Del siden
 
       
 

IT-teknolog

Vil du arbejde professionelt med netværk, programmering eller cybersikkerhed? Så er vores uddannelse inden for IT noget for dig. Som færdiguddannet IT-teknolog får du muligheden for at vælge netop den retning du brænder for.

Vil du designe og implementere avancerede IP-netværk, fordybe dig i cybersikkerhed eller udvikle relevante applikationer til web-, server/desktop- eller embedded systemer?

Uddannelsen til IT-teknolog giver dig en grundlæggende it-uddannelse, hvor du specialiserer dig inden for programmering, cybersikkerhed eller enterprise-infrastruktur og du bliver uddannet til at bestride specifikke stillinger direkte efter endt uddannelse fx applikationsudvikler, sikkerhedsanalytiker eller netværksspecialist.

Video

Fakta

Titel

IT teknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Viborg

Undervisningssprog

Dansk. Engelsk undervisning og litteratur kan forekomme.

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til IT-teknolog kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du det første år få en IT-teknologisk grunduddannelse, hvor du møder praksisorienteret og virkelighedsnær holdundervisning. Case- og projektarbejde fylder mere end klassisk tavle-undervisning og arbejdsmetoderne afspejler det, du vil møde i praktikken og sidenhen i job.

På tredje semester skal du vælge den retning, du vil specialisere dig i. Her får du mulighed for at gå i dybden med et vidensdomæne sammen med en virksomhed. Ved siden af den valgte specialisering vil du lære relevante processer og værktøjer til automatisering og skalering indenfor din valgte retning.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor de sidste halvanden års viden, færdigheder og kompetencer kommer i spil og bliver afprøvet. Efter praktikken følger hovedopgaven. Det anbefales at du arbejder med det samme overordnede problemfelt i din specialisering, praktikken og hovedopgaven, for at gøre dig mest mulig klar til den store mængde at interessante jobs der efterfølgende venter.

Grunduddannelsen har fire kerneområder og efterhånden som det første år skrider frem, vil du komme til at benytte læringen fra disse kerneområder i tværfaglige projekter.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Netværk

  Netværk er et grundkursus i infrastrukturen i en større virksomhed, fokus bliver på IP netværk.
  Når du har opnået grundkundskaberne i IP-netværk, bliver der koblet server teknologi, virtualisering, automatisering og sikkerhed på. Du kommer til at arbejde med Cisco netværksudstyr, Fujitsu servere, Red Hat Linux, Ansible og Docker.

   

 • Embedded systems/IoT

  Embedded Systems og Internet of Things er et grundkursus i elektronik-komponenter, disses interaktion samt programmering af hardwaren. Du kommer her til at programmere i C og C++.

 • Programmering

  Programmering er i dag relevant uanset hvilken IT-funktion du skal bestride i fremtiden.
  Under grunduddannelsen i programmering benyttes eksempelvis Python 3.

 • Virksomhed/Organisation

  En af de absolut vigtigste kundskaber, du lærer på denne uddannelse, er, hvordan du agerer professionelt i en organisation. Du kommer til at lære at arbejde med og udføre projektledelse, forandringsledelse og professionel kommunikation.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

For at være direkte relevant på jobmarkedet, skal du på dit tredje semester vælge en overordnet retning.

Du kan læse mere om retningerne ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Programmering

  Applikationsudvikler

  Som applikationsudvikler er dit fokus at skrive desktop applikationer, det kan være alt fra ERP applikationer til AR-/VR-applikationer i Unity. Som applikationsudvikler vil du skifte fra Python til C#.

  Webudvikler

  Som webudvikler er dit fokus hele webområdet, dvs. frontend- og backend-applikationer og databaser til persistens. Som webudvikler kommer du til at arbejde med Javascript, SQL /noSQL, samt C# eller Python som backend-sprog.

   

 • Cyber- og IT-Sikkerhed

  Pentest-konsulent

  En pentest-konsulent bliver ofte også kaldt en ’White Hat’-Hacker. Du lærer teori, metoder og teknikker til, hvordan du tester sikkerheden i netværk og applikationer.
  Du arbejder også med programmering i denne retning, men sprogene, du skal arbejde med, vil variere i forhold til, hvad du skal sikkerhedsteste.

