Del siden
 
       
 

Energi­teknolog

Vil du være med til at løse klimakrisen? Så bliv energiteknolog. Hos os kan du vælge mellem klasseundervisning i Randers eller online fjernundervisning.

Energiteknologen er den tekniske rådgiver indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. Som energiteknolog arbejder man med at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport, og man bidrager dermed til at reducere CO2-udledningen og løse klodens aktuelle klimaudfordring.

Som energiteknolog er man koordinator og rådgiver mellem forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg udføres på et niveau, hvor der tages hensyn til energioptimering, bæredygtighed og implementering af nyeste teknologier. Din titel kan fx blive projektleder, konsulent, driftsrådgiver, energirådgiver eller energichef.

Video

Fakta

Titel

Energiteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers eller online

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik, så du opnår både praktisk og teoretisk viden om optimering af energiforsyningsanlæg, klimaanlæg, procesanlæg og belysning mv. Energiteknologuddannelsen er meget bred, så man får et helhedsperspektiv på klima- og energiudfordringen.

Du vælger selv, om du vil studere hjemmefra via fjernundervisning eller møde op på campus i Randers. Deltager du online, skal du deltage i undervisningen, mens den foregår. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være tale om fysisk fremmøde til eksaminer og dele af undervisningen.

Du vil på uddannelsen arbejde meget med bæredygtighed, miljøledelse, energiledelse, energistyring, klimalovgivning, klimaaftaler, CO2 reduktion og helt generel bæredygtig udvikling med fokus på FN's verdensmål.

Praktisk vil du komme til at arbejde med implementering af solceller, varmepumper, vindmøller og andre VE-løsninger.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

På fjerde og sidste semester af uddannelsen starter du i praktikforløb. Her skal du for alvor afprøve de teoretiske kundskaber fra undervisningen i praktiske rammer. Efter endt praktik mangler du blot at skrive den afsluttende opgave.

På uddannelsen kommer du omkring

 • Bæredygtighed og grøn omstilling

  Vi arbejder med de grundlæggende principper indenfor bæredygtighed. Fx værdier, bæredygtighed og bæredygtig udvikling, global fordeling, regler, økonomisk vækst, grøn vækst, nulvækst, demokrati og bæredygtighed. Vi kommer også omkring klimahensyn, energipolitik og planlægning, metoder, miljøledelse, ecodesign, innovativ projektevaluering, CO2 måling og analyse. 

 • Bygningskompleksets energi

  På denne del af uddannelsen lærer du om byggeteknik og de forskellige fagområder herunder – fx vvs og el. Du lærer at lave grundlæggende beregninger og at lave energirigtige løsningsforslag inden for varme- og indeklimaanlæg. Ligesom du lærer at rådgive om energieffektive løsninger, som du kan bruge i en fremtidig karriere som fx energikonsulent.

  Og så lærer du også at føre det ud i livet som projektleder.

 • Energiforsyning og -omsætning

  Energi er komplekst, og du skal lære om kompleksiteten for at kunne optimere den. Det indebærer, at du skal introduceres til, hvordan du laver en energianalyse. Og du skal også lære at lave en energikortlægning og en varmeplanlægning.

  Du kommer fx til at lære om energimaskiner, energiomsætningsanlæg, energilagre, energibærere og energikilder – kort sagt handler det om energi, energi og energi.

  Det betyder også, at du i dit fremtidige job som energiteknolog er godt rustet til at håndtere komplekse problemer og finde løsninger herpå.

 • Energirigtige processer og produktionsanlæg

  I dette kerneområde lærer du om forskellige energirigtige processer og anlæg. Og du vil lære at optimere et anlæg, så det kører så energieffektivt som muligt.

  Du kommer også til at beskæftige dig med at vurdere og udvælge energioptimale løsninger ud fra det kombinerede hensyn til miljø og økonomi.

  Med denne viden er du fagligt rustet til et energiteknolog job som fx energikonsulent, energichef eller energirådgiver.

