Del siden
 
       
 
 

IT-teknolog

Vil du nørde med netværk eller udvikle elektroniske prototyper? Så er vores uddannelse inden for IT måske noget for dig. Som IT-teknolog får du nemlig mulighed for at gøre begge dele.

Vil du arbejde med opsætning af avancerede netværk eller udvikle informationsteknologisk udstyr? Uddannelsen til IT-teknolog giver dig en dybdegående viden inden for en af de to studieretninger – netværk eller elektronik. Du vælger selv.

Som færdiguddannet kan du få forskellige job inden for IT. Du kan fx blive IT konsulent, supervisor, systemadministrator, netværksdesigner eller IT tekniker.

 

Fakta

Titel

IT teknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk, engelsk kan forekomme. Findes også på engelsk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til IT-teknolog kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, som er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx virksomhedsbesøg og cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Netværk

  Netværk lærer dig at arbejde med serverteknologier, databasesystemer og netværkssikkerhed. Fx lærer du at designe og opsætte komplekse netværksløsninger, ligesom du lærer at vedligeholde og opgradere dem.

   

 • IOT/ Elektronics

  Her lærer vi om, hvordan vi bruger elektronik til at løse problemer og lave vores egne løsninger med et netværksrettet perspektiv.

 • Programmering

  Her lærer du at løse problemer, der er relevante set fra et Netværk/server IT synspunkt.

 • Virksomhed

  Her vil du lære om grundlæggende ting inden for virksomhedsområdet. Fx vil du lære om innovation, projektledelse og konsulentfunktionen. Alle disse områder er nødvendige at kende til, når du efterfølgende skal ud og anskaffe dig et IT teknolog job.

Retninger

Din IT tekniker uddannelse består af en specialisering i en bestemt retning på tredje semester. Specialiseringen fylder i alt 30 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver – det svarer til et semester.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Datacenter

  Her vil du lære at bygge og drive et datacenter. Du vil lære om cloud- og hybrid løsninger til datacentre, og du lærer også om Big data.

 • Cybersikkerhed

  Her vil du lære om forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som man kan tage inden for cybersikkerhed. Fx vil du lære om netværkstrusler, trådløs sikkerhed, IP sikkerhed og om Firewalls.

Praktik

Hos Erhvervsakademi Dania gør vi os umage for at klæde dig bedst muligt på til erhvervslivet som IT-teknolog – efter endt forløb. Derfor sender vi dig igennem et praktikforløb for at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden, du opnår på uddannelsen, og din evne til at omsætte den til praksis. I løbet af din uddannelse skal du altså som IT-teknolog i praktik i tre måneder i en virksomhed eller organisation.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion. Perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse som IT-teknolog. Derudover vil den også give dig den nødvendige joberfaring.

Som IT-teknolog kan du komme i praktik i forskellige brancher, da der i alle brancher er behov for kvalificerede it-uddannede medarbejdere. Din titel som praktikant kan være alt fra IT konsulent, netværksspecialist eller IT tekniker.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Når du tager en uddannelse som IT-tekniker, finder du din praktikplads i et tæt samarbejde med din praktikvejleder. Derefter opstiller I nogle klare rammer og kriterier for praktikperioden – sammen med praktikvirksomheden. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på at det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som både kan foregå i Danmark og udlandet.

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed på vores IT konsulent uddannelse, er vores praktikportal. Her kan du som studerende oprette et CV og virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og anvendes meget af vores studerende og virksomheder.

Hvad kan jeg blive?

Med en IT tekniker uddannelse giver du dig selv en god platform til en karriere i IT branchen. Først og fremmest får du automatisk adgang til at tage en såkaldt top up-uddannelse, så du kan ende med at blive professionsbachelor – en såkaldt PBA. Men som færdiguddannet IT-teknolog har du faktisk allerede adgang til en række jobområder, hvis du ikke ønsker at læse videre. Du kan bl.a. komme til at arbejde i virksomheder, hvor du varetager opgaver som: Installation af udstyr, indkøb, rådgivning, produktion, salg, service og meget mere. En uddannelse inden for IT åbner altså op for forskellige muligheder for dig.

 
 

Et IT-teknolog job kan nemlig være mange ting. Hvis du ønsker at blive endnu klogere på virkeligheden som IT-teknolog, kan du tage et kig på disse specifikke jobstillinger. Dette er til gengæld blot nogle eksempler på, hvad tidligere studerende i dag er blevet.

Du kan fx blive

 • IT-indkøber
 • IT-medarbejder
 • IT-support
 • IT-planlægger
 • Netværksansvarlig
 • Projektleder
 • Supervisor

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialer
  • Automatik- og procesuddannelsen med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C (bestået)
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvotefordelingen er 50/50 (2019).

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at havne som studerende på en IT-tekniker uddannelse. Hos Erhvervsakademi Dania er undervisningen både virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx., at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen. På denne måde r du så meget viden med dig som overhovedet muligt.

Ved at køre undervisningen på denne måde, sikrer vi os, at springet bliver blidt og naturligt for dig. Den eneste ændring er, at du lærer en hel del mere på din IT-tekniker uddannelse. Du får dig et studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og samtidig bliver dygtig.

Vi er nemlig ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror heller ikke på, at der er nogen, der kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende, når du læser til IT-teknolog hos os.

Det er generelt vigtigt for os at signalere, at der skal være plads til alle Erhvervsakademiet Dania – også på vores uddannelse inden for IT. Derfor vil din undervisning være tilrettelagt på en hel særlig måde, så vi sikrer os, at du får de bedste forudsætninger for at lære en hel masse hos os.

Vi lægger ikke skjul på, at vi er utrolig stolte over at kunne tilbyde dig et uddannelsesforløb som kommende IT-teknolog, hvor du koner i udvikling. Vi modtager altid vores studerende med åbne arme, og vi yder en dyd for at følge dig helt til dørs. Vores ambition er at gøre din tid hos os værd at se tilbage på – og lidt mere til. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Når du læser til IT-teknolog, får du automatisk mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.

Så har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ved at benytte dig af tilbuddet, sikrer du dig en på ”opleveren”. Du får her mulighed for at fortsætte dit studie – bare i udlandet. Vores uddannelse inden for IT giver dig mulighed for at opleve flere forskellige lande i Europa, men du kan også vælge at tage til Vietnam, Sydkorea og Canada. Du bestemmer helt selv, hvordan dit eventyr skal udforme sig.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Campuschef
Viborg
 
Studiesekretær
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til IT teknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som IT teknolog kan du læse videre på forskellige uddannelser. Fx kan du læse en top-up på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som IT teknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

 
Campuschef
Viborg
 
Adjunkt
Viborg
 
International koordinator
Erhvervsakademi Dania
 
Studiekoordinator
Viborg
 
Lektor
Viborg

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?