Del siden
 
       
 

Genindskrivning og genoptagelse

Du skal søge om genindskrivning eller genoptagelse, hvis du ønsker optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været indskrevet på, men som du af den ene eller anden årsag er stoppet på.

Du skal ikke søge om genindskrivning eller genoptagelse efter orlov.

Hvorvidt du skal søge om genindskrivning eller genoptagelse afhænger af, hvor meget du tidligere har bestået af uddannelsen.

Hvis du tidligere har bestået minimum første studieår - det vil sige, at du tidligere har bestået minimum 1. og 2. semester - skal du søge om genindskrivning. Har du tidligere bestået mindre end første studieår, skal du søge om genoptagelse.

Genindskrivning på samme uddannelse

Fristen for at søge om genindskrivning hos Dania er 15. juni for opstart på efterårssemester, og 15. november for opstart på forårssemester.

Når du skal søge inden ovenstående frister skyldes det, at der er forskellige forhold der skal undersøges, før vi kan svare på, om du kan genindskrives.

Du søger om genskrivning ved at kontakte det campus, hvor du ønsker at starte igen.

Genoptagelse på samme uddannelse

Ansøgning om genoptagelse skal ske via www.optagelse.dk, og fristen for at søge i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00, og fristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Når du søger om genoptagelse, sker det på samme vilkår som de øvrige ansøgere, og du er derfor ikke garanteret genoptagelse. Du skal også være opmærksom på, at du skal opfylde de adgangskrav der er gældende, når du søger om genoptagelse.

Som udgangspunkt kan tidligere beståede prøver/semestre ikke tages om ved genoptagelse. Det betyder fx, at hvis du tidligere har bestået 1. semester, og tilbydes genoptagelse, så kan du først genstarte på uddannelsen når 2. semester starter.

Forhold, der gælder for både genopskrivning og genoptagelse

Uanset om du søger om genoptagelse eller genindskrivning, skal du være opmærksom på nogle forhold.

Frist for seneste afslutningstidspunkt

Du skal afslutte de fleste af vores uddannelser inden for dobbelt normeret tid. Det vil sige, at fra du starter på uddannelsen første gang, til du har sidste eksamen, må der maksimalt gå 4 år for en 2-årig uddannelse, 3 år for en 1½-årig top-up og 5 år for en 2½ årig. For uddannelser på 3½ år har du 6 år til at gennemføre fra du er startet første gang.

Hvis du søger om genoptagelse eller genindskrivning på et tidspunkt, hvor du ikke vil kunne afslutte uddannelsen indenfor ovenstående frister, kan du ikke starte igen. Der er dog dispensationsmuligheder i særlige situationer – se mere her.

Prøveforsøg tæller stadig

Hvis du under din tidligere indskrivning på uddannelsen har brugt prøveforsøg, skal du være opmærksom på, at disse prøveforsøg følger med, og altså ikke bliver nulstillet ved genoptagelse/genindskrivning. Har du i forbindelse med din tidligere indskrivning på uddannelsen brugt tre forsøg på at bestå en prøve uden at bestå, kan du kun blive genoptaget eller genindskrevet, hvis du er blevet bevilliget et fjerde prøveforsøg. Dette skal du søge om inden eller sammen med ansøgning om genoptagelse/genindskrivning – blanket findes på denne side

Du kan ikke starte lige efter du er stoppet

Du kan tidligst blive genindskrevet eller genoptaget 5 måneder efter din seneste udmeldelse fra uddannelsen.

SU ved skift af studiested eller genindskrivning

Hvis du har læst samme uddannelse før, skal du være opmærksom på, at det antal måneder (kaldet SU-klip) du tidligere har modtaget SU på uddannelsen bliver videreført.

Det har betydning for to ting:

  • Hvor lang tid du kan forsætte med at modtage SU til uddannelsen
  • Dit SU-studieaktivitetskrav

Kontakt evt. vores SU-vejledning på mail sudania@eadania.dk eller tlf. 7229 1130

Hjalp denne side dig?