Del siden
 
       
 

Organisation

Erhvervsakademi Danias ledelse er todelt og består af bestyrelsen og direktion.

Direktion

Rektor
Erhvervsakademi Dania
Prorektor og uddannelsesdirektør
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsdirektør
Erhvervsakademi Dania
Økonomi- og ressourcedirektør
Erhvervsakademi Dania
Ledelseskonsulent for direktionen
Erhvervsakademi Dania
Direktionssekretær
Erhvervsakademi Dania

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand, udpeget af Dansk Erhverv
Advokat og partner i LOU Advokatfirma
Næstformand, selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolerne
Direktør på Mercantec
Bestyrelsesmedlem, udpeget af Dansk Industri
Direktør i DS Smith Packaging
Bestyrelsesmedlem, Selvsupplerende repræsentant for erhvervslivet
Partner i Pythea ApS
Bestyrelsesmedlem, udpeget af FH
Sektorformand i HK MidtVest
Bestyrelsesmedlem, udpeget af Kommunernes Kontakt Råd
Medlem af Randers Byråd/konsulent i Banff People
Bestyrelsesmedlem, udpeget af teknisk Landsforbund
Regionsformand for TL Nordjylland
Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant
Erhvervsakademi Dania
Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant
Erhvervsakademi Dania
Bestyrelsesmedlem, repræsentant for de studerende
Erhvervsakademi Dania
Bestyrelsesmedlem, repræsentant for de studerende
Erhvervsakademi Dania

Organisationsplan

Danias øvrige organisation er organiseret ud fra denne organisationsplan

Hjalp denne side dig?