 • Virksomhedsrelaterede elementer

  Innovation, forretningsforståelse og projektledelse er i fokus her, og du lærer de centrale begreber, metoder og værktøjer at kende både teoretisk og praktisk. Fx lærer du at nytænke og at tage alle aspekter af en virksomhed med i planlægningen af et energieffektiviserings-projekt.

  På uddannelsen til energiteknolog bliver du herved også fagligt klar til at arbejde med projektledelse.

studieordningen kan du læse en uddybende beskrivelse af uddannelsen, dens fagelementer og eksamensformer. Herunder mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

Det særlige ved en hybriduddannelse

Energiteknologuddannelsen er en hybriduddannelse, hvor du selv bestemmer, om du vil følge undervisningen på campus i Randers eller bag skærmen. Der vil dog være nogle undervisningsdage, der kræver, at man er fysisk til stede.

Vælger du at studere online, skal du vide, at det er en disciplin i sig selv at studere online, og det stiller særlige krav til dig og din selvdisciplin. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på studiet, og et fastsat antal af timerne vil foregå live, hvor du sidder hjemmefra og deltager aktivt i onlineundervisning, mens den foregår.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med undervisere.

I forbindelse med studiestart, arbejder vi på at lave et fysisk to-dages introforløb på campus i Randers. Mødet med dine studiekammerater i virkeligheden vil støtte og udvikle det sociale mellem jer studerende, ligesom forholdet til dine undervisere får en god start.

Samme undervisning fysisk og online

Undervisningen foregår i et hybridt undervisningslokale, som er optimeret, så du som studerende kan følge og aktivt deltage i undervisningen hjemmefra.

Undervisningen vil foregå i tidsrummet 8:30-16:00 dansk tid. Herudover vil du skulle forberede dig og lave opgaver selvstændigt og deltage i online studiegrupper med dine medstuderende.

Struktur og selvdisciplin

Når du læser energiteknolog hos os, forventer vi af dig, at du er god til at strukturere din tid og har selvdisciplin til at overholde den. Det er vigtigt, at du er klar over denne præmis fra start.

Studiet er normeret som fuldtidsstudie, så du vil i gennemsnit skulle bruge 37 timer om ugen. Men udover den faste undervisning, bestemmer du selv, hvornår du bruger tid på uddannelsen. I forbindelse med gruppearbejde skal I sammen finde en løsning, der passer gruppen.

Strukturerer du din tid godt, og bruger du den tid på studiet, som du skal, kan du til gengæld forvente topmotiverede undervisere og en fremragende uddannelse med gode muligheder efterfølgende.

Praktik

Som studerende til energiteknolog skal du i praktik i ti uger i slutningen af din uddannelse. Det gør, at du får den rette balance mellem faglige og praktiske kundskaber. Læser du online med fjernundervisning, skal du stadig fysisk i praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet.

Video

Praktikforløbet giver dig blandt andet et indblik i, hvordan dit fremtidige job som energiteknolog kan se ud, hvilke arbejdsområder du kommer til at betjene samt relevant erfaring til dit CV.

Som energiteknolog kan du komme i praktik i både private virksomheder, i forsyningsvirksomheder eller hos kommuner.

Hvordan finder du den rette praktikplads?

Du har, under vejledning, selv ansvar for at finde en egnet praktikplads. Din vejleder i virksomheden skal sammen med dig opsætte en række rammer for dit praktikforløb, så du får mest muligt ud af din tid i virksomheden.

Erhvervsakademi Dania ønsker, at du får den bedste start på din praktiksøgning. Derfor tilbyder vi dig platformen, Candeno. Her kan du oprette og uploade dit CV og ansøgning, og virksomheder har mulighed for at slå deres praktikstillinger op. På denne måde kan både du og virksomhederne finde det gode praktikmatch.

håndtegning af fremtidens energikilder

Hvad kan jeg blive?

Som energiteknolog er man koordinator og rådgiver mellem forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg udføres på et niveau, hvor der tages hensyn til energioptimering, bæredygtighed og implementering af nyeste teknologier.

