Del siden
 
       
 

Produktions­teknolog

Vil du udvikle produkter og forbedre produktionen?

Vil du gerne arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling af nye produkter, hvor du designer, planlægger, optimerer og vedligeholder produktet eller produktionen? Og vil du gerne være med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter? Ønsker du derudover en uddannelse med attraktive jobmuligheder? - så er produktionsteknolog-uddannelsen måske det rigtige valg for dig.

Med uddannelsen som produktionsteknolog får du en grundig teoretisk og praktisk viden, der klæder dig på til job inden for produktionsstyring, design, konstruktion og lignende. Du kan fx blive produktudvikler, projektleder, kvalitetskoordinator, maskinkonstruktør, produktionstekniker og iværksætter.

Video

Fakta

Titel

Produktionsteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen til produktionsteknolog er en kombination af praktiske og teoretiske værktøjer og metoder. Denne kombination af faglige og praktiske kompetencer giver dig en særlig god erfaring til dit fremtidige job som produktionsteknolog.

På dine første 3 semestre modtager du holdundervisning på erhvervsakademiet. Her vil der desuden arbejdes med projektarbejde. Undervisning er baseret på virkelighedsnære eksempler. Du kommer på virksomhedsbesøg og beskæftiger dig med cases fra erhvervslivet.

Første og andet semester er fællessemestre, hvor der undervises i de grundlæggende værktøjer. På 3. semester vælger du et speciale, hvor du kan fordybe dig endnu mere.

Fjerde semester foregår uden for erhvervsakademiet. Første halvdel er praktik i en selvvalgt virksomhed. I sidste halvdel arbejder du med det afsluttende projekt, som også kan foregå i virksomheden.

 

På uddannelsen kommer du omkring

 • Grøn omstilling og produktionsteknik

  Her lærer du at styre og planlægge en produktion på baggrund af kundens ønsker. Væsentlige fagelementer er cirkulær økonomi, vareflow, planlægning og optimering. Ønsket er at bruge virksomheds produktionsapparat så optimalt som muligt under hensyntagen til bæredygtighed.

 • Produktudvikling og industridesign

  Med afsæt i kundens ønsker lærer du om produktudviklingens faser fra idé til produktion. Du lærer blandt andet at skitsere og visualisere dine idéer gennem prototyper – fx 3D print.

 • Konstruktion og 3D-print

  Her lærer du at designe og konstruere i de rigtige dimensioner, i det rette materiale og at tage højde for de krav og specifikationer, som kunden og lovgivningen angiver. Som en naturlig del indgår overvejelser om bæredygtighed og produktionsmetoder. 

 • Materialer, genanvendelse og fremstillingsprocesser

  Hvilket materiale er det bedste, og hvordan kan mest muligt genanvendes? Det varierer fra projekt til projekt, og du kommer til at lære om forskellige materialer og deres egenskaber, styrker og svagheder, så du til en hver tid kan komme med et kvalificeret svar på spørgsmålet.

 • Automatisering

  For at kunne være konkurrencedygtig skal du hele tiden have fokus på automatisering af produktionsudstyret. Derfor lærer du om hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer.

 • Teknisk dokumentation

  Under teknisk dokumentation lærer du at dokumentere din ideudvikling og konstruktion i form af tegninger udført efter gældende standarder med henblik på produktion.

  Du lærer at anvende CAD-værktøjer, hvor 3D-modellering er en væsentlig del.

 • Projektstyring- og ledelse

  Her lære du at arbejde i projektgrupper, udarbejde styringsværktøjer og rapportering af projektforløbet. Der arbejdes med forskellige værktøjer som SCRUM og Agile. 

 • Virksomhedsstyring

  Her lærer du at lave instruktioner og procedurer for en virksomheds kvalitetssystem.

  Du vil også få et indblik i virksomhedsøkonomi, systemer til produktionsstyring samt miljø og arbejdsmiljø.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer.  

Retninger

På dit tredje semester skal du specialisere dig i den retning, som du finder mest interessant. 

Du kan læse mere om de retningsgivende valgfag ved at folde bjælkerne herunder ud.

 • Produktudvikling

  Vil du være specialist i at designe og udvikle nye produkter og udstyr, så er denne retning noget for dig.

  Som specialist i produktudvikling kan du hjælpe virksomheder, der har behov for at få udviklet deres produkter og deres udstyr.

  Fx kan du arbejde i 3D-programmer med dimensionering og teknisk dokumentation.

 • Produktions- og procesoptimering

  Her har vi fokus på metoder og værktøjer, som giver dig en forståelse for, hvordan du planlægger produktion og vedligehold af produktionsudstyret, så produktionen kører optimalt, og I altid leverer en god kvalitet.

  Du får desuden en forståelse for vigtigheden af, at du sammen med kollegaerne kan skabe forbedringer af virksomhedens processor, arbejdsmiljø og overskud.

Praktik

I løbet af din uddannelse skal du i praktik i halvdelen af 4. semester.

I praktikforløbet kommer du til at afprøve værktøjer og metoder, som du har lært igennem uddannelsen. Du oplever, hvilke jobfunktioner du kan arbejde med, og hvordan det er at arbejde fuldtid som produktionsteknolog.

