Del siden
 
       
 

Dataanalyse - online og fysisk

Vil du være specialist i at læse og anvende data til at skabe værdi og vækst? Så vælg top-up-uddannelsen i dataanalyse.

Vil du være dataanalytiker eller data-specialist? Professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse giver dig en bred viden om, hvordan du bruger data klogt og smart inden for dit fagområde. Studiet bygger et analytisk lag ovenpå den videregåendeuddannelse, som du kommer med i forvejen fx som finansøkonom eller markedsføringsøkonom.

Som dataanalytiker kan du finde, analysere og formidle data til at udvikle din forretning, og dine jobmuligheder er mange. Der er nemlig brug for analytikere i alle brancher, og du vil nemt kunne få job inden for det fagområde, som du kender i forvejen. Men du kan også bruge det 1,5-årige studie til at lave et brancheskifte til fx Business Developer, Data Specialist eller Data Analyst.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i dataanalyse (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90 ECTS-point (210 ECTS-point)

Varighed

1½ år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Online + samling i Viborg

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg her.

Indhold og opbygning

Professionsbachelor-uddannelsen i dataanalyse klæder dig på både teoretisk og praktisk. Det første år af dataanalytikeruddannelsen foregår  som live onlineundervisning i hold med en praksisorienteret tilgang til dataanalyse. 

Som dataanalytikerstuderende kommer du blandt andet på virksomhedsbesøg, og du får stillet praktiske cases, der giver dig et indblik i, hvordan erhvervslivet arbejder med dataanalyse.

 

4 gange i løbet af 1. studieår mødes vi til fysiske samlinger på Campus Viborg, mens resten af undervisningstiden foregår online. Én af samlingerne forventes planlagt på en international destination.

På tredje og sidste semester skal du i praktik, hvor du skal arbejde med den teori, og de metoder, du har lært, i praksis.  Når du er færdig i praktik, skal du skrive din afsluttende bacheloropgave i dataanalyse.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Machine Learning

  Her lærer du at anvende gængse dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og information fra små såvel som store datasæt. Du lærer om avancerede statistiske metoder og programmering på denne del af dataanalyse-uddannelsen.

  Du får en grundlæggende forståelse af, hvilke metoder du kan bruge, når du skal behandle dine data, så du kan bruge dine resultater til noget. Du lærer selvfølgelig også om de forskellige metoders fordele og ulemper.

 • Datavisualisering

  For at data kan skabe værdi
  skal de kommunikeres. Ofte er det en fordel at gøre det visuelt eller grafisk. Og lige præcist den disciplin lærer du her.

  Og mulighederne er mange flere end søjlediagrammer og kurver. Du lærer at bruge relevante visualiseringsværktøjer, og hvordan du kan trække værdi ud af dem.

   

 • Rensning af data

  Når du skal arbejde med dataanalyse, bruger du ofte en rum tid på arbejdet med at rense dine data, så du kan bruge dem til noget fornuftigt.

  I det arbejde har du brug for en stor forståelse af, hvilke datakilder der findes, hvordan de opbevares, og hvordan de kan klassificeres, så det skal du selvfølgelig lære om på uddannelsen.

 • Data og forretningsforståelse

  Her lærer du om datamodenhed, og hvordan du kan identificere, måle og diskutere det og du får muligheden for at dykke ned i spændende emner som IT-systemforståelse og opstilling af kravspecifikationer.

  Vi tager udgangspunkt i virksomhedens strategi og implementerer business analytics i virksomheden. 

 • Datajura og etik

  "Datajura og etik" klæder dig på til at vurdere nogle centrale juridiske aspekter i forhold til arbejdet med indsamling og bearbejdning af data.

 • Videnskabsteori

  I videnskabsteori vil du lære om forskellige teorier og metoder. Du bliver bevidst om den store betydning, valget af fx dataindsamlingsteknik kan have. Det har også betydning for dit fremtidige dataanalytikerjob.

  Du bliver introduceret til forskellige forskningsmetoder og -strategier med særlig relevans for dataanalyse-området, og lærer at redegøre for og diskutere relevansen og kvaliteten af forskellige valg. 

