Del siden
 
       
 

Multimedie­designer

Skab digital design og produktion til fremtidens webløsninger samt digitalt indhold og kommunikation

Drømmer du om at arbejde professionelt med design-processer samt udvikle og kode digitale brugeroplevelser? Så baner multimediedesigneruddannelsen vejen for en spændende visuel karriere.

Med multimediedesigneruddannelsen åbnes en bred vifte af muligheder inden for UX, UI, digital design, frontend-udvikling, digital kommunikation, online-markedsføring og indholdsproduktion. Du kan blandt andet blive Social Media Manager, UX/UI designer, Content Creator, frontend-udvikler og meget mere.

Video

Fakta

Titel

Multimediedesigner

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Grenaa og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen i multimediedesign er en kombination af teori og praktisk erfaring. På de første tre semestre af uddannelsen i multimediedesign foregår undervisningen på erhvervsakademiet. Her vil du møde både holdundervisning og projektarbejde - begge dele praksisorienteret og virkelighedsnært. Du vil blandt andet komme på virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

dit sidste semester af uddannelsen i multimediedesign skal du i praktik, hvor du for alvor kommer til at afprøve teorierne i praksis. Efter praktikken skal du skrive den afsluttende opgave.

Uddannelsen til multimediedesigner bygger på den samme ramme i Skive og Grenaa.
I Skive er der fokus på digital markedsføring og content creation som eksempelvis grafik og video til sociale medier. I Grenaa (Dania GAMES) er udgangspunktet at arbejde med digitalt design og content creation til spilbranchen.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Brugergrænsefladeudvikling

  Udvikling af brugergrænseflader handler om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. multimediedesigner uddannelsen arbejder du med hele udviklingsprocessen fra planlægning og design til produktion.

 • Brugeroplevelser

  Brugeroplevelser handler om udvikling af digitale brugeroplevelser. Med udgangspunkt i brugeren lærer du at arbejde med test og evalueringer.

 • Indholdsproduktion

  Indholdsproduktion eller content creation handler om produktion af indhold til digitale medier. Du udvikler din forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold samt lærer om formidling og anvendelse af data, så du skaber det bedste content.

 • Forretning

  Forretning handler om at bruge forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag, så du skaber bedre løsninger. Du lærer om multimediedesignerens rolle i et projekt.

 • Teknologi

  Teknologi handler om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

 

Uddannelsen udbydes i Grenaa (Dania GAMES) og Skive, og de to campusser har forskelligt fokus gennem studiet. 

Du kan læse mere om de retninger, som præger multimediedesigneruddannelsen i henholdsvis Skive og Grenaa ved at folde bjælkerne herunder ud. 

 • Spildesign i Grenaa

  I Grenaa kommer du til at arbejde målrettet mod at designe fremtidens spil og apps. Du vil lære om User Interface Design, character- og leveldesign, udvikling i Unity, projektledelse, iværksætteri og markedsføring af computerspil.

 • Digital kommunikation i Skive

  Her kommer du til at arbejde bredt med multimediedesign. Du bliver fortrolig i arbejdet med alle de smarte forkortelser som: UX, UI, SEO, SEM, HTML, CSS, JS og mange flere. 

  Vi lægger vægt på, at du som færdiguddannet multimediedesigner kan producere fra første dag i dit nye job efter endt uddannelse. Så du lærer at bruge det grej og de programmer, som er mest udbredt i branchen. 

  Du kommer til at stifte bekendtskab med contentproduktion i bred forstand. fx lærer du at optage og klippe video, ligesom du lærer at skrue et godt opslag til sociale medier sammen. 

  Digital markedsføring og e-handel er også noget, som du bliver fortrolig med når du læser til multimediedesigner i Skive. 

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du som multimediedesigner i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation. Praktikforløbet hjælper dig med at omsætte din teoretiske viden fra uddannelsen i praksis.

 

Video

Hvad får du ud af praktikforløbet?

Perioden du tilbringer i praktik giver dig et realistisk billede af, hvordan dit job som multimediedesigner kommer til at se ud, når du er færdig med uddannelsen, samt hvilke jobmuligheder du har. Praktikforløbet giver dig også relevant erhvervserfaring, som du kan tage med dig, når du skal ud og søge job efter endt uddannelse.

Få praktisk erfaring fra forskellige brancher

På multimediedesigner uddannelsen kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for de kompetencer, du som multimediedesigner har. Din titel som praktikant kan være alt fra webredaktør, spildesigner, grafisk designer til multimediedesigner.

 

Hvordan finder du en praktikplads som multimediedesigner?

