Del siden
 
       
 

SU

Statens Uddannelsesstøtte hjælper dig med at få økonmien til at hænge sammen mens du studerer.

Det er et krav, at du er studieaktiv for at modtage SU. Derfor kontrollerer vi løbende, om du deltager i undervisningen og generelt er studieaktiv.

Op og ned omkring SU

Alle regler omkring SU finder du på su.dk. Herunder kan du finde svaret på de spørgsmål, som studerende oftest stiller, og et par gode råd.

 • Sådan søger du SU

  SU til erhvervsakademiuddannelser og 3½ professionsbacheloruddannelser

  Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din uddannelse, skal du bekræfte studiepladsen. Først da kan du ansøge om SU på www.su.dk.

  Du kan tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, kan du først få SU fra måneden efter.

  Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Bemærk, at du skal være studieaktiv for at få SU. Læs mere om regler og takster på www.su.dk.

   

  SU til 1½ årig professionsbacheloruddannelse

  Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din professionsbacheloruddannelsen, skal du huske at ansøge om SU på www.su.dk.

  Hvis du søger direkte videre fra en SU-berettiget erhvervsakademiuddannelse til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse, har du mulighed for også at få SU i juli og august. Bemærk at du skal søge om SU til den nye uddannelse, så snart du får dit optagelsesbrev – og senest ved udgangen af juli måned. Bemærk at du ikke skal forlænge din studieperiode, men skal søge SU til en ny uddannelse. Vi behandler først din SU-ansøgning i august. Og det betyder, at din SU for juli vil blive forsinket – men du kan regne med, at du får den i løbet af august.

  Hvis du derimod har haft en pause i dit studium, kan du tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, så kan du først få SU fra måneden efter.

  Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

 • Find din SU-vejleder

  Når du er startet på Erhvervsakademi Dania kan henvende dig til SU-vejledningen, hvis der er problemer med din SU, eller du skal søge tillæg i forbindelse med fx barsel eller sygdom eller har andre spørgsmål.

  Vores målsætning er, at du får den SU og evt. ekstra støtte, du er berettiget til, så du kan koncentrere dig om din uddannelse.

  Du kan kontakte SU-vejledningen på 72291130 eller på suDania@eaDania.dk

 • Gode råd om SU

  Vi anbefaler at du jævnligt tjekker din e-boks, minSU og mail, da alle meddelelser om SU vil komme elektronisk.

  Du skal være opmærksom på, at du skal betale skat af din SU. Som hovedregel bruges dit hovedkort eller frikort. Spørgsmål om skat kan rettes til SKAT. Du kan også læse mere om SU og skat hos skat.dk/unge.

  Din SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for, hvor meget du må tjene, uden at du skal betale SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvad du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk, hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Vær opmærksom på, at størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

  På su.dk kan du finde yderligere information om SU. Her finder du oplysninger om SU-regler, frister, studielån, nyheder m.v. Gem dette link og gør det til en vane jævnligt at tjekke reglerne og finde ud af, om der er nyheder, som vedrører din SU.

  Du er også altid meget velkommen til at kontakte din lokale SU-vejleder på Dania, hvis du har spørgsmål om din SU.

 • Hvis du har/får barn

  Hvis du får barn under eller lige før din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip).

  Hvis du forsørger et barn, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde kan du også, hvis du er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager, få et tillæg til din SU (forsørgertillæg).

  Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig.

  Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse. Kontakt din lokale SU-vejleder for mere information om børn og fødselsklip.

 • Hvis du har en funktionsnedsættelse (handicap)

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg.

 • Hvis du bliver forsinket med din uddannelse

  Din SU stopper automatisk ved det sluttidspunkt, der er registreret på minSU. Hvis du bliver forsinket, og har flere SU-klip tilbage, skal du ændre sluttidspunktet på minSU. Du kan tidligst få SU igen fra den måned, hvor du ændrer sluttidspunktet. Det er dit ansvar at du søger SU i tide såfremt du bliver forsinket.

  Du skal søge på minSU under: Ret din SU og Forlæng uddannelsen. Kontakt evt. også din lokale SU-vejleder når du har søgt.

  Er du blevet forsinket på grund af sygdom eller særlige forhold, kan du muligvis søge om ekstra SU-klip. Du kan læse mere på su.dk. Kontakt endvidere din lokale SU-vejleder for yderligere oplysninger.

Har du har spørgsmål til SU, inden du starter?

SU-vejleder
Erhvervsakademi Dania

Hjalp denne side dig?