Del siden
 
       
 

Realkompetence­vurdering

Når du vil i gang med en akademiuddannelse på deltid.

Hvis du gerne vil i gang med en akademiuddannelse, men er i tvivl om, hvorvidt du allerede har kompetencer inden for et eller flere fag, har du muligheden for at få foretaget en realkompetencevurdering.

Du kan få dine kompetencer kortlagt med en realkompetencevurdering, som giver dig et bevis på det, du kan. I en realkompetencevurdering tæller alle dine kompetencer med både fra din erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelse.

På baggrund af indsendt dokumentationsmateriale vurderes det, om du kan optages på uddannelsen, afkorte uddannelsen eller få udstedt uddannelsesbevis for hele eller dele af akademiuddannelsen.

Hvis du får et kompetencebevis eller uddannelsesbevis som følge af en realkompetencevurdering, er der påført ECTS-point svarende til de ordinære beviser. RKV-beviser gælder på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder den pågældende uddannelse.

Procedure for realkompetencevurdering

Er du interesseret i en realkompetencevurdering, skal du kontakte os. Vi vil på et møde eller pr. telefon drøfte, hvorvidt et realkompetencevurderingsforløb er det rigtige for dig, eller om du i stedet skal overveje andre muligheder. Vi hjælper dig således med at blive klogere på dine muligheder.

Udarbejdelse af ansøgning

Hvis et realkompetenceforløb er rigtigt for dig, skal du indledningsvis udarbejde en ansøgning. Din vejleder hos os hjælper dig med, hvordan ansøgningen skal bygges op, og hvad den skal indeholde.

Er du ufaglært eller faglært og ikke har gennemført uddannelser på et højere niveau, er en realkompetencevurdering gratis for dig. For alle andre er prisen for en realkompetencevurdering 2.500 kr. for et 10 ECTS-points modul og 1.500 kr. for et 5 ECTS-point modul. Pengene betales, når ansøgningen indleveres, og betaling er således uafhængig af en positiv eller negativ vurdering.

Vurdering af din ansøgning

Din ansøgning vurderes af din vejleder, der har faglig viden om de ansøgte fagområder samt af den uddannelsesansvarlige.

Når din ansøgning er vurderet, indkaldes du til en uddybende samtale og evt. afprøvning. Samtalen tager udgangspunkt i dit indsendte materiale og dokumentation, og under samtalen vil din vejleder afdække din viden, kompetencer og færdigheder inden for fagområdet samt uddannelsesniveauet. Du vil muligvis også skulle løse en praktisk case. Hvis det er tilfældet, vil du naturligvis blive informeret om dette inden mødet.

Din vejleder og uddannelsesansvarlige vurderer den samlede ansøgning, der består af det indsendte materiale, den uddybende samtale samt den praktiske case.

Er afgørelsen positiv, får du svar pr. mail samt tilbud om efterfølgende vejledning for at kunne tilrettelægge en eventuel uddannelsesplan. Er afgørelsen negativ, indkaldes du til et møde, så vi kan begrunde valget og evt. tilrettelægge en uddannelsesplan.

Forventet tidsforbrug

Som du kan se af beskrivelsen ovenfor, er en realkompetencevurdering en længere proces. Du skal derfor forvente, at en samlet gennemførelse kan tage flere uger af hensyn til at kvalificere vurderingen med rette dokumentation.

Udstedelse af bevis

Vi udsteder kompetencebevis til dig ved en positiv evaluering. Beviset sendes til dig med posten.

Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen af din realkompetencevurdering, kan du indgive en klage

Video

Hjalp denne side dig?