Datamatiker

Vil du stå bag fremtidens it-systemer og computerspil

Vil du udvikle apps, computerspil eller it-systemer? Uddannelsen som datamatiker, på engelsk Computer Science, giver dig en bred viden om programmering, og åbner døren til en digital verden, hvor der er hårdt brug for specialister til at sørge for fremtidens udvikling.

Som uddannet kan du få forskellige job inden for programmering af software og spil. Din titel kan blive alt fra Software Developer, IT programmør, Softwarearkitekt, Spilprogrammør til iværksætter, for den vej ligger også lige for som datamatiker fra Dania.

 

Fakta

Titel

Datamatiker

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 150 ECTS-point

Varighed

2½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August

Uddannelsesby

Grenaa og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til datamatiker kombinerer teori og praktik. De første 4 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På femte og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Læser du til datamatiker på Dania GAMES i Grenaa, som er en del af Game Hub Denmark og beliggende i Danmarks Spiludviklingshovedstad, vil undervisningen tage udgangspunkt i udvikling af computerspil. Du bliver introduceret til de samme fag og emner som i Skive, bare med udgangspunkt i spil og game-verdenen.

Uddannelsens kerneområder

 • Programmering

  ”Programmering” er det største område på uddannelsen, og her lærer du kort og godt at programmere it-systemer til fremtiden.

  Du lærer at skabe it-systemer, herunder fx spil eller apps, ved hjælp af moderne og tidssvarende teknikker og redskaber.

 • Systemudvikling

  Her lærer du, hvordan du kan udvikle nye og eksisterende it-systemer, og du bliver introduceret til, hvordan hele udviklingen fra idé over, programmering til implementering kan foregå smidigt og rettidigt.

  Du lærer også, hvordan du kan sikre den rette kvalitet i både udviklingsarbejdet og det endelige produkt.

 • Teknologi

  Her får du en grundig indføring i forskellige teknologier inden for operativsystemer, databasesystemer og infrastruktur, så du kan vurdere hvilken teknologi, der er optimal i forbindelse med systemudvikling og programmering af forskellige it-systemer.

 • Virksomheden

  ”Virksomheden” handler om, hvordan it og it-systemer kan være med til at forbedre og udvikle en virksomhed, forretning osv. Du lærer at se på virksomheden hele vejen rundt, så du kan udvikle det it-system, som er bedst for helheden.

Retninger

På fjerde semester får din uddannelse en specialisering i en retning. Specialiseringen fylder i alt 30 ECTS-point ud af de i alt 150 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et semester.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Grenaa (Dania GAMES) og Skive, og der er forskellige retninger i de to studiebyer.

 • Spiludvikling

  Hvis du vil lære at lave morgendagens computerspil er ”spiludvikling” lige dig. Du kommer til at beskæftige dig med softwareudvikling med udgangspunkt i spilverdenen, og du får lov til at udleve din indre passion for spilbranchen.  

  Desuden introduceres du til at starte op som selvstændig spiludvikler. Fx får du viden omkring hvordan du som nyuddannet kan etablere egen spiludviklingsvirksomhed – evt. i Game Hub Denmark miljøet i Grenaa, som Dania er en del af.

  Retningen kan du læse på Dania GAMES i Grenaa.

 • Softwareudvikling

  Erhvervslivets professionelle it-udviklingsværktøjer, udviklingsmetoder og it-løsninger er under konstant forandring, og derfor er retningen softwareudvikling det også, således, at du får den mest optimale retning ift. erhvervslivets behov. De seneste år har emnerne primært haft sigte mod det professionelle erhvervslivs muligheder inden for udvikling af apps til smartphone samt de muligheder big data indeholder.

  Retningen kan du læse i Skive.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som datamatiker i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

 

Som datamatiker kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for kvalificeret it-uddannede medarbejdere. Din titel som praktikant kan være alt fra programmør, Software Developer eller spiludvikler.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet..

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som datamatiker har du gode kort på hånden, hvis du drømmer om at arbejde i IT-branchen - særligt inden for områderne spil, apps og programmering.

 
 

Du kan fx blive

 • spiludvikler
 • softwareprogrammør
 • appudvikler
 • software arkitekt
 • iværksætter

Studieliv

 

Det kan være et stort sprig at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

Læs et semester i udlandet

Alle studerende har mulighed for at læse et semester i udlandet. Fx via ERASMUS eller hos en af Dania partnere uden for Europa. 

Praktik i udlandet

Uanset hvilken uddannelse du læser på, kan du vælge at tage din praktik i udlandet. 

Vietnam Summer School

I august måned arrrangerer vi sammen med vores partner i Ho Chi Minh City i Vietnam en Summer School, hvor alle studerende på Dania kan ansøge om deltagelse på.

Malaga Winter School

I uge 7 + 8 arrangerer vi Winter School i Malaga i Spanien. Alle Dania-studerende kan sende en ansøgning.

Læs hos Centre of Digital Media i Vancouver, Canada

De datamatikerstuderende i Grenaa på Dania GAMES har en særlig mulighed for at deltage i dette højt-profilerede forløb i Canada. Der er et stærkt begrænset antal pladser.

Studieture til udlandet

Alle campusser arrangerer studieture til udlandet.

Læs videre i udlandet

Som færdiguddannet fra Dania kan du læse videre på din uddannelse i udlandet hos nogle af vores samarbejdspartnere. 

Internationalization @home

I Dania har vi mange internationale samarbejder, som sikrer at der kommer internationel inspiration ind i dit studieliv hos os. 

Læs i Florida og arbejd i Disney World

Som serviceøkonom-studerende har du mulighed for at læse dit 3. semester i Florida og samtidig arbejde i Disney World. Arbejdet gør det ud for din praktik. 

 

Læs mere om de internationale muligheder

 

Ekstra tilbud

 

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen som studerende, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik B (eller højere)

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik B (eller højere)

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

 • Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12:00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12:00

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Kontakt og vejledning

 
Campuschef
Grenaa
 
Studiekoordinator
Skive, Avikavej
 
Studiesekretær
Grenaa

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til datamatiker er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som datamatiker kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som datamatiker udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig
 • Studieture
 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Mere information

Undervisere i Grenaa

 
Adjunkt
Grenaa
 
Underviser
Grenaa
 
Adjunkt
Grenaa
 
Lektor
Grenaa
 
Underviser
Grenaa
 
Studiekoordinator
Grenaa

Undervisere i Skive

 
Adjunkt
Skive
 
Lektor
Skive
 
Studiekoordinator
Skive, Avikavej

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?