Del siden
 
       
 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du ønsker optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været indskrevet på, men som du af den ene eller anden årsag er stoppet på.

Du skal ikke søge om genindskrivning efter orlov.

Fristen for at søge om genindskrivning er 15. juni.

Vi vil altid gerne, at du kontakter os, hvis du ønsker at blive genindskrevet.

Genindskrivning på samme uddannelse

Har du tidligere bestået mindst ét semester på samme uddannelse, som du nu gerne vil genindskrives på, skal du være opmærksom på de muligheder, som du har for at blive indskrevet på uddannelsen igen og de regler, som er gældende.

Fristen for at søge om genindskrivning på en uddannelse er den 15. juni (Det gælder uanset årsagen til at du stoppede på uddannelsen)

Hvorfor skal jeg søge inden 15 juni? Hvis du tidligere har været optaget på den uddannelse, som du nu ønsker genindskrivning på, skal det undersøges, om du kan indskrives på uddannelsen igen. Det er derfor nødvendigt med god tid til sagsbehandlingen, så vi sikrer at din ansøgning behandles bedst muligt. 

I forbindelse med din eventuelle genindskrivning på uddannelsen, kan du have brug for at søge om dispensation.

 

Du skal være opmærksom på følgende forhold

Jeg har selv udmeldt mig af uddannelsen

Hvis du selv har udmeldt dig af uddannelsen, skal det undersøges, om du har mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for normeret tid. Hvis du ikke har det, skal du søge om dispensation til forlængelse af din studietid.

Vi vil kontakte dig med information om, hvad du skal gøre for at søge dispensation, hvis det er nødvendigt for dig.

Jeg blev udmeldt som følge af prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen

Hvis du tidligere er udmeldt som følge af opbrugte prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen, kan du kun genindskrives, hvis du kan redegøre for at du har forbedret dine muligheder væsentligt for at gennemføre uddannelsen.

Jeg har gennemført 1.studie år eller mere

Hvis du har gennemført 1. studieår af den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal det undersøges, om du kan genindskrives direkte på uddannelsen. Hvis du kan genindskrives på uddannelsen, skal du ikke søge gennem optagelse.dk og den koordinerede tilmelding. Hvis du mener dette er relevant for dig, skal du kontakte det campus/den uddannelse, som du ønsker genindskrivning på.

Hvis du tidligere er udskrevet af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg eller reglerne for uddannelsen eller du ikke kan gennemføre uddannelsen på normeret tid, skal du have dispensation for at kunne blive genindskrevet. Du vil modtage information om, hvad du skal gøre, hvis dette er tilfældet for dig.

Jeg vil gerne optages hurtigt efter udmeldelse

Du kan tidligst blive genindskrevet 5 måneder efter du er meldt ud fra studiet.

Hjalp denne side dig?