Del siden
 
       
 

Energi­teknolog

Drømmer du om at gøre en forskel for kloden, miljøet og samfundet?

Vil du gerne være med til at skabe en bæredygtig fremtid, hvor du bidrager til at løse klodens klimaudfordringer? Og vil du gerne arbejde med at udvikle vedvarende energiløsninger, hvor Danmark har førerpositionen, så forbrug af fossile brændstoffer kan nedbringes? Så er energiteknolog-uddannelsen måske det rigtige valg for dig.

Du bliver rustet til at bruge din viden om energioptimeringer til at rådgive og vejlede private, virksomheder og myndigheder om, hvordan de kan foretage energiforbedringer, der er til gavn for både økonomi og miljø. Som uddannet energiteknolog vil du typisk kunne arbejde i forsyningsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installationsbranchen eller i tekniske forvaltninger inden for det offentlige. Din titel kan fx blive projektleder, konsulent, driftsrådgiver, energirådgiver eller energichef.

Video

Fakta

Titel

Energiteknolog

Uddannelsesniveau

Kort videregående uddannelse, 120 ECTS-point

Varighed

2 år

Praktik

3 måneders SU-berettiget praktik

Studiestart

August/september

Uddannelsesby

Randers

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgning

via optagelse.dk

Indhold og opbygning

Uddannelsen kombinerer teori og praktik, så du opnår både praktisk og teoretisk viden om optimering af energiforsyningsanlæg, klimaanlæg, procesanlæg og belysning mv.
Derudover implementering af solceller, varmepumper, vindmøller og andre VE-løsninger.
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

På fjerde og sidste semester af uddannelsen starter du i praktikforløb. Her skal du for alvor afprøve de teoretiske kundskaber fra undervisningen i praktiske rammer. Efter endt praktik mangler du blot at skrive den afsluttende opgave.

Du vil blive undervist i topmoderne bygninger, da vi har fået lavet en tilbygning på 1500 m2 til vores tekniske uddannelser, som er en såkaldt intelligent bygning. Det betyder, at du kan få afprøvet teorien i praksis i forbindelse med undervisningen.

Uddannelsens kerneområder

 • Bygningskompleksets energi

  På denne del af uddannelsen lærer du om byggeteknik og de forskellige fagområder herunder – fx vvs og el. Du lærer at lave grundlæggende beregninger og at lave energirigtige løsningsforslag inden for varme- og indeklimaanlæg. Ligesom du lærer at rådgive om energieffektive løsninger, som du kan bruge i en fremtidig karriere som fx energikonsulent.

  Og så lærer du også at føre det ud i livet som projektleder.

 • Energiforsyning og -omsætning

  Energi er komplekst, og du skal lære om kompleksiteten for at kunne optimere den. Det indebærer, at du skal introduceres til, hvordan du laver en energianalyse. Og du skal også lære at lave en energikortlægning og en varmeplanlægning.

  Du kommer fx til at lære om energimaskiner, energiomsætningsanlæg, energilagre, energibærere og energikilder – kort sagt handler det om energi, energi og energi.

  Det betyder også, at du i dit fremtidige job som energiteknolog er godt rustet til at håndtere komplekse problemer og finde løsninger herpå.

 • Energirigtige processer og produktionsanlæg

  I dette kerneområde lærer du om forskellige energirigtige processer og anlæg. Og du vil lære at optimere et anlæg, så det kører så energieffektivt som muligt.

  Du kommer også til at beskæftige dig med at vurdere og udvælge energioptimale løsninger ud fra det kombinerede hensyn til miljø og økonomi.

  Med denne viden er du fagligt rustet til et energiteknolog job som fx energikonsulent, energichef eller energirådgiver.

 • Virksomhedsrelaterede elementer

  Innovation, forretningsforståelse og projektledelse er i fokus her, og du lærer de centrale begreber, metoder og værktøjer at kende både teoretisk og praktisk. Fx lærer du at nytænke og at tage alle aspekter af en virksomhed med i planlægningen af et energieffektiviserings-projekt.

  På uddannelsen til energiteknolog bliver du herved også fagligt klar til at arbejde med projektledelse.

Retninger

På andet og tredje semester af uddannelsen til energiteknolog skal du vælge retningsgivende valgfag at specialisere dig i. Valgfagene tæller for i alt 25 ECTS-point ud af de samlede 120 ECTS-point, som uddannelsen til energiteknolog giver.

