Del siden
 
       
 

Grenaa

Vi er specialister i spiludvikling og design.

Dania GAMES har en lang og gloværdig historik i at uddanne spiludviklere. Alle vores uddannelser tager udgangspunkt i spiludvikling, og de fleste af vores studerende interesserer sig meget for computerspil.

Velkommen til Erhvervsakademi Dania, Campus Grenaa – også kaldet Dania GAMES. Vi er en del af Game Hub Denmark Incubator og kan tilbyde dig 3 korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor undervisningen tager udgangspunkt i spiludvikling.

Vores uddannelser lever dog fuldt ud op til de almindelige studieordninger på området, og du kan derfor bruge vores uddannelser på lige fod med samme uddannelse et andet sted. Du får bare en stor force på spiludviklingsområdet.

På alle vores uddannelser skal du i praktik, så du får en tilknytning til arbejdsmarkedet allerede under dit studie. Vi har et fantastisk samarbejde med spiludviklingsindustrien, også den del, der ligger i vores nærområde. Samtidig har vi stærkt internationalt engagement – fx i form af talentudviklingsforløb hos Centre of Digital Media i Vancouver i Canada.

Video

Fakta

Adresse

N.P. Josiassens Vej 44a
8500 Grenaa

Telefon

7229 1700

E-mail

grenaa@eaDania.dk

Studiemiljø

Når du læser en uddannelse hos Erhvervsakademi Dania er du en af os. 

Som studerende på en af uddannelserne til multimediedesigner, datamatiker eller softwareudvikler på Dania GAMES vil du opleve et dedikeret spil-miljø, hvor det er helt normalt, at du er passioneret omkring din computer og spil – for det er alle andre også – ligesom underviserne er det. Dania GAMES er et mindre campus, så du lærer hurtigt alle underviserne og dine medstuderende at kende. Vi har ingen kantine, men masser af køleskabe, som du kan opbevare din mad i. 

Video

Hos os møder du et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig. Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for vores studerende, og ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både går op i din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Nærværende undervisning

Undervisningen foregår mest på mindre hold i klasselokaler og som gruppearbejde. Vi samles dog af og til i vores nybyggede flotte auditorium – fx når vi fra tid til anden har spændende arrangementer – det kunne være et besøg fra en spil-guru eller internationalt anerkendt spiludviklingsfirma.

 

Vi gør i det hele taget meget for at bringe vores undervisning tæt på virkeligheden. Nogle gange får vi besøg af en virksomhed, og andre gange drager vi selv en tur ud i virkeligheden.

 

Og så skal du selvfølgelig i praktik. På den måde bringer vi dig tæt på erhvervslivet, så du får en virkelighedsnær uddannelse, som du kan gå direkte ud og bruge, når du er færdiguddannet. Enten som ansat eller som iværksætter og selvstændig – evt. i tilknytning til Game Hub Denmark.
Du kan også vælge at læse videre – enten med det samme eller når du har arbejdet i nogle år.

På campus er der rig mulighed for, at du og dine medstuderende kan finde et lokale eller en hyggelig krog, som I kan arbejde koncentreret i, når I har gruppearbejde eller blot ønsker at væres sammen.

Studielivet når du har fri

Har du lyst til at være social, når du ikke har undervisning, kan du deltage i de arrangementer, som finder sted på campus. Du og dine medstuderende må meget gerne arrangere fester og lignende på campus – det er kun hyggeligt og noget, som dine undervisere bakker op om.

 

Grenaa er Danmarks (u)officielle spiludviklingshovedstad, og derudover finder du alle de indkøbsmuligheder, som du har behov for i dagligdagen. Der er nemlig et yderst velfungerende internet på spidsen af Djursland, så verdens webshops er lige ved tasterne. Derudover er antallet af fysiske butikker i Grenaa også ganske fint.

Samarbejd med os

Som en integreret del af vores didaktik arbejder vi for, at vores studerende igennem deres uddannelse løbende kommer i kontakt med erhvervslivet. En af tilgangene til dette er ved at indgå enten praksisnære eller udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. For at sikre mest mulig værdi for både opgavestiller og de studerende arbejder vi med faste muligheder for samarbejder afhængig af hvad lige netop jeres projekt ud på.

