Del siden
 
       
 

Netbaseret optometrist

Er du målrettet og kan arbejde selvstændigt – så tag den netbaserede optikeruddannelse.

På den netbaserede uddannelse til optiker foregår teoriundervisningen online, mens den praktiske undervisning finder sted i gennemsnit 1-2 dage om ugen på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det er fx øvelser med synsprøvetagning i vores klinikker. Dermed kan du læse uddannelsen, mens du fx har et studiejob hos en lokal optiker, hvor du allerede bor.

Den netbaserede optikeruddannelse er for dig, der kan arbejde struktureret på egen hånd og i studiegrupper. Du arbejder hjemmefra på en del af studiet og vil via digitale medier have et tæt samarbejde med dine medstuderende og undervisere. Uddannelsen giver ret til at bruge titlen optometrist og er grundlaget for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at arbejde som sådan.

Uddannelsen er oplagt til dig, der fx har arbejdet som butiksassistent hos en optiker i nogle år og nu ønsker at dykke mere ned i fagligheden bag optometrien.

Video
Kan du svare ja til disse spørgsmål?

– så kan det være noget for dig at læse den netbaserede optometriuddannelse:

 • Jeg kan arbejde struktureret på egen hånd
 • Jeg kan møde på campus Randers i gennemsnit 1-2 dage i ugen og har mulighed for at arbejde hjemme fra de øvrige dage
 • Jeg er parat til at studere mindst 37 timer om ugen på mit studie
 • Jeg er villig til at indgå i forpligtende gruppearbejde og tage medansvar for afvikling af de daglige opgaver og øvelser online
 • Jeg kan arbejde 37 timer om ugen, når jeg er i praktik

OBS: vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

Fakta

Titel

Professionsbachelor i optometri

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 210 ETCS-point

Varighed

3½ år

Praktik

6 + 12 måneders lønnet praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Netbaseret og Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Optikeruddannelsen kombinerer teori og praksis. Der er i alt to års undervisning og 1½ års praktik i en virksomhed. Praktikken er fordelt på to praktikophold af henholdsvis 6 og 12 måneders varighed. Undervisningen foregår både online og fysisk i Randers. Den teoretiske undervisning kan du følge online, mens den praktiske foregår på erhvervsakademiet. 

Det giver dig muligheden for eksempelvis at have et studiejob som optikerassistent hos en lokal optiker, hvor du også kan afvikle din fuldtidspraktik under uddannelsen. På den måde har du muligheden for at blive boende og kun tage turen til Randers 1-2 gange om ugen. Vi forsøger så vidt muligt at lægge fremmødedagene på hinanden følgende dage. 

Du vil møde undervisning, der er såvel teoretisk som praksisorienteret og virkelighedsnær. Du vil fx skulle deltage i praktiske øvelser i vores veludstyrede øjenklinik. Her vil du komme tæt på den virkelighed, der venter dig i praktikken og som færdiguddannet optometrist. 

I praktikken vil du få mulighed for at afprøve en masse teori i praksis under vejledning af en af optikerforretningens færdiguddannede optometrister. Hos Dania tror vi nemlig på, at du lærer bedst, når du får lov til at blande teori med virkelighed.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik

  Her får du en grundig viden om brilleglas og stel og lærer at rådgive patienter ud fra den enkeltes behov og ønsker samtidig med, at kvaliteten sikres. 

  En stor del af denne undervisning foregår, mens du er i praktik, og du vil fx lære at opmåle brilleglas, sætte brilleglas i et stel og tilrette en brille, så den passer til patienten. 

 • Grundlæggende videnskab

  Her lærer du fx, hvordan du finder den rigtige litteratur eller metode til at analysere en given problemstilling. Det er i høj grad et område, som vil hjælpe dig til at blive en dygtigere studerende.

 • Humanvidenskab

  Her lærer du grundlæggende ting om kroppens opbygning og funktion med vægt på de dele, som har betydning for øjet og synet. Du lærer også noget om hygiejne i øjenklinikken.

 • Lovgivning og handel

  I en optikforretning er du først og fremmest sundshedsfaglig optometrist, men du er også sælger, da dine patienter samtidig er kunder, der køber fx briller eller kontaktlinser. Derfor lærer du, mens du er i praktik, hvordan du takler begge roller professionelt.  

