Del siden
 
       
 

IT-teknolog

Vil du arbejde professionelt med netværk, programmering og cybersikkerhed? Så er vores uddannelse inden for IT noget for dig.

Uddannelsen til IT-teknolog giver dig en grundlæggende it-uddannelse med en specialisering inden for cybersikkerhed.

Du bliver uddannet til at bestride specifikke stillinger direkte efter endt uddannelse som fx sikkerhedsanalytiker, netværksspecialist eller applikationsudvikler. Og nej - du skal ikke kunne kode for at starte på studiet. Det skal vi nok lære dig.

Video

Fakta

Titel

IT teknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk. Engelsk undervisning og litteratur kan forekomme.

Ansøgning

via nemstudie.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til IT-teknolog kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du det første år få en IT-teknologisk grunduddannelse, hvor du møder praksisorienteret og virkelighedsnær holdundervisning. Case- og projektarbejde fylder mere end klassisk tavle-undervisning og arbejdsmetoderne afspejler det, du vil møde i praktikken og sidenhen i job.

På tredje semester specialiserer du dig i cybersikkerhed og bliver i løbet af semesteret også klædt godt på til både praktik og fremtidige jobs igennem faget Employability. Derudover vælger du et valgfag, som giver dig mulighed for at dykke ned i et fagområde, du særligt interesserer dig for. 

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor de sidste halvanden års viden, færdigheder og kompetencer kommer i spil og bliver afprøvet. Efter praktikken følger hovedopgaven. Her arbejder du med en konkret og relevant problemstilling – oftest fra din praktikvirksomhed. 

Grunduddannelsen har fire kerneområder og efterhånden som det første år skrider frem, vil du komme til at benytte læringen fra disse kerneområder i tværfaglige projekter.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Netværk

  Netværk er et grundkursus i infrastrukturen i en større virksomhed, fokus bliver på IP netværk.
  Når du har opnået grundkundskaberne i IP-netværk, bliver der koblet server teknologi, virtualisering, automatisering og sikkerhed på. Du kommer til at arbejde med Cisco netværksudstyr, Windows servere.

   

 • Embedded systems/IoT

  Embedded Systems og Internet of Things er et grundkursus i elektronik-komponenter, disses interaktion samt programmering af hardwaren. Du kommer her til arbejdte med forskelig typer af Arduino, Raspberry Pi og programemere dem i C, C++ og i anden semester Python. 

 • Programmering

  Programmering er i dag relevant uanset hvilken IT-funktion du skal bestride i fremtiden.
  Under grunduddannelsen i programmering benyttes eksempelvis Python 3.

 • Virksomhed/Organisation

  En af de absolut vigtigste kundskaber, du lærer på denne uddannelse, er, hvordan du agerer professionelt i en organisation. Du kommer til at lære at arbejde med og udføre projektledelse, forandringsledelse og professionel kommunikation.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Valgfag

På uddannelsen bliver du specialiseret inden for retningen cybersecurity. Derudover har du mulighed for at dykke ned i et valgfrit fagligt område, hvor du kan specialisere dig yderligere inden for en efterspurgt kompetence fra erhvervslivet. Valgfagene kan skifte fra år til år for at følge efterspørgslen fra erhvervslivet. 

 • Network Security

  Dette valgfag forbereder dig til opgaver som disse ved at udvikle de nødvendige færdigheder til at designe, implementere og understøtte sikkerhed for netværksenheder og sikre deres integritet.

 • Digital Interaktionsdesign

  Dette valgfag omfatter udvikling og modellering af digital interaktion.

 • Sustainable Development

  Fagelementet indeholder viden, færdigheder og kompetencer til at kunne understøtte bæredygtige udviklingsopgaver ud fra en overordnet forståelse af bæredygtighed.

Praktik

Hos Erhvervsakademi Dania gør vi os umage for at klæde dig bedst muligt på til erhvervslivet som IT-teknolog. Derfor sender vi dig igennem et praktikforløb for at skabe den rette balance mellem de kompetencer, du opnår på uddannelsen, og din evne til at omsætte disse til praksis. I løbet af din uddannelse skal du gennemføre praktik i mindst tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Med praktikforløbet vil du opleve, hvordan du kan bidrage i en jobfunktion. Perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse som IT-teknolog. Derudover vil den også give dig den nødvendige joberfaring.

Som IT-teknolog kan du komme i praktik i mange forskellige brancher. Du finder din praktikplads i et tæt samarbejde med din praktikvejleder. Derefter opstiller I nogle klare rammer og kriterier for praktikperioden – sammen med praktikvirksomheden. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på at få det ønskede udbytte af din praktik, som både kan foregå i Danmark og udlandet. 

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

to mandlige studerende står med en computer på gangen og arbejder

Hvad kan jeg blive?