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Det særlige ved at læse på Dataanalyse

Hybrid uddannelse

Dataanalyse er en hybrid uddannelse, hvor du primært følger undervisningen fra dit hjem. Undervisningen er live, du kan stille spørgsmål til underviseren og forventes at deltage aktivt i gruppearbejde. Der er de samme krav til fremmøde og studieaktivitet som i forbindelse med traditionelle fysiske uddannelser.

 

Det særlige ved at læse online

Det er en disciplin for sig selv at studere online, og det stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37+ timer om ugen på studiet, og alle formiddage vil som udgangspunkt være live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning, mens den foregår.

Flere gange i løbet af studiet vil du skulle deltage i fysiske samlinger på Campus Viborg af op til en uges varighed af gangen.
På disse samlinger vil der være planlagt særlige workshops, virksomhedsbesøg og oplæg fra gæsteforelæsere, ligesom du vil have mulighed for at socialisere med dine klassekammerater.

Den første fysiske samling finder sted den første uge af studiet, for at du og dine medstuderende kan lære hinanden og jeres undervisere godt at kende.

 

LIVE undervisning online 

Dataanalyse-studerende skal deltage aktivt i undervisningen, mens den foregår. Og du kan se frem til, at undervisningen primært er tilrettelagt mandag til fredag fra 8:30-13:30. 

Struktur og selvdisciplin

Når du læser dataanalyse hybridt hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Uddannelsen er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men du bestemmer, udover den faste undervisning, selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. 

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode job muligheder efterfølgende. 

Praktik

Praktik som dataanalytiker – se hvad det kan give dig

I løbet af din uddannelse som professionsbachelor i dataanalyse skal du i praktik som dataanalytiker i tre måneder. Praktikforløbet giver dig et stærkt CV, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber i et konkret job.

I praktikforløbet får du et realistisk billede af, hvad dine mulige dataanalytikerjobfunktioner kan være, når du er færdiguddannet. Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt indblik i, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud.

Ofte kommer du i praktik i en branche, der relaterer sig til den baggrund du har, inden du starter på studiet. Men det er ikke et krav - du kan også se studiet som din mulighed for at lave et brancheskift. 

 

Hvordan finder du en praktikplads som dataanalytiker?

Du og din tildelte praktikvejleder finder sammen en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen med din praktikvirksomhed sætter I rammerne for din fremtidige praktikperiode, så du får det bedst mulige praktikforløb.

Alle virksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania. På den måde kan vi sikre, at du får det rette udbytte af din praktik. Dit praktikforløb kan desuden foregå både i Danmark og udlandet afhængigt af dine ønsker. Du kan læse mere om dine internationale muligheder længere nede på siden.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en professionsbachelor i dataanalyse lægger du første solide trin til en karriere, hvor du bliver eftertragtet.

 
 

Du kan fx blive

 • Business Developer
 • Data Specialist
 • Data Analyst
 • Sales Analyst
 • Sports analytiker
 • Controller
 • Konsulent
 • BI-udvikler

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på professionsbachelor-top-up-uddannelsen i dataanalyse skal du minimum have en kort videregående uddannelse i bagagen.

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang

  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Financial controller

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver adgang sammen med bestået optagelsesprøve

  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Serviceøkonom
  • Administrationsøkonom
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • Procesteknolog
  • Designteknolog med merkantil retning
  • Entreprenørskab og design
  • Automationsteknolog
  • Produktionsteknolog
  • Autoteknolog med merkantil retning

  Hvis du har andre baggrunde, er du velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.  

 • Optagelsesprøve

  Optagelsesprøven består af flere elementer:
  1. En afprøvning af dine matematiske komptencer i form af en online-test
  2. En afprøvning af dine refleksionsevner i form af en skriftlig refleksionsopgave.
  3: en samtale med en underviser fra uddannelsen

  På baggrund af ovenstående laves der en samlet vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

  Du vil blive indkaldt til optagelsesprøven EFTER du har ansøgt om optagelse.

  Optagelsesprøven afvikles i løbet af april/maj, og du vil modtage svar om optagelse senest d. 28. juli - samme tid som ansøgere med direkte adgang.

 • Ansøgningsfrister

  Hvis du søger om optagelse på baggrund af enten markedsføringsøkonom, finansøkonom eller Financial Controller er ansøgningsfristen 1. juli kl. 12.

  Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12, hvis du søger via adgangsprøven.