 
 

Du kan få job indenfor forskellige brancher såsom:

 • Energirådgiver
 • Driftsrådgiver
 • Energileder
 • Projektleder
 • Konsulent

 

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have fysik C og matematik C.

   

  Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det derfor udelukkende på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2),
  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningssnedker
  • Bygningsstruktør
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Maskinsnedker
  • Murer (trin 2)
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Plastmager
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Smedeuddannelsen (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • VVS-uddannelsen
  • VVS-energiuddannelsen
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Adgangskravene skal være opfyldt ved studiestart. Du kan derfor godt søge om optagelse, inden du er færdig med fx din adgangsgivende eksamen eller supplerende fag.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere.  

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1 og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli vil du kunne finde de uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget, er vi klar til at hjælpe og vejlede. Ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi bestræber os på at gøre undervisningen praksisorienteret og nærværende for dig og dine medstuderende. Det betyder, at du på størstedelen af uddannelsen modtager holdundervisning i mindre klasser.

Således har du mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der er tid til den enkelte studerende.

 

Den nærværende holdundervisning er desuden designet, så dig der går fra at være elev til studerende oplever springet så naturligt som muligt – og du lærer mest muligt.

Vi vil gerne sikre os, at du og dine medstuderende trives både fagligt og socialt – det tror vi nemlig er den optimale måde for dig at lære mest muligt. Dine undervisere tager derfor højde for din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde som energiteknolog i udlandet? Så har du også mulighed for studie og praktik i udlandet. De internationale muligheder giver dig foruden kulturelle færdigheder også ekstra plusser til dit CV. Se dine internationale muligheder, som studerende på Dania herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige genopfriskning-kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et genopfrisknings-kursus

Forud for studiestart tilbyder vi altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte kursus tilbud, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med at genopfriske deres viden. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag både online og på vores campusser i foråret og efteråret. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til energiteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som energiteknolog har du forskellige videreuddannelsesmuligheder.
  Du kan for eksempel tage bacheloruddannelsen i Energimanagement.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som energiteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Randers
Lektor
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Fra nyuddannet energiteknolog til seniorbrand-rådgiver på 10 måneder

22.05.2024

Tingene går stærkt for 39-årige Rasmus Bargmann fra Kristrup. Han dimitterede som energiteknolog for mindre end et år siden, han er projektleder og for fire kolleger på byggeriet af Nordeuropas største bygning.

Patrick havde fokus på den grønne omstilling i sin praktik hos Øgaard A/S

17.04.2024

Som energiteknolog-studerende er energiledelse noget af det 34-årige Patrick Roesdal bedst kan lide at arbejde med. Det gav Øgaard A/S ham rig mulighed for at få helt ind under neglene i sit praktikophold hos virksomheden.

Praktik som energiteknolog blev til job på kun to uger

04.03.2024

Allerede to uger inde i sin praktik som energiteknolog fik 51-årige Brita Lassen tilbudt jobbet, hun har i dag ved DS Energy i Bjerringbro

Energiteknolog vil løse klimaudfordringer

04.01.2023

Jacob Wendt Jørgensen drømmer om at arbejde med vedvarende energi og tekniske løsninger på vores klimaproblemer. Derfor læser han til energiteknolog på Erhvervsakademi Dania. Han har været i praktik på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, hvor der forskes i bl.a. sol-, vind- og bølgeenergi og arbejdes med praktiske forsøg på nye teknologier.

Se video

Vil skabe Danmarks første klimaneutrale e-sportsevent

26.09.2022

E-sportsbranchen mangler blik for miljø og bæredygtighed. Det har fået energi-eksperter til at gå sammen med oplevelsesspecialister i nyt forskningsprojekt for at lave håndbog til branchen

Energieffektiv praktikant sparer penge

11.04.2022

Jørgen Jensen arbejder på Grenaa Idrætscenter med et bredt spekter af opgaver under sin praktik. Her tester han teorier fra sin energiteknolog-uddannelse på Dania i Randers af i praksis. Det gør han så godt, at han har sikret sig en plads i finalen om at blive det bedste praktikophold i Dania.

Hjalp denne side dig?