Del siden
 
       
 

Opfylder ikke adgangskravene for optagelse

Fortvivl ikke, selvom du ikke opfylder adgangskravene, til den uddannelse du gerne vil søge ind på.

Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på? Se her, hvilke muligheder du har.

Gymnasial supplering

Mangler du et eller flere fag eller fag-niveauer, kan du benytte gymnasial supplering for at opfylde adgangskravene til en uddannelse.

Gymnasial supplering er et tilbud til alle med en gymnasial eksamen, en EUX eller en erhvervsuddannelse. Læs om gymnasial supplering på ug.dk

Betinget optag

Opfylder du ikke adgangskravene, eller når du ikke at afslutte din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, kan du søge om at blive betinget optaget. For at blive betinget optaget, skal du supplere med det manglende adgangskrav, fx med et gymnasial suppleringsfag eller færdiggørelse af din erhvervsuddannelse.

Den betingede optagelse bliver givet under den forudsætning, at du har bestået det eller de manglende adgangskrav inden studiestart eller senest 14 dage efter studiestart. Opfylder du ikke betingelserne for det betingede optag, bortfalder tilbuddet om en studieplads, også selv om du er startet på uddannelsen.

Når du søger om betinget optagelse, skal det fremgå i din ansøgning på optagelse.dk, at du supplerer eller endnu ikke har færdiggjort din adgangsgivende eksamen. Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk er det derfor vigtigt, at du sætter flueben i “Beståede og forventede beståede prøver” og skriver, hvilke specifikke fag eller uddannelse, som du mangler at bestå.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til betinget optag, kan du kontakte en studievejleder på studievejledning@eadania.dk

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, herunder de specifikke adgangskrav, til den uddannelse du ønsker at søge om optagelse på, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV). Her vil Dania vurdere, om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Du skal søge i Kvote 2 på optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00. I ansøgningen skal du sætte kryds i rubrikken ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”. Herefter skal du udfylde IKV-ansøgningsskema her.

I forbindelse med vurderingen af dine faglige kvalifikationer, kan du blive indkaldt til en samtale.

I en IKV vurderer og skønner Dania om din samlede dokumenterede faglige kvalifikationer kan sidestilles med de formelle adgangskrav til uddannelsen samt om du kan gennemføre uddannelsen, baseret på det dokumenterede grundlag, du søger ind med.

Hvordan søger jeg om IKV?

Ønsker du at søge om en individuel konkret vurdering (IKV), skal du udfylde nedenstående IKV-ansøgningsskema. Dania vil ud fra oplysningerne på IKV-ansøgningsskemaet og den uploadede dokumentation, vurdere om du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene.

IKV-ansøgningsskema

Skemaet findes her.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en positiv IKV-vurdering ikke er en garanti for optagelse på uddannelsen. Den 26. juli vil du få svar på, om du er optaget på den uddannelse, du har søgt ind på.

Hvis Dania ikke kan imødekomme din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse (negativ IKV), modtager du et begrundet afslag. Du kan få vejledning i, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til at blive optaget på et senere tidspunkt.

Hvis du har spørgsmål til individuel konkret vurdering (IKV), kan du kontakte en studievejleder på studievejledning@eadania.dk

Hjalp denne side dig?