  Du skal vide, hvordan reglerne på området er samt kunne vejlede dine patienter, så de føler, at de har fået en god service og den løsning, som de har brug for.

 • Okulær patologi og farmakologi

  Du lærer om øjets sygdomme, lægemidlers indvirkning og bivirkninger på øjet og synet, og du lærer at undersøge øjet.

 • Optik

  Optik er noget af det første, som møder dig på studiet, og det handler om lys, og hvordan lys afbøjes gennem og reflekteres på fx linser.

  Du kommer til at bruge matematik på en praktisk måde, når du fx skal udregne krumningen på linsen. 

 • Optometri

  Optometri er et stort område, som spreder sig over hele studiet – både på Erhvervsakademi Dania og i praktikken. Du får en bred og grundig teoretisk og praktisk viden om at undersøge patientens øjne og syn for derefter at analysere på de resultater, du finder. Du lærer også, hvordan du kan fortælle din patient om udfaldet, og du får viden om, hvornår du skal henvise patienten videre til yderligere undersøgelse fx hos en øjenlæge. Derudover vil du også få stor viden om kontaktlinser. Du kommer fx til at lære om kontaktlinsematerialer, funktioner, bivirkninger, kontaktlinsevæsker, og hvordan du finder den rette kontaktlinse til din patient.

 • Visuel videnskab

  Her skaber du en grundig viden om øjet og dets omgivelsers form og opbygning – det som på latin hedder anatomi. Som optometrist får du behov for at kunne de korrekte latinske betegnelser, og dem vil du lære stille og roligt i visuel videnskab, som ligger i starten af studiet.

  Du kommer til at arbejde med synsfejl i kombination med optik, så du lærer at finde den bedste løsning som optometrist.

studieordningen og i valgfagskataloget kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På 7. semester skal du vælge et valgfag, som du vil specialisere dig i. Valgfaget vægter 5 ECTS-point ud af de i alt 210 ECTS-point, som uddannelsen giver.

De forskellige valgfag kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb. Der er her tale om et supplement af temaer, der i forvejen indgår i optometristuddannelsen. Dette kan bruges til at specialisere dig mere i nogle af de emner, som interesserer dig allermest.

Du har mulighed for at gennemføre valgfaget som et individuelt og tilrettelagt forløb, eller du kan være tilkoblet et hold. Derudover behøver valgfaget ikke at finde sted inden for landets grænser – du har også mulighed for at tage til udlandet, såfremt du får en godkendelse af din uddannelsesinstitution.

Det særlige ved at læse uddannelsen netbaseret

Den netbaserede optometriuddannelse har samme længde og samme faglige indhold, som den almindelige optometriuddannelse. Du vil dog få mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier med den netbaserede studieform, da du kan studere hjemme fra en del af studietiden.

Der stilles store krav til din selvdisciplin og din evne til at organisere dit studie, når dele af studiet foregår netbaseret. Når du læser den netbaserede optiker, skal du forvente, at det er et fuldtidsstudie med samme intensitet og tidsforbrug som en traditionel uddannelse. Uddannelsen er normeret til 37 timer om ugen i gennemsnit. 

Du får support fra undervisere, men hverdagen med den teoretiske onlineundervisning bliver ikke struktureret for dig, så det er vigtigt, at du selv formår dette. 

Ud over at have netbaseret undervisning så vil der i gennemsnit være 1-2 dage om ugen med fremmøde på campus i Randers. En typisk dag på campus er tilrettelagt med 6-8 timers klinik/laboratorie/øvelser/undervisning.

For at sikre at du kommer godt fra start på dit netbaserede studie, skal du forvente fysisk fremmøde det meste af den første uge af studiet. Her vil vi bl.a. gennemgå vores læringsplatform for at sikre, at du har fuld styr på teknikken omkring en netbaseret uddannelse. Ligeledes vil du møde alle dine undervisere og dine medstuderende.

 

Studiegrupper

Som studerende på optiker online vil du blive en del af en studiegruppe. I skal lave opgaver sammen undervejs i uddannelsen, og I bestemmer selv, hvordan I strukturerer det arbejde. 

Vores erfaring er, at langt de fleste studerende bliver meget glade for deres studiegrupper - og bruger grupperne meget aktivt. Også til de ting på uddannelsen, hvor det ikke er et krav at bruge studiegrupperne. Det kunne være sparring på individuelle opgaver eller blot til virtuel hygge. 

