Del siden
 
       
 
 

Multimedie­designer

Vil du designe fremtidens webløsninger, apps og computerspil

Drømmer du om at designe brugervenlige hjemmesider, lave apps, udvikle spil og kreere lækker grafik digitalt? Uddannelsen som multimediedesigner giver dig en bred viden til at skabe visuel identitet gennem kendte programmer og egen programmering, og baner vejen for en spændende visuel karriere.

Som uddannet kan du etablere egen virksomhed eller få forskellige job i den grafiske verden. Fx kan du blive webmaster, spildesigner, digital marketingmedarbejder, grafisk designer, App-udvikler og meget mere.

 

Fakta

Titel

Multimediedesigner

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Grenaa og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til Multimediedesigner kombinerer teori og praktik. De første tre semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsen til multimediedesigner bygger på den samme ramme i Skive og Grenaa, men læser du på Dania GAMES i Grenaa, som er en del af Game Hub Denmark, vil undervisningen tage udgangspunkt i design og udvikling af computerspil. I Skive er uddannelsen mere generel og bredt favnende.

Uddannelsens kerneområder

 • Brugergrænsefladeudvikling

  Udvikling af brugergrænseflader handler om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. Som multimediedesigner- studerende arbejder du med hele udviklingsprocessen fra planlægning og design til produktion.

 • Brugeroplevelser

  Brugeroplevelser handler om udvikling af digitale brugeroplevelser. Med udgangspunkt i brugeren lærer du at arbejde med test og evalueringer.

 • Indholdsproduktion

  Indholdsproduktion handler om produktion af indhold til digitale medier. Du udvikler din forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold samt lærer om formidling og anvendelse af data.

 • Forretning

  Forretning handler om forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag. Du lærer om multimediedesignerens rolle i værdikæden.

 • Teknologi

  Teknologi handler om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier.

Retninger

 

Uddannelsen udbydes i Grenaa (Dania GAMES) og Skive, og de to campusser har forskelligt fokus gennem studiet. 

Du kan læse mere om de retninger, som præger multimediedesigneruddannelsen i henholdsvis Skive og Grenaa ved at folde bjælkerne herunder ud. 

 • Spildesign i Grenaa

  I Grenaa kommer du til at arbejde målrettet mod at designe fremtidens spil og apps. Du vil lære om User Interface Design, character- og leveldesign, projektledelse i forbindelse med spiludvikling, iværksætteri og markedsføring af computerspil.

 • Digital kommunikation i Skive

  Her kommer du til at arbejde bredt med multimediedesign. Du bliver fortrolig i arbejdet med alle de smarte forkortelser som: UX, UI, SEO, SEM, HTML, CSS, JS og mange flere. 

  Vi lægger vægt på, at du som færdiguddannet multimediedesigner kan producere fra første dag i dit nye job efter endt uddannelse. Så du lærer at bruge det grej og de programmer, som er mest udbredt i branchen. 

  Du kommer til at stifte bekendtskab med contentproduktion i bred forstand. fx lærer du at optage og klippe video, ligesom du lærer at skrue et godt opslag til sociale medier sammen. 

  Digital markedsføring og e-handel er også noget, som du bliver fortrolig med når du læser til multimediedesigner i Skive. 

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som multimediedesigner i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som Multimediedesigner kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for de kompetencer du som multimediedesigner har. Din titel som praktikant kan være alt fra webredaktør, spildesigner, grafisk designer til multimediedesigner.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du godt rustet til at gøre karriere inden for fx spilindustrien eller webudvikling

 
 

Du kan fx blive

 • Webdesigner
 • Spildesigner
 • Appudvikler
 • Webredaktør/webmaster
 • UX-designer
 • Projektleder/koordinator
 • Frontend-designer
 • Frontend-udvikler
 • Online marketingmedarbejder/konsulent
 • SoMe-medarbejder
 • Content Marketing medarbejder

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF) 
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Mediegrafiker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Skiltetekniker
  • Digital media
  • Grafisk tekniker
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

 • Kvotefordeling

  Kvotefordelingen er 50/50 (2019)

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som multimediedesigner med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Campuschef
Grenaa
 
Studiesekretær
Skive
 
Studiekoordinator
Skive
 
Studievejleder / studiesekretær
Grenaa

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til multimediedesigner er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som multimediedesigner kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der findes også muligheden for at læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad. Det gælder fx top-up bacheloren i innovation og entrepreneurship.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som administrationsøkonom udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Grenaa

  Skive

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Grenaa

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Grenaa

 
Adjunkt
Grenaa
 
Studiekoordinator
Grenaa
 
Adjunkt
Grenaa
 
Adjunkt
Grenaa

Undervisere i Skive

 
Adjunkt
Skive
 
Adjunkt
Skive
 
Studiekoordinator
Skive

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?