Del siden
 
       
 

Overflytning til og fra Dania

Hvis du går på en uddannelse og ønsker at fortsætte den på en anden uddannelsesinstitution, er der tale om en overflytning.

Overflytning til Dania

Du kan søge om overflytning, hvis der er en ledig studieplads, du opfylder adgangskravene, og du har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på Dania.

For at søge om overflytning skal du rekvirere en studiejournal på dit nuværende uddannelsessted, og sende den til Dania sammen med dokumentation på, at du opfylder adgangskravene og en kort beskrivelse af, hvorfor du ønsker overflytning. Vi anbefaler, at du sender dokumenterne til Dania via e-boks, for at sikre en sikker forsendelse af persondata (i e-Boks vælger du "Skriv ny post" og fremsøger Erhvervsakademi Dania i modtagerfeltet). Du bedes i emnefeltet skrive ”Overflytning”.

Hvis du har spørgsmål vedr. overflytning kan du kontakte vores studievejledning eller sende en mail til optagelse@eadania.dk.

Overflytning fra Dania

Hvis du ønsker at blive overflyttet til en anden uddannelsesinstitution, skal du kontakte institutionen for at få oplyst, hvordan deres procedure er for ansøgning om overflytning.

Vi vil også anbefale, at du kontakter din lokale studieadministrationen eller studievejleder på Dania og får hjælp til dokumentation af dit studieforløb og vejledning i forhold til din aktuelle situation.

Hjalp denne side dig?