  Dania skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages, tilbud om en studieplads. 

  Vi giver samtidig meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

  Vi bestræber os på at sende svar ud primo juli. 

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som dataaanlysestuderende med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst studerede, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:   

  Statistik

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg online

  Ansøg online her.

  Vi åbner for ansøgninger 1. februar og lukker når ansøgningsfristerne er udløbet. Bemærk, at der er forskellig ansøgningsfrist alt efter om du søger om optagelse på baggrund af en uddannelse med direkte adgang eller en, der kræver optagelsesprøve. 

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Dania er det meste af din undervisning på mindre hold – undervisning der bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang. Det betyder også, at du altid har mulighed for at stille spørgsmål i eller efter timerne, hvis du er i tvivl om noget.

 

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde lærere, der går op i både din faglige og sociale trivsel på uddannelsen i dataanalyse.

Internationale muligheder

Er din store drøm at arbejde eller studere i udlandet? Så har du også mulighed for at tage din praktik i udlandet. 

Et udlandsophold kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.   

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Lektor
Viborg
Studiekoordinator
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i dataanalyse er en mellemlang videregående uddannelse på 90 ECTS-point, som lægges oveni de 120, som du har fra din korte videregående uddannelse. Dermed står du med 210 ECTS-point og en professionsbachelor-uddannelse. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som professionsbachelor i Dataanalyse vil du efterfølgende have mulighed for at læse videre på deltid ved siden af et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

  Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse på fuldtid.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en professionsbachelor i dataanalyse udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Bolig i forbindelse med samlinger

  Når vi samles i Viborg, er der mulighed for at leje et værelse tæt på campus til en speciel favorabel pris. Det vil også være muligt at pendle, hvis du bor i Midtjylland eller selv ønsker at arrangere overnatning.

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

  En stor del af bøgerne på studiet til dataanalyse er gratis og ligger online. 

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Viborg

Lektor
Viborg
Studiekoordinator
Viborg
Adjunkt
Viborg
Adjunkt
Viborg

Du kan også overveje at læse

Nadja vil læse til dataanalytiker i Viborg fra hjemmet i Barcelona

15.03.2023

27-årige Nadja Jepsen er udenlandsdansker og arbejder i et internationalt firma. Men hun drømmer om en anden stilling i samme firma, og for at få de rette kompetencer, vil hun læse til dataanalytiker som onlinestudie hos Erhvervsakademi Dania

Dataanalyse-studie sikrede Charlotte job

12.10.2022

Da Charlotte Gabba efter sin kandidat i sprog ikke kunne få job, steg hendes nysgerrighed for data. Derfor valgte hun at læse professionsbachelor i dataanalyse i 1,5 år på Erhvervsakademi Dania i Viborg, hvor hun oplevede en meget håndgribelig og virkelighedsnær undervisning. I dag har hun fået sit drømme job hos Willis Towers Watson PLC, der er et internationalt forsikringsrådgiverfirma.

Se video

Data analyse-studerende skal optimere for lokalt rengøringsfirma

01.09.2022

Allerede på 2. dag er nye studerende i Viborg i gang med dataanalyse på rengøringsvirksomheden SvaneRent. Opgaven og samarbejdet begejstrer både virksomhed og studerende

Jeppe analyserer fodbold-data for Divisionsforeningen

19.05.2022

Jeppe Skjøtt Olesen har en hverdag, hvor han både studerer til dataanalytiker i Viborg og er i praktik hos Divisionsforeningen. Han drømmer om et job, hvor han kan omsætte forretningsmæssige data til strategiske beslutninger

Dataanalyse giver flere jobmuligheder

06.07.2020

Ny professionsbachelor i dataanalyse lokker meget forskellige ansøgere til Viborg. En af dem er 35-årige Morten Christensen, der kan kombinere studiet med sin erfaring som professionel pokerspiller

Nye analytikere skal redde virksomheder fra at drukne i data

03.02.2020

De fleste virksomheder kan slet ikke følge med og bevare overblikket over de mængder af data, som de samler sammen. Det er et stort problem, for de skal netop udnytte deres viden til at få Danmark helt frem i bussen. En spritny professionsbachelor-uddannelse i dataanalyse vil forsøge at ændre på det

Hjalp denne side dig?