Del siden
 
       
 

Datamatiker

Vil du være med til at udvikle fremtidens it-systemer og computerspil?

Vil du udvikle apps, computerspil eller it-systemer? Uddannelsen som datamatiker, på engelsk Computer Science, giver dig en bred viden om programmering og åbner døren til en digital verden, hvor der er hårdt brug for specialister til at sørge for fremtidens udvikling.

Som uddannet kan du få forskellige job inden for programmering af software og spil. Din titel kan blive alt fra software developer, programmør, IT-konsulent, systemudvikler, spilprogrammør til iværksætter.

Fakta

Titel

Datamatiker

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 150 ECTS-point

Varighed

2½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Grenaa og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Datamatikeruddannelsen er en kombination af praktisk og teoretisk viden. De første 4 semestre af uddannelsen finder sted på erhvervsakademiet, hvor du bliver undervist på hold i både teoretiske og praktiske aspekter af uddannelsens kerneområder. Du vil blandt andet komme på virksomhedsbesøg og møde praktiske cases fra erhvervslivet.

På femte og sidste semester af datamatikeruddannelsen skal du i praktik. Her får du for alvor lov til at afprøve din teoretiske viden i praksis. Efter praktikforløbet skal du skrive den afsluttende opgave.

Datamatikeruddannelse i Grenaa

Læser du til datamatiker på Dania GAMES i Grenaa, vil undervisningen tage udgangspunkt i udvikling af computerspil. Du bliver introduceret til de samme fag og emner som i Skive, bare med udgangspunkt i spil og game-verdenen.

Datamatikeruddannelsen i Skive

Læser du til datamatiker på Dania i Skive, vil undervisningen tage udgangspunkt i det professionelle erhvervsliv. Du bliver introduceret til de samme fag og emner som i Grenaa, men fokus vil være på løsninger til erhvervslivet.

Uddannelsens kerneområder

 • Programmering

  ”Programmering” er det største område på uddannelsen, og her lærer du kort og godt at programmere tidssvarende og moderne it-systemer.

  Du lærer at konstruere it-systemer, herunder spil eller apps, ved hjælp af moderne og tidssvarende teknikker og metoder.

 • Systemudvikling

  Inden for systemudvikling lærer du om de bagvedliggende processer, analyser og udviklingsmetoder, som du har behov, når du programmerer større it-løsninger. 

  Du lærer også, hvordan du kan sikre den rette kvalitet i både udviklingsarbejdet og det endelige produkt.

 • Teknologi

  På teknologi-området af uddannelsen til datamatiker får du en grundig viden om forskellige teknologier inden for operativsystemer, databasesystemer og netværk, så du kan vurdere teknologi-valg i forbindelse med udvikling af forskellige it-systemer.

 • Virksomheden

  ”Virksomheden” handler om, hvordan it og it-systemer kan være med til at forbedre og udvikle en virksomhed og dens forretning. Du lærer at se på virksomheden hele vejen rundt, så du kan udvikle det it-system, som er bedst for hele virksomheden.

Retninger

På fjerde semester skal du som datamatiker-studerende vælge en specialisering. Specialiseringen giver dig i alt 30 ECTS-point ud af de samlede 150 ECTS-point, som datamatikeruddannelsen giver – det der svarer til ét semester.

Uddannelsen udbydes i Grenaa (Dania GAMES) og Skive, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Spiludvikling (Grenaa)

  Hvis du vil lære at lave morgendagens computerspil er ”spiludvikling” lige dig. Du kommer til at beskæftige dig med softwareudvikling med udgangspunkt i spilverdenen, og du får lov til at udleve din indre passion for spilbranchen. 

  Desuden introduceres du til at starte op som selvstændig spiludvikler. Fx får du viden omkring, hvordan du som nyuddannet kan etablere din egen spiludviklingsvirksomhed – evt. i Game Hub Denmark miljøet i Grenaa, som Dania er en del af.

  Retningen kan du læse på Dania GAMES i Grenaa.

 • Softwareudvikling (Skive)

  Erhvervslivets professionelle it-udviklingsværktøjer, udviklingsmetoder og it-løsninger er under konstant forandring, og derfor er retningen softwareudvikling det også. Således får du den mest optimale retning i forhold til erhvervslivets behov.

  Retningen kan du læse i Skive.

Praktik

For at forbinde din teoretiske viden med praksis skal du som datamatiker i praktik i en virksomhed i tre måneder under din uddannelse.

Praktikforløbet giver dig en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde som datamatiker, samt hvilke jobfunktioner du kan varetage, når du er færdiguddannet. Praktikforløbet giver dig også relevant joberfaring, som du kan tage med dig, når du skal søge job.

Dine praktikmuligheder som datamatiker

Som datamatiker kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for kvalificeret it-uddannede medarbejdere. Din titel som praktikant kan være alt fra programmør, Software Developer eller spiludvikler. Praktikforløbet kan foregå i Danmark eller i udlandet.

