Del siden
 
       
 
 

Produktions­teknolog

Vil du udvikle produkter, der gør i morgen smartere?

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling af nye produkter? Med uddannelsen som produktionsteknolog får du en grundig teoretisk og praktisk viden, der klæder dig på til job inden for produktions-planlægning, mekanisk konstruktion, produktudvikling og lignende.

Du vil ofte få job i industrivirksomheder, hvor du kommer til at arbejde med alt fra produktudvikling, salg og indkøb til planlægning og kvalitet. Din titel kan fx blive projektleder, teknisk indkøber, værkfører, kvalitetsmedarbejder, konstruktør eller produktudvikler.

 

Fakta

Titel

Produktionsteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers og Skive

Undervisningssprog

Dansk

Tilmelding

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til produktionsteknolog kombinerer teori og praktik. De første 3 semestre foregår på erhvervsakademiet. Her vil du møde undervisning på hold, der er praksisorienteret og virkelighedsnær. Fx. vil du opleve virksomhedsbesøg og møde cases fra den virkelige verden.

På fjerde og sidste semester skal du i praktik, hvor teorierne for alvor skal afprøves. Efter praktikken mangler du kun den afsluttende opgave.

Uddannelsens kerneområder

 • Produktudvikling

  Her vil du lære om produktudviklingens faser fra idé til produktion. Fx vil du lære at skitsere og visualisere dine idéer og tanker, fx gennem prototyper og, hvordan du planlægger din produktudvikling, fastsætter et behov og udarbejder krav til produktet.

 • Konstruktion

  Her skal du lære at bygge dine tanker og idéer. Du skal lære at konstruere din idé i de rigtige dimensioner, det rette materiale og at tage højde for de krav og specifikationer mm, som du satte i planlægningsfasen.

 • Teknisk dokumentation

  Her lærer du at dokumentere det tekniske i forhold til et produkt og udviklingen af det. Det kan fx være ved hjælp af 3D-modellering eller -illustrering og beregninger af en given konstruktion.

 • Materialer og fremstillingsprocesser

  Hvilket materiale er det bedste? Det varierer fra projekt til projekt, og du kommer til at lære om forskellige materialer og deres egenskaber, styrker og svagheder, så du til en hver tid kan komme med et kvalificeret svar på spørgsmålet.

 • Virksomhedsteknik

  Her vil du blive introduceret til forskellige virksomheds-relaterede emner. Fx vil du lære at lave instruktioner og procedurer for en virksomheds kvalitetssystem. Du vil også få et indblik i virksomhedsøkonomi, systemer til produktions-styring samt miljø og arbejdsmiljø.

 • Produktionsteknik

  Her lærer du at planlægge en produktion ud fra blandt andet kostpriser, vareflow og hensynet til, at bruge en virksomheds produktions-apparat så optimalt som muligt. Undervisningen vil også berøre emner som lageropbygning og lagerstyring samt det fysiske arbejdsmiljø i produktionen.

 • Automatisering

  Her vil du lære, hvordan du med fordel kan bruge automation i forhold til udviklingen af nye produkter. Det gælder både i udviklings- og produktionsfasen.

Retninger

På tredje semester skal du vælge en retning, som du vil specialisere dig i.

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

Uddannelsen udbydes i Randers og Skive, og der tilbydes de samme retninger i de to uddannelsesbyer. 

 • Produktions- og procesoptimering

  Vil du være specialist i at optimere produktioner og processer, så er denne retning helt perfekt. Som specialist i produktions- og procesoptimering kan du hjælpe virksomheder med at optimere forskellige ting på tværs af virksomheden.

  Du lærer at optimere med mange forskellige perspektiver. Herunder fx miljø, økonomi og tempo.

 • Industriel design og bæredygtighed

  Vil du være specialist i at designe nye produkter, så skal du vælge denne retning. Som specialist i industrielt design og bæredygtighed kan du udvikle produkter ud fra hensynet til både form, funktion, behov, produktion, bæredygtighed, materialevalg og designtrends.

 • Produktudvikling

  Vil du være specialist i at udvikle nye produkter og udstyr, så er denne retning noget for dig. Som specialist i produktudvikling kan du hjælpe virksomheder, der har behov for at få udviklet deres produkter og deres udstyr. Fx kan du arbejde i 3D-programmer, med dimensionering og med teknisk dokumentation.