 • Fleksible valgfag

  Området for energioptimering er i rivende udvikling, og som nyuddannet skal du stå med den nyeste viden. Derfor tilrettelægges valgfag hele tiden i samspil med studerende ud fra udviklingen på området.

  Det sikrer dig de bedste vilkår og de bedste kundskaber til dit fremtidige job som energiteknolog

Praktik

Som studerende til energiteknolog skal du i praktik i tre måneder i løbet af din uddannelse. Det gør, at du får den rette balance mellem faglige og praktiske kundskaber.

Praktikforløbet giver dig blandt andet et indblik i, hvordan dit fremtidige job som energiteknolog kan se ud, hvilke arbejdsområder du kommer til at betjene samt relevant erfaring til dit CV.

 

Som energiteknolog kan du komme i praktik i både private virksomheder – primært rådgivningsvirksomheder – eller hos kommuner. Du kan både komme i praktik i Danmark og i udlandet. 

Hvordan finder du den rette praktikplads?

Du får hjælp fra en praktikvejleder til at finde en praktikplads, der passer til dine ønsker. Sammen skal du, din praktikvejleder og din praktikvirksomhed opsætte en række rammer for dit praktikforløb, så du får mest muligt ud af din tid i virksomheden.

Som hjælp til at finde din praktikplads har vi også en praktikportal. Her kan du både se praktikopslag fra virksomheder og oprette dit eget CV.

For at sikre et optimalt praktikforløb for dig, godkender vi hos Erhvervsakademi Dania alle praktikaftaler.

Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

håndtegning af fremtidens energikilder

Hvad kan jeg blive?

Med en uddannelse som energiteknolog har du gode chancer for at gøre karriere inden for området med energi-effektiviseringer.

 
 

Du kan fx blive

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til kvote 1

  For at blive optaget direkte via kvote 1 skal du have bestået en af følgende ungdomssuddannelser:

  • Den almene studendereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  For alle gælder, at du skal have fysik C og matematik C

  Når du søger om optagelse via kvote 1, sker det udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter fra den adgangsgivende eksamen.

  Bemærk

  Bliver du optaget på baggrund af en gymnasial eksamen, anbefaler vi dig at deltage i det gratis SU-berettigede forkursus, som finder sted i august måned lige op til studiestart. 

 • Adgangskrav til kvote 2

  Søger du gennem kvote 2, tæller flere faktorer med i optagelses-vurderingen. For at søge om optagelse gennem kvote 2 skal du enten opfylde kriterierne for kvote 1 eller en af følgende:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2),
  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningssnedker
  • Bygningsstruktør
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Køletekniker
  • Maskinsnedker
  • Murer (trin 2)
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Plastmager
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Smedeuddannelsen (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • VVS-uddannelsen
  • VVS-energiuddannelsen
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

  Du kan muligvis blive optaget på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle krav. Det kan du, hvis du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle krav, og hvis Erhvervsakademi Dania i øvrigt vurderer, at du vil kunne gennemføre uddannelsen. Kontakt vejlederne længere nede på siden, hvis du er interesseret i en individuel kompetencevurdering med henblik på optagelse.

  Alle ansøgninger via kvote 2 bliver behandlet individuelt.

  Læs også vores generelle og uddybende "Op og ned på kvote 2", hvis du vil vide mere. 

  Bemærk

  Bliver du optaget på baggrund af en gymnasial eksamen, anbefaler vi dig at deltage i det gratis SU-berettigede forkursus, som finder sted i august måned lige op til studiestart. 

 • Ansøgningsfrister

  5. juli kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse, hvis du ønsker at søge gennem kvote 1, og ønsker at blive optaget alene på baggrund af en dansk gymnasial eksamen. 

  15. marts kl. 12:00

  Her skal du søge om optagelse på en baggrund, som ikke falder ind under betingelserne for at søge til fristen 5. juli. Det gælder:

  Optagelse efter ansøgningsfristerne

  Du kan blive optaget efter ansøgningsfristerne, hvis vi har ledige studiepladser. Ansøgere, der søger inden fristerne, får dog tildelt en studieplads først.

  Optagelse på en ledige studieplads kan både ske efter kriterierne for kvote 1 og kvote 2. 