Alle aftaler om praktik og praktikvirksomheder bliver godkendt af Erhversakademi Dania, så du er sikker på, at du lander i en praktikplads der giver dig relevant erfaring inden for multimediedesign. Praktikken kan også foregå i udlandet, hvis du ønsker at søge internationale muligheder.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Smilende kvindelig studerende i samtale med anden studerende, der står med ryg mod kameraet

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som multimediedesigner bliver du godt rustet til at gøre karriere inden for særligt spilindustrien eller webudvikling. Der findes en lang række forskellige multimediedesigner jobmuligheder, der berører forskellige felter inden for det du lærer på uddannelsen. Tryk på læs mere og se, hvilke multimediedesigner jobs, som uddannelsen blandt andet kan give adgang til.

 
 

Du kan fx blive

 • Webdesigner
 • Spildesigner
 • Appudvikler
 • UX/UI-designer
 • Frontend-designer
 • Frontend-udvikler
 • Leveldesigner
 • Freelancer
 • Iværksætter
 • Projektleder/koordinator
 • Online marketingmedarbejder/konsulent
 • Video- og dronefotograf
 • Social Media Manager
 • Content Marketing Manager
 • Webredaktør/webmaster

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF) 
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået fagene engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Mediegrafiker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Skiltetekniker
  • Digital media
  • Grafisk tekniker
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 50 %

  Kvote 2: 50 %

   

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som multimediedesigner med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:   

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Springet fra elev til studerende kan være både stort og overvældende. Vi ønsker derfor at gøre undervisningen så virkelighedsnær og nærværende som muligt, så du får den bedste oplevelse. Undervisningen foregår derfor også på mindre hold, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og få så meget viden med dig, som muligt i din multimediedesigner- og grafiker uddannelse.

Således bliver springet fra elev til studerende så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Undervisningen giver også et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtigere.

 

Vi går op i din trivsel på uddannelsen

Vi går op i, at du trives på uddannelsen, og vi tror på, at du lærer mest muligt, hvis du har det godt. Der er plads til alle på multimediedesigner uddannelsen, og underviserne går op i både din faglige- og øvrige trivsel.

Internationale muligheder

Har du drømme om at arbejde i udlandet? kan du tjekke dine internationale muligheder på multimediedesigneruddannelsen herunder. Et ophold i udlandet kan give dig ekstra erfaring til dit CV og en masse oplevelser og muligheder for personlig udvikling.

 

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studieadministrativ medarbejder
Grenaa
Studiekoordinator
Skive
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til multimediedesigner er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som multimediedesigner har du også mulighed for at læse videre og bygge ovenpå.

  Du kan fx læse videre på en professionsbachelor i webudvikling, design og business, digital konceptudvikling eller innovation og entrepreneurship. Uanset hvor du er uddannet, kan du i Skive fortsætte på Professionsbachelor i e-handel.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Grenaa

  Skive

   

 • Studieture

  På uddannelsen i Skive arrangerer men studieture - tjek hvilke på campussiden.

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Grenaa

Lektor
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Lektor
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Undervisere i Skive

Lektor
Skive
Studiekoordinator
Skive
International koordinator
Skive

Du kan også overveje at læse

Færøske Brynjar vil være multimediedesigner i Skive

18.03.2024

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 udløb fredag den 15. marts klokken 12.00. Og det ser godt ud for Danias uddannelser i Skive, der oplever en stigning i antallet af ansøgere.

Marie gik målrettet efter at kvalificere sig til et job hos Rito

08.02.2024

Allerede inden 23-årige Marie Sonne fra Skive dimitterede fra sin professionsbachelor-uddannelse i e-handel fra Dania i Skive i januar, havde hun sikret sig et job som e-mail og kampagneansvarlig hos Rito. Det var resultatet af en målrettet indsats.

Et bestemt studie lokker Magnus fra Esbjerg til Skive for at studere

05.07.2023

Manus Sørensen flytter til Mors for at læse videre på Erhvervsakademi Dania i Skive på et bestemt studie.

Multimediedesigner fik drømmejobbet efter praktik

08.05.2023

Grenaa-studerende Peter Toft Knudsen har allerede sikret sig job, længe før eksamensbeviset er i hus

Simon vil designe hjemmesider og logoer

15.03.2023

Efter at have lavet alt fra drinksrobotter til 40.000 filer-store hjemmesider vil 20-årige Simon Ringwelski forfølge sin passion og har søgt ind på studiet til multimediedesigner

Multimediedesigner elsker at være webudvikler

08.06.2022

Hussein arbejder i dag som webudvikler hos Dynamic-it. Et job, han har fået efter at have været i praktik samme sted. Han begyndte på den 2-årige videregående uddannelse som multimediedesigner på Erhvervsakademi Dania i Skive. Og i løbet af uddannelsen skulle han i tre måneders obligatorisk praktik, og her faldt valget netop på Dynamic-it. Hør hele Husseins historie og bliv inspireret til din egen karriere.

Se video

Hjalp denne side dig?