Del siden
 
       
 

E-handel- online

Vil du være specialist i e-commerce og digital markedsføring?

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er en online uddannelse der klæder dig på til at arbejde analytisk og strategisk med e-commerce og digital markedsføring. E-handeluddannelsen bygger oven på den uddannelse, som du kommer med i forvejen. Det kan fx være en service- og oplevelsesøkonom, markedsføringsøkonom eller en tredje baggrund.

Med den online e-handeluddannelse vil du kunne arbejde systematisk og målrettet med online marketing og e-commerce. Du lærer at arbejde med opsætning og drift af webshops samt markedsføring som fx SEO og influencermarketing. Du kan fx blive: Digital Marketing Coordinator, Digital marketingspecialist, Content Specialist, E-commerce Coordinator eller Markedsføringsassistent.

Video

Fakta

Titel

Professionsbachelor i e-handel (top-up)

Uddannelsesniveau

Mellemlang videregående uddannelse, 90 ECTS-point (210 ECTS-point)

Varighed

1½ år

Praktik

10 uger på 3. semester.

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

Ansøg her

Indhold og opbygning

Uddannelsen er en online uddannelse, men to gange i løbet af det første studieår mødes vi til fysiske samlinger på Campus Skive i 2-3 dage. Den første fysiske samling finder sted i den første uge af studiet for at give dig og dine medstuderende mulighed for at lære hinanden og jeres undervisere godt at kende. 

Med e-handeluddannelsen bliver du klædt på til at drive og udvikle e-commerce og digital markedsføring. Undervisningen på e-commerceuddannelsen indebærer cases fra den virkelige verden. På 3. semester kommer du i praktik, hvor dine teoretiske kompetencer inden for e-handel bliver bragt i spil i praksis. Praktikken kan foregå i egen virksomhed - kaldet iværksætterpraktik, i udlandet eller som en mere traditionel praktik. Afslutningsvis får du mulighed for at fordybe dig i et område, som du brænder særligt for, inden du skal skrive dit bachelorprojekt.

 • Undervisningsformen

  Undervisningen foregår online i både synkron og asynkron form. 

  Synkron form indebærer, at vi mødes online via Zoom til undervisning, gruppeøvelser, casearbejde, osv. Dette sker på et specifikt tidspunkt, hvor "vi mødes online samtidig."

  Asynkron form indebærer, at underviserne laver undervisningsvideoer, som du kan se, og der skal udføres individuelle opgaver, osv. Dette betyder, at du kan arbejde på det på et tidspunkt, du vælger, og hvor "vi ikke mødes online på samme tidspunkt."

   

  To gange i løbet af det første studieår mødes vi til fysiske samlinger på Campus Skive i 2-3 dage, mens resten af undervisningen foregår online.

   

  Den første fysiske samling finder sted i den første uge af studiet for at give dig og dine medstuderende mulighed for at lære hinanden og jeres undervisere godt at kende.

   

  Målet med den måde, vi tilrettelægger vores undervisning, er, at du lærer at være selvstyrende, kan reflektere over processerne, og kan prioritere og vurdere arbejdsindsatser. Du skal lære at identificere dine egne læringsbehov og strukturere din egen læring i forskellige læringsmiljøer. Dette hjælper dig med at finde din egen "arbejdsidentitet" inden for vores branche og forberede dig på det arbejdsliv, der venter efter endt uddannelse, hvor man skal fortsætte med at lære og udvikle sin viden kontinuerligt.

   

 • Undervisningsdagene

  De fleste uger vil have skemalagt undervisning fire dage om ugen i tidsrummet 8.30-15.30. Derudover er der i de fleste uger en skemafri dag, så du kan få læst op på lektierne. 

  Den skemalagte undervisning i tidsrummet 8.30-15.30 vil være af varierende karakter for at undgå, at du bliver overvældet af online undervisning. Vi tror ikke på, at noget godt kommer ud af at sidde passivt foran en skærm i uendelig mange timer. Derfor blander vi forskellige undervisningsformer for at gøre undervisningen motiverende og aktiverende. 

  Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk undervisningsdag: 

  8.30-10.00: 

  Se undervisningsvideoer med fagstoffet relateret til dagens lektier 

  (asynkron - du bestemmer hvornår, så længe det er gjort inden vi skal arbejde med stoffet den dag). 

