Del siden
 
       
 

Software-udvikling

Vil du udvikle den bedste software - fx til spilindustrien?

Uddannelsen som professionsbachelor i softwareudvikling retter sig mod datamatikere, der ønsker en avanceret teoretisk og praksisbaseret overbygning på eksisterende viden og kompetencer.

Med en uddannelse som professionsbachelor i softwareudvikling kan du få job i forskellige grene af IT-branchen. Du kan blandt andet blive systemudvikler, programmør, tester, projektleder eller applikationsarkitekt.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i softwareudvikling (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90/240 ECTS-point

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Februar

Uddannelsesby

Grenaa

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg her.

Indhold og opbygning

Uddannelsen består af de nationalt bestemte fag som er:

 • Udvikling af store systemer
 • Databaser for udviklere
 • Systemintegration og tests

Dertil kommer de lokale fag som er:

 • Computer graphics
 • Computerspilsteori
 • Machine learning

Alle fagene har spiludvikling som omdrejningspunkt, hvilket blandt andet kommer til udtryk i øvelser, eksempler, materialer og produktioner på uddannelsen til softwareudvikler.

Første semester af softwareudvikler uddannelsen fokuserer på kunstig intelligens i spil, maskinnær optimering af softwarekode, programtest og grafikprogrammering. Andet semester centrerer sig om store systemer som eksempelvis multiplayer platforme og game engines, data og bearbejdning heraf samt systemintegration. Tredje og sidste semester består af praktik og et afsluttende projekt.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Praktik

Hvad kan et praktikforløb i softwareudvikling gøre for dig

softwareudvikleruddannelsen ønsker vi at skabe den rette balance mellem teori og praktiske evner. På uddannelsen skal du derfor i praktik hos en virksomhed eller organisation i tre måneder.

Praktikforløbet giver dit et indblik i, hvad du kan bidrage med på en fremtidig arbejdsplads som softwareudvikler. Forløbet giver dig også relevant erfaring og et billede af, hvordan det er at arbejde inden for softwareudvikling.

Hvor vil du gerne i praktik?

Som professionsbachelor i softwareudvikling fra Dania har du en bred vifte af muligheder for praktik i spilvirksomheder og traditionelle IT-virksomheder i ind- såvel som udland.

Grundet uddannelsens spilfokus har du således gode mulighed for at komme i praktik i danske eller internationale spilfirmaer som eksempelvis programmør, netværksudvikler AI-designer. Er du mere til praktik i en traditionel IT-virksomhed, er der også rig mulighed for det. Her kan du eksempelvis beskæftige dig med data, IT til den finansielle sektor eller systemintegration.

 

 

Hvordan finder du den ideelle praktikplads for dig?

Du og din praktikvejleder arbejder sammen om at finde den rette praktikplads for dig. Herefter opstiller i sammen med praktikvirksomheden, hvilke rammer der skal gælde for dit forløb.

Din praktikvirksomhed og -aftale godkendes altid af Erhvervsakademi Dania for at sikre, at du finder den rette praktikstilling med de rette udfordringer for dig.  

Når du skal søge din praktikplads har du adgang til vores praktikportal, der bliver brugt i stor grad af både studerende og virksomheder. Her kan du som studerende på Multimediedesigner uddannelsen oprette dit CV og finde praktikstillinger fra virksomheder.

Undervisere klædt ud som Super Mario og Star Wars ranger

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som professionsbachelor i softwareudvikling kan du få job i forskellige digitale brancher.

 
 

Du kan fx blive

 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Tester
 • Applikationsarkitekt

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en uddannelse som Datamatiker. Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en relevant akademiuddannelse eller diplomuddannelse.

  Der er ingen krav om forudgående kendskab til spiludvikling, da uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde at det det første kvartal fungerer som en indføring i spiludvikling for datamatikerdimittender, der ikke tidligere har beskæftiget sig med udvikling af computerspil.

    

  Din ansøgning vurderes på baggrund af nedenstående kriterier

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer og ECTS i programmering og systemudvikling
  • Relevant erhvervserfaring

   

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene

  Opfylder du ikke adgangskravene til uddannelsen, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering hos Erhvervsakademi Dania Kompetencecenter. Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hvis:

  • Du ikke har påbegyndt eller afsluttet en erhvervsakademiuddannelse, men fx har taget eksamener på andre studier
  • Du har afsluttet en anden erhvervsakademiuddannelse end dem, der giver direkte adgang
  • Du har mangeårig erhvervserfaring, som giver dig relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. 

  Vurderer kompetencecenteret og uddannelseskoordinatoren, at din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med de gældende adgangskrav, er du berettiget til at søge på lige fod med de øvrige ansøgere.

  En individuel kompetencevurdering gælder kun til den konkrete uddannelse og kun på Erhvervsakademi Dania.

 • Optagelsesprocedurer

  Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har givet i din ansøgning.

  Det er dit ansvar at sikre at du har uploaded alle relevante bilag. (Hvis du har en Datamatikeruddannelse fra Dania Grenaa, skal du stadig uploade dit bevis i din ansøgning)


  Ansøg her.

