Del siden
 
       
 
 

Dataanalyse

Vil du være specialist i at læse og anvende data til at skabe værdi og vækst?

Vil du være dataanalytiker eller Big Data-specialist? Professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse giver dig en bred viden om, hvordan du bruger data klogt og smart inden for dit fagområde. Uddannelsen bygger et analytisk lag ovenpå den erhvervsakademiuddannelse, som du kommer med i forvejen. Det kan fx være finansøkonom eller markedsføringsøkonom.

Som uddannet dataanalytiker vil du kunne finde, analysere og bruge data til at udvikle din forretning, og dine jobmuligheder er mange. Der er nemlig brug for dataanalytikere i alle brancher, og du vil ofte få job inden for det fagområde, som du i forvejen har kendskab til. Men du kan også bruge uddannelsen til at lave et brancheskifte. Du kan fx blive: Business Developer, Data Specialist eller Data Analyst.

 

Fakta

Titel

Professionsbachelor i dataanalyse (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90 ECTS-point (210 ECTS-point)

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg via denne blanket

Indhold og opbygning

Professionsbachelor-top-up-uddannelsen i dataanalyse klæder dig på både teoretisk og praktisk. Det første år læser du på erhvervsakademiet, hvor du bliver undervist på hold med en praksisorienteret tilgang til dataanalyse. Du kommer blandt andet på virksomhedsbesøg, og du bliver også stillet praktiske cases fra den virkelige verden.

På tredje semester skal du som studerende i dataanalyse i praktik, hvor det du har lært i skolen af teoretiske kundskaber skal afprøves. Efter praktikken skal du skrive din afsluttende opgave på uddannelsen.

Uddannelsens fagområder

 • Videnskabsteori og datametode

  På "Videnskabsteori og datametode" vil du lære om forskellige teorier og metoder. Du vil blive bevidst om den store betydning valget af fx dataindsamlingsteknik kan have. 

  Du bliver introduceret til forskellige forskningsmetoder og -strategier, og lærer at redegøre for og diskutere relevansen og kvaliteten af forskellige valg. 

 • Machine Learning

  Her lærer du at anvende gængse dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og information fra små såvel som store datasæt. Du vil lære om avancerede statistiske metoder og programmering.

  Du får en grundlæggende forståelse af hvilke metoder, du kan bruge, når du skal behandle dine data, så du kan bruge dine resultater til noget. Du lærer selvfølgelig også om de forskellige metoders fordele og ulemper.

 • Datavisualisering

  Før du for alvor kan få glæde af resultaterne fra en dataanalyse, skal du præsentere konklusionerne. Ofte er det en fordel at gøre dette visuelt eller grafisk. Og lige præcist den disciplin lærer du her.

  Og mulighederne er mange flere end søjlediagrammer og kurver. Du lærer at bruge relevante visualiseringsværktøjer og trække værdi ud af disse.

   

 • Data i adfærdskontekst

  Når du analyserer på data, gør du det oftest ud fra tal eller værdier. Men bag disse tal og værdier gemmer sig for det meste noget, som en eller flere mennesker har gjort, sagt eller synes.

  Derfor skal du lære om betydningen af menneskers adfærd for dine dataanalyser og resultater heraf.

 • Datakildeforståelse

  Når du skal arbejde med dataanalyse vil du ofte bruge en rum tid på arbejdet med at rense dine data, så du kan bruge dem til noget fornuftigt.

  I det arbejde har du brug for en stor forståelse af hvilke datakilder der findes, hvordan de opbevares og hvordan de kan klassificeres, så det skal du selvfølgelig lære om på uddannelsen.

 • Big Data

  Her lærer du at jonglere med begreberne i Big Data, samt anvende dem i praksis og skabe værdi.

 • Datasystemkrav og specificering

  Her lærer du at identificere de systemmæssige behov, der er i en given virksomhed i forhold til software og arkitektur. Det er nemlig vigtigt, at der er et match mellem de faktiske forhold og virksomhedens data og ønsker omkring data-insights. 

  Du lærer fx om Big Data og Data Science - og skæringsfladerne mellem disse. 

 • Datajura og etik

  "Datajura og etik" klæder dig på til at vurdere nogle centrale juridiske aspekter i forhold til arbejdet med indsamling og bearbejdning af data.