Med en IT-teknologuddannelse giver du dig selv en god platform til en karriere i IT-branchen. Som færdiguddannet IT-teknolog har du viden, færdigheder og kompetencer der bliver efterspurgt på jobmarkedet.

 
 

Som IT-teknolog kan jobbet være mange ting. Herunder er der blot nogle eksempler på jobstillinger som du kan blive som IT-teknologer fra Dania.

Du kan fx blive

 • Netværksspecialist

 • Systemkonsulent
 • Applikationsprogrammør

 • Sikkerhedsanalytiker

 • Projektleder

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialer
  • Automatik- og procesuddannelsen med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C (bestået)
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 25 %
  Kvote 2: 75 %

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring at starte som fuldtidsstuderende på IT-teknolog uddannelsen. Hos Erhvervsakademi Dania vil du opleve praksisorienteret og virkelighedsnær holdundervisning.
Det betyder at du oftest vil arbejde i grupper, hvor gruppens medlemmer kan have forskellige roller, nøjagtig som i en virksomhed. Der er plads til og en forventning om at du stiller spørgsmål undervejs i undervisningen. På denne måde får du så meget viden med dig som overhovedet muligt.

På Erhvervsakademi Dania er vi ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende.
Vi tror heller ikke på, at der er nogen, der kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende, når du læser til IT-teknolog hos os.

Det er generelt vigtigt for os at signalere, at der skal være plads til alle på Erhvervsakademi Dania – også på vores uddannelse inden for IT. Derfor vil din undervisning være tilrettelagt på en hel særlig måde, så vi sikrer os, at du får de bedste forudsætninger for at lære en hel masse hos os.

Vi lægger ikke skjul på, at vi er utrolig stolte over at kunne tilbyde dig et uddannelsesforløb som kommende IT-teknolog, hvor du kommer i udvikling. Vi modtager altid vores studerende med åbne arme, og vi yder en dyd for at følge dig helt til dørs. Vores ambition er at gøre din tid hos os værd at se tilbage på.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Når du læser til IT-teknolog, får du automatisk mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.

Så har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ved at benytte dig af tilbuddet, sikrer du dig en på ”opleveren”. Du får her mulighed for at fortsætte dit studie – bare i udlandet. Vores uddannelse inden for IT giver dig mulighed for at opleve flere forskellige lande i Europa, men du kan også vælge at tage til Vietnam, Sydkorea og Canada. Du bestemmer helt selv, hvordan dit eventyr skal udforme sig.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studiekoordinator
Viborg

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til IT-teknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som IT-teknolog kan du læse videre på forskellige uddannelser.
  Du kan fx læse halvandet år mere på en professionsbachelor i IT-sikkerhed, Dataanalyse, Produktudvikling og teknisk integration eller Innovation og Entrepreneurship. Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som IT-teknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Adjunkt
Viborg
Adjunkt
Viborg

Du kan også overveje at læse

Nærhed er kodeordet for studiemiljøet på Campus Viborg

26.06.2024

Et godt studiemiljø er ofte afgørende for, at de studerende trives på deres uddannelse. Men hvad skal der til for at gøre studiemiljøet attraktivt? Det har Philip Sørensen og Sofie Høgedal fra Dania på Campus Viborg et godt bud på.

It-teknolog og cybersikkerhedsteam er Danias bedste praktikophold

16.05.2024

Med en særlig oplæringsordning, støtte og ansvar har Nichlas Sprange øget både kompetencer og selvtillid i sin praktik ved itm8s cyber defence center i Aalborg. Nu har de vundet prisen som Danias bedste praktikophold

It-teknolog og cybersikkerhedsteam vinder prisen som bedste praktikophold

03.05.2024

Med en særlig oplæringsordning, støtte og ansvar har Nichlas Sprange øget både kompetencer og selvtillid i sin praktik ved itm8s cyber defence center i Aalborg. Nu har de vundet prisen som Danias bedste praktikophold

Se video

Uddannelsen til IT-teknolog gav Mads et godt og praksisnært fundament

22.04.2024

Mads Juhl Nielsen havde to vigtige kriterier, dengang han skulle vælge en videregående uddannelse: Det skulle være en kort uddannelse, og det skulle være en praksisnær uddannelse. Derfor valgte han IT-teknolog-uddannelsen.

Esam vil passe på dig og din data

05.07.2023

It-uddannelser har fremgang i Viborg på erhvervsakademiet, hvor Esram Alshaar håber at komme ind og gøre en forskel for andres it-sikkerhed

It-hobby lokker tilbage på skolebænken

27.07.2022

Efter 16 år skifter Nikolaj Thøgersen arbejdslivet ud med titlen som studerende. Via studiet til it-teknolog kan han nemlig komme til at arbejde med sin hobby.

Hjalp denne side dig?