Forud for studiestart vil du få tilsendt et spørgeskema, som handler om, hvornår og hvordan du helst studerer. Vi tager udgangspunkt i besvarelserne, når vi danner studiegrupperne. 

Foruden webinarerne og arbejdet i studiegrupperne skal du også afsætte godt med tid til selvstudie. 

Bevar dit job som studiejob

Optikeruddannelsen online er oplagt til dig, der fx har arbejdet som butiksassistent hos en optiker i nogle år og nu ønsker at dykke mere ned i fagligheden bag optometrien. 

Online-uddannelsen giver dig nemlig mulighed for, at du kan bevare tilknytningen til den optiker-forretning, hvor du arbejder som studiejob, da du kun forventes at møde frem til praktisk undervisning på Erhvervsakademi Dania 1-2 dage pr. uge.

Har du ikke erfaring fra en optikerforretning, så kan det derimod være oplagt for dig at forsøge at få et studiejob, så du har stor erhvervstilknytning under studiet - også når du ikke er i praktik. Og da onlineuddannelsen giver mulighed for, at du kan bo længere fra Randers, så kan det være lettere for dig at finde et studierelevant studiejob hos en lokal optiker, der hvor du bor. 

Kravene er de samme

Onlineuddannelsen til optometri indeholder de samme elementer og krav, som de studerende med dagligt fysisk fremmøde bliver mødt af. Det samme gælder materialer, eksaminer og bedømmelse. 

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden og din evne til at omsætte den i praksis skal du på optikeruddannelsen i praktik i 18 måneder – fordelt over to forløb på hhv. 6 og 12 måneder. I disse to perioder kommer du til at befinde dig i en optikforretning. Har du i forvejen studiejob i en optikerforretning, kan du med fordel være i praktik her. 

Video

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. 

Som optometrist kan du komme i praktik i private optikvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Der kan både være tale om store kæder og selvstændige forretninger.

Praktikperioderne er lønnet med en overenskomstbestemt løn. Pr. 1. marts 2023 var følgende satser gældende:

 • Første praktikperiode: 11.217,33 kr. pr. måned
 • Anden praktikperiode: 17.100,77 kr. pr. måned

Da praktikken er lønnet og foregår i en privat virksomhed, skal du som studerende søge en praktikplads og ansættes i virksomheden. Du skal selv tage initiativ til at søge en praktikplads, men du får selvfølgelig hjælp af optikeruddannelsens praktikkoordinator. 

Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler skal godkendes af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det rette udbytte af dine 18 måneders praktik.

Video

Vi arrangerer også en Karrieredag, hvor vi inviterer optikerforretninger og -kæder til at besøge vores uddannelse for at fortælle dig om praktikmulighederne hos dem. På denne måde får du lettere ved at finde det helt rigtige praktiksted.

Mød os

Du kan nu booke en rundvisning på vores optometri-afdeling på Campus Randers.

Så kom forbi og oplev miljøet på optometristuddannelsen og find ud af, om det er noget for dig. 

Du er velkommen til at møde op alene eller tage ledsagere med - så viser vi jer rundt i vores klasselokaler, laboratorie, klinikker og det fælles miljø på campus. 

Udfyld formularen herunder med dine kontaktoplysninger, hvor mange I er og eventuelt et bud på en dato og tidspunkt - så kontakter vi dig for nærmere aftale om rundvisningen. 

Vi glæder os til at se dig og vise dig rundt på vores optometrist-uddannelse. 

Angiv dit telefonnummer, hvis du ønsker vi skal kontakte dig pr. telefon frem for mail
Angiv hvor mange I gerne vil komme.
Angiv evt. et bud på, hvornår du kunne tænkte dig at besøge os. Så vil vi undersøge muligheden for det specifikke tidspunkt. Alternativt kontakter vi dig med muligheder.
studerende laver øjenundersøgelse

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som optometrist bliver du specialiseret i øjne og syn. Dette giver dig mulighed for at få job i en optikerforretning, men der er også andre muligheder. Du kan fx også få job hos en praktiserende øjenlæge eller i et offentligt sundhedscenter. Der er ligeledes gode muligheder for at gøre karriere som butikschef eller som selvstændig eller for at specialisere sig inden for fx svagsyn eller kontaktlinser. Du kan altså bruge din optikeruddannelse til mange forskellige ting.

