Del siden
 
       
 
 

Bachelor i softwareudvikling

Vil du udvikle den bedste software - fx til spilindustrien

Til februar 2019 starter vi det første hold på vores nye professionsbachelor top-up uddannelse i softwareudvikling.

 

Fakta

Titel

Bachelor top-up i softwareudvikling

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse (top-up), 90/240 ECTS-point

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

Februar

Uddannelsesby

Grenaa

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

Se detaljer under adgangskrav

Indhold og opbygning

Uddannelsen som professionsbachelor i softwareudvikling retter sig mod datamatikerdimittender, der ønsker en avanceret teoretisk og praksisbaseret overbygning på eksisterende viden og kompetencer.

Uddannelsen består af de nationalt bestemte fag udvikling af store systemer, databaser for udviklere, systemintegration og tests. Dertil kommer de lokale fag computer graphics, softwareoptimering og machine learning. Alle fagene har spiludvikling som omdrejningspunkt, hvilket blandt andet kommer til udtryk i øvelser, eksempler, materialer og produktioner. 

Første semester fokuserer på kunstig intelligens i spil, maskinnær optimering af softwarekode, programtest og grafikprogrammering, mens andet semester centrerer sig om store systemer som eksempelvis multiplayer platforme og game engines, data og bearbejdning heraf samt systemintegration. Tredje og sidste semester er praktik og afsluttende projekt.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du på top-up bachelor-uddannelsen i softwareudvikling i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion og perioden kan være med til at give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at  komme i job efter endt uddannelse. 

Som professionsbachelor i Softwareudvikler fra Dania har du en bred vifte af muligheder for praktik i spilvirksomheder og traditionelle IT-virksomheder i ind- såvel som udland. 

Grundet uddannelsens spilfokus har du således gode mulighed for at komme i praktik i danske eller internationale spilfirma som eksempelvis programmør, netværksudvikler AI-designer. Er du mere til praktik i en traditionel IT-virksomhed, er der også rig mulighed for det og eksempelvis beskæftige dig med Data, IT til den finansielle sektor eller systemintegration. 

 

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som bachelor i softwareudvikling kan du få job i forskellige digitale brancher.

 
 

Du kan fx blive

 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Tester
 • Applikationsarkitekt

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en uddannelse som Datamatiker. Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en relevant akademiuddannelse eller diplomuddannelse.

  Der er ingen krav om forudgående kendskab til spiludvikling, da uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde at det det første kvartal fungerer som en indføring i spiludvikling for datamatikerdimittender, der ikke tidligere har beskæftiget sig med udvikling af computerspil.

    

  Din ansøgning vurderes på baggrund af nedenstående kriterier

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer og ECTS i programmering og systemudvikling
  • Relevant erhvervserfaring

   

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene

  Opfylder du ikke adgangskravene til uddannelsen, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering hos Erhvervsakademi Dania Kompetencecenter. Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hvis:

  • Du ikke har påbegyndt eller afsluttet en erhvervsakademiuddannelse, men fx har taget eksamener på andre studier
  • Du har afsluttet en anden erhvervsakademiuddannelse end dem, der giver direkte adgang
  • Du har mangeårig erhvervserfaring, som giver dig relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. 

  Vurderer kompetencecenteret og uddannelseskoordinatoren, at din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med de gældende adgangskrav, er du berettiget til at søge på lige fod med de øvrige ansøgere.

  En individuel kompetencevurdering gælder kun til den konkrete uddannelse og kun på Erhvervsakademi Dania.

 • Optagelsesprocedurer

  Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har givet i din ansøgning.

  Det er dit ansvar at sikre at du har uploaded alle relevante bilag. (Hvis du har en Datamatikeruddannelse fra Dania Grenaa, skal du stadig uploade dit bevis i din ansøgning)

   

  Hvilke bilag skal du uploade sammen med din ansøgning

   

  • Eksamensbeviset for din adgangsgivende videregående uddannelse *
  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser
  • Dokumentation for relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning
  • Hvis du ikke har dansk som modersmål, skal du have bestået enten studieprøven i dansk eller Dansk på niveau A
  • Evt. opholdstilladelse

   

  *Du skal uploade dit bevis så snart, at du har modtaget det og senest ved ansøgningfristens udløb. Hvis du ikke har afsluttet din Datamatikeruddannelse når du søger, skal du i stedet uploade en karakterudskrift. Den får du ved at henvende dig til din nuværende studieadministration.

  Bemærk venligst at optagelsen til softwareudvikling med start februar 2020 starter primo april 2019. Der vil være ansøgningsfrist 6. januar 2020 klokken 12, og der kan først gives endeligt svar på om du er optaget herefter. 

   

 • Ansøgningsfrister

  Ansøgningsfristen for 2020-optaget er 6. januar kl. 12. 

  Optagelsen åbner primo april 2019. 

 • Studiepladser

  Vi udbyder 20 pladser på dette års optag. Såfremt der er flere ansøgere end der er pladser, vil ansøgere blive vurderet ud fra deres kvalifikationer, som beskrevet under adgangskrav.

Studieliv

 

Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Grenaa

Du er også velkommen til at udfylde formularen her, hvis du har et spørgsmål til top-up-uddannelsen i softwareudvikling. 

Så vender vi retur til dig så snart det er muligt. 

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Mellemlang videregående uddannelse på 150+90 = 240 ECTS-point 

  Uddannelsen som softwareudvikler er inklusiv den adgangsgivende uddannelse en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som Bachelor i softwareudvikling kan du læse videre på forskellige uddannelser i Danmark og i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Grenaa

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

 
Campuschef
Grenaa
 
Underviser
Grenaa
 
Studiekoordinator
Grenaa
 
Adjunkt
Grenaa

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?