Del siden
 
       
 
 

Automations­teknolog

Vil du lave robotter og automatiske anlæg?

Vil du være robotudvikler, teknisk rådgiver eller SCADA-programmør? Med uddannelsen som automationsteknolog får du færdigheder i at analysere en proces og automatisere den ved hjælp af højteknologiske programmer, maskiner og robotter.

Du bliver rustet til job i fx ingeniør- og IT-virksomheder, hvor du kommer til at arbejde med teknologi til at afhjælpe og automatisere arbejdsgange, processer og lignende. Din titel kan blive alt fra projektleder og udviklingsingeniør til PLC-programmør.

Video

Fakta

Titel

Automationsteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers og Hedensted

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til automationsteknolog kombinerer teori og praktik.

Læser du uddannelsen i Randers foregår de første 3 semestre på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx vil du opleve virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

Læser du i Hedensted vil du i løbet af de første tre semestre modtage undervisning i både Hedensted og Randers, samtidig med, at du også vil være tilknyttet en lokal virksomhed. Læs mere om Hedensted-modellen

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Hvis du studerer i Hedensted, vil du oftest komme i praktik i den virksomhed, som du i forvejen er tilknyttet. 

Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

 

Uddannelsens kerneområder

 • Design og opbygning af automatisk enhed

  Her lærer du om styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering og projektudvikling. Samtidig lærer du også at designe el-tekniske systemer, så de lever op til de regler, der er på området.

  Du lærer også om konfiguration og programmering, og så skal du selvfølgelig kunne kvalitetssikre de løsninger, som du har været med til at udvikle.

 • Integration af automatiske enheder

  Her vil du lære at regulere automatiske anlæg, så de kører optimalt. Du vil også blive introduceret til hvordan du programmerer brugerfladen – det såkaldte operatør interface – så det er hensigtsmæssigt for brugeren.  

 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer

  Her vil du få viden om de teorier, metoder og begreber, som er vigtige at kunne som automationsteknolog, og du vil lære om databehandling og dataudveksling i automatiske anlæg.

 • Virksomheden

  Her vil du lære forskellige ting som relaterer sig til en virksomhed. Du kommer blandt andet til at lære om projektledelse, innovation og forretningsforståelse. Fx vil du lære at lave en analyse af virksomhedens markedssituation og af hvilket behov, der er for automatiseringer.

Retninger

På andet og tredje semester skal du vælge retningsgivende valgfag at specialisere dig i. Valgfagene fylder i alt 25 ECTS-point ud af de i alt 120 ECTS-point, som uddannelsen giver.

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

Læser du i Hedensted foregår denne del i den virksomhed, som du har et samarbejde med. 

 • Robotteknologi 10 ECTS-point
 • Vision, ID mm. 10 ECTS-point
 • Tavler 15 ECTS-point
 • SQL 15 ECTS-point
 • Wonderware SCADA – IGSS 15 ECTS-point

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som automationsteknolog i praktik i tre måneder i en virksomhed i løbet af din uddannelse.

Læser du i Hedensted vil dette oftest være i den virksomhed, som du allerede har et samarbejde med. 

 

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som automationsteknolog kan du komme i praktik i forskellige virksomheder, hvor der finder transport til og fra sted. Du kan komme i praktik som fx teknisk rådgiver eller projektleder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Læser du i Randers finder du i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet..

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som automationsteknolog har du rigtig gode kort på hånden til en karriere i robot- og automationsbrachen.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have fysik C og matematik C

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Bådmekaniker
  • CNC-tekniker
  • Cykel- og motorcykelmekaniker
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Finmekaniker
  • Flymekaniker
  • Industritekniker
  • Køletekniker
  • Personvognsmekaniker
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker
  • Skibsmontør
  • Værktøjsuddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt fysik C og matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

 • Studiepladser og kvotefordeling

  Der er frit optag på uddannelsen så længe du opfylder adgangskravene.

  Kvotefordelingen er 50/50

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som automationsteknolog med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vores vejledere giver dig en individuel anbefaling, når vi har modtaget en ansøgning fra dig. 

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

  Bemærk

  Ønsker du at læse uddannelsen i Hedensted, skal du søge om optagelse på uddannelsen i Randers. 

  Når du har sendt din ansøgning via optagelse.dk, vil vi bestræbe os på at kontakte dig inden for en uge for at høre, om du ønsker at læse i Randers eller Hedensted.  

   

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt.

 

Dermed bliver springet for dig så blidt og naturligt, at du måske ikke oplever det ud over, at du lærer en hel del mere. Og det giver et nærværende studiemiljø, hvor underviserne går op i, at du trives og bliver dygtig.

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kærer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Lektor
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til automationsteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som automationsteknolog kan du læse en top-up i innovation og entrepreneurship eller i produktudvikling og teknisk integration på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som automationsteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

  Hedensted

   

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

  Hedensted

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

 
Underviser
Randers
 
Underviser
Randers
 
Lektor
Randers
 
Lektor
Randers
 
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?