Del siden
 
       
 

Individuel konkret vurdering

Fortvivl ikke selvom du mangler den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til en uddannelse, kan du få lavet en individuel vurdering af dine faglige kompetencer.

Her vurderer vi, om du kan dokumentere andre faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Individuel konkret vurdering

Erhvervsakademi Dania har mulighed for at optage ansøgere på uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav. Det kan vi, hvis du har kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav og Erhvervsakademi Dania skønner, at du vil kunne gennemføre uddannelsen.

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering på den uddannelse ved Dania, som du ønsker optagelse på. Du finder kontaktpersonerne på uddannelsessiden. Du skal indsende alle de bilag, du ønsker vurderet. Er du i tvivl om noget i forbindelse med, at du vil søge om individuel kompetencevurdering, skal du endelig kontakte os. 

Eksempler på relevante bilag

  • Eksamensbeviser fra grundskolen og frem til nu
  • Bevis for erhvervsarbejde, fx udtalelser, kontrakter eller lønsedler
  • Et CV med et overblik over dine uddannelser og din erhvervserfaring

Du kan få lavet en individuel konkret vurdering hvis

  • Du ikke fik afsluttet din gymnasiale eksamen, men har taget eksamener på andre studier
  • Du har flere års erhvervserfaring, som giver dig relevante kompetencer i forhold til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Bemærk, at adgangsgivende fag som matematik og økonomi normalt ikke kan erstattes af erhvervserfaring

Vurderer Erhvervsakademi Dania, at din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med de gældende adgangskrav, er du ansøgningsberettiget i kvote 2 på lige fod med de øvrige kvote 2-ansøgere.

Søg via Kvote 2 senest 15. marts

Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ikke har en adgangsgivende eksamen. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

 

Udfyld en kompetencemappe

Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere dine erfaringer. Vi anbefaler derfor, at du udfylder en kompetencemappe på folkeoplysningskompetencer.dk. Upload kompetencemappen som bilag til din ansøgning på optagelse.dk.

Opfylder du ikke de fastsatte adgangskrav til den eller de uddannelser, som du søger om optagelse til på Dania, og har du samtidig ikke markeret i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”, vil Dania kontakte dig, så vi kan få en bekræftelse på, at du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Vi anbefaler dog, at du markerer i feltet, hvis du ønsker at få foretaget vurderingen, da det gør behandlingen af din ansøgning lettere.

Har du spørgsmål i denne forbindelse skal du tage kontakt til kontaktpersonen på den uddannelse på Dania du søger ind på. Du finder kontaktinformationerne på uddannelsessiden.

Hjalp denne side dig?