 • Procesanalyse

  Under forløbet her får du en stor forståelse for forskellige processer, og du lærer at identificere målepunkter.

 • Organisatorisk datamodenhedsanalyse

  Her lærer du om organisatorisk og industriel datamodenhed, og hvordan disse kan identificeres, måles og diskuteres.

Praktik

Praktik som dataanalytiker - selvfølgelig skal du det... 

I løbet af din uddannelse som professionsbachelor i dataanalyse skal du i praktik som dataanalytiker i tre måneder. Praktikforløbet giver dig et stærkt CV, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber i et konkret job.

 

I praktikforløbet får et godt billede af, hvad dine mulige jobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt en fornemmelse af, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Som dataanalyse-studerende kan du komme i praktik i flere forskellige brancher, da data findes i alle brancher. 

Ofte vil du komme i praktik i en branche, der relaterer sig til den baggrund du har inden du starter på studiet. Men det er ikke et krav - du kan også se studiet som din mulighed for at lave et brancheskift. 

 

Hvordan finder du en praktikplads som dataanalytiker?

Du og din tildelte praktikvejleder finder sammen en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter i rammerne for din fremtidige praktikperiode.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Praktikken kan foregå både i Danmark og udlandet.

 

Vi har også en praktikportal, hvor du kan finde hjælp til praktiksøgningen. På praktikportalen kan du lægge dit CV op, og virksomheder kan slå deres praktikstillinger op.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Hvad kan jeg blive?

Med en professionsbachelor i dataanalyse uddannelse lægger du første solide trin til en karriere hvor du bliver eftertragtet.

 
 

Du kan fx blive

 • Business Developer
 • Data Specialist
 • Data Analyst

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på professionsbachelor-top-up-uddannelsen i dataanalyse skal du minimum have en kort videregående uddannelse i bagagen.

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang

  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Finansial Controller

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver adgang sammen med bestået optagelsesprøve

  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Serviceøkonom
  • Administrationsøkonom
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • Procesteknolog
  • Designteknolog med merkantil retning
  • E-designer
  • Automationsteknolog
  • Produktionsteknolog
  • IT teknolog
  • Autoteknolog med merkantil retning

  Hvis du har andre baggrunde, er du velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder. 

   

 • Ansøgningsfrister

  Hvis du søger om optagelse på baggrund af enten markedsføringsøkonom, finansøkonom eller Finansial Controller er ansøgningsfristen 5. juli kl. 12. 

  Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12, hvis du søger via adgangsprøven. 

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som dataaanlysestuderende med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst studerede, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser:   

  Statistik

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus. (gælder det også for top-up'en?)

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg online

  Din ansøgning skal laves digitalt via denne ansøgningsblanket, som ryger direkte ind hos os.

  Vi åbner for ansøgninger 1. februar og lukker når ansøgningsfristerne er udløbet. Bemærk, at der er forskellig ansøgningsfrist alt efter om du søger om optagelse på baggrund af en uddannelse med direkte adgang eller en, der kræver optagelsesprøve. 

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Hos Dania modtager du primært undervisning på mindre hold – en undervisning der bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang. Det betyder også, at du altid har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

 

Vi ønsker at gøre springet fra elev til studerende så naturligt som muligt – så du kan fokusere på at lære og dygtiggøre dig.

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde lærer, der går op i både din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

 

Internationale muligheder

 

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for et udlandsstudie på noget af din uddannelse hos  Erhvervsakademi Dania. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.  

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Campuschef
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i dataanalyse er en mellemlang videregående uddannelse på 90 ECTS-point, som lægges oveni de 120, som du har fra din korte videregående uddannelse. Dermed står du med 210 ECTS-point og en professionsbachelor-uddannelse. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som professionsbachelor i Dataanalyse vil du efterfølgende have mulighed for at læse videre på deltid ved siden af et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

  Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse på fuldtid.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en professionsbachelor i dataanalyse udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Viborg

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

  Studieordningen er klar inden studiestart til september

  Bekendtgørelser og lovstof

  Studieaktivitetsmodellen

Undervisere i Viborg

 
Adjunkt
Viborg
 
Adjunkt
Viborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?