  Efter det ordinære optag gennem optagelse.dk sidst i juli, vil du kunne finde hvilke uddannelser, som vi har ledige studiepladser på og ansøge om optagelser på dem her

 • Kvotefordeling

   

  Kvote 1: 50 %
  Kvote 2: 50 %

 • Kandidatreglen

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du du ønsker optagelse på.

  På uddannelser med frit optag uden dimensionering har reglen derfor ingen betydning. 

  Er du i tvivl om noget i forhold til din situation i den forbindelse - så er vi klar til at hjælpe og vejlede - ring til os eller send os en mail på HvadKanJegBlive@eaDania.dk, så vender en af vores studievejledere retur til dig.

 • Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelser eller dele heraf i enten Danmark eller udlandet, skal du søge om at få merit. Du er, når du sender din ansøgning forpligtet til at informere om de relevante uddannelseselementer du har. Læs mere om merit.

 • Søg via optagelse.dk

  Din ansøgning skal laves digitalt på optagelse.dk og du skal bruge dit nemID/mitID.

  Du kan lave din ansøgning i flere omgange, og den er først sendt afsted, når du har underskrevet digitalt med dit nemID. Det sidste skal du til gengæld huske at gøre inden ansøgningsfristen.

  Du kan søge om optagelse til det kommende studieår fra 1. februar. Fristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12:00, og for kvote 1 er det 5. juli kl. 12:00.

 • Søg frem til studiestart

  Hvis vi har ledige pladser på vores hold, optager vi studerende helt frem til studiestart i august og januar. Der er de samme adgangskrav som ellers.

  Ledige pladser vil du op mod studiestart altid finde her.

Studieliv

Vi bestræber os på at gøre undervisningen praksisorienteret og nærværende for dig og dine medstuderende. Det betyder, at du på størstedelen af uddannelsen modtager holdundervisning i mindre klasser.

Således har du mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der er tid til den enkelte studerende.

 

Den nærværende holdundervisning er desuden designet, så dig der går fra at være elev til studerende oplever springet så naturligt som muligt – og du lærer mest muligt.

Vi vil gerne sikre os, at du og dine medstuderende trives både fagligt og socialt – det tror vi nemlig er den optimale måde for dig at lære mest muligt. Dine undervisere tager derfor højde for din faglige og sociale trivsel på uddannelsen.

Internationale muligheder

Drømmer du om at arbejde som energiteknolog i udlandet? Så har du også mulighed for studie og praktik i udlandet. De internationale muligheder giver dig foruden kulturelle færdigheder også ekstra plusser til dit CV. Se dine internationale muligheder, som studerende på Dania herunder.

Ekstra tilbud

Både før og under dit studie tilbyder vi dig noget ekstra. Vi vil nemlig gerne give vores studerende de bedste forudsætninger for at få en god studietid hos os og en god karrierestart. 

Før du starter hos Erhvervsakademi Dania, tilbyder vi derfor en række forskellige studieforberedende kurser, og under dit studie kan du vælge at supplere din uddannelse med ekstra viden, så du står endnu stærkere som nyuddannet. 

Bliv klar til studiestart med et studieforberedende kursus

Forud for studiestart i efteråret tilbyder vi i august altid flere kurser, som har det formål at hjælpe dig til at få en god start på din uddannelse hos os.

Vi har primært korte uddannelser, så du bliver præsenteret for teori, øvelser og opgaver fra første dag på studiet. Derfor oplever mange, at det er en stor fordel at starte med et studieforberedende kursus. Det er selvfølgelig frivilligt, men mange har stor glæde af det. 

Hvis du ender med at blive optaget på baggrund af en individuel kompetencevurdering, hvori det er en betingelse, at du gennemfører et bestemt studieforberedende kursus, så forventer vi, at du tilmelder dig og deltager. Alternativt kan du gennemføre et tilsvarende gymnasielt supplerings-kursus.

Se de forskellige kurser.

Stå stærkere med et ekstra fag

Har du overskud og lyst til det i dagligdagen, tilbyder vi dig at læse et akademifag hos os sideløbende med din fuldtidsuddannelse. 

Et akademifag vil give dig noget ekstra til CV'et og kan lette dit arbejde med at finde praktikplads under og job efter endt studie. 

 

Vi tilbyder i udgangspunktet ekstra akademifag på alle vores campusser i foråret og efteråret. Du er selvfølgelig velkommen til at læse fag på et andet campus end der, hvor du læser din fuldtidsuddannelse. 