   

  Sikkerhedsanalytiker

  Som sikkerhedsanalytiker lærer du at forstå en virksomheds infrastruktur, hvordan denne skal opføre sig og spotte når den ikke gør det. For at kunne overskue bare et lille netværk skal du lære at bruge automatiserede værktøjer, bygge analyser og opsætte regler. Derudover lærer du at finde ud af, hvad der er sket og hvordan det skete, når en virksomhed er blevet hacket, udsat for ransomware mm.

 • Enterprise Infrastruktur

  Netværksspecialist

  Som netværksspecialist vil du blive specialist i IP-netværk for en større virksomhed. Det vil være bådet kablet og trådløse teknologier du skal mestre. Du får kompetencer i at arbejde med switche, routere, firewalls mm. på et højere niveau, og du vil være i stand til at arbejde med netværk, der understøtter tusinder af personer.

   

  Cloud specialist

  Nogle virksomheder vælger at flytte flere og flere af deres kritiske systemer ud i et cloud fabric, det kunne f.eks. være hos Microsoft eller Amazon. Hvis du vælger at blive cloud specialist, vil du lære hvordan disse teknologier virker og du vil være i stand til at implementere server workloads i et cloud fabric. Du vil også lære, hvordan du skal konfigurere netværk, UAC og IAM i et cloud fabric for at opnå den bedste ydelse og sikkerhed for dine workloads.

Praktik

Hos Erhvervsakademi Dania gør vi os umage for at klæde dig bedst muligt på til erhvervslivet som IT-teknolog. Derfor sender vi dig igennem et praktikforløb for at skabe den rette balance mellem de kompetencer, du opnår på uddannelsen, og din evne til at omsætte disse til praksis. I løbet af din uddannelse skal du gennemføre praktik i mindst tre måneder i en virksomhed eller organisation.

Med praktikforløbet vil du opleve, hvordan du kan bidrage i en jobfunktion. Perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse som IT-teknolog. Derudover vil den også give dig den nødvendige joberfaring.

Som IT-teknolog kan du komme i praktik i forskellige brancher, dog med en grad af forbindelse til den specialisering du valgte på tredje semester, med dertilhørende titel og arbejdsopgaver.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Når du tager en uddannelse som IT-teknolog, finder du din praktikplads i et tæt samarbejde med din praktikvejleder. Derefter opstiller I nogle klare rammer og kriterier for praktikperioden – sammen med praktikvirksomheden. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på at få det ønskede udbytte af din praktik, som både kan foregå i Danmark og udlandet.

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed på vores uddannelser, er vores praktikportal. Her kan du som studerende oprette et CV og virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og anvendes meget af vores studerende og virksomheder.

to mandlige studerende står med en computer på gangen og arbejder

Hvad kan jeg blive?

Med en IT-teknologuddannelse giver du dig selv en god platform til en karriere i IT-branchen. Som færdiguddannet IT-teknolog har du viden, færdigheder og kompetencer der bliver efterspurgt på jobmarkedet. Med dit valg af en specialiseringsretning, kan du overfor en arbejdsgiver tydeligt demonstrere, hvordan du er i stand til at skabe værdi i virksomheden.

 
 

Som IT-teknolog kan jobbet være mange ting. Herunder er der blot nogle eksempler på jobstillinger som du kan blive som IT-teknologer fra Dania.

Du kan fx blive

 • Netværksspecialist

 • Systemkonsulent
 • Applikationsprogrammør

 • Cloud Infrastructure Specialist
 • Webudvikler

 • Sikkerhedsanalytiker

 • Projektleder

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialer
  • Automatik- og procesuddannelsen med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C (bestået)
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 25 %
  Kvote 2: 75 %

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring at starte som fuldtidsstuderende på IT-teknolog uddannelsen. Hos Erhvervsakademi Dania vil du opleve praksisorienteret og virkelighedsnær holdundervisning.
Det betyder at du oftest vil arbejde i grupper, hvor gruppens medlemmer kan have forskellige roller, nøjagtig som i en virksomhed. Der er plads til og en forventning om at du stiller spørgsmål undervejs i undervisningen. På denne måde får du så meget viden med dig som overhovedet muligt.

På Erhvervsakademi Dania er vi ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende.
Vi tror heller ikke på, at der er nogen, der kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende, når du læser til IT-teknolog hos os.

