Del siden
 
       
 

Love, klagevejledning, dispensationer og merit

Alle kan komme i en situation, hvor man har behov for at kende ens ret og pligt.

Som studerende kan du komme i en situation, hvor du af den ene eller anden årsag skal søge dispensation for en eksamen eller andet.

Studerende ved Erhvervsakademi Dania er altid velkomne til at kontakte den lokale studieadministration og vejledning med spørgsmål vedrørende dispensationer, regler og bekendtgørelser.

Dispensationer

Hvis du ønsker at søge dispensation skal du udfylde denne blanket. Kontakt din lokale studieadministration og/eller vejledning for hjælp. 

Merit

Har du behov at søge merit, kan du finde de relevante informationer her

Klagevejledning

Du kan finde vores klagevejledning her.

Har du behov for vejledning i forbindelse med en klage, anbefaler vi at du søger information hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Love og bekendtgørelser

Hvis du ønsker mere information om love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt akademi- og diplomuddannelser kan du finde udførlig information her

Hjalp denne side dig?