Praktikforløbet er til for at skabe den rette balance mellem teori og praksis og giver dig relevant joberfaring, som du kan bruge, når du er færdiguddannet.

 

Hvor kan du komme i praktik som produktionsteknolog?

Du kan komme i praktik i forskellige virksomheder - oftest i en industrivirksomhed. Du kan komme i praktik som fx teknisk rådgiver eller projektleder.

Hvordan finder du den rette praktikplads?

Du finder selv din praktikplads med støtte fra akademiets praktikvejleder.

Sammen med din praktikvejleder og din praktikvirksomhed opsætter I herefter rammerne for din praktikstilling.

Hos Dania godkender vi alle praktikaftaler, så du er sikret at få den bedste oplevelse og det bedste udfald af din praktik.

Praktikforløbet kan i øvrigt også foregå i udlandet.

Når du skal søge din praktikplads har du adgang til vores praktikportal, der bliver brugt i stor grad af både studerende og virksomheder. Her kan du som studerende på Multimediedesigner uddannelsen oprette dit CV og finde praktikstillinger fra virksomheder.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Studerende kikker på opstilling

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som produktionsteknolog har du et godt fundament til en karriere i fx produktionsvirksomheder

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have bestået faget matematik C.

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

   

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • Bygningssnedker
  • CNC-tekniker (trin 2)
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Elektriker med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer)
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Gartner
  • Industriteknikuddannet (med specialer)
  • Karrosseriuddannet
  • Karosseriuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Ortopædist
  • Personvognsmekaniker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teater-, event- og av-tekniker
  • Teknisk designer
  • Vindmølletekniker (med specialer)
  • Værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag, er mindst 2,0 uden oprunding.

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 35%

  Kvote 2: 65%

 • Anbefalede genopfrisknings-kurser

  Giv dig selv en god start på dit nye studie som produktionsteknolog med lidt forberedelse, inden studiet for alvor går i gang.

  Særligt, hvis det er længe siden, at du sidst gik i skole, kan det være en god investering. 

  Vi anbefaler følgende kurser:   

  Økonomisk matematik

   

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Går du fra at være elev til studerende? Så kan det være et stort spring. Derfor vil vi gerne gøre din undervisning så virkelighedsnær som muligt.

Du modtager af samme årsag undervisning på mindre hold, så du kan stille spørgsmål og få det bedste udbytte af undervisningen.

 

Du skal også samarbejde i studiegrupper omkring projekter, hvor I lærer sammen og af hinanden. 

Vi vil gerne gøre det ekstra for, at du trives på din uddannelse. Vi og dine lærer går derfor op i, at du trives på både et fagligt og socialt plan. Vi har plads til alle.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde eller uddanne dig uden for Danmarks grænser, og vil du gerne lære mere om andre kulturer? Så kan et ophold i udlandet måske være noget for dig. Foruden den store oplevelse, giver det dig også ekstra plusser på dit CV. Se dine internationale muligheder, som studerende på Dania.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers
Studievejleder
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Med en uddannelse som produktionsteknolog har du også mulighed for at
  læse videre og bygge mere ovenpå.

  Du kan fx læse videre på en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration eller til ingeniør, hvor du opnår merit som produktionsteknolog.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som produktionsteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

  Skive

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

  Skive

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen. Du kan også læse mere i eksamensreglementet. 

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Studiekoordinator
Randers
Studievejleder
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Ny karriereretning: Jesper springer fra ufaglært til uddannet produktionsteknolog

21.06.2024

Selvom Jesper Hjørnholt med egne ord aldrig har været god til at gå i skole, er han nu færdig som produktionsteknolog takket være to års hårdt arbejde og sammenholdet med de andre studerende

Arne sætter den grønne omstilling på dagsordenen som produktionsteknolog

24.05.2024

Han har haft mange jobs, Arne Hilligsøe. I flere perioder endda to af slagsen på samme tid. Men det er først nu, som 52-årig, at Arne for første gang tager en videregående uddannelse – og nu vil han gøre noget for miljøet.

Berry Superfos får konkrete inputs fra produktionsteknolog-studerende

08.01.2024

Berry Superfos har samarbejdet med studerende fra produktionsteknolog-uddannelsen på Erhversakademi Dania i Randers i flere år. Det giver virksomheden nye input til deres udfordringer, og de studerende får mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger.

Dania-praktikanter vilde med Unimec

03.05.2023

Hvert år kan Danias studerende indstille deres praktikvirksomhed til årets praktikophold. For første gang har to studerende fra to forskellige uddannelser uafhængigt af hinanden nu indstillet den samme virksomhed, Unimec i Langå, til prisen.

Laurids har undervist produktionsteknologer i 25 år

06.03.2023

Med en fyreseddel i hånden og et nyindkøbt hus, havde Laurids Dam lidt travlt med at få et nyt job. Så uden erfaring med undervisning søgte Laurids Dam ind som underviser på maskintekniker-uddannelsen, som den hed tilbage i 1998

Produktionsteknolog laver strukturer og optimering i praktik

22.02.2023

Cristian-Marian Tambos hjælper i sin praktik som produktionsteknolog med at skabe struktur, optimere og lave instruktioner på Toppac

Hjalp denne side dig?