Praktik

For at skabe den rette balance mellem den teoretiske viden du opnår og din evne til at omsætte den i praksis, skal du som produktionsteknolog i praktik i tre måneder i en virksomhed i løbet af din uddannelse.

 

Med praktikforløbet vil du opleve, hvad du kan bidrage med i en jobfunktion, og perioden vil give dig et realistisk billede af, hvordan det vil være at komme i job efter endt uddannelse. Og ikke mindst vil den give dig joberfaring.

Som produktionsteknolog kan du komme i praktik i forskellige virksomheder, og oftest i en industrivirksomhed. Du kan komme i praktik som fx teknisk rådgiver eller projektleder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

 

Du finder i tæt samarbejde med din praktikvejleder en praktikplads, og sammen med praktikvirksomheden opstiller I nogle rammer og kriterier for praktikken. Alle praktikvirksomheder og praktikaftaler bliver godkendt af Erhvervsakademi Dania, så du er sikker på, at du får det ønskede udbytte ud af dine tre måneders praktik, som kan foregå i Danmark eller udlandet.

 

 

Et af de redskaber, vi stiller til rådighed, er vores praktikportal, hvor du som studerende kan oprette et CV, og hvor virksomheder kan slå praktikstillinger op. Praktikportalen er vellidt og meget brugt af vores studerende og virksomheder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som produktionsteknolog har du et godt fundament til en karriere i fx produktionsvirksomheder

 
 

Du kan fx blive

 • Kvalitetschef
 • Produktionschef
 • Projektleder
 • Miljøansvarlig
 • Teknisk sælger
 • Produktionsplanlægger
 • Maskinkonstruktør
 • Maskintekniker
 • Plasttekniker
 • Produktudvikler
 • Kvalitetsmedarbejder
 • Teknisk tegner
 • Industriel designer
 • Teknisk indkøber
 • Selvstændig

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • CNC-tekniker (trin 2)
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Elektriker med specialer
  • Elektriker 1 og 2
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer)
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Gartner
  • Industriteknikuddannet (med specialer)
  • Karrosseriuddannet
  • Karosseriuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Ortopædist
  • Personvognsmekaniker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Vindmølletekniker (med specialer)
  • Værktøjsmager (værktøjsuddannelsen - trin 2)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Der er frit optag på uddannelsen så længe du opfylder adgangskravene.

   

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som produktionsteknolog med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

 

Det kan være et stort spring at gå fra at være elev eller at være i job til at være studerende. Hos Dania er undervisningen virkelighedsnær og nærværende. Det betyder fx. at du oftest modtager undervisning på mindre hold, hvor der er plads til dialog og til, at du kan stille spørgsmål undervejs i undervisningen, så du kan få så meget viden med dig, som overhovedet muligt. Du vil også opleve at skulle samarbejde i studiegrupper omkring projekter, hvor I lærer sammen og af hinanden. 

 

Vi er ikke bange for at gå en ekstra mil for at du skal trives som studerende. Vi tror nemlig på, at ingen kan lære optimalt, hvis de ikke har det godt. Derfor vil du møde undervisere som både kerer sig om din faglighed og dit øvrige velbefindende. Hos os er der plads til alle.

 

Internationale muligheder

 

Drømmer du om at arbejde uden for Danmarks grænser? Har du altid været fascineret af andre kulturer? Og har du også fundet ud af, at det virkelig giver plusser på CV’et, når man har været i praktik eller studeret i udlandet? Så tjek dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august måned altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

 

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen,  tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et, og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Randers
 
Studievejleder
Randers
 
Studiesekretær
Skive
 
Studiekoordinator
Skive

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som produktionsteknolog kan du læse en top-up i innovation og entrepreneurship eller i produktudvikling og teknisk integration på halvandet år og dermed stå med en professionsbachelorgrad.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som produktionsteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

  Skive

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet. 

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Randers

 
Studiekoordinator
Randers
 
Studievejleder
Randers
 
Adjunkt
Randers

Undervisere i Skive

 
Lektor
Skive
 
Lektor
Skive
 
Studiekoordinator
Skive
 
Lektor
Skive

Du kan også overveje at læse

Hjalp denne side dig?