 

Se hvordan du finder en praktikplads

Du finder en praktikplads sammen med din praktikvejleder fra Dania. Herefter opsætter du, din praktikvejleder og praktikvirksomheden rammerne om dit praktikforløb, så du får det bedste udbytte af forløbet.

Din praktikvirksomhed og - aftale bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikret optimale forhold under dit praktikforløb.

Du har også mulighed for at finde en praktikplads via vores praktikportal. Her kan du oprette dit CV og se forskellige virksomheders praktikstillinger.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

studerende med Virtual Reality briller og controller i hånden

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som datamatiker har du gode kort på hånden, hvis du drømmer om at arbejde i IT-branchen - særligt inden for områderne spil, apps og programmering.

 
 

Du kan fx blive

 • Spiludvikler
 • Softwareudvikler
 • Programmør
 • Appudvikler
 • Full Stack Developer 
 • Iværksætter

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik B (eller højere)

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik B (eller højere)

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

   

  Kvote 1: 80 %
  Kvote 2: 20 %

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som datamatiker med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Går du fra at være elev til studerende? Så kan det være et stort spring. Det er vi opmærksomme på hos Dania. Din undervisning foregår derfor på mindre hold, hvor du modtager virkelighedsnær undervisning – og du har mulighed for at stille spørgsmål.

 

Vi tror på, at du lærer optimalt, hvis du også trives i dit studiemiljø. Vi går derfor op i, at du trives både fagligt og socialt. Vi bestræber os på at gøre studiemiljøet og undervisningen nærværende, så du kan dygtiggøre dig.

Internationale muligheder

Drømmer du om et arbejde i udlandet? Eller vil du gerne ud og opleve andre kulturer og arbejdsmiljøer, der kan give lidt ekstra på dit CV? Så finder du forskellige muligheder for udlandsstudier hos Dania. Du kan se, hvilke muligheder du har på studiet til datamatiker herunder.

 

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Skive
Studiekoordinator
Grenaa
Studieadministrativ medarbejder
Grenaa
Studiekoordinator
Skive
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til datamatiker er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som datamatiker har du også mulighed for at læse videre og bygge ovenpå. Du kan fx få læsere videre på en professionsbachelor i softwareudvikling, it-sikkerhed, innovation og entrepreneurship, webudvikling eller digital konceptudvikling - i Grenaa er der også mulighed for at efteruddannelse sig som spilproducer.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som datamatiker udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Grenaa

  Skive

 • Studieture

   

  Uddannelsen i Skive arrangerer studieture - tjek hvilke på campussiden 

  Skive

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Grenaa

Adjunkt
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Lektor
Grenaa

Undervisere i Skive

Adjunkt
Skive
Studiekoordinator
Skive

Du kan også overveje at læse

Studerende vil nedbryde fordomme om it-uddannelse

29.12.2020

Rasmus Overgaard Madsen er den 4. hurtigste på 200 meter løb i Danmark og med på landsholdet i bobslæde. Men det kan ikke stemme overens med at være datamatiker, lyder fordommen fra folk. Det ærgrer Rasmus, der gerne vil vise en anden type it-udvikler frem

Verdens spiludviklere bruger værktøj fra Dania-datamatikere

04.03.2020

Datamatikere fra Grenaa oplever vild interesse for deres værktøj til spiludvikling fra hele verden. Snart skal Mikkel DockWeiler Sørensen og teamet til San Francisco med udviklings-platformen Unity, der findes på tre billioner devices i verden

Nyuddannede datamatikere får job før sidste eksamen

24.01.2020

Helena Madsen har allerede før sidste eksamen til datamatiker fået job. Udviklere som hende fra Erhvervsakademi Dania i Skive har nemt ved at finde job, viser nye beskæftigelsestal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

”Ordblindhed har gjort mig til en bedre programmør”

10.11.2019

Kodning og spiludvikling har på få år ændret Levi Moore Højers liv fuldstændigt. Han får nu gode karakterer på studiet ved at bruge sin erfaring som ordblind til at løse problemer med kode

Datamatiker med i udviklerprojekt i Canada

29.08.2019

Det lykkedes datamatikerstuderende Daniel Hansen at komme på et særligt udvalgt team, der i Vancouver udviklede interaktiv software i fire måneder. Oplevelsen glemmer han aldrig og opfordrer andre til at tage et semester i udlandet

Erhvervsakademi Dania går stik imod landstendensen

05.07.2019

1171 har søgt ind på en af Erhvervsakademi Danias 23 korte og mellemlange videregående uddannelser som deres første prioritet da ansøgningsfristen udløb fredag middag. Det er en fremgang på hele 14 procent i forhold til sidste år. Det er helt modsat tendensen på landsplan, hvor det går let tilbage

Hjalp denne side dig?