Det er generelt vigtigt for os at signalere, at der skal være plads til alle på Erhvervsakademi Dania – også på vores uddannelse inden for IT. Derfor vil din undervisning være tilrettelagt på en hel særlig måde, så vi sikrer os, at du får de bedste forudsætninger for at lære en hel masse hos os.

Vi lægger ikke skjul på, at vi er utrolig stolte over at kunne tilbyde dig et uddannelsesforløb som kommende IT-teknolog, hvor du kommer i udvikling. Vi modtager altid vores studerende med åbne arme, og vi yder en dyd for at følge dig helt til dørs. Vores ambition er at gøre din tid hos os værd at se tilbage på.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Når du læser til IT-teknolog, får du automatisk mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.

Så har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ved at benytte dig af tilbuddet, sikrer du dig en på ”opleveren”. Du får her mulighed for at fortsætte dit studie – bare i udlandet. Vores uddannelse inden for IT giver dig mulighed for at opleve flere forskellige lande i Europa, men du kan også vælge at tage til Vietnam, Sydkorea og Canada. Du bestemmer helt selv, hvordan dit eventyr skal udforme sig.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til IT-teknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som IT-teknolog kan du læse videre på forskellige uddannelser.
  Du kan fx læse halvandet år mere på en professionsbachelor i IT-sikkerhed, Dataanalyse, Produktudvikling og teknisk integration eller Innovation og Entrepreneurship. Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som IT-teknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Er du ung tilflytter fra en anden kommune og flytter til Viborg for at studere, stiller Viborg Kommune boliggaranti. Boligen tilbydes sædvanligvis til indflytning umiddelbart omkring studiestart.

  Lige over for campus Viborg ligger Camp Logos, der indeholder ungdomsboliger udlejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Her er udendørs faciliteter som boldbaner og bålplads, adgang til fælles vaskeri.

  Der er mange muligheder for bolig i Viborg, både tæt på Campus og tæt på Viborg centrum, hvis man ønsker at bo tæt på bylivet og shopping-mulighederne.

  Kontakt boligselskaberne Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg for yderligere information om boliger i Viborg. Du kan også blive skrevet op til både ungdomsbolig, familiebolig, rækkehus og lejlighed på den fælles venteliste BoViborg.dk.

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Viborg

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Viborg
Adjunkt
Viborg
Adjunkt
Viborg

Du kan også overveje at læse

It-hobby lokker tilbage på skolebænken

27.07.2022

Efter 16 år skifter Nikolaj Thøgersen arbejdslivet ud med titlen som studerende. Via studiet til it-teknolog kan han nemlig komme til at arbejde med sin hobby.

It-teknolog får pulsen op som systemkonsulent

20.05.2022

Som systemkonsulent har Robert Newstead stille dage og meget travle dage ved Ullits og Winter IT i Viborg. Som IT-teknolog sørger han for, at alting glider, og sikre at der ikke sker det værst tænkelige: nedbrud af en domiancontroller. Efter mange år i Forsvaret valgte han at læse videre til IT-teknolog, hvor han fik omsat sin praktik til en fastansættelse efter dimissionen. Selv synes han bedst om uddannelsens generelle del, fordi man får prøvet lidt af det hele, hvorefter det er nemmere at tage et valg om specialisering.

Se video

Studerende hacker og jagter sikkerhedshuller i fritiden

23.09.2021

IT-teknolog-studerende i Viborg har skabt et hold af ambitiøse hackere, der mødes for at blive de bedste i at finde huller i it-sikkerheden. Målet er at blive de bedste sikkerhedseksperter allerede under studiet

”Uddannelsen til IT-teknolog er alt det, jeg håbede på – og mere til”

28.02.2019

Mihai Avram forfulgte sin drøm og læser nu IT-teknolog på Erhvervsakademi Dania i Viborg.

Jonas vil sikre virksomheders netværk

26.02.2019

Jonas Omstrup studerer til it-teknolog, der arbejder med at få internettet fra internetudbyderen ind på forbrugers devices på den bedste og mest sikre måde

Drømmen om at arbejde med både mennesker og IT gik i opfyldelse

13.06.2018

Skibonitten Jesper Aabenhuus Sørensen gik direkte fra praktik til fastansættelse som IT-konsulent hos ITINO i sin hjemby, da han dimitterede som IT-teknolog fra Erhvervsakademi Dania i 2017

Hjalp denne side dig?