Del siden
 
       
 

E-handel og digital markedsføring

Vil du være specialist i e-commerce og digital markedsføring?

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel klæder dig på til at arbejde analytisk og strategisk med e-commerce og digital markedsføring. E-handeluddannelsen bygger oven på den uddannelse, som du kommer med i forvejen. Det kan fx være en serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tredje baggrund.

Med e-handeluddannelsen vil du kunne arbejde systematisk og målrettet med online marketing og e-commerce. Du lærer at arbejde med opsætning og drift af webshops samt markedsføring som fx SEO og influencermarketing. Du kan fx blive: Digital Marketing Coordinator, Digital marketingspecialist, Content Specialist, E-commerce Coordinator eller Markedsføringsassistent.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i e-handel (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90 ECTS-point (210 ECTS-point)

Varighed

1½ år

Praktik

2 dage om ugen i 23 uger fordelt på 2. og 3. semester

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Skive

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg via blanket

Indhold og opbygning

Med e-handeluddannelsen bliver du klædt på til at drive og udvikle e-commerce og digital markedsføring.

Du bliver undervist på hold med en praksisorienteret tilgang til e-handel. Undervisningen på e-commerceuddannelsen indebærer både besøg hos spændende virksomheder og cases fra den virkelige verden. 

50% foregår online
50% af uddannelsens undervisning foregår online både i synkron og asynkron form. Denne del af undervisningen kræver derfor ikke fysisk fremmøde på campus. Den synkrone form betyder, at du kan følge undervisningen online i stedet for fysisk, mens undervisningen foregår, hvorimod asynkront betyder, at du selv kan se undervisningslektionen på et andet tidspunkt. 

Sideløbende med undervisningen på e-handelsuddannelsen kommer du i praktik på både 2. og 3. semester, hvor dine teoretiske kompetencer inden for e-handel bliver bragt i spil i praksis. Praktikken kan foregå i egen virksomhed - kaldet iværksætterpraktik eller som en mere traditionel praktik. 

Afslutningsvis får du mulighed for at fordybe dig i et område, som du brænder særligt for, inden du skal skrive dit bachelorprojekt.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Digital forretningsforståelse

  I digital forretningsforståelse lærer du at analysere komplekse digitale forretningsstrategier og konkurrencesituationer.

  Du kommer omkring de gængse forretningsmodeller inden for e-handel og får forståelse for de forskellige værktøjer og processer, som indgår i en strategisk e-handelsløsning. 

  Desuden lærer du at afdække hele værdikæden, identificere relevante leverandører og vurdere deres indvirkning på en virksomheds konkurrenceevne.

 • Advanced Digital Marketing

  I Advanced Digital Marketing kommer vi omkring de centrale begreber, modeller og teorier inden for digital marketing. Du får dermed også uddannelse i online marketing som en del af e-handeluddannelsen.

  Du lærer at opstille mål, anvende og behandle data og statistikker til at optimere virksomhedens online salgspotentiale.

  Vi arbejder analytisk og strategisk med at planlægge digital markedsføring, og du lærer at måle effekten med henblik på at optimere indsatsen. 

  Desuden lærer du om den relevante jura på området samt at vurdere konsekvenserne for virksomhedens digitale markedsføring.

   

 • Customer Experience

  I dette fagelement tager vi kundens perspektiv, og du lærer at analysere, kortlægge og designe den gode kundeoplevelse inden for e-handel. 

  Du får indblik i de centrale teorier og metoder til at analysere kompleksiteten af kunderejser, og du lærer at anvende dem i forhold til den digitale forretning. 

  Vi arbejder med customer experience management (CEM) som disciplin og planlægningsværktøj til at håndtere udviklingen af den digitale forretning med fokus på at optimere kundens oplevelse. 

  Fagelementet customer experience har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Dataanalyse

  Dataanalyse spiller en afgørende rolle i forhold til at drive og udvikle en velfungerende online forretning. 

  I dette fagelement lærer du at bruge de grundlæggende værktøjer til at indsamle, analysere, konkludere og handle på baggrund af data. 

  Du kommer til at anvende website-data og andre tilgængelige brugerdata i en målrettet forretningsstrategi, og du lærer at opstille datadrevne handlingsplaner for en virksomhed. 

  Fagelementet dataanalyse har et omfang på 10 ECTS-point.

 • Creative Content

  Her lærer du at lave det gode indhold til content marketing. Du får den teoretiske forståelse for det gode indhold, og vi ser på de nyeste tendenser.

  Du arbejder både med det sproglige og visuelle, og du kommer konkret til at arbejde med formuleringer af tekst og opsætning i fx photoshop. 

 • E-handelsteknologier

  I dette fagelement lærer du om de forskellige systemer, der benyttes inden for e-handel samt integration med andre systemer, herunder betalingssystemer. 

  Du bliver klædt på til at analysere og vurdere forskellige platforme i forhold til teknologiske muligheder og begrænsninger, så du kan vælge den bedst mulige løsning og begrunde dit valg. 