Kontakt og vejledning

Studiesekretær
Randers

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens niveau

  Uddannelsen til energiteknolog er en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Forkortelsen står for "European Credit Transfer and Accumulation System", og betyder kort sagt for dig, at du kan få uddannelsen anerkendt i andre europæiske lande. 

  I den officielle kvalifikationsramme over livslang læring ligger uddannelsen på niveau 5 af 8. Du kan efterfølgende læse videre på en uddannelse, der ligger på niveau 6. Det kan du f.eks. ved at læse en halvanden årig professions-bachelor top-up. Efter det er din vej åben for at læse videre på niveau 7 og slutteligt 8, som er forskergraden.

  Uddannelsesstigen er nem overskuelig i en visualiseret udgave.

 • Læs videre

  Som energiteknolog har du forskellige videreuddannelsesmuligheder.
  Du kan for eksempel tage bacheloruddannelsen i Energimanagement.

  Der er også mulighed for at bygge videre på uddannelsen i udlandet.

  Mulighederne for videreuddannelse som energiteknolog udvikler sig løbende, og hvilke muligheder du har, vil også afhænge af, hvad du i øvrigt har af uddannelse og erfaring.

 • Økonomi og SU

  Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan læse mere om SU på su.dk.

  Bor du i lejebolig kan du muligvis få boligstøtte af din bopælskommune. Dine specifikke muligheder må du forhøre dig om hos din kommune.

 • Studiebolig

  Alle vores campusser er beliggende i byer, hvor du som studerende har god mulighed for at finde en bolig til SU-venlige priser.

  På campussiderne, som tilbyder denne uddannelse, kan du læse vores lokale personales gode råd om bolig i netop den by.

   

  Randers

   

 • Studieture

  Alle uddannelser arrangerer studieture. På de lokale campussider, kan du se, hvilke studieture, som man arrangerer for de studerende. 

   

  Randers

   

 • Eksamen

  I løbet af din studietid vil du møde forskellige prøver og eksamener, nogle vil være skriftlige mens andre vil være mundtlige. Din uddannelse slutter altid med en afsluttende opgave, som du efterfølgende skal forsvare til en mundtlig eksamen.

  I studieordningen kan du se flere detaljer for eksamener og prøver under uddannelsen.  Du kan også læse mere i eksamensreglementet.

 • Bøger

  Inden du starter og før hvert semester, vil du modtage en liste over litteratur, som du skal anskaffe dig.

  Nogle køber bøgerne fra ny, mens andre finder noget af litteraturen brugt eller låner sig til det. Udgifter til undervisningsmateriale som bøger og anden litteratur skal du selv betale.

 • Hjælp hvis jeg er ordblind eller har andre særlige behov

  Du har mulighed for at få hjælp via Specialpædagogisk Støtte-ordningen (SPS), hvis du har brug for ekstra hjælp til at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre. Læs mere om SPS.

 • Studieordning samt andre informationer

Undervisere

Lektor
Randers
Adjunkt
Randers

Du kan også overveje at læse

Yonas vil redde verden for sin søn

04.11.2020

”Jeg vil gerne efterlade så god en klode som muligt til min søn. Derfor læser jeg til energiteknolog,” siger Yonas Meshaima, der bor i Holstebro

Fra gaffeltrucks til meningsfuld energi-optimering

27.10.2019

Efter mange år i gaffeltruckbranchen skiftede 46-årige Claus Grann Danielsen fra den ene dag til den anden kurs og blev studerende på energiteknolog-uddannelsen. I dag er han selvstændig energikonsulent og arbejder for blandt andre Samsø kommune med grøn energi

Praktisk forløb for gymnasie-studenter mindsker frafald

21.08.2019

For første gang nogensinde må Erhvervsakademi Dania lave et praktisk forløb for studenter. Det gør en kæmpe forskel for frafaldet, mener de begejstrede studerende og rektor

Canada- og Randers-studerende mødes i Hobro

22.06.2019

Internationale kompetencer er vigtige som energiteknolog, men de kommer ikke kun af at rejse udenfor Danmarks grænser. Via ”Internationalization at Home”-programmet var canadiske energiteknologer på besøg hos Danias danske studerende med blandt andet besøg ved Ballard Power Systems

Hjalp denne side dig?