Del siden
 
       
 

Strategiske fokusområder

Erhvervsrettet vækst

Vores kendetegn

 • Vi vælger positioneringsfokus ud fra et ”Dania-overblik” kombineret med forståelse for det regionale/lokale behov og ambitionsniveau
 • Vi opfatter de ”ordinære uddannelser” og ”efter- og videreuddannelse” som gensidigt afhængige for at skabe en samlet Dania vækst
 • Vi skaber vækst og udvikling gennem synlighed og samarbejde med erhverv og samfund.

 

Vores målsætninger

 • Vi vil have en fokuseret vækststrategi, baseret på analyser af potentiale på både kort og langt sigt
 • Vi vil øge vores markedsandele gennem differentiering, herunder identificering af nicher
 • Vi vil intensivere arbejdet med FN’s verdensmål for at fremme bæredygtig udvikling
 • Vi vil skabe en strategisk beslutningsdygtig ledergruppe, som tænker på hele Danias vækstpotentiale og via en stærk fællesskabsfølelse gennemfører besluttede indsatser.

 

Uddannelser med kvalitet

Vores kendetegn

 • Vi kender vores resultater og handler på dem
 • Vi er optaget af at forbedre den oplevede kvalitet
 • Vi sikrer uddannelsernes relevans ved, at de studerende er målrettede og agile i forhold til erhvervslivets behov
 • Vi arbejder med at fastholde og udvikle en samarbejdende, tillidsfuld kultur
 • Vi har alle fokus på, at vores ”business” er de studerendes læring.

 

Vores målsætninger

 • Vi vil kendes på vores høje kvalitet, som giver læring hos de studerende og merværdi hos erhvervet
 • Vores kompetenceudvikling skal være værdiskabende i forhold til udbyttet for de studerende
 • Vi vil forenkle dokumentationsdelen af kvalitetsarbejdet, så medarbejderdrevet dokumentation bliver åbenlyst meningsskabende
 • Vi vil have fokus på at gøre det let at gøre det rigtige.

 

Digitalisering i uddannelserne

Vores kendetegn

 • Vi udvikler brugen af EDU-IT, så vi understøtter de studerendes læring og motivation på alle uddannelser
 • Vi samarbejder internt på tværs i Dania og eksternt om brugen af digitale teknologier og sætter dem i spil til at forbedre undervisningen
 • Vi uddanner studerende til et digitalt arbejdsmarked.

 

Vores målsætninger

 • Vi vil arbejde med digitalisering på vores uddannelser, så de tager højde for fremtidens kompetencebehov
 • Vores EDU-IT skal være kendetegnet ved pædagogiske og didaktiske overvejelser med fokus på de studerendes læring samt relevans for aftagerne
 • I valgene af EDU-IT vil vi til stadighed være bevidste om, at der skal være en tydelig relation mellem de studerende og til deres undervisere
 • Alle medarbejdere vil deltage i kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering.

Hjalp denne side dig?