  10.15-11.30: 

  Holdet mødes med underviser, hvor vi skal diskutere indholdet fra videoerne og arbejde med stoffet 

  (synkron - vi mødes på Zoom). 

  12.00-13.00: 

  Gruppeopgave, hvor der arbejdes med en aktuel case relateret til dagens undervisning 

  (synkron - grupperne mødes på Zoom). 

  13.00-14.00: 

  Fremlæggelse af gruppeopgaven for underviser 

  (synkron - vi mødes på Zoom). 

  14.00-15.30: 

  Individuel opgave, hvor der arbejdes med noget af stoffet fra dagens undervisning 

  (asynkron - du bestemmer hvornår, og deadline vil fremgå).

På uddannelsen kommer du omkring

 • Digital forretningsforståelse

  I digital forretningsforståelse lærer du at analysere komplekse digitale forretningsstrategier og konkurrencesituationer.

  Du kommer omkring de gængse forretningsmodeller inden for e-handel og får forståelse for de forskellige værktøjer og processer, som indgår i en strategisk e-handelsløsning. 

  Desuden lærer du at afdække hele værdikæden, identificere relevante leverandører og vurdere deres indvirkning på en virksomheds konkurrenceevne.

 • Advanced Digital Marketing

  I Advanced Digital Marketing kommer vi omkring de centrale begreber, modeller og teorier inden for digital marketing. Du får dermed også uddannelse i online marketing som en del af e-handeluddannelsen.

  Du lærer at opstille mål, anvende og behandle data og statistikker til at optimere virksomhedens online salgspotentiale.

  Vi arbejder analytisk og strategisk med at planlægge digital markedsføring, og du lærer at måle effekten med henblik på at optimere indsatsen. 

  Desuden lærer du om den relevante jura på området samt at vurdere konsekvenserne for virksomhedens digitale markedsføring.

   

 • Customer Experience

  I dette fagelement tager vi kundens perspektiv, og du lærer at analysere, kortlægge og designe den gode kundeoplevelse inden for e-handel. 

  Du får indblik i de centrale teorier og metoder til at analysere kompleksiteten af kunderejser, og du lærer at anvende dem i forhold til den digitale forretning. 

  Vi arbejder med customer experience management (CEM) som disciplin og planlægningsværktøj til at håndtere udviklingen af den digitale forretning med fokus på at optimere kundens oplevelse. 

  Fagelementet customer experience har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Dataanalyse

  Dataanalyse spiller en afgørende rolle i forhold til at drive og udvikle en velfungerende online forretning. 

  I dette fagelement lærer du at bruge de grundlæggende værktøjer til at indsamle, analysere, konkludere og handle på baggrund af data. 

  Du kommer til at anvende website-data og andre tilgængelige brugerdata i en målrettet forretningsstrategi, og du lærer at opstille datadrevne handlingsplaner for en virksomhed. 

  Fagelementet dataanalyse har et omfang på 10 ECTS-point.

 • Creative Content

  Her lærer du at lave det gode indhold til content marketing. Du får den teoretiske forståelse for det gode indhold, og vi ser på de nyeste tendenser.

  Du arbejder både med det sproglige og visuelle, og du kommer konkret til at arbejde med formuleringer af tekst og opsætning i fx photoshop. 

 • E-handelsteknologier

  I dette fagelement lærer du om de forskellige systemer, der benyttes inden for e-handel samt integration med andre systemer, herunder betalingssystemer. 

  Du bliver klædt på til at analysere og vurdere forskellige platforme i forhold til teknologiske muligheder og begrænsninger, så du kan vælge den bedst mulige løsning og begrunde dit valg. 

  På denne del af e-commerceuddannelsen arbejder vi både med opsætning og drift af e-handelsteknologier, ligesom du får den grundlæggende viden om online betalingsprocessering og den relevante lovgivning på området. 

  Fagelementet e-handelsteknologier har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Videnskabsteori og metode

  I dette fagelement får du en grundlæggende forståelse for, hvordan viden skabes.

  Du kommer til at arbejde med centrale metoder inden for projekt- og rapportskrivning, hvor du blandt andet lærer at udarbejde en problemanalyse og arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder.

  Du lærer at strukturere dit analysearbejde og analysere data efter principperne for videnskabeligt arbejde.

  Det giver dig kompetencerne til selvstændigt at kunne tilrettelægge kvalitative og kvantitative undersøgelser, som du kan bruge til at kvalificere dine analyser af forskellige parametre inden for e-handel.

