Del siden
 
       
 

Produktions­teknolog

Vil du udvikle produkter og forbedre produktionen?

Vil du gerne arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling af nye produkter, hvor du designer, planlægger, optimerer og vedligeholder produktet eller produktionen? Og vil du gerne være med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter? Ønsker du derudover en uddannelse med attraktive jobmuligheder? - så er produktionsteknolog-uddannelsen måske det rigtige valg for dig.

Med uddannelsen som produktionsteknolog får du en grundig teoretisk og praktisk viden, der klæder dig på til job inden for produktionsstyring, design, konstruktion og lignende. Du kan fx blive produktudvikler, projektleder, kvalitetskoordinator, maskinkonstruktør, produktionstekniker og iværksætter.

Video

Fakta

Titel

Produktionsteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til produktionsteknolog er en kombination af praktiske og teoretiske vinkler. Denne kombination af faglige og praktiske vinkler giver dig en særlig god erfaring til dit fremtidige job som produktionsteknolog.

På dine første 3 semestre er du på erhvervsakademiet for at modtage undervisning. Her vil der være en kombination af holdundervisning og projektarbejde. Du bliver undervist i virkelighedsnære og praktiske eksempler på mindre hold. Fx kommer ud på virksomhedsbesøg og beskæftiger dig med cases fra erhvervslivet.

Fjerde semester foregår uden for erhvervsakademiet, hvor første halvdel er praktik i en virksomhed, og sidste halvdel handler om det afsluttende projekt.

Uddannelsens kerneområder

 • Produktudvikling

  Her vil du lære om produktudviklingens faser fra idé til produktion. Fx lærer du at skitsere og visualisere dine idéer og tanker gennem blandt andet prototyper. Du lærer også, hvordan du planlægger din produktudvikling, fastsætter et behov og udarbejder krav til produktet.

 • Konstruktion

  Dette kerneområde bygger på en mindre konstruktøruddannelse. Her skal du lære at bygge dine tanker og idéer. Du lærer at konstruere din idé i de rigtige dimensioner, det rette materiale og at tage højde for de krav og specifikationer, som du sætter i planlægningsfasen. Med andre er dette uddannelsesområde en mindre version af en konstruktøruddannelse.   

 • Teknisk dokumentation

  Under teknisk dokumentation lærer du at dokumentere det tekniske i forhold til et produkt og udviklingen af det. Det kan fx være ved hjælp af 3D-modellering eller -illustrering og beregninger af en given konstruktion.

 • Materialer og fremstillingsprocesser

  Hvilket materiale er det bedste? Det varierer fra projekt til projekt, og du kommer til at lære om forskellige materialer og deres egenskaber, styrker og svagheder, så du til en hver tid kan komme med et kvalificeret svar på spørgsmålet.

 • Virksomhedsteknik

  Her bliver du introduceret til forskellige virksomhedsrelaterede emner. Fx lærer du at lave instruktioner og procedurer for en virksomheds kvalitetssystem. Du vil også få et indblik i virksomhedsøkonomi, systemer til produktionsstyring samt miljø og arbejdsmiljø.

 • Produktionsteknik

  Her lærer du at planlægge en produktion ud fra blandt andet kostpriser, vareflow og hensynet til at bruge en virksomheds produktionsapparat så optimalt som muligt. Undervisningen vil også berøre emner som lageropbygning og lagerstyring samt det fysiske arbejdsmiljø i produktionen.

 • Automatisering

  Under dette kerneområde lærer du, hvordan du med fordel kan bruge automation til udviklingen af nye produkter. Det gælder både i udviklings- og produktionsfasen.

Retninger

På dit tredje semester skal du specialisere dig i den retning, som du finder mest interessant. Er det maskinteknikeruddannelse, produktudvikler eller noget helt tredje der fanger din interesse?

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Produktions- og procesoptimering

  Vil du være specialist i at optimere produktioner og processer, så er denne retning helt perfekt. Som specialist i produktions- og procesoptimering kan du hjælpe virksomheder med at optimere forskellige ting på tværs af virksomheden.

  Du lærer at optimere med mange forskellige perspektiver. Herunder fx miljø, økonomi og tempo.

 • Industriel design og bæredygtighed

  Vil du være specialist i at designe nye produkter, så skal du vælge denne retning. Som specialist i industrielt design og bæredygtighed kan du udvikle produkter ud fra hensynet til både form, funktion, behov, produktion, bæredygtighed, materialevalg og designtrends.

 • Produktudvikling

  Vil du være specialist i at udvikle nye produkter og udstyr, så er denne retning noget for dig. Som specialist i produktudvikling kan du hjælpe virksomheder, der har behov for at få udviklet deres produkter og deres udstyr. Fx kan du arbejde i 3D-programmer, med dimensionering og med teknisk dokumentation.

