Del siden
 
       
 

Special­pædagogisk Støtte

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få Specialpædagogisk Støtte - SPS

På Erhvervsakademi Dania hjælper vi dig med at søge SPS ud fra dine behov og i samarbejde med dig.

SPS er en forkortelse for Specialpædagogisk Støtte.

Video

Hvem kan få hjælp og støtte?

Specialpædagogiske Støtte (SPS) er en ordning, som sikrer, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre.

Der er flere forskellige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som kan berettige dig til at få SPS:

 • Ordblindhed
 • Psykiske funktionsnedsættelser
 • Hørehandicap
 • Synshandicap
 • Bevægelseshandicap
 • Kroniske eller alvorlig sygdom
 • Talblindhed.

Du kan søge om SPS hos din lokale SPS-vejleder, når du er optaget på uddannelsen. Vi opfordrer dig til at kontakte os så snart, at du har accepteret din studieplads.

Der kan bevilges mange forskellige former for støtte afhængig af dit aktuelle behov. Der kan eksempelvis bevilges programpakker, adgang til Nota og studiestøttetimer til ordblinde. Til studerende med dårlig ryg kan vi søge om ergonomiske stole og borde, og det er muligt at søge flere forskellige former for støttetimer til studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

For studerende med hørehandicap kan støtten bestå af individuelle høretekniske hjælpemidler, og der kan bevilges tolketimer. Studerende med et synshandicap har også mulighed for støtte, hvilket ofte indeholder forskellige fysiske hjælpemidler samt særligt IT-udstyr.

Du kan hente praktiske oplysninger og informationer om Specialpædagogisk støtte hos SPSU, og hos din lokale SPS-vejleder på Dania, når du er startet.

 • Kan jeg få SPS?

  For at få SPS skal du opfylde nogle betingelser. Du skal:

  • Være optaget på en videregående fuldtidsuddannelse (for deltidsuddannelser se her)
  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen
  • Være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger
  • Være studieaktiv
 • Hvad kræver det, før du kan søge?

  Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. 
  Det kan f.eks. være dokumentation fra din læge, sygehus eller speciallæge, hvori der er beskrevet din funktionsnedsættelse. 

  Du skal ligeledes kunne fremvise resultatet af din ordblindetest, hvis du tidligere er testet. 
  Er du ikke i besiddelse af denne, skal du starte med at undersøge, om den ligger tilgængelig på ordblindetest.dk

 • Hvordan søger jeg om SPS?

  Hos Erhvervsakademi Dania afdækker vi dine behov og udformer din SPS ansøgning sammen med dig. Vi sørger for at videresende din ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som efterfølgende træffer en afgørelse i din sag. Du vil altid modtage et svar i din Digital Post fra Styrelsen om den trufne afgørelse. Får du tildelt støtte, sørger vi for at bestille de tildelte hjælpemidler eller støttetimer hjem til dig.

  Kontakt gerne din lokale SPS vejleder så snart du er tilbudt og har accepteret din studieplads. Dette øger dine muligheder for, at støtten er klar til studiestart.

  Hos Erhvervsakademi Dania er det vigtigt, at alle studerende har samme muligheder for at dygtiggøre og udvikle sig, og derfor prioriterer vi en individuel og hurtig sagsbehandling. Er du i tvivl om dine muligheder inden for SPS, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til SPS, kan du kontakte din lokale SPS-vejleder

 • Campus Randers

  Merkantile uddannelser (HØK, MØK, SØK og IHM)
  Nikolaj Zethner 
  Mail: nz@eadania.dk 
  Tlf.: 72 29 11 00

  Tekniske uddannelser
  Henrik Elkjær
  Mail: hej@eadania.dk   
  Tlf.: 72 29 11 15

  Optometri
  Ulla Bak
  Mail: ub@eadania.dk 
  Tlf.: 72 29 11 21

 • Campus Horsens

  Merete Blauenfeldt
  Mail: mebl@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 19 02

 • Campus Grenaa

  Sheena Ann Bilde Healy
  Mail: shhe@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 17 02

 • Campus Skive

  Nikolaj Zethner 
  Mail: nz@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 11 00

 • Campus Viborg

  Nikolaj Zethner 
  Mail: nz@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 11 00

 • Campus Hobro

  Susanne Munkholm
  Mail: mu@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 14 44

 • Campus Silkeborg

  Susanne Munkholm
  Mail: MU@eadania.dk
  Tlf.: 72 29 14 44