  På denne del af e-commerceuddannelsen arbejder vi både med opsætning og drift af e-handelsteknologier, ligesom du får den grundlæggende viden om online betalingsprocessering og den relevante lovgivning på området. 

  Fagelementet e-handelsteknologier har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Videnskabsteori og metode

  I dette fagelement får du en grundlæggende forståelse for, hvordan viden skabes.

  Du kommer til at arbejde med centrale metoder inden for projekt- og rapportskrivning, hvor du blandt andet lærer at udarbejde en problemanalyse og arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder.

  Du lærer at strukturere dit analysearbejde og analysere data efter principperne for videnskabeligt arbejde.

  Det giver dig kompetencerne til selvstændigt at kunne tilrettelægge kvalitative og kvantitative undersøgelser, som du kan bruge til at kvalificere dine analyser af forskellige parametre inden for e-handel.

  Fagelementet videnskabsteori og metode har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Passion

  Passion er her, hvor du helt selv kan vælge. Du kan frit beskæftige dig med det inden for e-handel eller digital markedsføring, som du brænder mest for, eller gerne vil dygtiggøre dig yderligere i. 

  Ofte vil der være overlap til bachelorprojektet, men det er ikke et krav. 

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Praktik

I løbet af din uddannelse som professionsbachelor i e-handel skal du i praktik 2 dage om ugen i 23 uger i samme virksomhed, som indledes med en uges fuld praktik.

Første praktik ligger på 2. semester, hvor du først skal i praktik i en uge og senere to dage om ugen i otte uger.

Anden praktik ligger på 3. semester og varer 15 uger med to praktikdage om ugen. 

Mikset mellem undervisning og praktik gør, at praktikken strækker sig over en længere periode. Det giver dig mulighed for både at få en dyb forståelse for praktikvirksomheden og dens opgaver samt en betydelig praktisk erfaring. Samtidig giver det dig et stærkere bånd til virksomheden, som du er tilknyttet i knap 9 måneder.

 

Du vil i de praktiske opgaver, som du får på uddannelsen sideløbende med praktikken, samtidig have mulighed for at bruge det, du skaber, hos praktikvirksomheden. Det kunne fx være content til sociale medier.

Under e-handeluddannelsen kan du komme i praktik i mange forskellige virksomheder, der arbejder med e-commerce. 

Ofte kommer du i praktik i en branche, der relaterer sig til den baggrund, du selv kommer med. Men det er ikke et krav, og du kan også se uddannelsen som din mulighed for at lave et brancheskift. 

Vær opmærksom på at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Hvordan finder du en praktikplads inden for e-handel?

Som studerende spiller du selv en afgørende rolle i forbindelse med at finde den helt rigtige praktikplads. Du har mulighed for at trække på Erhvervsakademi Danias store netværk af e-handelsvirksomheder.

Bemærk at praktikken ikke kan foregå i udlandet, fordi du kun skal møde på praktikpladsen to dage om ugen og deltage i undervisningen de resterende tre dage om ugen.

 

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en professionsbachelor i e-handel opnår du nogle af erhvervslivets allermest efterspurgte kompetencer.

 
 

Du kan fx blive

 • Digital Marketing Coordinator
 • Digital marketingspecialist
 • Content Specialist
 • E-commerce Coordinator
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig
 • SEO-specialist
 • SoMe-specialist

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i e-handel skal du minimum have en kort videregående uddannelse.

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang

  • Markedsføringsøkonom
  • Handelsøkonom
  • Finansøkonom
  • Serviceøkonom
  • Logistikøkonom
  • Multimediedesigner
  • Entreprenørskab og design

  Du har også mulighed for at søge dispensation, hvis du kan dokumentere tilsvarende kompetencer.

  Ansøgningsfristen for at søge optagelse via dispensation er 15. marts.

  Kontakt uddannelseskoordinatoren for yderligere info.

 • Ansøgningsfrister

  Hvis du søger om optagelse på baggrund af enten markedsføringsøkonom, handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom eller multimediedesigner er ansøgningsfristen 1. juli kl. 12.

  Søger du om optagelse med en anden baggrund, er ansøgningsfristen 15. marts.

  Dania skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages, tilbud om en studieplads. 

  Vi giver samtidig meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

  Vi bestræber os på at sende svar ud primo juli. 

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg online

  Din ansøgning skal laves digitalt og direkte hos os. Husk at læse teksten her, inden du åbner og udfylder ansøgningsblanketten - ellers risikerer du, at misse, hvad vi vurderer din ansøgning på. 

   

  Vigtigt - læs dette:

  Søger du om optagelse på baggrund af en kort videregående uddannelse skal du i ansøgningsskemaet angive "akademiuddannelse" som optagelsesgrundlag og skrive i bemærkninger, hvilken kort videregående uddannelse, du søger om optagelse på baggrund af. 

  Vedhæft dit eksamensbevis fra den adgangsgivende eksamen samt en motiveret ansøgning på maksimalt en side nederst i blanketten. 