  Fagelementet videnskabsteori og metode har et omfang på 5 ECTS-point.

 • Passion

  Passion er her, hvor du helt selv kan vælge. Du kan frit beskæftige dig med det inden for e-handel eller digital markedsføring, som du brænder mest for, eller gerne vil dygtiggøre dig yderligere i. 

  Ofte vil der være overlap til bachelorprojektet, men det er ikke et krav. 

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Det særlige ved at læse uddannelsen online

At læse på en online uddannelse stiller nogle særlige krav til dig og din selvdisciplin. Når du læser på vores uddannelse, forventer vi, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at deltage i de synkrone Zoommøder, samtidig med at du kan motivere dig selv til at se undervisningen i de videoer, underviserne laver. Derudover forventer vi, at du udfører individuelle og gruppeopgaver på daglig basis. Vi forventer, at du som studerende møder forberedt op til undervisningen og er aktivt deltagende. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start. 

Uddannelsen er normeret som fuldtidsstudie, så du skal i gennemsnit bruge 37-42 timer om ugen. Men udover den faste undervisning bestemmer du selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde må I sammen finde en løsning, der passer gruppen. Hvis du strukturerer din tid godt og bruger den rettidigt på studiet, kan du forvente at lære mange spændende ting om e-commerce og digital markedsføring, hvilket giver dig en fremragende uddannelse med gode jobmuligheder efterfølgende.

Praktik

 

I løbet af din uddannelse som professionsbachelor i e-handel skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet giver dig et stærkt CV, da du får mulighed for at kombinere både dine teoretiske og praktiske kundskaber i et konkret job.

Forløbet giver dig også relevant joberfaring samt indblik i, hvordan dit fremtidige job kommer til at se ud. Under e-handeluddannelsen kan du komme i praktik i mange forskellige virksomheder, der arbejder med e-commerce. 

Ofte kommer du i praktik i en branche, der relaterer sig til den baggrund du har, inden du starter på studiet. Men det er ikke et krav - du kan også se studiet som din mulighed for at lave et brancheskift. 

Hvordan finder du en praktikplads inden for e-handel?

Som studerende spiller du selv en afgørende rolle i forbindelse med at finde den helt rigtige praktikplads. Du har mulighed for at trække på Erhvervsakademi Danias store netværk af e-handelsvirksomheder.

 

Smilende kvindelig studerende

Hvad kan jeg blive?

Med en professionsbachelor i e-handel opnår du nogle af erhvervslivets allermest efterspurgte kompetencer.

 
 

Du kan fx blive

 • Digital Marketing Coordinator
 • Digital marketingspecialist
 • Content Specialist
 • E-commerce Coordinator
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig
 • SEO-specialist
 • SoMe-specialist

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i e-handel skal du minimum have en kort videregående uddannelse.

  Følgende erhvervsakademiuddannelser giver direkte adgang

  • Markedsføringsøkonom
  • Handelsøkonom
  • Finansøkonom
  • Serviceøkonom
  • Logistikøkonom
  • Multimediedesigner
  • Entreprenørskab og design

  Du har også mulighed for at søge dispensation, hvis du kan dokumentere tilsvarende kompetencer.

  Ansøgningsfristen for at søge optagelse via dispensation er 15. marts.

  Kontakt uddannelseskoordinatoren for yderligere info.

 • Udvælgelseskriterier

  I vores optagelsesproces anvender vi følgende udvælgelseskriterier:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen
  • Motiveret ansøgning
  • Erhvervserfaring
  • Relevant supplerende ECTS-baseret uddannelse og kurser

  Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering.

 • Ansøgningsfrister

  Hvis du søger om optagelse på baggrund af enten markedsføringsøkonom, handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom eller multimediedesigner er ansøgningsfristen 1. juli kl. 12.

  Søger du om optagelse med en anden baggrund, er ansøgningsfristen 15. marts.

  Dania skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages, tilbud om en studieplads. 

  Vi giver samtidig meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

  Vi bestræber os på at sende svar ud primo juli. 

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg online

  Ansøg her

   

  Vigtigt - læs dette:

   

  Vi åbner for ansøgninger 1. februar og lukker når ansøgningsfristerne er udløbet. Bemærk, at der er forskellig ansøgningsfrist alt efter om du søger om optagelse på baggrund af en uddannelse med direkte adgang eller en, der kræver dispensation. Læs mere under ansøgningsfrister herover. 