Helt konkret tilbyder vi - udover praktik - 3 former for samarbejde med vores studerende og undervisere. Det er vigtigt at understrege at samarbejder mellem en virksomhed og studerende, er med til at styrke de studerendes læring og at udbyttet af samarbejdet aldrig vil være et færdigt produkt, men forslag eller idéer. 

 • Industry project

  Industry projects er et projekt over en 4 ugers periode i efterårssemesteret, hvor vores studerende i mindre teams arbejder med spilbaserede løsningsforslag på problemstillinger fra konkrete virksomheder eller organisationer. Vi har tidligere arbejdet sammen med alt fra Kong Orange og Fregatten Jylland over Louis Nielsen til Skejby Sygehus (AUH). Som opgavestiller er det vigtigste, at man har en problemstilling man ønsker løst - det kan være mere eller mindre løst defineret og spænde fra at skabe opmærksomhed omkring et produkt/event til fastholdelse af kunder til en social platform for sårbare borgere. Det er så op til vores studerende at anvende deres tekniske og “spil”-kompetencer at komme med en løsning.

  Tidsforbruget som opgavestiller er forholdsvist begrænset, men kræver dog at man ud over en problemstilling også har mulighed for at pitche den en fastsat dag ultimo november og kan stå til rådighed for den eller de grupper studerende man arbejder med minimum en 1 time om ugen (fx mail eller zoom) i projektperioden. Målet er en funktionel prototype.

 • Case study

  Vi anvender ofte cases i vores undervisning og har løbende mulighed for at indlemme nye og aktuelle cases baseret på jeres virksomhed. Det kan være alt fra forslag til redesign af hjemmesider, ideer til en ny kommunikationsplan eller alternativt spildesign.

  Tidsforbruget som case varierer fra case til case. Som minimum skal I dog forvente at afsætte tid af til at præsentere casen, men det er også muligt at deltage i processen og eller evaluering.

 • Udviklingsprojekt

  Projektet formuleres som et samarbejdsprojekt mellem Dania Games og jer, hvorefter vi sammensætter en projektgruppe af frivillige studerende og en lokal projektleder fra hver sted. Typisk er der tale om et projekt af et par måneders varighed, hvor I har en konkret idé om, hvad de studerende skal arbejde med og har tid til at indgå som projektleder eller product owner. Vi har tidligere arbejdet med udviklingsprojekter med bl.a. Terma, OpenData og Sharpen 360.

Samarbejd med Dania GAMES

Uddyb gerne så meget som muligt

Dania GAMES på Facebook

Kontakt og vejledning

Campuschef
Grenaa
Studieadministrativ medarbejder
Grenaa
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Praktisk info

Generelle informationer om Dania GAMES

 • Uddannelsesstart

  Både Datamatikere og Multimediedesignere har uddannelsesstart samtidig. 

  Vi har optag en gang årligt, og studiestart for årgang 2024 er

  Mandag den 2. september 2024

  Når du modtager et optagelsesbrev fra os, får du adgang til link med flere praktiske oplysninger heriblandt dit skema og vores studieintroprogram.

  Pb i Softwareudvikling årgang 2025 har studiestart 

  Mandag 3. februar 2025

 • Studiebolig

  Er du interesseret i at flytte til Grenaa, har du mulighed for at søge en af de ungdomsboliger eller kollegieværelser, som Boligselskabet B45 råder over. 

  OBS OBS OBS du bliver ikke automatisk tildelt en bolig når du optages hos Dania GAMES. Du skal selv søge boligselskabet om bolig/værelse.

  Du kan skrive dig op på en venteliste på følgende link:

  http://b45.dk/find-bolig/bliv-medlem/

  (Når du krydser af at du søger ungdomsbolig, fjernes indmeldingsgebyret automatisk)

  Når du kommer ind på siden, udfylder du dine forskellige oplysninger.

  Når du har fået log-in til B45, kan du gå ind og søge oplysninger om de forskellige boligmuligheder, og du kan så herefter, og skrive dig op til den som du ønsker dig. 

  Som studerende kan du søge boligstøtte via borger.dk . Derudover er der mulighed for at søge kommunen om indskudslån til brug ved betaling af depositum. Henvend dig til Norddjurs Kommune får at få oplysninger om denne mulighed.


  Ønsker du ikke at flytte til Grenaa, er der også mulighed for at bosætte sig i Århus og pendle de dage om ugen, der er undervisning.
  Desuden vil det eventuelt være muligt for de studerende bosiddende i Århus at mødes til projekt og gruppearbejde i Århus. I Århus kan du søge kollegielejlighed eller -værelse via Ungdomsbolig Århus. Her kan du finde praktiske informationer til kommende studerende.