  Vi åbner for ansøgninger 1. februar og lukker når ansøgningsfristerne er udløbet. Bemærk, at der er forskellig ansøgningsfrist alt efter om du søger om optagelse på baggrund af en uddannelse med direkte adgang eller en, der kræver dispensation. Læs mere under ansøgningsfrister herover. 

  Vi vurderer din ansøgning på

  • Motiveret ansøgning på maks én side
  • Karakterer/gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen  (Brug evt. omregning fra 13 skala til 7 skala)
  • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
  • Relevant erhvervserfaring - min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også praktik)
  • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
  • Frivilligt ulønnet arbejde af op til 1 års varighed

  Du skal udfylde ansøgningen med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget i vurderingen. Dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter, som du ønsker medtaget i vurderingen, skal uploades og sendes som bilag i den digitale ansøgningsblanket. Vi anbefaler dokumenter i PDF-format og evt. samlet i ZIP-fil.

  Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i bedømmelsen af din ansøgning.

  Husk at være opmærksom på ansøgningsfristerne. 

  Dokumentation for igangværende aktiviteter kan eftersendes.

  Ansøg via denne ansøgningsblanket - du finder kun uddannelser fra Erhvervsakademi Dania i skemaet. 

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Hos Erhvervsakademi Dania modtager du primært undervisning på mindre hold. Undervisningen bygger på en nærværende og hjælpsom tilgang, hvor der altid er mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

På Skive Campus vil du opleve lyse og inspirerende lokaler og et levende studiemiljø, hvor du er tæt på både undervisere og studerende på stedets øvrige uddannelser. 

Vi ønsker at gøre springet tilbage til at blive studerende så naturligt som muligt, så du kan fokusere på at lære og dygtiggøre dig.

Din trivsel er vigtig for os, og du vil derfor også møde undervisere, som går op i både din faglige og sociale trivsel på e-handeluddannelsen.

Internationale muligheder

Når du studerer e-handel, har du mulighed for at supplere din uddannelse med et Summer School-ophold i udlandet. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.

Bemærk at du på denne uddannelse kun kan deltage i de korte studieophold i udlandet. 

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Lektor & Studiekoordinator
Skive

Value cannot be null. Parameter name: source

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i e-handel er en mellemlang videregående uddannelse på 90 ECTS-point, som lægges oveni de 120, som du har fra din korte videregående uddannelse. Dermed står du med 210 ECTS-point og en professionsbachelor-uddannelse. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System" og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som professionsbachelor i E-handel vil du efterfølgende have mulighed for at læse videre på deltid ved siden af et arbejde. Det kan være en diplom-
  uddannelse eller en masteruddannelse.

  Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse på fuldtid.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en professionsbachelor i e-handel udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Skive

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter med en bachelor-opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Materialer

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

  Ud over bøger skal du forvente udgifter til licenser til software som Adobe Creative Cloud og lignende.

  Ofte er der mulighed for fordelagtige rabataftaler igennem Erhvervsakademi Dania. 

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Skive

Lektor
Skive
Lektor & Studiekoordinator
Skive
Adjunkt
Skive

Du kan også overveje at læse

E-handelsstudie fik Kristian ind som Social Media Manager

13.01.2023

Kristian Sønderup styrer de sociale medier for virksomheden Rito, der sælger hobbyartikler online. Det job fik han via sin 1,5-årige videregående professionsbachelor uddannelse i e-handel på Erhvervsakademi Dania - Skive. Før studiet i e-handel havde Kristian taget en kandidat i it, men ved at bygge 1,5 år ovenpå med praksisrettede projekter og praktik hos Rito.dk lykkedes det ham at få sit drømmejob. - Det giver en rigtig fed fornemmelse, når man ser, at det man har planlagt, faktisk virker i praksis, forklarer Kristian.

Se video

Nye e-handelsspecialister får job før sidste eksamen

31.01.2022

Virksomheder står i kø for at få fat i nyuddannede e-handelsbachelorer fra Erhvervsakademi Dania i Skive. 62 % havde allerede job ved aflevering af eksamensopgave

Studerende: -Jeg er bedre stillet til at søge job

14.12.2021

Via forløbet Career Skills er Skive-studerende blevet klar til enten at starte som iværksætter eller mødet med arbejdsmarkedet. Fokus har været at arbejde med deres personlige udvikling

E-handels-specialisering giver flere jobmuligheder

06.07.2020

Ny professionsbacheloruddannelse i Skive oplever stor søgning af lokale unge som René Klokkerholm, der har haft vanskeligt ved at finde varigt fodfæste på arbejdsmarkedet

Erin vil ændre verden med e-handel

22.03.2020

For første gang er muligt at søge ind på Skive-uddannelsen til e-handel. En af ansøgerne er Erin Gertsen, der allerede i dag har egen webshop og vil bruge e-handel til at ændre verden til det bedre

Ny uddannelse i e-handel kommer til Skive

26.11.2019

Erhvervsakademi Dania i Skive har fået lov til at udbyde top-up-bacheloren i e-handel, der indtil nu kun har været i København, Odense og Aarhus. Virksomhederne Rito.dk og Freeway glæder sig over den nye uddannelse

Hjalp denne side dig?