  Vi vurderer din ansøgning på

  • Motiveret ansøgning på maks én side
  • Karakterer/gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen  (Brug evt. omregning fra 13 skala til 7 skala)
  • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
  • Relevant erhvervserfaring - min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også praktik)
  • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
  • Frivilligt ulønnet arbejde af op til 1 års varighed

  Du skal udfylde ansøgningen med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget i vurderingen. Dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter, som du ønsker medtaget i vurderingen, skal uploades og sendes som bilag i den digitale ansøgningsblanket. Vi anbefaler dokumenter i PDF-format og evt. samlet i ZIP-fil.

  Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i bedømmelsen af din ansøgning.

  Husk at være opmærksom på ansøgningsfristerne. 

  Dokumentation for igangværende aktiviteter kan eftersendes.

  Ansøg her.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Internationale muligheder

Når du studerer e-handel, har du mulighed for at supplere din uddannelse med et Summer School-ophold i udlandet. Et udlandsstudie kan være en god mulighed for at lære nye kulturer at kende og samtidig tilføje kompetencer til dit CV. Se dine internationale muligheder herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Lektor & Studiekoordinator
Skive

Value cannot be null. Parameter name: source

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen i e-handel er en mellemlang videregående uddannelse på 90 ECTS-point, som lægges oveni de 120, som du har fra din korte videregående uddannelse. Dermed står du med 210 ECTS-point og en professionsbachelor-uddannelse. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System" og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 6 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 7. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som professionsbachelor i E-handel vil du efterfølgende have mulighed for at læse videre på deltid ved siden af et arbejde. Det kan være en diplom-
  uddannelse eller en masteruddannelse.

  Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse på fuldtid.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse med en professionsbachelor i e-handel udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener.

 • Materialer

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

  Ud over bøger skal du forvente udgifter til licenser til software som Adobe Creative Cloud og lignende.

  Ofte er der mulighed for fordelagtige rabataftaler igennem Erhvervsakademi Dania. 

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Skive

Lektor
Skive
Lektor & Studiekoordinator
Skive
Adjunkt
Skive

Du kan også overveje at læse

Marie gik målrettet efter at kvalificere sig til et job hos Rito

08.02.2024

Allerede inden 23-årige Marie Sonne fra Skive dimitterede fra sin professionsbachelor-uddannelse i e-handel fra Dania i Skive i januar, havde hun sikret sig et job som e-mail og kampagneansvarlig hos Rito. Det var resultatet af en målrettet indsats.

E-handelsstudie fik Kristian ind som Social Media Manager

13.01.2023

Kristian Sønderup styrer de sociale medier for virksomheden Rito, der sælger hobbyartikler online. Det job fik han via sin 1,5-årige videregående professionsbachelor uddannelse i e-handel på Erhvervsakademi Dania - Skive. Før studiet i e-handel havde Kristian taget en kandidat i it, men ved at bygge 1,5 år ovenpå med praksisrettede projekter og praktik hos Rito.dk lykkedes det ham at få sit drømmejob. - Det giver en rigtig fed fornemmelse, når man ser, at det man har planlagt, faktisk virker i praksis, forklarer Kristian.

Se video

Nye e-handelsspecialister får job før sidste eksamen

31.01.2022

Virksomheder står i kø for at få fat i nyuddannede e-handelsbachelorer fra Erhvervsakademi Dania i Skive. 62 % havde allerede job ved aflevering af eksamensopgave

Studerende: -Jeg er bedre stillet til at søge job

14.12.2021

Via forløbet Career Skills er Skive-studerende blevet klar til enten at starte som iværksætter eller mødet med arbejdsmarkedet. Fokus har været at arbejde med deres personlige udvikling

E-handels-specialisering giver flere jobmuligheder

06.07.2020

Ny professionsbacheloruddannelse i Skive oplever stor søgning af lokale unge som René Klokkerholm, der har haft vanskeligt ved at finde varigt fodfæste på arbejdsmarkedet

Erin vil ændre verden med e-handel

22.03.2020

For første gang er muligt at søge ind på Skive-uddannelsen til e-handel. En af ansøgerne er Erin Gertsen, der allerede i dag har egen webshop og vil bruge e-handel til at ændre verden til det bedre

Hjalp denne side dig?