  Du kan også benytte dig af boligportalen www.findroommate.dk.

  På lejeloven.dk kan du læse mere om hvilke rettigheder og forpligtelser du har som lejer.

  Har du spørgsmål til bolig, er du altid velkommen til at kontakte Kimmie Simonsen på kims@eadania.dk  eller på telefon: 72 29 17 00

 • SU og studieaktivitet

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du er berettiget fra 1. september.

  Du skal have accepteret din studieplads, førend at du kan søge SU. Du kan dog tidligst søge SU fra torsdag den 7. august 2024

  Hvis du ønsker at søge om SU og evt. SU-lån, skal du udfylde en digital ansøgning på www.su.dk. Her skal du vælge ”Log på” under minSU og bruge NemID for at logge ind.  

  Bemærk at når du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, kan din SU blive stoppet. Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk.

 • Transport

  Du kan komme til Grenaa fra Randers og Aarhus med bus eller letbanen.

  Når du er optaget på uddannelse på Dania GAMES, kan du søge om rabat til transport mellem din bopæl og uddannelse på www.ungdomskort.dk  og vælge punktet, der henvender sig til studerende på en videregående uddannelse. Du kan dog først søge efter, at du har søgt om SU - og tidligst den 7. august 2024.


  For at oprette den digitale ansøgning skal du bruge NemID eller et Ungdomskort og have et digitalt foto klar til upload.

  Kører du i egen bil kan der være mulighed for at få kilometer penge hvis man opfylder bestemte kriterier. Læs mere om disse kriterier på www.ungdomskort.dk/kilometerpenge/ 

   

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre.

  Det kan f.eks. dreje sig om særlige pædagogiske hjælpemidler ved ordblindhed, fysisk indretning eller lign. Det hjælper vi dig meget gerne med. Læs mere om SPS.

  Du kan søge støtten inden studiestart, ved at kontakte Sheena Ann Healy for nærmere informationer. Telefon: 20 26 43 13 - eller mail: shhe@eadania.dk

 • IntroUge

  På Dania GAMES har vi et studerendeudvalg, som vi i hverdagssprog kalder for FAGUDVALGET. Medlemmer er nuværende studerende og de vil også være dine tutorer i løbet af Introugen.

  De inviterer også dig og dine kommende medstuderende til en IntroUge fyldt med sjov og ballade for nørder i alle aldre.

  Vi opfordrer alle til at deltage i denne uge, da det er en fremragende måde at komme til at møde en stor del af dine kommende medstuderende på. 

  IntroUgen starter om mandagen, ugen INDEN studiestart. Mere info kommer senere.

   

   

 • IT

  Hvordan får jeg adgang til systemerne?

  Du vil inden studiestart modtage et brev i din E-boks med brugernavn og password samt informationer om vores IT-systemer - og hvordan du kommer på.  

  Vær opmærksom på at dette er din indgang til alle informationer, som du skal bruge til din studiestart.

 • Kantine forhold

  Vi har desværre ikke en kantine på Dania GAMES, men der er meget kort afstand til forskellige supermarkeder med delikatesse- og brødudsalg og forskellige tankstationer. Der er mange muligheder for at få stillet tørst og sult.
  Vi har køleskab, mikroovn og et par kogeplader som du kan benytte dig af.

 • Ferie på Dania GAMES

  På Dania GAMES afholdes der ikke ferie, som du nødvendigvis kender det fra tidligere uddannelsesinsitutioner.

  Du har ferie i uge 42 og på alle officielle helligdage. 

  Undervisning og projektarbejde vil forekomme på alle andre dage. 

  Du kan forvente sommerferie den sidste dag i juni, og semester opstart den første kommende  mandag i september eller sidste mandag i august.

Uddannelser hos Dania GAMES

Medarbejdere

Campuschef
Grenaa
Senior Business Developer
Grenaa
Lektor
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Kontormedhjælper
Grenaa
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa
Studieadministrativ medarbejder
Grenaa
Lektor
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Managing Director
Grenaa
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Vi modtager fondsmidler

Erhvervsakademi Dania har modtaget regionale fondsmidler fra den europæiske fond for regional udvikling og Region Midt i forbindelse med projektet Game Course China.

Hjalp denne side dig?