Del siden
 
       
 

Automations­teknolog

Interesserer du dig for robotteknologi og automatisering?

Vil du gerne arbejde i en branche, hvor de teknologiske muligheder er i en rivende udvikling? Og vil du gerne have en uddannelse med attraktive jobmuligheder? Så er automationsteknolog-uddannelsen måske det rigtige valg for dig.

Virksomheder stiller nu og i fremtiden store krav til effektivitet og kvalitet. Og der vil være et stadigt stigende behov for personer, der kan automatisere stort set alle arbejdsgange. Derfor kan du som automationsteknolog fx arbejde som programmør, projektleder, teknisk rådgiver eller selvstændig. Mange virksomheder har i dag specialiseret sig inden for området Industriel automatik og fungerer som eksterne specialister/leverandører af automationsløsninger i ind- og udland. Med uddannelsen kan du blive en aktiv og attraktiv del af automationsbranchen.

Video

Fakta

Titel

Automationsteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til automationsteknolog kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du modtage undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Du vil eksempelvis komme på virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden, der gør dig parat til at arbejde med automationsteknologi, herunder robotteknologi.

Praktik på sidste semester

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves.  

Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Design, programmering og opbygning

  Du lærer om teknologioptimering, styringsopbygning og udvikling af overvågningssystemer.

  Programmering er kernen i uddannelsen og uanset om du har kendskab til programmeringssprog eller det er helt nyt, klæder uddannelsen dig på med grundlæggende og videregående programmeringskompetencer.

 • Robotteknologi og projektudvikling

  Du lærer om de forskellige robottyper, konfigurationer og hvilke udfordringer og muligheder, der ligger at programmere en robot.

  Du får undervisning i vores robotlab, hvor du kommer til at arbejde med programmering af forskellige typer robotarme, vision-systemer og kommunikationssystemer til integration af robotter i produktionslinjer.

 • Systemdesign

  Du får viden om databehandling, dataudveksling og hvordan du programmerer brugerfladen på en HMI ”Human Machine Interface”, som er bindeleddet mellem brugeren og PLC’en.

  Du lærer at designe SCADA-systemer, der foretager dataopsamling og styre hele anlæg, hvor brugerfladens design og konfiguration er hensigtsmæssig for brugeren.

 • Projektledelse

  Du får viden indenfor projektledelses metoder, innovation og forretningsforståelse, hvor du lærer at bruge planlægnings- og styringsværktøjer.

  Du får kompetencer til at håndterer kreative processer i forbindelse med idé- og konceptudvikling og kan styre/deltage i projekter i et tværfagligt samarbejde.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

Retninger

På tredje semester skal du vælge valgfag at specialisere dig i. Valgfagene fylder i alt 15 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver.

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Internationalisering og forretningsforståelse, med studietur (5 ECTS)

  Du får en forståelse af hvordan det er at arbejde udenfor Danmark og hvilke muligheder og udfordringer der kan være. Du lærer om virksomheders strategi bag outsourcing/offshoring og produktions‐ og procesmetoder og opnår kompetencer indenfor leverandør-, virksomheds- og kundekontakt.

  Du deltager i en studietur til en destination i Europa, hvor du møder udenlandske virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at hente viden og inspiration, samt

  Studieturen er både en rigtig god social oplevelse men også en oplagt mulighed for at styrke dit faglige netværk internationalt, hvis du har en drøm om praktik eller senere arbejde i udlandet.

 • SQL og Python (10 ECTS)

  Du modtager teoretisk og praktisk undervisning i design og implementering af relationelle databaser med programmeringssproget (SQL) til håndtering af data. Du undervises i at programmere på forskellige niveauer fra mikrocontrollere over almindelige administrative programmer (f.eks. Python) til automatisering af processer.

 • Teknisk Engelsk (5 ECTS)

  Undervisningen har fokus på gruppecases hvor hver faggruppe undersøger et specifikt firma vedr. et af FN’s 17 verdensmål med relevant faglig uddannelse, klima, faglige mål, mv. Formålet med teknisk engelsk er at give den studerende en forståelse af virksomheders etiske regler (f.eks. gennem Fairtrade og forretningskultur gennem CSR-begreber) samt at kunne videregive viden om og forståelse for teori og praktisk anvendelse/overholdelse af relevante FN verdensmål på engelsk.