 
 

Du kan fx blive

 • Svagsynsoptiker
 • Kontaktlinsespecialist
 • Butikschef
 • Franchisetager
 • Selvstændig 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  Desuden skal du have bestået fagene engelsk B, matematik C samt biologi C eller bioteknologi A.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelsesvurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
  • Anden adgang med 5 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Desuden enten psykologi C eller samfundsfag C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Vurderingen af ansøgere i kvote 2 til optometristuddannelsen sker ud fra følgende kriterier:

  • En skriftlig motiveret ansøgning vedlagt den digitale ansøgning som bilag.
  • Fagniveauer og karakterer i fagene Dansk, Engelsk, Matematik og Biologi. Biologi kan erstattes af Bioteknologi.
  • Et eventuelt karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen.
  • Anden studierelevant uddannelse og fagrelevante kurser.
  • Relevant erhvervserfaring
  • Andre studierelevante aktiviteter, fx højskoleophold eller frivilligt ulønnet arbejde.

  Den motiverede ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer

  • Dine kvalifikationer og forholder dig til, hvordan de passer med kravene om især matematik, engelsk og biologi.
  • Hvad du tror, bliver dine største udfordringer på uddannelsen (Uddannelsen er på dansk, samtaler og journalføring skal være på dansk. En stor del af litteraturen er på engelsk.)
  • Din motivation for at søge uddannelsen. Fx hvad ved du om uddannelsen og er du geografisk mobil i forhold til praktik?

  Som opfølgning på din ansøgning kan du evt. blive tilbudt en afklarende samtale.

  Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 45 %
  Kvote 2: 55 %

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker optagelse på. 

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede.  Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning, forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer, du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen er 15. marts kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til optometrist er en mellemlang videregående uddannelse.

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som optometrist kan du bl.a. læse videre på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som optometrist udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Det er ret nemt og forholdsvist billigt at bo i Randers. Og så er der kun en halv time i bus til Aarhus.

   

  Se eventuelt Campus-Randers-siden for mere information. 

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med et bachelorprojekt, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer
 • Efteruddannelse og kurser

  Vi tilbyder forskellige kurser og efteruddannelse til optometrister og andre i optiker-branchen.

  Du finder vores udbud og tilmelder dig her

Undervisere

Uddannelseschef
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor
Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers
Lektor & Praktikkoordinator
Randers
Lektor
Randers
Studievejleder
Randers

Forskning og undersøgelser

Uddannelses-reformen kan være nøglen til kortere ventelister hos øjenlæger

24.07.2024

Optiker-uddannelserne ønsker sig et semester mindre praktik, så de i højere grad kan afhjælpe øjenlægerne og nedbringe de månedlange ventelister

Kronik: Den oversete uddannelse med mening

05.07.2024

Mange unge vil have et meningsfuldt arbejde, når de sidst på ugen søger ind på en videregående uddannelse. Louis Nielsen og to uddannelsesinstitutioner håber, de vil se mod optiker-uddannelsen.

Jesper får fuld valuta for pengene i sit praktikophold hos Louis Nielsen i Holstebro

09.04.2024

Jesper Rosendal Jensen er optometrist-studerende på Erhvervsakademi Dania i Randers, og lige nu er han i praktik hos Louis Nielsen Holstebro. Her får han de perfekte rammer til at udvikle sig fagligt og personligt.

Julie kan blive optometrist uden at flytte

15.03.2024

I dag er der ansøgningsfrist for at komme ind på en videregående uddannelse med mere end karaktergennemsnittet. En af ansøgerne er Julie Siw Andresen, der bor Sønderborg og nu kan læse til optiker hjemmefra som online-studie.

Nu kan du læse til optiker online

08.02.2024

Der er kun to steder i Danmark, i Randers og København, hvor man kan uddanne sig til optiker. Men for at gøre uddannelsen mere tilgængelig udbyder Erhvervsakademi Dania i Randers nu også uddannelsen online.

Optiker vinder national praktikpris

24.05.2023

Det lykkedes optiker fra Dania, Jeanett Febæk, at vinde prisen som publikums darling i den nationale konkurrence om landets bedste praktikophold på erhvervsakademierne

Hjalp denne side dig?