Del siden
 
       
 
 

Special­pædagogisk Støtte

Hvis du er ordblind eller har andre særlige behov, kan du få særlig hjælp, som sikrer, at du kan gennemføre uddannelsen på lige fod med andre.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få støtte til at gennemføre din uddannelse på Erhvervsakademi Dania via SPS-ordningen

SPS er en forkortelse for Specialpædagoisk Støtte.

 

Hvem kan få ekstra hjælp og støtte?

Specialepædagogiske Støtte (SPS) skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre.

Du kan også søge om SPS, hvis du fx er ordblind eller du har mistanke om, at du er ordblind.

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted hos din lokale SU-vejleder, når du er optaget på uddannelsen. Men kontakt os gerne allerede når du har søgt om optagelse. 

Der kan bevilges mange former for støtte afhængig af det aktuelle behov. Ofte bevilges der programmer til ordblinde, stole til studerende med dårlig ryg, støttetimer til studerende med særlige behov. Der kan også gives støtte til høre- og synshæmmede.

Du kan hente praktiske oplysninger og informationer om Specialpædagogisk støtte hos SPSU samt ved din lokale SU-vejleder.

 • Kan jeg få SPS?

  For at få SPS skal du opfylde nogle betingelser. Du skal:

  • Være optaget på en videregående uddannelse, der kan ydes SPS til
  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen
  • Være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger
  • Være studieaktiv
 • Hvordan søger jeg om SPS?

  Hos Erhvervsakademi Dania hjælper dig med at afdække dit problem og udformer ansøgningen. Vi videresender ansøgningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen, og vi sørger for at skaffe de tildelte hjælpemidler.

  Vi skal bruge dokumentation for din funktionsnedsættelse for at kunne søge om SPS til dig. Du skal aflevere den dokumentation, der bedst beskriver din funktionsnedsættelse.

  For at have størst mulig chance for at dine evt. hjælpemidler kan være klar til studiestart, skal du allerede, når du ansøger om optagelse på Erhvervsakademi Dania kontakte den lokale studievejleder på det campus du søger ind på. Fortæl at du har søgt om optagelse, og at du evt. har behov for SPS. Når vi ved det tidligt, kan vi lave noget forberedende arbejde, som øger chancen for at eventuelle hjælpemidler er klar ved studiestart. 

  Den endelige ansøgning kan vi dog først lave, når du er optaget på din uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Du skal derfor henvende dig til en SU-vejleder (igen), så snart du modtager dit optagelsesbrev. Først der kan vi nemlig sende ansøgningen videre. 

Hjalp denne side dig?