  Hvilke bilag skal du uploade sammen med din ansøgning

   

  • Eksamensbeviset for din adgangsgivende videregående uddannelse 
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser
  • Motiveret ansøgning - hvis du er i tvivl om hvad en sådanne indholder - så prøv at søge på ug.dk
  • Dokumentation for relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning
  • Hvis du ikke har dansk som modersmål, skal du have bestået enten studieprøven i dansk eller Dansk på niveau A
  • Evt. opholdstilladelse

   

  *Du skal uploade dit bevis så snart, at du har modtaget det og senest ved ansøgningfristens udløb. Hvis du ikke har afsluttet din Datamatikeruddannelse når du søger, skal du i stedet uploade en karakterudskrift. Den får du ved at henvende dig til din nuværende studieadministration.

  Bemærk venligst at optagelsen til softwareudvikling med start 3. februar 2025,  starter til april 2024. Der vil være ansøgningsfrist 13. januar 2025 klokken 12, og der kan først gives endeligt svar på om du er optaget herefter. 

   

 • Ansøgningsfrister

  Ansøgningsfristen for 2025-optaget er 13. januar 2025 kl. 12 - men søg gerne i god tid inden fristen. 

  Ansøg her.

 • Studiepladser

  Vi udbyder 20 pladser på dette års optag. Såfremt der er flere ansøgere end der er pladser, vil ansøgere blive vurderet ud fra deres kvalifikationer, som beskrevet under adgangskrav.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

Studieliv

Nærværende undervisning

Vi ønsker at gøre din undervisning nærværende og virkelighedstro. Du modtager oftest undervisning på mindre hold, hvor der altid er plads til, at du kan stille spørgsmål og bygge på din faglige såvel som praktiske viden.

Det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og dygtiggør dig.

 

Din trivsel er vigtig for os

Vores mål er at du trives på uddannelsen. Vi tror på, at for at uddanne de bedste softwareudviklere, skal du også trives i dit studiemiljø. Dine undervisere er derfor også opmærksomme på, at du trives både fagligt og socialt.

Internationale muligheder

Som studerende på bachelor-top-up-uddannelsen i e-handel har du mulighed for at deltage i Danias korte udlandsophold. 

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studiekoordinator
Grenaa
Studieadministrativ medarbejder
Grenaa
Studiekoordinator for Multimediedesign
Grenaa

Du er også velkommen til at udfylde formularen her, hvis du har et spørgsmål til professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. 

Så vender vi retur til dig så snart det er muligt. 

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Mellemlang videregående uddannelse på 150+90 = 240 ECTS-point 

  Uddannelsen som softwareudvikler er inklusiv den adgangsgivende uddannelse en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som professionsbachelor i softwareudvikling kan du læse videre på forskellige uddannelser i Danmark og i udlandet, fx på en relevant master- eller kandidatuddannelse inden for it.

  Mulighederne for videreuddannelse udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Grenaa

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en bachelor-opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Adjunkt
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa
Studiekoordinator
Grenaa

Du kan også overveje at læse

Kaspers opfindelse kan gøre spiludvikling 10 gange hurtigere

12.05.2023

Det er dyrt, komplekst og tidskrævende at udvikle onlinespil. Men nu har Kasper Fly Sørensen fra softwareudvikler-uddannelsen i Grenå udviklet et værktøj, som potentielt kan gøre nogle af udviklingsprocesserne 10 gange hurtigere

Softwareudvikling sikrede job som Senior Game Developer

29.08.2022

Hvis du nogensinde har spillet Yatzy på facebook, kan det være Dan Andersen, som har lavet det. Han er nemlig Senior Game Developer ved FRVR, efter han har læst bachelor i softwareudvikling på Dania games i Grenaa. Virksomheden Studio FRVR har 1,5 milliarder spillere på verdensplan, udviklet over 100 spil og over 7 milliarder spillede spil. Hovedkontoret er i Lissabon i Portugal med teams i Malta, London, Seville, Kina, København - og Mors, hvor Dan arbejder fra. Det passer Dan rigtig godt at arbejde hjemmefra, hvor han kan nyde freden og sin store have.

Se video

Sosu-elever og hjerneskadede lærer via Jonas’ spil

29.11.2021

28-årige Jonas Maretti Gress bruger sin kreativitet hver dag til at udvikle læringsspil for blandt andre en sosu-skole og et neurocenter

Andreas udvikler it-løsninger til bank: ”Jeg har fået mit drømmejob”

22.11.2021

Andreas Jensen tog en chance og flyttede til Grenaa for at læse til datamatiker og softwareudvikler med fokus på spiludvikling. Her fandt han sig selv og har i dag sit drømmejob ved Sparekassen Kronjylland

Software-udvikler scorer job før sidste eksamen

09.11.2020

Efter 1 ½ år som selvstændig spiludvikler valgte Mirza Tatar at læse videre i softwareudvikling. I dag udvikler han en app til lægejournalisering ved NOVAX og elsker følelsen af at hjælpe patienter

Dania får ny spilrettet bacheloruddannelse

19.11.2018

Til februar bliver det muligt at starte på en ny videregående uddannelse i Grenaa. Erhvervsakademi Dania er blevet godkendt til at udbyde professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Campuschef, spilvirksomheder, borgmester og kommende studerende er begejstrede

Hjalp denne side dig?