, fx højskoleophold eller frivilligt ulønnet arbejde

  Den motiverede ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer

  • dine kvalifikationer og forholder dig til, hvordan de passer med kravene om især matematik, engelsk og biologi
  • hvad tror du, bliver dine største udfordringer på uddannelsen? (Uddannelsen er på dansk, samtaler og journalføring skal være på dansk. En stor del af litteraturen er på engelsk.)
  • din motivation for at søge uddannelsen. Fx hvad ved du om uddannelsen og er du geografisk mobil i forhold til praktik?

  Som opfølgning på din ansøgning kan du evt. blive tilbudt en afklarende samtale.

  Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede.  Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til pludselig at være studerende på optometristuddannelsen. Hos Optikerhøjskolen på Dania i Randers er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. 

Der er typisk godt 100 studerende og 8 undervisere på afdelingen, hvilket betyder, at vi hurtigt lærer hinanden at kende.

Inden du begynder på 1. semester indkalder vi dig og dine fremtidige holdkammerater til en forberedende samtale, hvor I kan møde underviserne og hinanden.

De første uger af studiet er særligt tilrettelagt for at du kan komme godt i gang.

Som ny studerende på optikeruddannelsen bliver du sat i studiegruppe med andre studerende, så i kan bruge hinanden i de første måneder.

Undervisningen foregår både ved holdundervisning og forelæsninger. Derudover vil du også komme til at bruge en hel del tid i grupper, hvor du vil arbejde tæt sammen med dine medstuderende. For at få et indblik i den virkelige verden, vil du også komme til at bruge meget af din tid i øvelseslaboratorier. På uddannelsen for optometri har vi adgang til et laboratorium til kemi og biologi, et værksted til briller og klinikker til synsundersøgelser.

Optometrist-uddannelsen har også sin egen studievejleder som kan hjælpe dig på vej.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til optometrist er en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som optometrist kan du bl.a. læse videre på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som optometrist udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Det er ret nemt og forholdsvist billigt at bo i Randers. Og så er der kun en halv time i bus til Aarhus.

   

  Se eventuelt Campus-Randers-siden for mere information. 

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med et bachelorprojekt, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer
 • Efteruddannelse og kurser

  Vi tilbyder forskellige kurser og efteruddannelse til optometrister og andre i optiker-branchen.

  Du finder vores udbud og tilmelder dig her

Undervisere

Uddannelseschef
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor & Praktikkoordinator
Randers
Lektor
Randers
Studievejleder
Randers

Forskning og undersøgelser

Optiker vinder national praktikpris

24.05.2023

Det lykkedes optiker fra Dania, Jeanett Febæk, at vinde prisen som publikums darling i den nationale konkurrence om landets bedste praktikophold på erhvervsakademierne

Leaser bil til butiksassistent, som pendler fra Skjern til Randers for at blive optiker

15.05.2023

Pernille Nygård, medejer af Thiele i Skjern, mangler faguddannet personale i sin butik. Det tager hun nu konsekvensen af og leaser en bil til en af sine ansatte, så hun fra august kan starte på optometrist-studiet i Randers

Optiker Jeanett Febæk og Louis Nielsen vinder prisen som årets Dania-praktik 2023

04.05.2023

Følelserne var uden på tøjet, da uddannelseschef Jane Bang afslørede, at den 36-årige optiker er vinder af vores konkurrence for studerende i praktik. Jeanett Febæk bor i Varde og har pendlet 400 km til og fra studiet i Randers ved siden af at have to børn og kæreste. På den måde har hun slidt 4 biler op, og glæder sig over "kun at køre 50 km til Vejen i praktik og nu på job. Jeanett er også ordblind, hvilket hendes praktikantvejleder og nu chef Sebastian Boye Scheel ikke vidste ved ansættelsen. Men det har på intet tidspunkt været en hindring. - Det gør ingen forskel for mig. Og jeg er heller ikke fejlfri selv, så der kan være nogle udfordringer for os begge to, nikker han smilende til Jeanett. Selv har Sebastian Boye Scheel fået meget ud af Jeanett Febæks opdaterede viden fra studiet. - Den uddannelse, hun har taget er helt anderledes end den, jeg tog for mange år siden, for i dag betyder øjensundhed meget mere end for 12 år siden, siger han og tilføjer: - Jeg er personligt meget stolt af, at det lige præcis er vores butik og min praktikant, der har indstillet os, smiler han.

Se video

Marketing-profil er ny chef for Optikerhøjskolen

23.03.2023

45-årige Jane Bang Jensen afløser Ole Ravn som leder af den vestdanske optometristuddannelse hos Erhvervsakademi Dania i Randers

Fremgang i ansøgertallet hos Erhvervsakademi Dania

15.03.2023

Ved kvote-2 fristens udløb onsdag kl. 12 havde 704 personer søgt ind på en af Erhvervsakademi Danias videregående uddannelser. Det er 25 procent flere end sidste år, og især optiker-studiet vinder frem

Branche og uddannelse i opråb: Danskerne ser dårligere, men for få bliver optikere

23.02.2023

Torsdag dimitterer 38 optikere fra Erhvervsakademi Dania i Randers, og 31 af har allerede fået job. Optikerne mangler nemlig arbejdskraft, og nu råber branchen op

Hjalp denne side dig?