Praktik

I løbet af din uddannelse skal du i praktik i tre måneder.

Med praktikforløbet under din uddannelse til produktionsteknolog kommer du til at stifte bekendtskab med, hvad du i et fremtidigt produktionsteknolog-job kommer til at arbejde med. Du oplever, hvilke jobfunktioner du kan arbejde med, og hvordan det er at arbejde fuldtid som produktionsteknolog.

Praktikforløbet er til for at skabe den rette balance mellem teori og praksis og giver dig relevant joberfaring, som du kan bruge, når du er færdiguddannet.

Hvor kan du komme i praktik som produktionsteknolog?

Du kan komme i praktik i forskellige virksomheder - oftest i en industrivirksomhed. Du kan komme i praktik som fx teknisk rådgiver eller projektleder.

Hvordan finder du den rette praktikplads?

Du får hjælp til at finde din praktikplads af en praktikvejleder. Sammen med din praktikvejleder og din praktikvirksomhed opsætter i herefter rammerne for din praktikstilling.

Hos Dania godkender vi alle praktikaftaler, så du er sikret at få den bedste oplevelse og det bedste udfald af din praktik.

Praktikforløbet kan i øvrigt også foregå i udlandet.

Vi stiller blandt andet en praktikportal til rådighed, hvor du kan oprette dit CV og se forskellige virksomheders praktikstillinger.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

studerende i gang med undervisning på computer

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som produktionsteknolog har du et godt fundament til en karriere i fx produktionsvirksomheder

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • Bygningssnedker
  • CNC-tekniker (trin 2)
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Elektriker med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer)
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Gartner
  • Industriteknikuddannet (med specialer)
  • Karrosseriuddannet
  • Karosseriuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Ortopædist
  • Personvognsmekaniker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teater-, event- og av-tekniker
  • Teknisk designer
  • Vindmølletekniker (med specialer)
  • Værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 35%

  Kvote 2: 65%

 • Anbefalede studieforberedende kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som produktionsteknolog med lidt forberedelse inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende indledende kurser.   

  Indledende økonomisk matematik

   

  Bemærk, at hvis din optagelse sker på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så skal du deltage. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Går du fra at være elev til studerende? Så kan det være et stort spring. Derfor vil vi gerne gøre din undervisning så virkelighedsnær som muligt.

Du modtager af samme årsag undervisning på mindre hold, så du kan stille spørgsmål og få det bedste udbytte af undervisningen.

 

Du skal også samarbejde i studiegrupper omkring projekter, hvor I lærer sammen og af hinanden. 

Vi vil gerne gøre det ekstra for, at du trives på din uddannelse. Vi og dine lærer går derfor op i, at du trives på både et fagligt og socialt plan. Vi har plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde eller uddanne dig uden for Danmarks grænser, og vil du gerne lære mere om andre kulturer? Så kan et ophold i udlandet måske være noget for dig. Foruden den store oplevelse, giver det dig også ekstra plusser på dit CV. Se dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som produktionsteknolog har du også mulighed for at
  læse videre og bygge mere ovenpå.

  Du kan fx læse videre på en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration eller til ingeniør, hvor du opnår merit som produktionsteknolog.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som produktionsteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

  Skive

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet. 

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere i Randers

Studiekoordinator
Randers
Studievejleder
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Randers-firma lukker studerende ind i maskinrummet

11.01.2021

Virksomheden Danotek får forslag til lageroptimering af studerende på produktionsteknolog-uddannelsen. Praksisnært og fedt, siger de studerende

Kyllinger skiftet ud med studie og bæredygtighed

05.06.2020

Efter 10 år som slagterimedarbejder startede Monika Thing på studiet til produktionsteknolog. Nu er hendes drøm at arbejde med bæredygtighed, når hun om lidt dimitterer

Det bedste fra to verdener

31.07.2019

Som konstruktør kombinerer Morten Møller Rasmussen design af maskiner med selv at få lov til at skrue dem sammen. Vejen til drømmejobbet var uddannelsen som produktionsteknolog

”Jeg vil ikke stå det samme sted hele livet”

28.02.2019

Morten læser til produktionsteknolog og drømmer om at arbejde med data, maskiner og mennesker

Michele vil være projektleder

28.02.2019

Med uddannelsen til produktionsteknolog håber Michele Meyenburg at få arbejde som projektleder indenfor kvalitet

Studerende hjælper stor fabriksudvidelse på vej

20.12.2018

Det går rigtig godt for emballagevirksomheden Toppac i Randers. Så godt, at de er udfordret på pladsen og skal udvide. Det får de input til af to produktionsteknologer fra erhvervsakademiet

Hjalp denne side dig?