Praktik

Som en del af uddannelsen til automationsteknolog skal du i praktik i tre måneder. Praktikforløbet giver dig mulighed for at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden, du opnår og din evne til at omsætte den i praksis.

Med praktikforløbet oplever du, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

 

Hvordan finder du en praktikplads?

Som automationsteknolog kan du komme i praktik i forskellige virksomheder. Du kan blandt andet komme i praktik som teknisk rådgiver eller projektleder.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads. Sammen med praktikvirksomheden opstiller du og din vejleder nogle rammer og kriterier for praktikken, så du får mest muligt ud af forløbet. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i både Danmark eller udlandet.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

Vær opmærksom på, at praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Studerende koder i samarbejde en robot på studiet til automationsteknolog

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som automationsteknolog har du rigtig gode kort på hånden til en karriere i robot- og automationsbrachen.

 
 

Du kan fx blive

 • Software-ingeniør
 • Projektleder
 • Projektingeniør
 • Robotudvikler
 • Salgsingeniør
 • Teknisk rådgiver
 • Programmør

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have matematik C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Bådmekaniker
  • CNC-tekniker
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)
  • Finmekaniker (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
  • Flymekaniker
  • Industritekniker (specialer og trin 2 og 3)
  • Køletekniker
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Maskinsnedker
  • Personvognsmekaniker (trin 2)
  • Plastmager
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker
  • Skibsmontør
  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen (med specialer)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som automationsteknolog med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vores vejledere giver dig en individuel anbefaling, når vi har modtaget en ansøgning fra dig. 

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, så er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder, at du ofte modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål, så du kan få så meget viden med dig som overhovedet muligt.

 

Den specifikke undervisning er også til for, at springet fra elev til studerende bliver så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever overgangen ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver også et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og udvikler dig.

 

Video

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for, at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Adjunkt
Randers
Studiesekretær
Randers
Lektor
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til automationsteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som automationsteknolog kan du læse en top-up i innovation og entrepreneurship eller i produktudvikling og teknisk integration på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som automationsteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Hedensted

   

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Hedensted

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Lektor
Randers

Du kan også overveje at læse

Dania-praktikanter vilde med Unimec

03.05.2023

Hvert år kan Danias studerende indstille deres praktikvirksomhed til årets praktikophold. For første gang har to studerende fra to forskellige uddannelser uafhængigt af hinanden nu indstillet den samme virksomhed, Unimec i Langå, til prisen.

Flere kvinder vil læse it- og teknologi

03.08.2022

Væsentlig flere kvinder end tidligere er blevet optaget på de mandsdominerede it- og teknologiske videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania, hvilket glæder Dansk Erhverv og DEA. 27-årige Frederikke Kildahl Sørensen fra Randers er en af dem, der går mod strømmen, og som den første i sin familie vil tage en videregående uddannelse

Robot-industrien mangler kloge hænder

24.10.2021

Danske robotvirksomheder oplever stigende efterspørgsel på automation, men det kniber med at finde arbejdskraften, der kan få løsningerne ud til kunderne

Pia flyttede fra mand og børn for at læse videre

23.12.2019

Efter flere år som hjemmegående husmor var det elektriker Pia Skøtts tur til et eventyr. Opbakningen fra sin mand fik hende til at starte på uddannelsen til automationsteknolog i Randers og flytte 174 km væk fra gården i Rødekro i hverdagene. Oplevelsen har styrket familiens sammenhold og gjort dem gladere for hinanden

Praktisk forløb for gymnasie-studenter mindsker frafald

21.08.2019

For første gang nogensinde må Erhvervsakademi Dania lave et praktisk forløb for studenter. Det gør en kæmpe forskel for frafaldet, mener de begejstrede studerende og rektor

Ny PLC-fagbog bliver læst i hele verden

22.03.2019

I stedet for at irritere sig over manglende fagbog til sine studerende har Tom Mejer Antonsen skrevet sin egen bog om PLC programmering. Snart kommer den på et fjerde sprog, og den store interesse har affødt et kursus med forfatteren bag til juni og august

Hjalp denne side dig?